Календарно-тематичне планування уроків математики для 10 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків математики для 10 класу рівень стандарту
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Математика, 10 клас, рівень стандарту

10 клас

ГЕОМЕТРІЯ

(51 год, І – семестр – 32 год, 2 год на тиждень,

ІІ – семестр – 19 год, 1 год на тиждень)

№ уроку

К-сть годин

Зміст

Дата

Примітка

І семестр (32 год)

 1.  

1

Розв’язування вправ на повторення

 

 

Тема 1. Паралельність площин і прямих у просторі (22 год)

Тема 1.1 Аксіоми  стереометрії.

Взаємне  розміщення  прямих  у  просторі  (12  год)

 1.  

1

Основні  поняття  стереометрії

 

 

 1.  

1

Аксіоми  стереометрії  та  найпростіші наслідки  з  них

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач. Самостійна  робота

 

 

 1.  

1

Взаємне  розміщення  прямих  у  просторі

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач

 

 

 1.  

1

Паралельне  проектування  і  його  властивості

 

 

 1.  

1

Зображення  фігур  у  стереометрії

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач

 

 

 1. 1

1

Розв’язування  вправ.  Самостійна  робота

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

Тема 1.2. Паралельність  прямої  і  площини.  Паралельність  площин  (10  год)

 1.  

1

Паралельність  прямої  і  площини

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач

 

 

 1.  

1

Розв’язування  вправ.  Самостійна  робота

 

 

 1.  

1

Паралельність  площин

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач  

 

 

 1.  

1

Розв’язування  вправ.  Самостійна  робота

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач  на  опис  відношень

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

Тема 2. Перпендикулярність прямих і площин  просторі  (22 год)

Тема 2.1 Перпендикулярність  прямих,  прямих  і  площин,  площин  (9  год)

 1.  

1

Перпендикулярність  прямих  у  просторі

 

 

 1.  

1

Перпендикулярність  прямої  і  площини

 

 

 1.  

1

Перпендикуляр  і  похила  до  площини

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач

 

 

 1.  

1

Перпендикулярність  площин

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач. 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Тема 2.2 Вимірювання  відстаней  і  кутів  у  просторі  (13  год)

 1.  

1

Вимірювання  кутів  у  просторі. Кут  між  прямими

 

 

 1.  

1

Кут  між  прямою  і  площиною

 

 

 1.  

1

Кут  між  площинами.  Двогранний  кут

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач.  Самостійна  робота

 

 

 1.  

1

Вимірювання  відстаней  у  просторі. Відстань  від  точки  до  прямої,  від  точки  до  площини

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач

 

 

 1.  

1

Відстань  від  прямої  до  площини, між  площинами

 

 

 1.  

1

Розв’язування  задач.  Самостійна  робота

 

 

 1.  

1

 Розв’язування  задач  на  визначення відстаней  і  кутів  у  просторі

 

 

 1.  

1

Ортогональне  проектування

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

Тема 3. Повторення і систематизація навчального матеріалу  (10 год)

 1.  

1

Залежність  між  паралельністю  та  перпендикулярністю  прямих  і  площин

 

 

 1.  

1

Практичне  застосування  властивостей паралельності  та  перпендикулярності прямих  і  площин

 

 

 1.  

1

Відстані  і  кути  в  просторі

 

 

 1.  

1

Площа  ортогональної  проекції  многокутника

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок

 

 

 

 

 

 


10 клас

Алгебра і початки аналізу

(54 год. I с. – 16 год, 1 год на тиждень, II с. 38 год, 2 год на тиждень, резерв 7 год.)

О.С. Істер. Математика для 10 класу

№ уроку

К-сть годин

Зміст

Дата

Примітка

І семестр (16 год)

 1.  

1

Розв’язування  вправ та задач на повторення.

 

 

Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки  (15 год.).

Тема 1.1 Числові функції  (6 год.).

 1.  

1

Числові функції та їх властивості.

 

 

 1.  

1

Способи задання числових функцій. Парні та непарні функції.

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

Тема 1.2 Корінь n-го степеня , степенева функція(9 год.).

 1.  

1

Корекція знань, умінь та навичок. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

1

Степінь з раціональним показником, та його властивості

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ . Самостійна робота.

 

 

 1.  

1

Степеневі функції, їхні властивості та графіки.

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

 1.  

1

Урок корекції знань, умінь та навичок

 

 

ІІ семестр (38 год)

Тема 2. Тригонометричні функції (18 год.).

 1.  

1

Радіанне  вимірювання  кутів

 

 

 1.  

1

Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс кута

 

 

 1.  

1

Тригонометричні  функції  числового аргументу. Самостійна робота

 

 

 1.  

1

Періодичність функцій. Властивості  тригонометричних  функцій

 

 

 1.  

1

Графіки  тригонометричних  функцій

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

1

Основні  співвідношення  між  тригонометричними  функціями  одного  аргументу

 

 

 1.  

1

Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них.

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

1

Формули  зведення

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

1

Найпростіші тригонометричні рівняння.

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

1

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

Тема 3. Похідна та її застосування (14  год)

 1.  

1

Корекція знань, умінь та навичок. Похідна функції

 

 

 1.  

1

Геометричний і фізичний зміст похідної

 

 

 1.  

1

Правила диференціювання.

 

 

 1.  

1

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

1

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

1

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції.

 

 

 1.  

1

Екстремуми функції.

 

 

 1.  

1

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

1

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків.

 

 

 1.  

1

Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

 

 

 1.  

1

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

1

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

Тема 4. Повторення та систематизація навчального матеріалу (6 год)

 1.  

1

Корекція знань, умінь та навичок. Функції, їхні властивості та графіки 

 

 

 1.  

1

Тригонометричні функції та рівняння

 

 

 1.  

1

Похідна та її застосування

 

 

 1.  

1

Урок узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

 1.  

1

Контрольна робота.

 

 

 1.  

1

Урок корекції знань, умінь і навичок.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Васецька Оксана Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 10 клас, Планування
Додано
29 лютого 2020
Переглядів
1803
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку