17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Календарно-тематичне планування 8 клас (5 годин) ІІ семестр (Л.Калініна)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови 8 клас ІІ семестр (поглиблене вивчення) за підручником Л.Калініна, І.Самойлюкевич (3 години) та New Challenges B1 (2 години).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови 8 клас (поглиблене вивчення 3+2 год)

№ уроку

Дата

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіювання, Фонетика

Усне мовлення

Розмовні фрази

Читання

Письмо

Наочність,

ТЗН

Домашнє Завдання

ІІ семестр

Тема «Книги у моєму житті»

81.

 

Читацький вибір

Блок слів

 с. 140

 

/s/, /z/

c.141

I,c.140,

Діалог за текстом

Actually...

II,c.141

 

 

Мовний зразок

С.140(вивч.сл)

Скл.10 питань до тексту

82.

 

Улюблений жанр

Crucial, fiction solution, plain well-read, fable, genre

Модальні дієслва с.231

/  ŋ   /

1,c.142

2.с.143

I can't afford to...

1,c.143

2,c.143(II)

Грамат.табл.

Мовний зразок

магнітофон

С.140(диктант)

3.с.143(п)

83.

 

.Читацькі уподобання

To swallow a book, to care for smth, to keep smb in the know

 

 

1а.с.144

1б.с.144

1с.с.145

Once in a while...

3,c.143

Диктант с.140

Мовний зразок

картки

1а.с.144(розп)

3.с.145(чит, перекл)

84.

 

Читання як хобі (ch)

С.29

 

2.с.29

3.c.27(wb)

1.с.29

3.с.29-діалог

What do you think...?

 

1.с.27(wb)

2,c.27(wb)

 

Мовний зразок

магнітофон

4.c.27(wb)-усно

4.с.29-діалог

С.29(вивч.сл)

85.

 Читання як хобі (ch)

c.29

Present Perfect

Pr.Perfect Continuous

 

4.c.29-діалог

4.с.27(wb)-усно

1,2,с.30

What's the best way...?

3.с.30

4-5.c.30

1.c.28(wb)

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

3-4,c.28(wb)-(п)

3.с.30(переказ)

Слова с.29(диктант)

86.

 

Уподобання Пола

To squander one's time, to turn to smth, to read page by page

 

 

1.с.144

There is nothing like...

3,c.145

2a,c.145

2b,c.145

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

3,c.145(п)

С.146(виписати слова)

87.

 

Мої уподобання

Блок слів С.146

 

/ θ   /

1,с.148

1,с.147

You are sure to like it.

II,c.147

Скласти тест (+/--)

Мовний зразок

магнітофон

ІІ,с.147(переказ

С.146(вивч.сл)

 

88.

 

Марк Твен - відомий амери- канський пись- менник

Enjoyable, catching, well-loved, pen name, mischievous,

Суфікси прикметників

 

ІІ.с.147 переказ

2.с.149 - діалог за текстом

Thereafter...

 

1.с.149

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

3.с.149(розп)

С.146(диктант)

89.

 

 Я люблю читати (ch)

c.29

Present Perfect

Pr.Perfect Continuous

 

3.с.30 переказ

5,c.29(wb)

9,c.31

There is no question that...

3-4.с.28(wb)

Диктант с.29

6-8,c.31

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

6-7.c.29(wb)-п

10.с.31(п)

11.с.31(діалог)

 

90.

 

 Я люблю читати (ch)

Лексика тексту c.32

 

 

11.с.31-діалог

1.с.32

4.с.33

In the final chapter...

2.с.32-33

3.с.33

5.с.33

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

8с.33(розп)

1.с.30(wb)-п

 

№ уроку

Дата

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіювання, Фонетика

Усне мовлення

Розмовні фрази

Читання

Письмо

Наочність,

ТЗН

Домашнє Завдання

91.

 

.Моя улюблена книга

Thirst for reading, to read at a gulp, to inspire smb for smth, to find reflection in smth

словотворенн

 

3.с.149(розп)

1а.с.150

As for me...

2,c.150

Диктант с.146

1.с.149

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

3.с.150(п)

1б.с.151(діалог)

92.

 

Літературні жанри

To come alive, to be overwhelmed with smth, to be thrilled, to watch endlessly

 

 

2.с.151

1б.с.151

2а.с.151

2с.с.151

I guess...

3.с.150

 

Мовний зразок

магнітофон

3.с.152 (чит., переклад, письмово)

93.

 

Контрольна робота з читання

 

 

 

 

 

Текст для читання

завдання

Картки із завданням

С.152(виписати слова)

94.

 

 Відомі письменники (ch)

 

Сполучники: although, despite

 

8.с.33 розповідь

From then on

1.с.30(wb)

6.с.33

7.с.33

2,c.30(wb)

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

4,c.31(wb) - чит. переклад, письм.тест;

3.с.30(wb) - п

95.

 

 Відомі письменники (ch)

Лексика тексту с.31(wb)

Сполучники: although, despite

c.99

 

Діалог за текстом с.31(wb)

Believe it or not...

4,c.31(wb)

3.с.30(wb)

1,c.99(wb)

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

2-3,c.99(wb)- письмово

96

 Відомі письменники (ch)

Лексика тексту с.31(wb)

Сполучники: although, despite

c.99

 

 

Діалог за текстом с.31(wb)

Believe it or not...

4,c.31(wb)

3.с.30(wb)

1,c.99(wb)

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

2-3,c.99(wb)- письмово

97.

 

Відомі письменники

Блок слів с.152

 

Інтонація розділових запитань

1.с.153

From then on

ІІ.с.153

Скл.тест множинного вибору до тексту

Фонет.стенд

Мовний зразок

Розповідь про письменників за текстом; с.152(вивч.сл)

98.

 

 Відомі письменники

Instructive, to feature, impressive, amazing, novelist, bedbook, gripping, renowned

 

 

розповідь

Believe it or not...

Інформація с.155

1.с.156

2.с.156

Мовний зразок

Портрети письменників

3.с.156(п) с.152(диктант) 1.с.158(розп)

99.

 

Улюблений письменник

To help smb out, to put a word in, to read from cover to cover

 

Модальні дієслова

 

1а.с.158 розповідь

1б.с.158 діалог

Good guess!

1.с.157

2.с.157

Диктант с.152

Грамат.табл.

Мовний зразок

Портрети письменників

3.с.157(п) 3.с.159(чит., переклад)

100

Обговорюємо книжки (ch)

Come on, a bit somewhere else, yuk

 

2,c.34

1,c.34

1,c.32(wb)

Key Expressions: Making Arrangements c.34

2,c.34

2,c.32(wb)

Мовний зразок

магнітофон

3,c.32(wb)-п

101

 Обговорю ємо книжки (ch)

 

I'd rather do smth.

I'd rather not do smth.

Too adj. to do

c.35

1-5,c.35

6,c.33(wb)

3.с.32(wb)

5-6,c.35

Key Expressions: Making Arrangements c.34

 

 

Грамат.табл.

Мовний зразок

магнітофон

4-5,c.33(wb)- письмово; вивч.мовні зразки с.35

102.

 

Читачі у бібліотеці

Grown-up books, teenager's romance, fantasy books public library to be worth reading, to help smb out

 

2.с.158

2б.с.158

2с.с.159

In my view...

3,c.159

2d,c.159

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

3.с.159(письм)- розповідь; с.160(виписати слова)

103.

 

Візит до бібліотеки

Блок слів с.160

 

Інтонація ввідних слів

3.с.159

1.с.160

In my opinion

Текст "A Printed Word"

II,c.161

1,c.162

2,c.162

Фонет.стенд

Мовний зразок

картки

С.160(вивч.сл)

ІІ.с.161(скл. подібн.діалог) 3.с.162(п)

104.

 

Бібліотечні правила

Classic, newcomer, librarian, trilogy

Модальні дієслова с.239

 

3.с.162

ІІ.с.161-діалог

3.с.163

As far as I'm concerned...

1.с.163

2.с.163

Написати правила користуван- ня бібіліоте- кою

Грамат.табл.

Мовний зразок

С.160(диктант)

1а.с.163(розп)

105.

 

Правила користування бібліотекою (ch)

c.36

лексика тексту

словотворенн

 

1.с.36

4.с.36

Key Expressions: Making Arrangements c.34, 35

4-5,c.33(wb)

2.с.36-37

3.с.36

5.с.37

6.с.37

Грамат.табл.

Мовний зразок

7.с.37(усно)

Вивч.слова с.36 29(диктант)

106.

 

 Правила користування бібліотекою (ch)

С.36

Лексика тексту

 

 

7.с.37-розповідь

 

1-6.с.34-35 (wb)

1-6,c.34-35 (wb)

Диктант с.29, 36

Грамат.табл.

Мовний зразок

7,c.35(wb) дати розширені відповіді на питання; підготувати проект с.37.

№ уроку

Дата

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіювання, Фонетика

Усне мовлення

Розмовні фрази

Читання

Письмо

Наочність,

ТЗН

Домашнє Завдання

107.

 

Всесвітньовідомі бібліотеки

To exchange books, public library, good stuff, to be well-stocked, to be enlisted in it

 

2.c.165

1а.с.163(розп)

1б.с.164

2с.с.166

I don't think I like...

 

Диктант с.160

2б.с.165

Магнітофон

картки

3.с.166(чит., переклад, письмово);

С.160(вивч.сл)

108.

 

Цікаві книги та їх автори.

To borrow books from the library, coming back to..., to have a membership in a library, a regular reader, a set of books

словотворенн

 

 

What do you think of...?

3.с.166

В.с.168

ІА,с.167

ІІА,с.167

Грамат.табл.

Мовний зразок

Д,с.168(письм) з укр/заруб. літ-ри

109.

 

Контроль- на робота з діалогічного мовлен ня

 

 

 

Завдання на складання діалогів

 

 

 

Картки із завданням

Повторити лексику вивченої теми

 

 

Тема "Велика Британія - велична"

 

 

110.

 

Загальні відомості про країну (ch)

 

Часи перфектної групи

 

7.с.35(wb)

Проект с.37

I'm with you on that and...

 

Інд.завдан

Проекти учнів

картки

Повторити вивчені грамат.форми

111.

 

 Загальні відомості про країну (ch)

 

прислівники

 

 

If you ask me...

 

1-4.с.38

Грамат.табл. завдання

1-5.с.36(wb)-письмово

112

 Загальні відомості про країну (ch)

 

прислівники

 

 

If you ask me...

 

1-4.с.38

Грамат.табл. завдання

1-5.с.36(wb)-письмово

113.

 

Географіч не положення

Блок слів с.170

1.с.173

 

Інтонація географічних назв

1.с.173

1.с.170

2.с.173-розпов

3.с.173-діалог

...for short.

ІІ.с.171

 

Фонет.стенд

Мовний зразок

Карта ВБ

С.170(вивч.сл)

1а.с.174(п)

Розповідь з теми

114.

 

Географіч не положення ВБ

Tunnel, landscape, destination, populous, leek daffodil, dragon, thistle heather

Прислівники с.239

 

Розповідь про географ. положення ВБ

..., I must admit.

1а.с.174

1.с.174

2.с.174

Грамат.табл.

Мовний зразок

Карта ВБ

С.170(диктант) 3.с.174(п)

1б.с.175(діалог)

115.

 

Географіч не положення ВБ та України

To be separated from...by..., to go down like a backbone

 

2.с.176

1б.с.175-діалог

To my mind...

3,c.174

Диктант с.170

1с.с.175

Магнітофон

Мовний зразок

Картки

Карта ВБ

3.с.176(чит., переклад),

С.177(виписати слова)

№ уроку

Дата

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіювання, Фонетика

Усне мовлення

Розмовні фрази

Читання

Письмо

Наочність,

ТЗН

Домашнє Завдання

116.

 

.Природа і ландшафт ВБ (ch)

Лексика уроку с.39

 

2.с.39

3.с.37(wb)

1.с.39

3.с.39-діалог

 

 

1.с.37(wb)

 

Магнітофон

Мовний зразок

 

4,c.(wb)-письм

4.с.39(усно)

117.

 

Природа і ландшафт ВБ (ch)

Лексика уроку с.39

 

 

4.с.39

1.с.40

2.с.40

 

4.с.37(wb)

3.с.40

 

Мовний зразок

Карта ВБ

 

4.с.40(п)

1.с.38(wb)-письмово

 

118.

 

Країни ВБ

Блок слів с.177

1.с.180

 

Інтонація перерахуванн 1.с.179

1.с.177

To finish with...

ІІ.с.178

Заповнення таблиці

Фонет.стенд

Мовний зразок

Таблиця

Карта ВБ

ІІ.с.178(розп)

С.177(вивч.сл)

1(ІІ).с.180(у)

119.

 

Національ

ні символи ВБ

Abbreviation, to represent, shield, harp, link, to reign

Слова-зв'язки с.239

 

2.с.180

ІІ.с.178(розп)

No wonder,

1(ІІ).с.180

1.с.181

2.с.181

Грамат.табл.

Мовний зразок

Карта ВБ

Темат.малюнки

С.177(диктант)

3.с.181(п)

120.

 

Політична система ВБ

On the background..., to border on smth, to be washed by smth, United Nations, patron saint, floral symbol, hereditary peer, reference book

Слова-зв'язки с.239

 

1б.с.182-діалог

Am I right to believe so? -

3.с.181

1а.с.182

Диктант с.177

Мовний зразок

Карта ВБ

 

С.177(вивч.сл)

Скл.діалог за темою

121.

 

Політична система ВБ (ch)

c.39

Пасивний стан с.100(wb)

 

4.с.40

7-8.с.41

Approximately

1.с.38(wb)

5-6.с.41

9.с.41

10.с.41

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

11.с.41(п)

С.100(wb)-вивч. правила

122.

 

Клімат та погода ВБ

 

 

2.с.182

Діалог про політ систему ВБ

2с.с.183

That's why...

1с.с.182

2а.с.182

2б.с.182

Магнітофон

Мовний зразок

3.с.183(чит., переклад, письмово)

123.

 

Контроль на робота з аудіювання

 

 

текст

 

 

 

завдання

Картки із завданнями

С.184(виписати слова)

124.

 

Населенняі ВБ

Блок слів с.184

1.с.186

 

/o:/

/o/

1,c.186(1)

І.с.184

No wonder,

ІІ.с.185

С.186

2.с.187(заповнення таблиці)

Фонет.стенд

Мовний зразок таблиця

С.184(вивч.сл)

3.с.187(розп)

125.

 

 Жителі ВБ (ch)

 

С.39

Пасивний стан с.100(wb)

 

 

11.с.41

Am I right to believe so? -

3.с.38(wb)

2,c.38(wb)

4,c.38(wb)

5-6,c.39(wb)

Грамат.табл.

Мовний зразок

c.39(диктант)

7.с.39(wb)-п

2.с.42(чит,пер)

№ уроку

Дата

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіювання, Фонетика

Усне мовлення

Розмовні фрази

Читання

Письмо

Наочність,

ТЗН

Домашнє Завдання

126.

 

 Жителі ВБ (ch)

Лексика тексту с.42

 

 

7.с.39(wb)

1.с.42

3-4.с.42

Absolutely!

2.с.42

Диктант с.39

1.с.40(wb)

Картки

Мовний зразок

2.с.42(переказ)

2.с.40(wb)-чит, письм.

С.42(вивч.сл)

127

Жителі ВБ (ch)

Лексика тексту с.42

 

 

7.с.39(wb)

1.с.42

3-4.с.42

Absolutely!

2.с.42

Диктант с.39

1.с.40(wb)

Картки

Мовний зразок

2.с.42(переказ)

2.с.40(wb)-чит, письм.

С.42(вивч.сл)

128.

 

Британці - велична нація

Ordinary, population, majority,

Overseas,

Trend, suburbs to retire, service, industries, multicultural

Дієслова активного та сталого значення

С.240

 

3.с.187(р)

1.с.188

3.с.188(р)

I find it extremely useful.

2.с.188

3.с.188

Грамат.табл.

Мовний зразок

С.184(диктант)

1а.с.189(розп)

129.

 

Хто такі британці?

To bombard smb with questions, to have a broad picture, to be concentrated, to move away from...to..., to enjoy rights, to settle in...

Дієслова активного та сталого значення

С.240

 

1а.с.189(р)

1б.с.189-діалог

 

I'm absolutely positive that...

Текст

"Who are the British"?

Диктант с.184

1с.с.189

Грамат.табл.

Мовний зразок

Текст для читання

1с.с.189(розп)

С.184(вивч.сл)

130.

 

Хто такі британці?

С.184

 

2.с.190

1с.189(р)

2с.с.190

It adds up to...

3.с.190

2а.с.190

2б.с.190

Магнітофон

Мовний зразок

 

3.с.191(п)

С.191(виписати слова)

131.

 

Британці як нація (ch)

Лексика тексту С.42

Словосполу чення  с.42

Such , so

 

2.с.42(р)

7.с.43

3-5,с.41(wb)

Absolutely!

2.с.40(wb)

6.с.43

9,c.43

Грамат.табл.

Мовний зразок

10,11,c.43(у)

6-7,c.41(wb)-письм.

132.

 

 Британці як нація (ch)

Лексика тексту с.44

 

 

10-11.с.43

1,c.44

3.с.44

Key expressions: Complaining

c.44

6-7.с.41(wb)

2.с.44

4.с.45

 

Мовний зразок

5.с.45(діалог)

1.с.42(wb)-п

С.44(вивч. фрази)

133.

 

Британські традиції

Блок слів с.194

 

Інтонація розділових питань 1.с.194

3.с.191

1.с.191

What is your attitude to the tradition of...?

ІІ.с.191

С.193

 

Фонет.стенд

Мовний зразок

С.191(вивч.сл)

1.с.194(п)

2.с.194(у)

134.

 

Традиції Британії

Sorrow, to shape, scenery, centerpiece

 

Складні імен- ки та прикм- ки с.240

 

1.с.194

2.с.194

1.с.195-діалог

2.с.196

It is at the heart of modern life.

1.с.195

2.с.195

3.с.195

Грамат.табл.

Мовний зразок

2.с.197(п)

С.191(диктант)

№ уроку

Дата

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіювання, Фонетика

Усне мовлення

Розмовні фрази

Читання

Письмо

Наочність,

ТЗН

Домашнє Завдання

135.

 

Традиції ВБ та України

To be accompanied with smth,

 to enjoy popularity,

to come to an end

Складні імен- ки та прикм- ки с.240

2.с.197

2.с.197

2с.с.197

What do you think of the future of...?

2а.с.197

Диктант с.191

2а.с.197

Грамат.табл.

Мовний зразок

Магнітофон

3.с.197(чит., переклад, письмово)

136.

 

Звичаї ВБ (ch)

 

 

1-5.с.45

5,c.43(wb)

5.с.45-діалог

3-5.с.45

2.с.42(wb)

Key expressions: Complaining

c.44

1.с.42(wb)

1-2.с.45

5,c.43(wb)

Мовний зразок

Магнітофон

3-4,c.42(wb)-письмово, вивч.

137.

 

 Звичаї ВБ (ch)

 

 

 

3-4.с.42-діалог

3.с.46

Key expressions: Complaining

c.44

1.с.46

4.с.46

2.с.46

5.с.46

Мовний зразок

6.с.46(п)

4.с.46(вивч)

138.

 

Пори року та погода ВБ

С.191

прийменники

С.с.200

 

It adds up to...

3.с.198

В.с.199

Аа.с.198

тест

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

Аб.с.198(п)

Д.с.200(п)+ розповідь

139.

 

Контроль на робота з письма

 

 

 

 

 

 

завдання

картки

С.202(виписати слова)

 

 

Тема "Запрошуємо до України"

 

 

140.

 

Ласкаво просимо до України (ch)

 

 

 

4-5,c.44(wb)

Key expressions: Complaining

c.44

6.с.46

1.с.44(wb)

2,c.44(wb)

3,c.44(wb)

 

 

Мовний зразок

 

6.с.44(wb)- письмово

141

 Ласкаво просимо до України (ch)

 

 

текст

 

Key expressions: Complaining

c.44

 

Написати лист-скаргу (інд.завд.)

Картки

текст

С.42, в.5.с.42 (диктант)

142.

 

.Поїздка по Україні

Блок слів с.202

1.с.204

 

/  ð  /

1.с.204

1.с.202

2.с.205

That sounds interesting.

II,c.203

c.204

 

Фонет.стенд

Мовний зразок

Карта України

С.202(вивч.сл)

3.с.205(п)

Розповідь про геогр.полож. України

143.

 

Географіч не положення України

Explore, majestic, preserve, to climb, gorgeous, breathtaking fertile

 

Артикль з географічни-

ми назвами с.241

 

3.с.205-розп

Perfect!

1.с.205

2.с.205

3.с.206;

Інд.завдан.

Грамат.табл.

Мовний зразок

Картки

Карта України

1а.с.207(розп)

С.202(диктант)

 

№ уроку

Дата

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіювання, Фонетика

Усне мовлення

Розмовні фрази

Читання

Письмо

Наочність,

ТЗН

Домашнє Завдання

144.

 

 Географіч не положення України

To border on smth, to be washed by, a round-Ukraine trip, Alpine meadows

Артикль з географічни-

ми назвами с.241

 

1а.с.207-розп

1б.с.207-діалог

By all means!

 

Диктант с.202

Грамат.табл.

Мовний зразок

Картки

Карта України

1с.с.207(у)

С.202(вивч.сл)

3.с.208(чит., переклад)

145.

 

Тваринний світ України (ch)

Лексика теми

Артикль: the

С.101(wb)

 

Cкласти розповідь

Splendid!

1.с.47

2.с.47

3.с.47

Грамат.табл.

Мовний зразок

Картки

Карта України

4.с.47(п)+ розповідати;

Вивч.правило с.101(wb)

146.

 

Рослинний світ України (ch)

Лексика теми

Артикль: the

С.101(wb)

 

2,c.45(wb)

Cкласти

діалоги

In my opinion,

3,c.45(wb)

1.с.45(wb)

Грамат.табл.

Мовний зразок

Картки

Карта України

4-5.с.45(wb) - письмово;

Вивч.правило

147.

 

Географія України

To specify the route, to be rewarded with smth, flower-studded grass, to share smt with smb,

to regret smth

 

2.с.207

1с.с.207

2с.с.207

In general...

3.с.208

2а.с.207

Мовний зразок

Карта України

магнітофон

3.с.208(п)

С.208(виписати слова)

148.

 

Погода в Україні

Блок слів с.208

2.с.211

 

Інтонація ввідних слів 1.с.211

1.с.209

Fancy...

ІІ.с.209

С.210

2.с.211

Мовний зразок

Карта України

 

С.208(вивч.сл)

3.с.211(п) + розповідь

149

Погода в Україні

Блок слів с.208

2.с.211

 

Інтонація ввідних слів 1.с.211

1.с.209

Fancy...

ІІ.с.209

С.210

2.с.211

Мовний зразок

Карта України

 

С.208(вивч.сл)

3.с.211(п) + розповідь

150.

 

Погода в різних части-нах країни

Humid, latitude, altitude, proximity, draught, previous, urban, oppressive

Суфікси прикметників с.242

 

3.с.211-розп

Now it..., now it... .

1.с.212

2.с.212

3.с.212

Грамат.табл.

Мовний зразок

 

1.с.212(п)

2.с.213(діалог)

С.208(диктант)

151.

 

Традиції  України (ch)

 

Артикль: the

С.101(wb)

 

4-5,c.45(wb)

 

 

Інд.завдання

Картки з інд. завданням

Повторити правила с.101 (wb)

152

 Традиції  України (ch)

 

Вивчений граматичний матеріал

 

 

 

 

1-6,c.48

Грамат.табл.

картки

Завдання с.48 (скл.діалог)

153

Погодні умови

Блок слів с.208

 

2.с.214

1.с.212-розп

2.с.213-діалог

2с.с.214

Small wonder.

 

Диктант с.208

2б.с.214

Мовний зразок

Карта України

магнітофон

С.208(вивч.сл)

3.с.214(чит.,переклад, письм)

№ уроку

Дата

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіювання, Фонетика

Усне мовлення

Розмовні фрази

Читання

Письмо

Наочність,

ТЗН

Домашнє Завдання

154.

 

Контроль

на робота з читання

 

 

 

 

 

текст

завдання

картки

С.215(виписати слова)

155.

 

Звичаї українців (ch)

 

Вивчений граматичний матеріал

 

С.48 - діалог

 

 

1-7.с.46(wb)

Грамат.табл.

картки

Повторити правила с.98(wb)

156.

 

 Звичаї українців (ch)

 

Інфінітив с.98 (wb)

 

 

 

 

Інд. завдання

Грамат.табл.

картки

Повторити правила с.99 (wb)

157.

 

Які вони українці?

Блок слів с.215

1.с.218

 

/і:/

1.с.217

1.с.215

2.с.218

It deserves appreciation.

II,c.215

c.217

2,c.218

Фонет.стенд

Мовний зразок

Карта України

С.215(вивч.сл)

3.с.218(п) + діалог

158.

 

Хто такі українці?

Melodious, garlic, hospitable, enthusiastic, peaceloving, countrymen

Порівняльні конструкції с.242

As...as;

Not so...as

 

3.с.218-діалог

1.с.219

They are supposed to...

1.с.215

С.217

2.с.218

Грамат.табл.

Мовний зразок

Карта України

 

С.215(диктант)

2.с.219(діалог)

159.

 

Ми - українці!

Populous, competitive, multicultural, to have a sense of humour, to be a great eater, far and wide

 

2.с.221

2.с.219

2а.с.221

2с.с.221

There is smth in what you say.

3.с.221

Диктант с.215

2б.с.221

Мовний зразок

Магнітофон

карта

3.с.222(п)

С.222(вивч.сл)

160.

 

Подорожуємо Україною (ch)

 

Перфектні часи с.99(wb)

 

 

 

 

 

1-3,c.99(wb)

Грамат.табл.

картки

Повторити вивчені слова

161.

 

Подорожуємо Україною

Блок слів с.222

1.с.225

 

/  ŋ   /

1.с.225

1.с.223

2.с.225

Why don't you try...?

ІІ.с.223

С.224

 

Фонет.стенд

Мовний зразок

С.222(вивч.сл)

3.с.225(п)

162

Подорож по Україні

Sail, safe, liner endangered, tremendous

To look forward to doing smth, to insist on doing smth, to be seasick, to have a lifetime dream

Артиклі с.243

 

3.с.225

2.с.226

It sounds good.

1.с.225

2.с.226

3.с.226

Грамат.табл.

Мовний зразок

Карта України

С.222(диктант)

1.с.226(розп)

№ уроку

Дата

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіювання, Фонетика

Усне мовлення

Розмовні фрази

Читання

Письмо

Наочність,

ТЗН

Домашнє Завдання

163

Турне по Україні

To burn with impatience, to be scared stiff, to compare smth with smth, to make smb nervous

 

2.с.228

1.с.226-розповідь

I have huge plans: ...

3.с.228

Диктант с.222

2б.с.228

Магрітофон

Мовний зразок

3.с.228  (проект)

164.

 

Контроль

на робота з монологічного мовлення

 

 

 

розповіді

 

 

 

картки

Повторити слова

165.

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

завдання

картки

І.с.229(п)

166.

 

Контроль аудіювання

 

 

текст

 

 

 

завдання

Картки

Текст+ завдання

ІІ.с.230(п)

167.

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

текст

завдання

Картки

Текст + авдання

В.с.230(чит., переклад., письм.завд)

168.

 

Контроль говоріння

 

 

 

Розповіді

діалоги

 

 

 

Картки із завданням

Написати есе "Зустрічайте Україну та українців"

169.

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику теми.

170.

 

Повторен-ня вивченого за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати інд.завдання

 

docx
До підручника
Англійська мова (для спеціалізова-них шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 8 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку