9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарно-тематичне планування 7 клас Хімія

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 7 клас Хімія для загальноосвітніх шкіл за підручником Ярошенко
Перегляд файлу

Календарне планування

7-й клас

(Усього 52 години, 1,5 год на тиждень, із них 5 год — резервних)

 

Номер уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

(§)

Вступ (3 години)

1

 

Хімія — природнича наука. Хімія у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

 

 1-с.8. пит.1-6, с.12

 

2

 

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії Демонстрації:

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

Навчальний проект

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

2-с.13, пит.1-3 с.19

3

 

 Ознайомлення з лабораторним посудом Правила работи з пробірками та нагрівними приладами

 Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

 

3-с.19-24, повторити правила

4

 

Практична робота №1 . Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Проведено інструктаж з БЖД.

4-с.24, прочитати, с.25 – ознайомитись з ПР.

Тема 1. Початкові хімічні поняття (21 година)

5

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашній експеримент:

1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

5-с.30, впр.5,с.34

6

 

 Фiзичні властивості речовин.

Лабораторний дослід  №3   Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.. Проведено інструктаж з БЖД.

 

 

6-с.35, впр.6, с.40

7

 

Як вивчають речовини: спостереження й експеримент у хімії.

7-с.40, впр.3, с.44

8

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні).

8-с.45-49,  впр7, с.50

9

 

 Способи розділення сумішей.

8-с.49-51,

9-с.51-53 – прочитати ПР.

10

 

Практична робота №2 Розділення неоднорідної суміші. Проведено інструктаж з БЖД.

 Тематична 1

8-с. 49-51,повт

11

 

Молекули. Атоми. Атом, його склад.

10-с.54-55, с.57, таб 2(1,4,5 стовпчик,1-7 елементи напам’ять)

12

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи.

10-с.55-58, с.57, таб 2(1,4,5 стовпчик,8-14 елементи напам’ять)

13

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

11-с.58, впр.4(в) с.60

14

 

Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Демонстрації:

3. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

12-с.61,с.57, таб. 2(1,4,5 стовпчик,15-21елементи напам’ять)

15

 

Хімічні формули речовин.

 

13-с.65,впр.6, стор.67

16

 

Прості речовини. Металічні та неметалічні елементи.

 Демонстрації:

4. Зразки металів і неметалів.  

14-с.68, впр8, с.72

17

 

Складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід  №4  Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин Проведено інструктаж з БЖД.

 

15-с.73,впр.5(а,б), с. 77

10-11 - повт

18

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

 

16-с.78-79, впр.4, с.82

12-13- повт

19

 

Масова частка елемента в складній речовині.

16-с. 79-82, 14-повт

20

 

Розрахункові задачі

1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

 

16-с. 78-82, 15-повт

21

 

Розрахункові задачі

1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

 

Тематична 2

Повт.10-16

22

 

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

17-с.83, впр5, с.86

Повт.10-12

23

 

Валентність. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

18-с.87, впр.4,с.90

Повт13-14

24

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

Лабораторний дослід  5-9.

Хімічні реакції, що супроводжуються

виділенням газу,

випаданням осаду,

зміною забарвлення,

появою запаху,

тепловим ефектом.

 

Навчальні проекти

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

19-с.90

20-с.96 прочитати ПР

Повт.16-17

25

 

 Практична робота №3 . Дослідження фізичних і хімічних явищ. Проведено інструктаж з БЖД.

 

Повт.17-18,5

26

 

Узагальнюючий урок з теми «Вступ. Початкові хімічні поняття»

Повт. 19-20,6

27

 

 

 

 

 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

 

 

 

 

впр. 2, с.98 повт.8

28

 

Презентація навчальних  проектів. 1-6

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

 Тематична 3

 

 

 

 

 

 

 

Впр.5,6 с.98

Повт.9

Тема 2.Кисень (13 годин)

29

 

Повітря, його склад і властивості.

 

 

 

 

 

Навчальні проекти

7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.10, 21-с.100, впр.8, стор.104

30

 

Оксиген. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. Поняття про оксиди.

 

11, 22-с.105, впр.5 с.109

31

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Демонстрації:
5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

12, 23-с.109,пит1-5, с.112

32

 

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

.

13, 24-с.112

33

 

Хімічні рівняння.

 24-с.112, впр.6, с.116

34

 

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

 Демонстрації:

6. Добування кисню з гідроген пероксиду 

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню
 

 

14, 25-с.117, 26-с.122 прочитати.

35

 

Практична робота №4 Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.  Проведено інструктаж з БЖД.

Впр.1, стор125

Повт.15

36

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

 

27-с.125, впр7(г), с.127

повт. 21

37

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Демонстрації:

9. Спалювання простих і складних речовин.

28-с.129-132, пит.1-3, с.134

Повт. 22

38

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами Умови виникнення та припинення горіння.

Маркування небезпечних речовин.

 

28-с.132-134, пит. 4-6 с.134

Повт.23

39

 

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню.

29-с.134, мал. 92,

Повт. 24.

40

 

Узагальнюючий урок з теми «Кисень» Презентація навчальних проектів 7-8

7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

Тематична 4

30-с.138

Повт. 25-26

Тема 3. Вода (10 годин)

41

 

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні проекти

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

 

17, 31-с.144, впр8, стор148.

42

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Демонстрації:

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою

 

Домашній експеримент:

2. Виготовлення водного розчину кухонної солі.

 

18, 32-с.148, впр.8, с.153

43

 

Кількіснй склад розчину. Масова частка.

33-с.153,

впр.6, стор156.

44

 

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині

 

19, 34-с.157, впр.2(б), с.160

45

 

Виготовлення розчину.

Практичні робота №5

Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

Проведено інструктаж з БЖД.

 

20, 35-с.160 пит.4 стор. 163.

46

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи.

23,36-с.164-167, впр.6, с.168

47

 

Поняття про індикатори.

Лабораторний дослід  №10   Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Проведено інструктаж з БЖД.

 Демонстрації:

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.  

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

24,36-с.167

48

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашній експеримент:

3. Очищення води кипятінням і за допомогою власноруч виготовленого фільтру

25, 37-с.169

26, 38-с.173

49

 

Узагальнюючий урок з теми «Вода» Презентація навчальних проектів 9-13

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет». Тематична 5

Повторити поточний матеріал.

50

 

Повторення

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.

 

Пар.5, с.30

51

 

Повторення

Фізичні та хімічні явища.

Пар.19, с.90

52

 

Повторення

Розрахункові задачі

1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

 

 

Повт. Пар.16

Екскурсія. Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежне депо. Водоочисна станція.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дзевенко Марія Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
12 серпня 2019
Переглядів
1107
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку