18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування Біологія 8 клас на 2019-2020 н. р.  

Про матеріал
Календарно-тематичне планування Біологія 8 клас на 2019-2020 н. р. (70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 години – резервних).  Підручник: Матяш Н .Ю. Біологія:
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з біології

для загальноосвітніх навчальних закладів

8 клас

на 2019-2020 н. р.

 (70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

 

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

     Підручник:  Матяш Н .Ю. Біологія: підручник для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів /.- К.: Генеза, 2016. – 286 ст., іл. 

 

 

 

За  рік

 

I семестр

II семестр

Всього за рік

Контрольні  роботи

1

1

2

Тематичний контроль

3

4

7

Лабораторна  робота

-

1

1

Лабораторних  досліджень

4

7

11

Дослідницьких  практикумів

2

3

5

Проектів

2

3

5

 


Календарно-тематичне планування

 Біологія   8 клас

на 2019-2020 н. р.

 (70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

п/п

Теми уроків

Лабораторні роботи,дослідження,проекти

Д/з

Дата

Примітка

За планом

8-1

фактично

За планом

8-3

фактично

 

8-1

 

8-3

 

 

Вступ (2 год.)

1

Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини.

 

§4 , завд. ст.. 24

 

 

 

 

 

2

Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА ( 7 год)

3

Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини

 

§1 завд. ст.7

 

 

 

 

 

4

Тканини. Органи. Фізіологічні системи

 

Лабораторне дослідження 1:

Ознайомлення з препаратами тканин людини

 

 §2 завд. ст.7-9

§ 3 завд. ст.13-17

 

 

 

 

 

5

Поняття про механізми регуляції.

 

§3 завд. ст..17 -18

 

 

 

 

 

6

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

 

§3 робота зі схемами

 

 

 

 

 

7

Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.

 

Опрацювати конспект ,           завд. ст..281-283

 

 

 

 

 

8

Імунна регуляція.

 

 

 

 

 

 

 

9

 Узагальнення  та систематизація  знань  з теми: « Вступ. Організм  людини  , як  біологічна  система».

(тестова письмова  робота)

 

Повторити §1-3

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. ОПОРА ТА РУХ ( 6 год)

 

10

Значення   опорно-рухової системи, її будова та функції.. Кістки, хрящі. З’єднання кісток.

 

Лабораторні дослідження 2

Мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин;

§28,  §29

завд.

 ст.143- 146

 

 

 

 

 

11

Огляд будови скелета

 

§30 завд. ст.151

 

 

 

 

 

12

Функції і будова скелетних м’язів Основні групи скелетних м’язів.

 

§31 завд. ст.156

 

 

 

 

 

13

Робота м’язів.   Втома м’язів

Лабораторні дослідження3:

Розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні;

впливу ритму і навантаження на розвиток втоми.

 §32 завд. ст.159,

 

 

 

 

 

14

Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.

Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

Профілактика порушень опорно-рухової системи.

Проект:

«Гіподинамія- ворог  сучасної  людини.

Рухова активність - основа фізичного здоров’я

§33 завд. ст.162 підготувати проект

 

 

 

 

 

15

Проект (за вибором)

Гіподинамія – ворог сучасної людини

Рухова активність - основа фізичного здоров’я

 

Повторити §28-33

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ (3 год +1 год резервна)

16

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого.

 

§5завд. ст.29

 

 

 

 

 

17

Харчування та обмін речовин.

 

.Дослідницький практикум№1.

Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

§6 завд. ст.33,

завд. ст. 284

 

 

 

 

 

18

Їжа та її компоненти.

Склад харчових продуктів.

Значення компонентів харчових продуктів.

Харчові та енергетичні потреби людини.

Проект

Збалансоване харчування.

§7 завд. ст. 39

Підготовка до т/к повторити

§1-3, 28-33

 

 

 

 

 

19

Узагальнення   та систематизація знань  з теми: « Опора та рух. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини» ( тестові завдання )

 

повторити

§1-3, 28-33

Знайти цікаву інформацію про травлення

 

 

 

 

 

ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ (5 год)

20

Значення травлення. Система органів травлення.

 

§ 8  зав.ст. 43

 

 

 

 

 

21

Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування.

Процес травлення у ротовій порожнині

 

Лабораторні дослідження 4:

Зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями)

 

 

§ 9 завд. ст. 48

 

 

 

 

 

 

 

22

Процес травлення в шлунку і кишечнику.

Дослідницький практикум №2

Дія ферментів слини на крохмаль.

§10 завд. ст.53

 

 

 

 

 

23

Регуляція травлення.

 

§11 завд. ст.57

 

 

 

 

 

24

Харчові розлади та їх запобігання.

.

§12 завд. ст.61

 

 

 

 

 

ТЕМА 5. ДИХАННЯ ( 5 год)

25

Значення дихання.   Система органів дихання.

 

§13 завд. ст.68

 

 

 

 

 

26

Газообмін у легенях і тканинах.

 

§14  завд. ст. 72

 

 

 

 

 

27

Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.

 

§15. завд. ст. 77

 

 

 

 

 

28

Профілактика захворювань дихальної системи.

 

§16.завд. ст.82

 

 

 

 

 

29

Узагальнення та систематизація   знань  з  теми:  « Травлення.  Дихання» . Контрольна робота №1

 

Повторити  § 8-12, 13-16

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН (7 год + 2 год резервні)

30

Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа

.

§17 ст 84

 

 

 

 

 

31

Еритроцити. Групи крові та переливання крові.

 

§18  завд. ст.92

 

 

 

 

 

32

Лейкоцити, тромбоцити. Зсідання крові.

Лабораторні роботи 1:

1.Мікроскопічна будова крові людини

§19 завд. ст.96

 

 

 

 

 

33

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.. Алергія. СНІД.

 

§56,57  ст  258,262

 

 

 

 

 

34

Серце: будова та функції.

 

§20 завд. ст.101

 

 

 

 

 

35

Робота серця

 

 

Лабораторні дослідження 5:

вимірювання частоти серцевих скорочень

 

 

§21 завд. ст.105

 

 

 

 

 

36

Система кровообігу. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові

Дослідницький практикум №3

Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня. -

§22 завд. ст.108 -109

 

 

 

 

 

37

Кровотечі.   Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

 

§23. завд. ст.115 -116

 

 

 

 

 

38

Узагальнення по темі « Транспорт речовин», ( тестова письмова робота).

 

Повторити §17-23,56-57

 

 

 

 

 

ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ ( 4 год)

39

Виділення - важливий етап обміну речовин.  Будова і функції сечовидільної системи.

 

§24 завд. ст.123

 

 

 

 

 

40

Захворювання нирок та їх профілактика.

 

§25 завд. ст.127

 

 

 

 

 

41

Значення і будова шкіри. Терморегуляція.

Проект

Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання  правил догляду за власною шкірою.

§26,  завд. ст.132( підготувати проект)

 

 

 

 

 

42

Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі.

Захворювання шкіри та їх профілактика

Проект

Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання  правил догляду за власною шкірою.

§27 завд. ст.138 

 

 

 

 

 

ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ.

НЕРВОВА СИСТЕМА ( 6 год)

43

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

 

§35 завд. ст.173

 

 

 

 

 

44

Спинний мозок.

 

§36 завд. ст. 177

 

 

 

 

 

45

Головний мозок.

Лабораторні дослідження 6 Вивчення будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями,   пластинчастими препаратами).

§37 завд. ст.180

 

 

 

 

 

46

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.

 

§38 завд. ст.189

 

 

 

 

 

47

Профілактика захворювань нервової системи.

 

§40 завд. ст.193

 

 

 

 

 

 

 

48

Узагальнення  та систематизація знань  з  теми:  Виділення . Терморегуляція. Зв'язок  організму   із  зовнішнім середовищем.( тестова письмова робота) 

 

Повторити

24-27,

35-40

 

 

 

 

 

ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

(7 год )

49

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

 

§41завд. ст.197

 

 

 

 

 

50

Зорова сенсорна система. Око.

Лабораторні дослідження 7:

Визначення акомодації ока;
виявлення сліпої плями на сітківці ока;

§42 завд. ст.201

 

 

 

 

 

51

Гігієна зору. Сприйняття світла, кольору, простору

 Лабораторні дослідження 8:

Визначення акомодації ока.

§43. завд. ст.207

 

 

 

 

 

52

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. 

 

Лабораторні дослідження 9:

Вимірювання порога слухової чутливості.

 

§44 завд. ст.212

 

 

 

 

 

53

Сенсорні системи смаку, нюху

 

§45 завд. ст.216

 

 

 

 

 

54

Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Дослідницький практикум №4

Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.

 

§46 завд. ст.220

 

 

 

 

 

55

Узагальнення знань по темі «Зв»язок  організму  людини  із  зовнішнім  середовищем. Сенсорні системи» .

(тестова письмова робота) 

 

Повторити  § 41-46

 

 

 

 

 

ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (7 год)

56

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.

 

Дослідницький практикум №5.

Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту

 

§47 завд. ст.224

 

 

 

 

 

57

Умовні та безумовні рефлекси

Лабораторне дослідження 10:

визначення реакції зіниць на світло;  

§48 завд. ст.227

 

 

 

 

 

 

 

58

Мислення та свідомість

 

§49 завд. ст.231

 

 

 

 

 

59

 Мова. Навчання та пам’ять.

 

Лабораторне дослідження 11:

дослідження різних видів пам’яті

§50 завд. ст.235

 

 

 

 

 

60

Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини.

 

§50, завд. ст.240

 

 

 

 

 

61

Сон. Біоритми.

 

§52 завд. ст.243

 

 

 

 

 

62

Контрольна  робота № 2

 ( тестова письмова робота)

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА (3 год)

 

63

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

 

 

§53-54 завд. ст.247,250

 

 

 

 

 

64

Профілактика захворювань ендокринної системи.

 

Проект.

Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика (або тематика за вибором учителя)

§55 завд. ст.254

 

 

 

 

 

65

Взаємодія регуляторних систем

 

§ 58 завд. ст..267

 

 

 

 

 

ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (4 год)

66

Будова та функції  репродуктивної системи.

 

§59 завд. ст.271

 

 

 

 

 

67

Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність. Репродуктивне здоров’я.

 

§60 завд. ст.273

 

 

 

 

 

68

Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

Постембріональний розвиток людини.

 

§61 завд. ст.280

 

 

 

 

 

69

Узагальнення  та систематизація  знань  з  теми: «Вища нервова  діяльність .Ендокринна  система. Розмноження  та  розвиток   людини»

 

Повторити §59 -60  

 

 

 

 

 

Узагальнення (1год)

70р

Цілісність організму3 людини. Взаємодія регуляторних систем організму3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Глазова Алла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Присяжнюк Руслана Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 8 клас, Планування
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
18981
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку