"Календарно-тематичне планування"

Про матеріал
Календарно-тематичне плануваня на ІІ семестр, 11(7) клас. Містить очікувані результати, вказані ключові компетентності, наскрізні лінії та вміння.
Перегляд файлу

11 клас ІІ семестр

Teмa: Засоби інформації та спілкування

Наскрізні лінії:1.  Екологічна безпека та сталий розвиток. Обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп'ютерних технологій

     2. Здоров’я і безпека. Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікації та комп'ютерних технологій на здоров'я людини

    3. Підприємливість та фінансова грамотність. Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікації та комп'ютерних технологій у розвитку грошових відносин

 

 

 

Дата

 

Тема

 

Очікуваний результат

Учень вмітиме:

Ключові компетентності

Наскрізні вміння

Лексичний матеріал

Граматичний

матеріал

 

 

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

 

49

 

Про що пишуть в газетах?

 Читати з задовільним розумінням тексти, без підготовки вступати в розмову з теми

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Читає з розумінням, усвідомлює прочитане. Відповідає на запитання за  змістом тексту

aktuell Anzeige, die Augenzeuge, der,- -n Ausbeutung, die; Bedingung, die, -en berichten engagieren sich. Ereignis, das Erscheinung, die Exemplar, das;-e

 

50

 

Чи можна довіряти газетам?

Обмінюється думками, порівнює факти, викладає письмово власну думку,використовуючи прості мовні засоби

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Доброчесно використовує чужі ідеї. Уміє висловлювати власну думку усно й письмово

informieren, sich das; - Leitartikel der, glaubwürdig, veröffentlichen

 

Es gibt

 

51

 

Газетні статті

Знаходити конкретну інформацію у простому писемному матеріалі у формі коротких газетних статей, що описують події. Викладає інформацію усно

Математична компетентність Інформаційно-комунікаційна компетентність

Читає з розуміням. Уміє висловлювати власну думку усно. Логічно обгрунтовує свою позицію

Ranking, das Reportage, die; Recherche, die Schlagzeile

 

Прийменники місця

 

52

 

Регіональні газети

 

Підтримує без надмірних зусиль спілкування; ставить запитання і відповідає на них, обмінюється думками та інформацією на близькі/знайомі теми у передбачуваних повсякденних ситуаціях

Математична компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 Уміє співпрацювати з іншими людьми.

 

 

 

53

 

Німецькі молодіжні журнали

 

Знаходить потрібну інформацію у конкретних передбачуваних текстах, побудованих на простому мовному матеріалі. Обмінюється інформацією з іншими

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Читає з розумінням. Доброчесно використовує чужі ідеї.Висловлює власну думку в усній формі

 

Звороті дієслова

54

 

Журнал «Браво»

Викладає власну думку, зіставляючи її з думкою інших людей

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

Висловлює власну думку в усній формі, використовуючи відповідні мовні засоби

 

 

 

55

 

Безпека в Інтернеті

Чітко пояснює й обгрунтовує власні переконання, наводячи відповідні приклади.Викладає власні думк письмово

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

Висловлює та логічно обгрунтовує  власну думку в усній та письмовій формі.

Meldung, die Netz, das Online Onlinestudium, das Palette, die,- -n

 

Zu+Infinitiv

 

56

 

 

 

 

 

 

 

57

 

Інтернет: за і проти

 

Обмінюється думками про Інтернет. Погоджується або не погоджується з іншими, аргументуючи свою думку

Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Уміє співпрацювати з іншими людьми. Презентує та аргументує рішення

Internetsucht, die

Sicherheit, die

Zu+Infinitiv

 

58

 

Спілкування в Інтернеті

 

Здійснює онлайн обмін інформаціє, розміщує в мережі Інтернет дописи про події та власний досвід

Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 Висловлює обгрунтовані міркування.

Співпрацює з іншими.

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

60

 

Компютерна залежність

 

Знаходить і передає просту фактологічну інформацію Погоджується або не погоджується з іншими, аргументуючи свою думку

Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Уміє оцінювати ризики та приймати рішення.Співпрацює з іншими людьми.Висловлює власну позицію

 

Складні іменники

61

 

Улюблені джерела інформації

 

Взаємодіє з партнером або групою під час роботи над спільним завданням (створенням проєкту)

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Висловлює власну думку усно й письмово. Здатний працювати з іншими людьми

Quelle, die,- -n

Порядкові числівники

                                                                                                                      Тема.  Німецькомовні країни

Наскрізні лінії.

 

62

 

 

 

 

 

 

 

63

 

Знаходити основну інформацію в коротких текстах

Швейцарія

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  3. Громадянська а соціальна компетентність

 

Читає з розумінням та усвідомлює прочитане

besitzen (besaß, besessen) der Binnenstaat Ohne Meereszugang die Burg, -en, die Eidgenossenschaf, Die Kläranlage,-n

 

Passiv

 

64

 

Розуміти на слух рекламну інформацію, спілкуватися на тему  простими мовними засобами

Типово швейцарське

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

Висловлює власну думку в усній та письмовій формі.

der Exportschlager herstellen die Herstellung, -en, der Ruf, -e

 

 

Um…zu Infinitiv

65

 

Розуміти основну інформацію у коротких текстах, передавати отриману інформацію

Вільгельм Телль

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентністьІнформаційно-комунікаційна компетентність

 

 

Доброчесно використовує чужі ідеї. Виявляє творчість, висловлюючи власну думку

die Armbrust. Beschäftigen, erschießen (erschoss, erschossen), der Freiheitskämpfer,-

 

Прийменни-ки, що керують Akk

66

 

Ставити запитання та відповідати на них, використовуючи  інформацію з тексту

Інтервю з Вільгельмом Теллем

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність  Громадянська а соціальна компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

 

Доброчесно використовує чужі ідеї. Виявляє творчість, висловлюючи власну думку

 

 

Презентує та аргументує рішення.

 

 

 

Relativsatze

67

 

Виокремлювати і передавати головну інформацію

Відомі швейцарці

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентністьІнформаційно-комунікаційна компетентність

Висловлює власну думку в усній та письмовій формі, обираючи для цього відповідні мовні стратегії

 

Прийменники, що керують Dativ

68.

 

Читати та розуміти простий текст

Як говорять швейцарці

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентністьІнформаційно-комунікаційна компетентність

 

 

Висловлює власну думку в усній формі

das Hochdeutsch, die Landessprache, -n, das Schweizerdeutsch

 

Indefinitpronomen

 

69.

 

Спілкуватися у групі, використовуючи мовні кліше

Чи розумієш ти швейцарську мову?

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність  Громадянська а соціальна компетентність

 

Доброчесно використовує чужі ідеї. Виявляє творчість, висловлюючи власну думку

 

 

 

Прийменники подвійного керування

 

70

 

Знаходить і передає просту фактологічну інформацію

Швейцарія – країна винаходів

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентністьІнформаційно-комунікаційна компетентність

 

Читає з розумінням. Уміє приймати рішення

 

 

 

 

 

71

 

Розуміти на слух інформацію, виокремлювати й передавати головні факти

Ласкаво просимо до Австрії

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Культурна компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Висловлює власну думку в усній формі. Співпрацює з іншими людьми.

Genuβmittelindustrie, rätselhaft, Schatzkammer

 

Demonstrativ pronomen

 

72

 

Розуміти основну інформацію у коротких текстах, передавати отриману інформацію

Відомі австрійці

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність   Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

Висловлює власну думку в усній формі. Співпрацює з іншими людьми.

 

 

Relativpronomen

 

73

 

Розуміти на слух інформацію, виокремлювати й передавати головні факти

Люксембург

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Доброчесно використовує чужі ідеї. Презентує та аргументує власне  рішення.

Das Großherzogtum,  Sprachraum, die Benelux-Staaten

 

74

 

Розуміти на слух інформацію, виокремлювати й передавати головні факти

Ліхтенштейн

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

das Fürstentum, eine eindrucksvolle Gebirgswelt

 

75

 

 

Знаходить і передає конкретну інформацію у простому писемному матеріалі

Україна в полі зору

Здатність спілкуватися іноземною Громадянська а соціальна компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

Читає з розумінням та усвідомлює прочитане

der Abgeordnete,-n christlich der Fürst, -en die Fürstin, das Stadtoberhaupt

 

 

Temporaladverbien

 

 

76

 

Обмінюється думками, використовуючи дуже прості мовні засоби

Області України

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Громадянська а соціальна компетентність

Навчання віпродовж життя

Висловлює власну думку в усній формі

 

 

77

 

 

Виокремлює і передає головну інформацію

Наша область

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Інформаційнокомунікаційна компетентність

Висловлює власну думку в усній та письмовій формі

 

 

 

 

78

 

 

 

Обмінюється інформацією через електронні або традиційні короткі листи, відповідаючи на запитання особи, з якою спілкується.

Моє рідне місто

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Громадянська а соціальна компетентність

Доброчесно використовує чужі ідеї. Виявляє творчість, висловлюючи власну думку

 

 

 

 

79

 

Читає й передає інформацію, використовуючи мовні кліше

Визначні місця України

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна Інформаційно-комунікаційна компетентність

Висловлює власну думку в усній формі

der Friedhof, -"e das Kloster der Sockel ,die Taufe

Lokalsatze

80

 

 

Розуміє й передає найважливішу інформацію, що міститься в короткому відео

Києво-Печерська Лавра

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність

 

Виявляє очевидну інформацйію. Висловлює власну думку в усній формі

Chronik vergangener Jahre ,wurde beigesetzt ,wird erwähnt

 

 

 

81

 

Створює короткі описові онлайн-дописи, , використовуючи прості мовні засоби для опису ключових деталей

Памятники Києва

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність

Громадянська а соціальна компетентність

 Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

Висловлює обгрунтовані міркування. Співпрацює з іншими

die Taufe, die erste Wasserleitung,nach einem Entwurf

 

82

 

Встановлює комунікативний контакт,веде бесіду

Прогулянка Києвом

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Читає з розумінням та усвідомлює прочитане

 

 

83

 

Коментує онлайн дописи інших людей

Хрещатик

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність

 

Висловлює власну думку в усній та письмовій формі

 eine Fußgängerzone,  die Fahnenmasten, das Prachtstück

 

84

 

Знаходить і передає просту фактологічну інформацію

Німецькі сліди в Києві

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність

Громадянська а соціальна компетентність

Навчання віпродовж життя

Доброчесно використовує чужі ідеї. Виявляє творчість, висловлюючи власну думку

 

Die evangelische Gemeinde, vernichtet

 

85

 

Обмінюється онлайн базовою інформацією зі співрозмовником

Слова німецького походження в українській мові

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Навчання віпродовж життя Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

 

 

86

 

Взаємодіє онлайн з партнером або групою під час роботи над простим спільним завданням

Проект «Гордість України»

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Культурна компетентність

Громадянська а соціальна компетентність

Навчання віпродовж життя Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

 

 

87

 

 

Розуміє короткі прості тексти, побудовані на широковживаному мовному матеріалі

Школи в різних країнах світу

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Навчання упродовж життя

компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

Висловлює власну думку в усній формі

sich bewerben differenzieren differenziert (sein)

 

88

 

 

Знаходить і передає конкретну інформацію

Шкільна система в Німеччині

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Читає з розумінням та усвідомлює прочитане. Висловлює власну думку в усній формі

das Abi ,das Abitur, mst Sg. der Abiturient, - n (die Abiturientin, -nen) ,die Ausbildung, die Durchschnittsnote

Konjunktiv II

89

 

Розуміє короткі, прості історії, зміст яких побудований на часто вживаних у повсякденному спілкуванні мовних засобах

Навчання в інтернаті

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

.Математична компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Висловлює власну думку в усній та письмовій формі.

motiviert der Neigungskurs, -e die Pflicht, -en

 

90

 

Ставить прості запитання та надає прості пояснення й інструкції

Шкільні правила

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Навчання упродовж життя

Математична компетентність

 

Виявляє очевидну інформацйію. Висловлює власну думку в усній формі

drohen ,die Einhaltung, gelten. konstruktiv meckern,

anstatt…zu Infinitiv

91

 

Розуміє на слух зміст бесіди. Передає інформацію

Школа мрії

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Інформаційно-комунікаційна компетентність

Доброчесно використовує чужі ідеї. Висловлює власну думку в усній формі

 

 

 

 

92

 

Підтримує просте повсякденне спілкування; ставить запитання і відповідає на них, обмінюється думками та інформацією

Школа моєї мрії

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Навчання упродовж життя

.Математична компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Доброчесно використовує чужі ідеї. Виявляє творчість, висловлюючи власну думку

 

 

 

 

93

 

Створює короткі онлайн-дописи, використовуючи прості мовні засоби. Коментує онлайн дописи інших людей

Проблеми у школі

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

.Математична компетентність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

Висловлює власну думку в письмовій формі, обираючи для цього відповідні мрвні стратегії

 

Imperfekt

94

 

Читає з повним розумінням коротикі тексти. Передає інформацію

Спогади про школу

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Навчання упродовж життя

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Висловлює власну думку в усній формі. Співпрацює з іншими людьми.

 

 

95

 

Пише приватний лист

Твір про шкільне життя

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Навчання упродовж життя

 

Висловлює власну думку в письмовій формі, обираючи для цього відповідні мрвні стратегії

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

101

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

102

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

103

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

104

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 лютого 2023
Переглядів
147
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку