19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Перегляд файлу

 

 

Біологія  7 клас

70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні

Складено до підручника Соболь В.І.: підруч.  для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл./ В.Соболь – Кам’янець-Подільський: 

Абетка, 2015,  Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

№ з/п

Дата

Примітки

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

Вступ (4 год. + 1 год. резервна)

 1.    

 

 

Особливості життєдіяльності тварин.

Первинний інструктаж з БЖД

оперує термінами: тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

розпізнає:  клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує: будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологі препарати, колекції;

характеризує: типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює: клітини тварин, рослин, грибів

називає: середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;

- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

пояснює: відмінності тварин від рослин та грибів

висловлює судження: щодо значення знань про тварин у природі та житті людини

опрацювати §1, ст. 8 – 9, (розгадати кросворд, відповідати на питання усно); випереджуване завдання: підготувати  міні-проект «Тварини-рекордсмени».

 1.    

 

 

Особливості живлення  тварин.

 

опрацювати §2, ст. 13 – 14 (відповідати на питання усно)

 1.    

 

 

Будова тварин: клітини, тканини

опрацювати §3, ст. 15-17, «Результат»

 1.    

 

 

Будова тварин: органи, системи органів

опрацювати §3, «Результат» (відповідати на питання усно)

 1.    

 

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Узагальнення знань

                        Тематична

 опрацювати §4, ст.21 (відповідати на питання усно); ст.22 – 23 (відповідати на питання), виконати тест ст. 24.

Тема 1. Різноманітність тварин (26 год.+ 5 год. резервні)

 

 1.    

 

 

Способи класифікації тварин (за середовищем

 

 

існування, способом пересування, способом життя).

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

 

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

 

опрацювати §5, ст. 27-28 (відповідати на питання усно); опанувати конспект; робота над міні-проектом «Тварини-рекордсмени»

 1.    

 

 

Різноманітність та поширення тварин.   Захист міні-проекту «Тварини-рекордсмени»

опрацювати §6, «Результат»  (відповідати на питання усно)

 

 1.    

 

 

Особливості будови та життєдіяльності Кишковопорожнинних.

Опрацювати § 7, «Результат»  (відповідати на питання усно);

*завд.  ст.36, заповнити таблицю

 1.    

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини

Опрацювати § 8, «Результат», ст. 40 (відповідати на питання усно)

 1.  

 

 

Особливості будови Кільчастих червів.

Опрацювати § 9, ст. 44 (відповідати на питання усно);  *знайти додаткову інформацію

 1.  

 

 

Особливості життєдіяльності Кільчастих червів.  Лабораторне дослідження 1. Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового червяка)

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати §10, ст. 48 «Діяльність» (самостійна робота письмово, відповідати на питання усно);

Випереджуване завдання:

Підготувати міні-проект «Як утворюються перлини?»

 1.  

 

.

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини

Опрацювати §11,  ст. 52 «Діяльність», «Результат»   (відповідати на питання усно);

повторити  §9-10.

 1.  

 

 

Особливості будови,

способу життя, різноманітність Членистоногих.

Опрацювати §12, ст. 56 (самостійна робота письмово, відповідати на питання усно)

 1.  

 

 

Особливості будови та життєдіяльності Ракоподібних.

Опрацювати §13, ст. 59 -60 (завдання письмово, відповідати на питання усно);  *виконати міні-проект «Ракоподібні України».

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини Ракоподібних.

Опрацювати §14, кросворд,  ст. 61, ст.64 «Діяльність»,  «Результат»,  (відповідати на питання усно, самостійна робота письмово)

 1.  

 

 

Особливості будови та життєдіяльності,  різноманітність, роль у природі та значення в житті людини Павукоподібних.

Опрацювати §15, §16, ст. 68, ст. 72 «Результат»,  «Діяльність»  (самостійна робота письмово, відповідати на питання усно); * виконати міні-проект «Павуки України».

 1.  

 

 

Особливості будови та життєдіяльності Комах.

Опрацювати §17-18, с. 72, 80 (відповідати на питання усно, кросворд письмово)

 1.  

 

 

Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах

 

Повторити §17-18,  с.76, оформити звіт; *виконати міні-проект «Комахи України».

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини Комах.

 

Опрацювати §19, ст. 83-86 (самостійна робота письмово, відповідати на питання усно)

 1.  

 

 

Молюски: особливості будови та життєдіяльності.

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини молюсків.

 Лабраторне дослідження № 2: Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати §20, 21,ст. 89-90, ст. 93-95 «Результат» (відповідати на питання усно); підготувати *міні-проекти «Як утворюються перлини», «Молюски України».

 1.  

 

 

Паразитичні безхребетні тварини.

Опрацювати § 22, ст.99 «Діяльність» (вправа на зіставлення письмово, відповідати на питання усно)

 1.  

 

 

Контрольна робота 1

                         Тематична

 

 1.  

 

 

Хордові, їхні особливості та різноманітність.

Опрацювати§ 23, ст. 103 «Діяльність»   (заповнити таблицю письмово, відповідати на питання усно)

 1.  

 

 

Риби: особливості будови, спосіб життя, процеси життєдіяльності

Опрацювати § 24,  ст. 107 «Діяльність»   (завдання письмово, відповідати на питання усно)

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини

Опрацювати §25, ст. 111-112 (кросворд письмово, відповідати на питання усно)

 1.  

 

 

Амфібії: особливості будови, спосіб життя

Опрацювати §26, ст. 116 (завдання письмово, питання усно); *виконати міні-проект «Амфібії України».

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

Опрацювати §27, ст. 120 (завдання письмово, відповідати на питання усно

 1.  

 

 

Рептилії: особливості будови, спосіб життя,

процеси життєдіяльності

Опрацювати §28, ст. 124 (завдання письмово, відповідати на питання усно); виконати міні-проекти «Чому зникли динозаври?», «Рептилії України».

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини рептилій.

Опрацювати § 29, ст. 128 (завдання письмово, відповідати на питання усно).

 1.  

 

 

Птахи: особливості будови,

спосіб життя,    середовища існування, процеси життєдіяльності

§30, ст. 131-132 (завдання письмово, кросворд письмово, відповідати на питання усно); виконати міні-проект «Птахи України».

 1.  

 

 

Різноманітність птахів, роль у природі та значення в житті людини.

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

Здоров’я і безпека

(орієнтує на формування у школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я)

Опрацювати § 31, ст.136 «Діяльність» (кросворд), ст. 136 (самостійна робота письмово)

 1.  

 

 

Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

Повторити §§ 30-31, ст. 136-137 (відповідати на питання усно).

 1.  

 

 

Ссавці: особливості будови, спосіб життя,    середовища існування, процеси життєдіяльності

Опрацювати § 32, ст.141 «Діяльність»

виконати  міні-проекти «Зуби ссавців», «Ссавці України».

 1.  

 

 

Різноманітність ссавців, роль у природі та значення в житті людини.

Опрацювати §33, с. 142 (кросворд),  ст.145 (самостійна робота)

 1.  

 

 

Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у звязку з пристосуванням до різних умов існування.

Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження тварин)

 Опрацювати с. 147, повторити § 23-32, с. 148 (виконати тест).

 1.  

 

 

Узагальнення, систематизація знань з теми «Різноманітність тварин».

Різнорівневі тестові завдання          Тематична

 

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (16 год . + 1 год. резервна)

 1.  

 

 

Живлення тварин

оперує термінами:- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;

- типи розвитку;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для

організму

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

- типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

характеризує:

- різноманітність травних систем тварин;

 

Опрацювати §34, с. 152 (заповнити таблицю письмово, запитання усно); опанувати конспект, знайти цікаву інформацію.

 1.  

 

 

Травлення тварин. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних систем

Опрацювати §35, с. 156 (завдання письмово, запитання усно); опанувати конспект.

 1.  

 

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

Опрацювати §36, с. 160 (самостійна робота, запитання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.  

 

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

Опрацювати §37, с. 164 (запитання усно); опанувати конспект.

 1.  

 

 

Практична робота № 4. Порівняння будови

скелетів хребетних тварин Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити §37, с. 163-164 (запитання усно); опанувати конспект.

 1.  

 

 

Два типи симетрії як відображення способу життя. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Опрацювати §38, с. 168 (вправи 1, 2 - письмово, відповідати на запитання усно); опанувати конспект.

 1.  

 

 

Способи пересування тварин. Лабораторне дослідження № 3: Особливості покривів тіла тварин.

Опрацювати §39, с. 172 (відповідати на питання усно); опанувати конспект.

 1.  

 

 

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Повторити §39, с. 171-172, знайти цікаву інформацію, виконати міні-проект  «Як пересуваються тварини?».

 1.  

 

 

Практична робота № 5. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

Інструктаж з БЖД 10.1

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

 

дотримується правил:

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки

робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з удосконаленням

і розширенням функцій;

обґрунтовує:

взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями

Опрацювати §40, с. 176 (завдання письмово, відповідати на питання усно); опанувати конспект,

 1.  

 

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

Опрацювати §41, с. 172 (відповідати на питання усно); опанувати конспект, виконати  міні-проекти « Як тварини визначають напрям руху?», «Як бачать тварини?».

 1.  

 

 

Органи чуття, їх значення. Подразливість тварин.

Опрацювати §42, с. 183-184 (самостійна робота письмово, відповідати на питання усно); опанувати конспект.

 1.  

 

 

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

Опрацювати §43, с. 187-188 (завдання  усно), опанувати конспект.

 1.  

 

 

Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити §43, с. 187-188,

виконати міні-проекти  «Турбота про потомство», «Тривалість життя різних тварин».

 1.  

 

 

 Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

Опрацювати §44, с. 191 (завдання письмово),  опанувати конспект

 1.  

 

 

Розвиток тварин  (з перетворенням та без перетворення).

Опрацювати §45, с. 196 (завдання  усно), опанувати конспект

 1.  

 

 

Періоди та тривалість життя тварин.  Лабораторне дослідження № 4: Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб. Інструктаж з БЖД 10.1

Опрацювати §46, с. 199-200 (завдання  усно); опанувати конспект.

 1.  

 

 

Контрольна робота 2 з теми «Процеси життєдіяльності тварин».

Повторити §§34-46, с. 201 -202.

Тема 3. Поведінка тварин (10 год. + 1 год. резервна)

 1.  

 

 

Поведінка тварин, Поведінкові реакції Лабораторне дослідження № 5: Спостереження за поведінкою тварин. Інструктаж з БЖД 10.1

оперує термінами:  інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

планує хід дослідження,

прогнозує очікувані результати та фіксує їх

робить висновок про:

- пристосувальне значення поведінки в житті тварин;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин

Опрацювати §§47-48, с. 206, 210; завдання усно; знайти додаткову інформацію, виконати міні-проект «Як спілкуються тварини».

 1.  

 

 

Практична робота № 7. Визначення форм поведінки тварин.

Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити §§47-48, с. 206, 209-210 (завдання усно); знайти додаткову інформацію.

 1.  

 

 

Вроджена поведінка тварин.

Опрацювати §49, с. 214 (таблицю. Письмово), опанувати конспект, знайти додаткову інформацію, виконати міні-проект «Як вчаться пташенята».

 1.  

 

 

Набута поведінка тварин. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

Опрацювати §50, с. 218 (завдання усно); знайти додаткову інформацію, виконати міні-проект «Як тварини користуються знаряддями праці».

 1.  

 

 

Елементарна розумова діяльність тварин.

Опрацювати §51, с. 222  (відповідати на питання усно); знайти додаткову інформацію.

 

 1.  

 

 

Індивідуальна поведінка тварин.

Опрацювати §52, с. 225-226  (відповідати на питання усно); знайти додаткову інформацію, виконати 

міні-проект «Чому мігрують тварини?».

 1.  

 

 

Форми поведінки тварин. Репродуктивна поведінка тварин.

Опрацювати §53, с. 230 (завдання усно); знайти додаткову інформацію, виконати  міні-проекти «Угрупування тварин», «Як тварини спілкуються?»

 1.  

 

 

Соціальна поведінка тварин.

Комунікація тварин. Ієрархія у групі. Використання тваринами знарядь праці.

Опрацювати §54, с. 234 (завдання усно); знайти додаткову інформацію виконати міні-проект «Як тварини  визначають напрям руху».

 

 1.  

 

 

Територіальна поведінка  тварин.

Опрацювати §55, с. 238 (завдання усно); знайти додаткову інформацію.

 1.  

 

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем.

 

Опрацювати §56, с. 242 (завдання усно); знайти додаткову інформацію, повторити §§47-55

 1.  

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Поведінка тварин».

Повторити §§47-55,

с. 243-244 (завдання усно, виконати тест письмово).

Тема 4. Організми і середовище існування (5 год )

 1.  

 

 

 Поняття про екосистему та чинники середовища

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

називає:

- чинники середовища існування;

- заповідники й заповідні території України;

наводить приклади:

- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);

- форм співіснування організмів в угрупованнях;

- впливу людини на екосистеми

 

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

характеризує:
- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми

 

Опрацювати §§57-58, с. 247-248, 252 (завдання усно); знайти додаткову інформацію, виконати  міні-проект «Як тварини пристосовані до життя в різних умовах?»

 1.  

 

 

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

Опрацювати §§59, 61, с. 256-257, 264-265 (завдання усно); знайти додаткову інформацію.

 1.  

 

 

Співіснування організмів в угрупованнях.

Екскурсія(віртуальна)

Опрацювати §60, с. 261(завдання усно), знайти додаткову інформацію, виконати  міні-проект «Заповідні території   світу, України».

 1.  

 

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

Природоохоронні території.

Червона книга України

Опрацювати §62, с. 268-269 (завдання усно); знайти додаткову інформацію.

 1.  

 

 

Узагальнення та систематизація знань. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи.

 

с. 271- 272 (виконати тест), с. 273-278, літні завдання.

 1.  

 

 

Екскурсія до міського зоопарку «Різноманітність тварин свого краю. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя вприродному угрупованні» (віртуа льна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бузницька Ольга Миколаївна
  Користуючись чужою роботою не лінуйтесь виправляти механічні помилки. Ви скористались моїми календарно-тематичними планами, завантаженими на "Шкільне життя" у 2017 році і повністю скопіювали домашні завдання
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Планування
Додано
3 вересня 2019
Переглядів
326
Оцінка розробки
1.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку