25 листопада о 18:00Вебінар: Онлайн-тести для розвитку творчого мислення: поради, ідеї, практика

Календарно-тематичне планування "Біологія і екологія -10" (рівень стандарту) на І семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу "Біологія і екологія" (рівень стандарту) на І семестр для учнів 10 класу складене відповідно до навчальних програм, затверджених наказо МОН України від 23.10.2017 № 1407 до підручника В.О.Андерсона, М.А.Вихренко, А.О.Чернінського

Перегляд файлу

Календарне планування уроків біології і екології (рівень стандарту)

10 клас 

70 годин (2 години на тиждень)

Програма: Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти  «Біологія і екологія. Рівень стандарту. 10-11 класи. Затвердженими наказ МОН України від 23.10.2017  № 1407.

Підручник: Біологія і екологія: підручник для 10 класу загальної середньої школи: рівень стандарту/ В.О.Андерсон, М.А.Вихренко, А.О.Чернінський. – К.: Школяр, 2018

 

з/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

І семестр

Вступ. (орієнтовно 3 години)

 1.                

 

 1. Біологія та екологія як науки. Рівні організації живих систем та їхній взаємозв’язок

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

- система, біосистема, екосистема, навколишнє середовище, сталий розвиток природи і суспільства;

називає:

- основні галузі застосування біологічних досліджень;

наводить приклади:

 • біосистем різних рівнів;

характеризує:

 • властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію.

Діяльнісний компонент

розрізняє:

 • біосистеми різних рівнів організації

Ціннісний компонент

оцінює:

 • важливість біологічних знань  для розвитку людства.

§1, с. 8 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Фундаментальні властивості живого

§2, с. 11 (розвязати задачу письмово), с. 12 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

§3, с. 16 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

Тема 1. Біорізноманіття (орієнтовно 13 годин)

 1.                

 

 1. Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів.  Лабораторна робота 1.

Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

систематика, номенклатура, класифікація, філогенетична систематика, популяція, віруси, прокаріоти, еукаріоти;

називає:

- сучасні принципи наукової систематики;

 • гіпотези походження вірусів;
 • шляхи проникнення вірусів у клітини;

наводить приклади:

- вірусів, бактерій, одноклітинних еукаріотів, грибів, рослин, тварин;

характеризує:

- критерії виду;

- віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні організми.

Діяльнісний компонент:

складає:

- характеристику виду за видовими критеріями;

- порівняльну характеристику: вірусів, віроїдів, пріонів; архей та бактерій; одноклітинних і багатоклітинних еукаріотичних організмів;

класифікує: 

- певні види грибів, рослин, тварин;

- визначає таксономічне положення виду в системі органічного світу.

Ціннісний компонент

оцінює:

- важливість систематики для сучасних біологічних досліджень.

§4, с. 22 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію, с. 57

 1.                

 

 1. Сучасні критерії виду.

Навчальний проект

 1.  Складання

характеристики виду за видовими критеріями

 

§5, с. 26 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію, с. 58

 1.                

 

 1. Особливості організації та функціонування вірусів. 

§6, с. 30 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Значення вірусів.

§6, с. 30 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Віроїди, пріони.

ТЕМАТИЧНА

§7, с. 32 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Прокаріоти – найдавніші організми на планеті

§8, с. 36 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Різноманітність прокаріотичних організмів

 

§9, с. 40 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. 

§10, с. 42 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Одноклітинні еукаріоти

 

§11, с. 46 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Біорізноманіття рослин

§12, с. 50 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Біорізноманіття тварин

§13, с. 54 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Біорізноманіття грибів

§14, с. 56 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Узагальнення вивченого. ТЕМАТИЧНА

С. 59-62, повторити §§8-14

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії (орієнтовно 15 годин)

 1.            

 

 1. Обмін речовин та енергії – основа існування біологічних систем

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

обмін речовин/метаболізм, фермент, вітамін, дихання, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, фототрофи, токсичні речовини;  

називає:

- структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму;

- критерії якості питної води;

наводить приклади:

- хвороб, пов’язаних з нестачею чи надлишком
надходження певних хімічних елементів, речовин;

характеризує:

- особливості енергетичного обміну клітин
автотрофних та гетеротрофних організмів;

- особливості знешкодження токсичних сполук в організмі людини;

 • нейрогуморальну регуляцію метаболізму в організмі людини;

пояснює:

- єдність процесів синтезу і розщеплення речовин в організмі;

-  роль АТФ у забезпеченні процесів метаболізму;

- роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму;

- роль окремих хімічних елементів, речовин в метаболізмі;

- необхідність знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

Діяльнісний компонент

складає схеми:

 • обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини, їхній взаємозв’язок;

порівнює:

- енергетичне і пластичне значення різних речовин.

Ціннісний компонент

висловлює судження:

 • щодо впливу на здоров’я людини різних речовин (корисних та шкідливих);

оцінює:

- важливість якості питної води та раціонального харчування для збереження здоров’я.

§15, с. 64, 66 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Особливості обміну речовин та перетворення енергії в автотрофних та гетеротрофних організмів

§16, с. 69 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Вуглеводи

§17, с. 74 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Ліпіди

§17, с. 74 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Білки

§18, с. 78 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1.  Практична робота 2. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків людини

С. 100, повторити §§17-18

 1.            

 

 1.  Ферменти

§19, с. 82 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1.  Нуклеїнові кислоти

§20, с. 86 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1.  Вітаміни

ТЕМАТИЧНА

§21, с. 90 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1.  Структури клітини та метаболізм

§22, с. 94 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Енергетичне забезпечення процесів

§23, с. 96 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин

§24, с. 99 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Надходження в організм хімічних елементів та якість питної води: вплив на здоров’я

§25, с. 104 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Негативний вплив на метаболізм
  токсичних речовин. Знешкодження
  токсичних сполук в організмі людини

§26, с. 106 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Нейрогуморальна регуляція функціонування організму

§27, с. 108 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію; робота над просвітницьким проектом

 1.            

 

 1. Узагальнення вивченого. ТЕМАТИЧНА

Повторити §§22-26, с. 109 -112

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Макарчук Віктоія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Рябошапко Тетяна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Пов’язані теми
Біологія, Планування
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
1266
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку