18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок "Підсумкова контрольна робота №1«Початкові хімічні поняття»;

Про матеріал
Розробка "Підсумкова контрольна робота №1 Дозволяє визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»; розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці; виховувати самостійність і впевненість у собі; розвивати уміння порівнювати співставляти розвивати увагу, мислення, уяву. Містить 4 варіанти завдань.
Перегляд файлу

Автор: Прокопець Н.О., учитель хімії НВОЛШ ДНЗ «Вікторія –П»

Тема уроку   Підсумкова контрольна робота №1
Цілі уроку: 
Навчальні : визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»;

Розвивальні: продовжувати розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці; виховувати самостійність і впевненість у собі; розвивати уміння порівнювати співставляти розвивати  увагу, мислення, уяву. 

Виховні: позитивне ставлення до предмета; самостійність  та впевненість;  уміння співпрацювати в колективі; бути толерантним.

Тип уроку: комбінований. 
Методи і методичні прийоми: 
1. Інформаційно-рецептивні:

а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН;

в) практичний: виконання контрольної роботи.

 Прийоми навчання: пояснення, активізація уваги та  мислення, робота за варіантами контрольної роботи.

2. Репродуктивний. 

 Прийоми навчання: конкретизація і контроль  набутих знань.

3.  Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Сугестивні: застосування віршів.

5. Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв’ язки: література, математика, природознавство.

Обладнання: 

 •  періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, 
 • проектор  для перегляду мультимедійної презентації.

 

 


ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Привітання «Доброго дня, діти. Учитель  проводить  інструктаж щодо виконання контрольної  роботи та її оформлення. ( перегляд слайдів 1-2)

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

З метою  налаштувати  учнів на  виконання контрольної роботи, вчитель актуалізує  опорні знання з допомогою презентації, перегляду слайдів 3-8( малюнків, опорних схем).

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. (слайд-9)
Вигадуй, пробуй, твори!

          Розум, фантазію прояви!

                 Активним і уважним будь

                           І про знання не забудь!

ІV. Етап контролю знань. ( виконання роботи, слайд-10)

контрольна робота  з теми  «Початкові хімічні поняття» містить  чотири варіанти.

Під час роботи фізкультхвилинка (слайд-11)

 

V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання. (слайд-12--13)

 1. Повторити основні поняття з теми «Початкові хімічні поняття»; §2-17 (Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія 7 клас. – К. : Видавничий центр «Академія», )
 2. Завдання для творчої групи:
 1.    Слово «оксиген» походить від грецьких слів «oxys» (кислий) і«genos» (народження). Поясніть походження Оксигену.
 2.  Який вклад в розвиток науки, на вашу думку, зробили   вчені    відкриттям кисню.

 

 

 

VІ. Підведення підсумків уроку. (слайд-14-15)

 

 Спостерігаючи за учнями під час уроку, учитель визначає, які завдання і запитання викликали ускладнення, і звертає увагу учнів на теми, що слід додатково опрацювати.

 

 

Контрольна робота №1

Тема. Початкові хімічні поняття

Варіант №1

 1. рівень. Завдання 1-5 мають 4 варіанти відповідей.

У кожному завданні тільки одна правильна. 

  Кожне правильно виконане завдання – 0,5 балів. Загальна сума 3 бали.

 

1. У наведеному переліку вкажіть назви фізичних тіл:

             а) вода;         б) алюміній; 

             в) воднь;                               г) цвях.

2.   Вкажіть ряд у якому  запропоновано тільки    прості  речовин:
   а) Cu, NaCl, Cl2;                                б)  CuSO4, C2H6, H2O;  

       в) Br2, O2 , Al;                        г)  P, C2H6, O2.

 3. За допомогою магніту можна розділити суміш:

   а) тирсу і піску;                                   б)  ошурок заліза і піску;  

       в) ошурок міді і сірки ;          г)  цукру і води.

4.  Вкажіть оксид в якому валентність елемента найменша :                                        а) СаО;                 б) СО2 ;              в) N2O;                 г) WO3.

5.  Виберіть визначення терміну “молекула”

     а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості;

     б) найменша, хімічно неподільна частинка;

     в) частинка, що має позитивний;

     г)   частинка, що має негативний заряд.

6. Серед запропонованих речовин вкажіть зайву:

а) глюкоза;                                 б) вуглекислий газ;

      в) водень;                                    г) вода.

 

2 рівень. Завдання 7-8 мають на меті виявити відповідність.

До кожного ряду, позначеного літерою, підберіть відповідний йому ряд, позначений цифрою. Кожне правильно виконане завдання – 1 бал.

 Загальна сума балів – 2

7.  Установіть відповідність між  відносною молекулярною масою та хімічною формулою:

Хімічна формула

 відносна молекулярна маса

 1. Н2SiO3

А.  90

 1. Fe(OH)2

Б. 142

 1. Na2SO4

В.  78

 1. Fe(OH)3

Г. 107

 

 

8.  Встановіть відповідність між записом формули   та поясненням

 Запис формули

Пояснення запису

а)      7  Н2

1  сім атомів Гідрогену

б)      

2  сім молекул водню

в)      2Al 2O3

3   дві молекули (алюміній-два-о-три)

г)      2Al 2O3

4  два атоми (алюміній-два-о-три)   

 

3 рівень.   У завданні 9-10 розмістіть варіанти дій

(понять, формул, характеристик) у правильній послідовності.

 Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю:

перша дія має відповідати цифрі 1 в таблиці, друга – цифрі 2 і т.д. 

 За правильно виконане завдання – 1.5бали.

9. Установіть послідовність дій під час розділення суміші цукру та  піску.

а) випарювання;                                        б) фільтрування;

в) розчинення у воді;                                г) кристалізація.

 

 10. Установіть послідовність зростання валентності елемента  N  у сполуках з Оксигеном:

       а)   N2О3;          б) N2О ;          в) NО2 ;             г) NО .

 

4 рівень. Завдання 11-12 відкритої форми.

11- розв’яжіть задачу та запишіть отримане вами число.

12- Заповніть таблицю.

За правильно  оформлену та розв’язану задачу – 2бали.

11. Вкажіть масову частку Оксигену в речовині, формула якої СО2 .

12. Заповніть таблицю:

 

Символ

Вимова

Назва

номер

Аr

Заряд

ядра

атома

№ періоду

№ групи,

яка

підгрупа

К –сть

Протонів

(р)

К-сть

Нейтронів

( n)

К-сть

Електронів

( е-)

Al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

Тема. Початкові хімічні поняття

Варіант №2

1 рівень. Завдання 1-6 мають 4 варіанти відповідей.

У кожному завданні тільки одна правильна. 

  Кожне правильно виконане завдання – 0,5 балів. Загальна сума – 3бали.

 

 1.  Вкажіть ряд у якому  запропоновано тільки    складні речовин:
     а) Cu, NaCl, Cl2;                                б)  CuSO4, C2H6, H2O;  

       в) Br2, BaCl2, Al;                   г)  P, C2H6, O2

 1. Вкажіть  неоднорідну суміш:

а) вода;                                 б) повітря;

      в) розчин цукру;                 г) сметана.

3. Вкажіть суміш, яку можна розділити за допомогою води:

а) цукор і кухонна сіль;                                        б)  ошурки заліза і міді;  

    в) ошурки міді і порошку сірки ;          г) ошурки заліза і цинку .

 

4.  Вкажіть відносну молекулярну масу речовини, формула якої ВаSO4:

       а)   230;          б) 142;          в) 233;             г) 146.

 

5.  Яке з наведених явищ є  фізичним:

      а) горіння свічки         б) притухання яєць

 в) скисання молока     г) випаровування  спирту

 

6. Серед запропонованих речовин вкажіть зайву:

а) кисень;                                 б) водень;

      в) фосфор;                               г) вода.

 

2 рівень. Завдання 7-8 мають на меті виявити відповідність.

До кожного ряду, позначеного літерою, підберіть відповідний йому ряд, позначений цифрою. Кожне правильно виконане завдання – 1 бал.

Загальна сума балів – 2

7. Встановіть відповідність між хімічною формулою речовини та валентності першого елемента

Формула  речовини

Валентність першого елемента

а)     Na2O

1       IV

б)      CaO

2      III

в)     CO2

3        I

г)      Al 2O3

4       V

 

5       II

8. Установіть відповідність між поняттями та їх поясненням

а) ознаки хімічних реакцій

1. змішування речовин

б) Умови виникнення і перебігу хімічних реакцій

2.  зміна забарвлення

3.  виділення газу

4. подрібнення і перемішування речовин

 

3 рівень.   У завданні 9-10 розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності.

Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю:

перша дія має відповідати цифрі 1 в таблиці, друга – цифрі 2 і т.д. 

За правильно виконане завдання –  1.5бали.

 

9. Установіть послідовність дій під час розділення суміші крейди, залізних ошурок та  кухонної солі.

а) випарювання;              б) фільтрування;

в) розчинення у воді;      г)  дія магніту.

 

10. Установіть послідовність зростання валентності елемента Е у сполуках з Оксигеном:

       а)   Е2О5;          б) ЕО ;          в) ЕО2 ;             г) Е2О3 .

 

4 рівень. Завдання 11-12 відкритої форми.

11- розв’яжіть задачу та запишіть отримане вами число.

12- Напишіть формули хімічних сполук.

За правильно  оформлену та розв’язану задачу – 2бали.

11. Вкажіть масову частку Феруму в речовині, формула якої Fe2O3.

12. Напишіть формули сполук  Na,  Fe (III),  Ca,  Cu(II),  P(V),  Li :

а) із Оксигеном;  б) з Хлором(I) .  Назвіть речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Контрольна робота №1

Тема. Початкові хімічні поняття

Варіант №3

 

 1. рівень. Завдання 1-6 мають 4 варіанти відповідей.

У кожному завданні тільки одна правильна.  

Кожне правильно виконане завдання – 0,5 балів. Загальна сума – 3 бали.

 

1. Вкажіть однорідну суміш:                                              

   а) молоко;                                       б) залізні ошурки і сірка;

   в) крейда і вода;                              г) вода і спирт.

2. З наведених явищ виберіть хімічні: 

   а) плавлення металу;                    б) утворення інею;

   в) скисання молока.                      г) випаровування води.

3.  Вкажіть ряд у якому  запропоновано тільки    складні речовин:

  а) KMnO4, ZnO, Ba;             б) Cu, KOH, F2;

  в) NaOH, L2O, H2SO4;                     г) H2;   д) CO2.

4. Вкажіть оксид в якому валентність елемента найбільша  :                                     а) СО;                 б) СО2 ;              в) N2O;                 г) WO3.

5. Вкажіть просту речовину, утворену атомами Феруму:

а) йод;                 б) мідь ;                 в) залізо;                 г) сірка.

6. Що означає таке позначення      3Сu?

   а) три молекули Купруму ;           б) три молекули міді;

   в)  три  атоми  Купруму;                г) три атоми  міді.

2 рівень. Завдання 7-8 мають на меті виявити відповідність.

До кожного ряду, позначеного літерою, підберіть відповідний йому ряд, позначений цифрою. Кожне правильно виконане завдання – 1 бал

Загальна сума балів – 2

 

7. Установіть відповідність між поняттям та  визначенням.

Визначення

Поняття

1. найменша частинка речовини, яка зберігає її хімічні властивості і здатна до самостійного існування

А.  молекула

2. вид атомів з однаковим зарядом ядра

Б. атом

3. найменша частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів

В.  хімічний елемент

4.   речовина індивідуальна, яка не містить домішок інших речовин

Г. чиста речовина

5.сукупність різних речовин, що становить одне фізичне тіло

 

 

 

 

 

 

8. Установіть відповідність валентністю та елементами для яких характерна дана валентність.

 

Валентність

Валентність елементів

а)   одновалентні

 1.   Li, H, Na, K

б)    двовалентні

 2.   Аl, B

в)    трьохвалентні

 3.   Сг, Fe, S, P

г)    мають змінну валентність

 4.   Ca, Mg, Ba, Zn

 

3 рівень.   У завданні 9-10 розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності.

Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю:

перша дія має відповідати цифрі 1 в таблиці, друга – цифрі 2 і т.д. 

За правильно виконане завдання –  1.5бали.

9.Установіть послідовність зменшення валентності Хлору

у формулах його оксидів.

       а)   Cl2О5;          б) Cl2О ;          в) Cl2О3 ;             г) Cl2О7 .

10. Установіть послідовність зростання відносної молекулярної маси у хімічних формулах :

       а)   Cl2О5;          б) CaО ;          в) О2 ;             г) H2SО3 .

 

 

4 рівень. Завдання 11-12 відкритої форми.

11- розв’яжіть задачу та запишіть отримане вами число.

12- Заповніть таблицю.

За правильно  оформлену та розв’язану задачу – 2бали.

11. Вкажіть масову частку Оксигену в речовині, формула якої  SiО2.

12. Заповніть таблицю:

Символ

Вимова

Назва

номер

Аr

Заряд

ядра

атома

№ періоду

№ групи,

яка

підгрупа

К –сть

Протонів

(р)

К-сть

Нейтронів

( n)

К-сть

Електронів

( е-)

 

 

Літій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Контрольна робота №1

Тема. Початкові хімічні поняття

Варіант №4

 1. рівень. Завдання 1-6 мають 4 варіанти відповідей.

У кожному завданні тільки одна правильна.   Кожне правильно виконане завдання – 0,5 балів. Загальна сума – 3 бали.

1. Явища, під час яких відбувається зміна речовини, називаються:    

   а) хімічними;      б) фізичними;         в) історичними.    г) біологічні.

2. З наведених явищ виберіть фізичні:   

     а)  горіння водню;                            б) утворення іржі на цвяхах;     

     в)    кипіння води.                             г) жовтіння листя.

3.  З наведеного переліку виберіть складні речовини:                         

  а) N2;   б) K2SO2;  в) CuS;  г) Fe;     д) H2Se.

4. Відносна молекулярна маса молекули K2SO3 дорівнює:                         

     а) 87;               б 126;                в) 158;             г)  142.

 

5. Вкажіть серед запропонованих речовин зайву:

     а)  натрій хлорид;                            б) кухонну сіль;     

     в)    фосфор;                             г) барій оксид.

6. У II періоді, VI головній групі знаходиться хімічний елемент :

     а) Мп;               б) О;                в) S;             г)  N.

2 рівень. Завдання 7-8 мають на меті виявити відповідність.

До кожного ряду, позначеного літерою, підберіть відповідний йому ряд, позначений цифрою. Кожне правильно виконане завдання – 1 бал.

 Загальна сума балів – 2

7. Встановіть відповідність між назвами простих речовин та їхніми формулами.

 

назва простої речовини

формулами

 1. Срібло                           

А)   Sn

 1. Цинк                              

Б)    О2

 1. Олово                            

В)    Ag

 1. Ртуть                             

Г)     Zn

 1. Кисень                          

Д)     Hg

 

8.   Встановіть відповідність між хімічною формулою речовини та валентності елементав

Формула речовини

Валентність першого елемента

а)     N2O

1       IV

б)     ВaO

2      III

в)     СO2

3        I

г)      Р 2O5

4       V

 

5       II

 

 

 

 

3 рівень.   У завданні 9-10 розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності.

Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю:

перша дія має відповідати цифрі 1 в таблиці, друга – цифрі 2 і т.д. 

За правильно виконане завдання –  1.5бали.

9. Установіть послідовність дій під час розділення суміші піску,

 залізних ошурок та  цукру.

а) випарювання;              б) фільтрування;

в) розчинення у воді;      г)  дія магніту.

 

10. Установіть послідовність зростання загальної суми атомів у формулах оксидів.

а)     N2O3;          б) ВaO; в)  СO2; г) Р 2O5.

4 рівень. Завдання 11-12 відкритої форми.

11- розв’яжіть задачу та запишіть отримане вами число.

12- Напишіть формули хімічних сполук сполук

За правильно  оформлену та розв’язану задачу – 2бали.

11. Вкажіть масову частку Калію в речовині, формула якої K2SO3   

12. Напишіть формули сполук K,  Al , Ba, Zn, H, Mg :

а)  із;  б) з Бромом .  Назвіть речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Перец Едуард
  дайте відповіді будь ласка
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
2105
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку