Календарно-тематичне планування для 8 -го класу (8-й рік навчання)

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 8 КЛАСУ ЗА ПІДРУЧНИКОМ С. І. СОТНИКОВОЇ, Г. В. ГОГОЛЄВОЇ

(2 години на тиждень)

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

І семестр

Lektion 1. “Lebensweise” Тема 1. Стиль життя

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів.

Громадська відповідальність: описує власний стиль життя та визначає пріоритети; оцінює інфраструктуру дозвілля власної громади.

Здоров'я і безпека: надає рекомендації щодо дотримання здорового способу життя.

Підприємливість і фінансова грамотність: аргументує раціональність покупки.

1.

Відпочинок

влітку. Розвиток навичок усного мовлення

Впр. 1 (с. 4)

Минулий
час Perfekt
(повторен-
ня). Впр. 3b
(с.5), 4(с. 6)

Впр. 5
(с. 6)

Впр. 3a
(с. 5)

Впр. 2 (с. 4),
3a, 3b (с. 5), впр. 4 (с. 6), впр. 6 (с. 7)

Впр. 7,
8 (с. 7);
РЗ

Впр. 8
(с. 7); повторити ЛО

2.

Альтернатив-ний відпочи- нок. Удоскона-лення навичок читання

Das Fallschirm-springen,

die Vollpension,
mit Pfeil und Bogen schießen Erfahrungen

austauschen, der Verein -e.

Впр. 3
(с. 9), впр. 4
(с. 10)

Впр. 2a
(с. 8),
впр. 2b (с. 9)

Впр. 5
(с. 10);

Впр. 2a
(с. 8), впр.5
(с. 10); вивчити слова

3.

Бойскаути. Формування навичок письма та усного мовлення

der Pfad, der Pfadfinder, die Bewegung, die Altersstufe,

die Hütte, der Knoten, das Motto, gründen, sich entwickeln

Словотвір: складні слова.

Впр. 1 (с. 11)

Впр. 3 (с. 12), впр. 4 (с. 13)

Впр. 2b (с. 12), впр. 5 (с. 13)

Впр. 6 (с. 13);

Впр. 6

(с. 13); вивчити слова

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 8 КЛАСУ ЗА ПІДРУЧНИКОМ С. І. СОТНИКОВОЇ, Г. В. ГОГОЛЄВОЇ

(2 години на тиждень)

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

  І семестр

              Lektion 1. “Lebensweise”                     Тема 1. Стиль  життя

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів.

Громадська відповідальність: описує власний стиль життя та визначає пріоритети; оцінює інфраструктуру дозвілля власної громади.

Здоров’я і безпека: надає рекомендації щодо дотримання здорового способу життя.

Підприємливість і фінансова грамотність: аргументує раціональність покупки.

1.

 

 

Відпочинок

влітку. Розвиток навичок усного мовлення

Впр. 1 (с. 4)

Минулий
час Perfekt
(повторен-
ня). Впр. 3b
(с.5), 4(с. 6)

Впр. 5
(с. 6)

Впр. 3a
(с. 5)

Впр. 2 (с. 4),
3a, 3b (с. 5), впр. 4 (с. 6),                  впр. 6 (с. 7)

Впр. 7,
8 (с. 7);
РЗ

Впр. 8
(с. 7); повторити ЛО

2.

 

Альтернатив-ний відпочи- нок. Удоскона-лення навичок читання

Das Fallschirm-springen,

die Vollpension,
mit Pfeil und Bogen schießen  Erfahrungen

 austauschen, der Verein -e.

 

Впр. 3
(с. 9),            впр. 4
(с. 10)

 

Впр. 2a
(с. 8),
впр. 2b (с. 9)

Впр. 5
(с. 10);
 

Впр. 2a
(с. 8), впр.5
(с. 10); вивчити слова

 

3.

 

Бойскаути. Формування навичок письма та усного мовлення

der Pfad, der Pfadfinder, die Bewegung, die Altersstufe,

die Hütte, der Knoten, das Motto, gründen, sich entwickeln

Словотвір: складні слова.

Впр. 1 (с. 11)

Впр. 3 (с. 12), впр. 4 (с. 13)

 

Впр. 2b (с. 12), впр. 5  (с. 13)

Впр. 6             (с. 13);

Впр. 6

(с. 13); вивчити слова

 

4.

 

Екскурсіі та

подорожі. Розви-ток навичок сприймання на слух

die Umgebung, die Wanderka-rte, aufschlagen, sich amüsieren

Приймен-
ники
з родовим
відмінком.

Впр. 4
(с. 16)

Впр. 1
(с. 14)

Впр. 3a
(с. 15),
впр. 5 (с. 16)

Словнико-вий диктант

Впр. 4
6 (с. 16); вивчити слова

 

5.

 

Здоровий  спосіб життя.  Введення нового лексичного матеріалу

regelmäßig, die Ernährung, das Fastfood, der Job, sich bewe-gen,  sich ernähren

Вживання
неозначе-
ної форми
дієслів із
часткою
«zu»

Впр. 3,
4 (с. 18)

Впр. 1a
(с. 17)

Впр. 1b,
2 (с. 17),
впр. 5 (с. 19)

Впр. 6
(с. 19)
 

Впр. 6
(с. 19); вивчити слова

 

6.

 

Спорт. Розважа-льні та екстра- мальні види спорту. Форму-вання навичок читання та усного мовлення

der Teamchara-kter, faszinieren, aufhören, ein Vergnügen haben an, der Funsport, das Canyoning, das Parkour, das Hindernis, die Ausrüstung, die Schlucht, über-winden, riskant

Іменники іншомовного поход-ження

Впр. 3
(с. 20); Впр. 3
(с. 23)
 

Впр. 4
(с. 21)

Впр. 5
(с. 21);

впр. 4                      (с. 23)

Впр. 6
(с. 21)

Впр. 5
(с. 23);
вивчити слова; повт. ЛО та граматику

 

7.

 

Узагальнення знань з теми:   «Стиль життя». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальне-ння знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 2. “Meine Freunde und ich”                     Тема 2. Я і мої друзі

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Громадська відповідальність: обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

Здоров’я і безпека: ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

Підприємливість і фінансова грамотність: демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту; розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

 

8.

 

Мої найкращі друзі. Вдоско-налення навичок усного мовлення

Aufgeschlossen,
intelligent.

 

Впр. 4
(с. 30)
 

Впр. 1 (с. 29)

Впр. 2, 3
(с. 29)

Впр. 5
(с. 30)
 

Впр. 5
(с. 30);
вив. слова

 

9.

 

Наші захоплення. Введення та активізація нових ЛО в мовленні

sich beschäftigen  mit(Dat.), sich interessieren für (Akk.), sich ärgern über (Akk.), denken an (Akk.), träumen von (Dat.)

Займенни-
кові
прислівни-
ки.
Впр. 1, 3a
(с. 31)

Впр. 3a
(с. 31)

Впр. 4a, 4b
(с. 32)

Впр. 2
(с. 31),
впр. 5, 6
(с. 33)

Впр. 7
(с. 33)
 

Впр. 4b
(с. 32),                 впр. 7
(с. 33); вивчити слова

 

10.

 

Спільні

інтереси. Розвиток граматичних навичок

Das Mitglied -er, widmen (widmete, hat
gewidmet).

Займенни-
кові прислівни-
ки. Впр. 6
(с. 36)

Впр. 3b
(с. 35)

Впр. 1 (с. 34),
впр. 4 (с. 36)

Впр. 3a
(с. 34),
впр. 5, 6
(с. 36)

Впр. 7
(с. 36)
 

Впр. 2
(с. 34), 7
(с. 36); вивчити слова

 

11.

 

Незвичайні

захоплення.  Удосконалення навичок читання та письма

Das Kitesurfen, das Gokartfahren, das Töpfern, der Adrenalinkick, die Geschwindigkeit -en, die Schwere-losigkeit, der Ton.

 

Впр. 2
(с. 37),
впр. 3, 5
(с. 38)

 

Впр. 3,
4 (с. 38)

Впр. 6
(с. 38)
 

Впр. 5,
6 (с. 38);
вивчити слова

 

12.

 

Друзі по листуванню. Формування навичок усного мовлення

Im Briefwechsel stehen mit (Dat.), Lust haben.

Множина
іменників
(повторен-
ня).

Впр. 3
(с. 39),
впр. 5
(с. 40);

 

Впр. 1 (с. 39)

Впр. 2 (с. 39),
впр. 4 (с. 40)

Впр. 6
(с. 40)
 

Впр. 6
(с. 40); вивчити слова

 

13.

 

Листування  звичайною

поштою чи

 електронною. Інтернет. Активізація нового лекси-чного матеріалу

der Briefum-schlag, der Briefkasten, die E-Mail-Adresse,

die Tastatur, der Bildschirm, der Internetanschluss, die Datei, der Anhang, tippen, einwerfen, Das Netzwerk , der Nutzer, Freund-schaften knüpfen, der Mausklick, angeben

Словотвір.Складні слова.

Впр. 3                (с. 43)

Впр. 2 (с. 41)

Впр. 3, 4             (с. 42)

Впр. 2

(с. 43)

Впр. 5

 (с. 42)

Впр. 5                   (с.42); вив-чити слова, повт. ЛО та граматику

 

14.

 

Узагальнення знань з теми:   «Я і мої друзі». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальнення знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 3. “ Schulleben ”                     Тема 3. Шкільне життя

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: обговорює участь у шкільних екологічних заходах.                                      

Громадська відповідальність: демонструє розуміння потреби працювати разом; пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади; свідчить на користь необхідності толерантного ставлення до людей з особливими навчальними потребами; у спілкуванні дотримується толерантності та принципу; обговорює шкільні правила; дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгвальному та полікультурному середовищі.

Здоров’я і безпека: впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

15.

 

Школа в нашому житті. Удосконалення лексичних та граматичних навичок

die Kenntnis, sich vorbereiten auf (Akk.), selbstständig

Підрядне
речення
мети.
Інфінітив-
на група
«um …zu».
Впр. 3a
(с. 48)

Впр. 3a
(с. 48),
впр. 4                (с. 50)

Впр. 1 (с. 48)

Впр. 6
(с. 50)

Впр. 7
(с. 50)
 

Впр. 5
(с. 50);
вивчити слова та граматику

 

16.

 

Школи в

Німеччині. Розвиток навичок читання та письма

der Schultyp, die Grundschu-le, die Haupt-schule, die Real-schule, der Ab-schluss,umfassen

Підрядне
речення
мети.

Впр. 2
(с. 51),
впр. 3, 5
(с. 52)
 

Впр. 4
(с. 52)

Впр. 3
(с. 52)

Впр. 6
(с. 52)
 

Впр. 5,
6 (с. 52); вивчити слова
 

 

17.

 

Школи в Україні. Вдосконалення навичок усного мовлення

allgemeinbildend, vertieft, die Stufe, das Lyzeum, das College

Finalsätze

Впр. 4
(с. 54)

Впр.1 (с. 53)

Впр. 3
(с. 53)

Впр. 5
(с. 54)

Впр. 5
(с. 54); вивчити слова
 

 

18.

 

Презентація школи. Формування навичок читання та монологічного мовлення

der Schwer-punkt, das Schullandheim, bilingual, die Sozialkunde, Prüfungen ablegen

Infinitivkonstruktion «um … zu»

Впр. 3
(с. 55),
впр. 4                 (с. 57)

Впр. 1 (с. 55)

Впр. 5
(с. 57)

Впр. 6
(с. 57)
 

Впр. 6
(с. 57); вивчити слова

 

19.

 

Улюблені

предмети. Шкільні оцінки. Розвиток навичок письма та аудіювання

leichtfallen, schwerfallen, das Lieblings-fach, das Hassfach, die Schulnote, das Zeugnis, der Vorteil, der Nach-teil,einschätzen, abschaffen, gerecht, ungerecht

Підрядне
речення
причини
зі сполуч-
ником
«weil»(пов- торення)

Впр. 3
(с. 58),
впр. 4                 (с. 59)

Впр. 5
(с. 59),

Впр. 5
(с. 62)

Впр. 2
(с. 58),
впр. 6 (с. 59)

 

Впр. 7
(с. 59)
 

Впр. 5,
7 (с. 59);
вивчити слова

 

20.

 

Домашні завдання -

За та проти. Шкільний персонал. Читання тексту. Обговорення прочитаного

vergeuden, verzichten auf (Akk.), zwingen zu (Dat.) Unterricht in … erteilen, leiten, sorgen für (Akk.), verantwortlich sein für (Akk.),der Hausmeister

 

Впр. 3
(с. 63)
Впр. 5
(с. 66)

Впр. 1 (с. 63),
впр. 4 (с. 64)

Впр. 2
(с. 63),
впр.5 (с. 64)

Впр. 6
(с. 64)

Впр. 3
(с. 66)

Впр. 4,
6 (с. 64);
вивчити слова; повт. ЛО та граматику

 

21.

 

Узагальнення знань з теми:   «Шкільне життя». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальнення знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 4. “ Literatur                     Тема 4. Література

Змістові лінії

Громадська відповідальність: обговорює розмаїття літературної спадщини.

 

22.

 

У бібліотеці. Ведення нового лексичного матеріалу

der Leser, die Leserin, der Lesesaal, die Enzyklopädie

Модальне
дієслово
«dürfen»:
«man darf/
man darf
nicht»

 

Впр.1 (с. 75)

Впр. 2
(с. 75),
впр. 4 (с. 76)

Впр. 5
(с. 76)
 

Впр. 2
(с. 75), 5
(с. 76);
вивчити слова

 

23.

 

Відвідування шкільної бібліо-теки. Робота в бібліотеці. Розвиток нави-чок читання й усного мовлення

ausleihen, die Leseecke, zur Verfügung ste-hen, dieAuswahl an/von (Dat.), auswählen, nachschauen, ausführlich

Субстанти-
вовані
прикметни-
ки й діє-
прикметни-
ки. Впр. 4a, 4b (с. 79)

Впр. 3
(с. 77)

Впр. 2
(с. 80)

Впр. 1 (с. 77)

Впр. 4 (с. 82)

Впр. 2
(с. 77)

Впр. 5,
6 (с. 82)

Впр. 4,
5 (с. 79)

Впр. 5
(с. 79);
вивчити слова

 

24.

 

Різноманітність літературних жанрів. Вдосконалення навичок письма й говоріння

das Genre, die Gattung, die Abenteuergeschichte, die Horrorge-schichte, die Liebesgeschichte, der Krimi, die Fantasy

 

Впр. 3
(с. 83),
впр. 4a, 4b
(с. 84)

 

Впр. 2
(с. 83),
впр. 5 (с. 84)

Впр. 6
(с. 84)
 

 

Впр. 3
(с. 83),
вивчити слова

 

25.

 

Відомі автори і їхні книги. Зміст книг. Формування навичок аудіювання та письма

der Autor, der Schriftsteller, der Dichter, der Dramatiker, die Novelle, berühmt, die Inhaltsangabe, die Hauptfigur, das Vergnügen, unterhaltsam, humorvoll, es geht um (Akk.)

Порядок слів у реченнях. Relativpro-nomen

Впр. 2b
(с. 87)

Впр. 1a (с.85)

 

Впр. 1 (с. 87)

Впр. 1b,
впр. 2 (с. 85),
 

 

впр. 3 (с. 86)

Впр. 5
(с. 86)
 

Впр. 5
(с. 86);

вивчити слова

 

26.

 

Моя улюблена книжка та герой. Розвиток навичок моноло-гічного та діало-гічного мовлення

der Science-Fiction-Roman, geheimnisvoll, gruselig, enthal-ten, verfassen, es geht um (Akk.), die Hauptfigur, das Vorbild, als Vorbild dienen, listig, streben nach (Dat.)

Підрядне
означальне
речення.
Впр. 2b(с.92)
Складносурядне речення зі сполучни-ком «denn»
 

Впр. 4
(с. 91);

Впр. 5
(с. 93)
 

Впр. 3
(с. 90)

Впр. 2
(с. 90);

Впр. 3, 4
(с. 93)

Впр. 5
(с. 91);

Впр. 6
(с. 93)
 

Впр. 3
(с. 90); вивчити слова

 

27.

 

Німецькі та українські

письменники та

поети. Робота з текстом. Викона-ння вправ на розуміння прочитаного

das Werk, schaffen, gebären, sterben, studieren, das Schaffen, die Gedichtsammlung, veröffentlichen, einen Einfluss ausüben auf (Akk.)

Relativpro-nomen

Впр. 4
(с. 95);

Впр. 3
(с. 98)
 

 

Впр. 4a
(с. 99)

Впр. 1b
(с. 94),
5 (с. 96)

Впр. 6
(с. 99)

Впр. 6
(с. 96); вивчити слова; повт. ЛО та граматику

 

 

28.

 

Узагальнення знань з теми:   «Література». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальнення знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

29.

 

Контроль аудіювання

Текст для аудіювання, тестові завдання

Підготувати-ся до к. ч

30.

 

Контроль читання

Текст,  тестові завдання

Підготувати-ся до к.п

31.

 

Контроль письма

Лексико-граматичні завдання

Підготувати-ся до к.г

32.

 

Контроль говоріння

Розмовні теми

Повторити слова та гр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

  ІІ семестр

              Lektion 5. “Massenmedien                     Тема 5. Засоби масової інформації

Змістові лінії

Громадська відповідальність: демонструє розуміння основ медіа грамотності; визначає достовірність інформації.

Здоров’я і безпека: пояснює правила безпечної поведінки он-лайн.

 

33.

 

 

Газети та журнали. Введення нових ЛО та МЗ

Підрядне
речення
причини зі
сполучни-
ком «weil»

Die Rubrik -en, die
Wirtschaft -en, die
Wissenschaft -en.
Впр. 2, 3a (с. 105);

 

РЗ

Впр. 3b
(с. 105),
4b, 5
(с. 106)

Впр. 4a,
6 (с. 106);
 

Впр. 6
(с. 106); вивчити сова

 

34.

 

Молодіжні журнали. Вдосконалення навичок читання тексту

Множина
іменників
Словотвір:
складні
слова.

Der Artikel -, die
Auflage -n, auflagenstark, erscheinen, her-                        ausgeben ,                               das Magazin -e.

Впр. 3a
(с. 107),
3b (с. 108);
РЗ

Впр. 2
(с. 107),
 

Впр. 3c
(с. 108)

Впр. 5
(с. 108);
РЗ

Впр. 4
5 (с. 108);
вивчити слова

 

35.

 

Газетні рубрики. Формування навичок аудіювання

Іменники
іншомов-
ного
походжен-
ня.

Die Überschrift -en, das Tattoo -s, das Studio -s.

Впр. 3a
(с. 109),
3b (с. 110),
4 (с. 111)

Впр. 5
(с. 111)

 

Впр. 2
(с. 109),
6 (с. 111

Впр. 7
(с. 111);
РЗ

Впр. 7
(с. 111); вивчити слова

 

36.

 

Газета та школа. Робота з текстом. Робота в групах

 

Recherchieren, Informationen
vermitteln, das
Verständnis für (Akk.), Spaß haben.

Впр. 3a
(с. 112);
 

 

Впр. 2
(с. 112),
3b (с. 113

Впр. 5
(с. 113);
РЗ

Впр. 5
(с. 113);                           вивчити слова

 

37.

 

Сучасні засоби комунікації. Вдосконалення навичок монологічного мовлення

Інфінітив-
на група
«um
zu».
 

Das Gerät -e, das
Medium (Medien), der
Plattenspieler -, der Drucker -, das Smartphone -s, sich (Dat.)
vorstellen, tippen.

Впр. 4
(с. 118)

 

Впр. 2a
(с. 117),
5 (с. 119

Впр. 6
(с. 119);
РЗ

Впр. 3
(с. 118),
6 (с. 119);
вивчити слова

 

38.

 

Телевізійні програми. Розвиток навичок аудіювання

Множина
іменників
(повторен-
ня).
 

Der Moderator -en, die Sendung -en, die Fernsehsendung -en,die Krimiserie -n, der Kanal -¨-e, der Sender -, sich anschauen,
zappen.

Впр. 5
(с. 121);
 

Впр. 4
(с. 120)

Впр. 3
(с. 120)

Впр. 6
(с. 121);
 

Впр. 6
(с. 121);
вивчити слова

 

39.

 

Використання комп’ютера. Розвиток навичок усного мовлення

 

Der Erfinder -, der Rechner -, die Berechnung -en, die Taste -n,
der Bildschirm -e, die Tastatur -en, der USB-Stick -s, gelten, bestätigen

Впр. 4b
(с. 123);
 

 

Впр. 4a
(с. 123),
5 (с. 124)

Впр. 5
(с. 124);
 

Впр. 3
(с. 123),
5 (с. 124); вивчити слова
 

 

40.

 

Інтернет – друг чи ворог. Активізація нових ЛО в мовлення

Інфінітив-
на група
«umzu».
Впр. 2
 

Das Blog -s, das
Internet-Forum
(-Foren), das Netz -e, der Nutzer -, online, chatten herunter laden, abrufen

Впр. 3
(с. 125),
4 (с. 126)

Впр. 5
(веб-
сайт)
(с. 126)

Впр. 4,
6 (с. 126)

Впр. 7
(с. 126);
 

Впр. 5,
7 (с. 126);
 

 

41.

 

Узагальнення знань з теми:   «Засоби масової інформації». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальнення знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 6. “Musik                     Тема 6. Музика

Змістові лінії

Громадська відповідальність: пояснює правила поведінки у закладах культури.

Здоров’я і безпека: наводить приклади впливу музики на здоров’я й самопочуття.

Підприємливість і фінансова грамотність: обговорює можливості замовлення квитків он-лайн.

 

42.

 

Музичні інструменти та музиканти. Введення нових ЛО

 

Das Schlagzeug, der Kontrabass,  das Keyboard , der Flügel , die Trompete, die Trommel,
das Horn, die
Violine

Впр. 4b
(с. 135),
5a, 5b
(с. 136);
 

 

Впр. 3,
4a (с. 134)

Впр. 6
(с. 136);
 

Впр. 2
(с. 133), 5b,
6 (с. 136);
вивчити слова

 

43.

 

На якому інструменті ти граєш. Вдосконалення навичок усного мовлення

Іменники
іншомовного
походження.

Die Band -s, die
Symphonie -nien.
 

 

Впр. 1b
(с. 137);
 

Впр. 2a
(с. 137),
2b, 3, 4
(с. 138),
5 (с. 139)

Впр. 6
(с. 139);
 

Впр. 6
(с. 139); вивчити слова
 

 

44.

 

Композитори та їхні твори. Вдосконалення граматичних навичок

Минулий
час  Präteritum
(повторен-
ня). Впр. 6
(с. 142)

Die Oper -n, die
Operette -n, die
Sonate -n, der Walzer -, schaffen
Впр. 4b (с. 141)

 

Впр. 4a
(с. 141),
6 (с. 142)

Впр. 2
(с. 140),
3 (с. 141),
7 (с. 142)

Впр. 5,
8 (с. 142);
РЗ

Впр. 8
(с. 142);
вивчити слова

 

45.

 

Що ти знаєш про Й. С. Баха. Розвиток навичок читання

Підрядне означальне речення.

Die  Orgel  -n,  entstehen,  die  Passion,  das Genie  -s.

Впр. 3a                               (с. 144),              3b (с. 145);

Впр.  4,  5a, 5b  (веб- (с. 145)

Впр.  1a, 1b,  2b                    (с. 143)

Впр.  6                                   (с. 145)

Впр.  5b, 6                              (с. 145); вивчити слова

 

46.

 

Українські композитори. Формування навичок письма

Підрядне                        з’ясувальне речення  зі сполучником  «dass»

Aufführen), die
Kammermusik, das Libretto -tti/, die Bedingung Der  Chor,  der Knabenchor,  der Sängerknabe,          die Konzerttournee 

Впр. 4
(с. 147),
5, 6
(с. 148);
 

Впр.  4, 5,  6                                    (с. 150)

Впр. 2,
3a, 3b
(с. 146)

Впр.  6                              (с. 150)
 

Впр. 6,
7 (с. 148);
вивчити                          слова

 

47.

 

Народна музика та пісні. Вдосконалення навичок аудіювання

 

Die  Mühle,  der Müller,  der  Weizen, klappern, mahlen 

Впр.  4a                                    (с. 152)

Впр.  4b                              (с. 152)

Впр.  5                                     (с. 152)

Впр.  6                                  (с. 152);

Впр.  6                           (с. 152);                                 вивчити                                слова

 

48.

 

Музичні стилі. Сучасні німе-цькі співаки та гурти. Розвиток навичок аудіювання

 

Підрядне
з’ясувальне
речення зі
сполучни-
ком «dass»
 

Der RocknRoll, die  Popmusik, der Rap,der Hip-Hop, der Hardrock, das Merkmal,der Vertreter, die Wurzel, Sanft, provokant,
süßlich, echt, offen, künstlich.

Впр. 3
(с. 154),
5a (с. 155);
 

Впр. 2a
(с. 153),
4 (с. 155)                                 Впр.  6 (с. 161)

 

Впр. 2b
(с. 154),
5b (с. 155)

Впр.  7                               (с. 161);
 

Впр. 4
6 (с. 155);
вивчити                          слова

 

49.

 

Музика в моєму житті. Відвіду-вання концерту. Введення нових ЛО

 

Eine Rolle spielen,
ausdrücken, Das  Festival  -s,  dagegen,  Lust  haben,  Mit Vergnügen!.

Впр. 4
(с. 163);
РЗ

Впр.  2b

(с. 164)

Впр. 2a,
2b, 3
(с. 162)

Впр. 5
(с. 165);
 

Впр. 5
(с. 163); вивчити слова
 

 

50.

 

Узагальнення знань з теми:   «Музика». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальнення знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 7. “Deutschland                     Тема 7. Німеччина

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: описує види екотуризму.

Громадська відповідальність: порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки; розпитує про правила поведінки в європейських столицях; демонтує розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом в мирі.

Підприємливість і фінансова грамотність: визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

 

51.

 

Ми любимо подорожувати. Активізація нових ЛО

Географічні
власні
назви.
Впр. 4a, 4b
(с. 174);

Bevorzugen,
unternehmen, die Sitte -n.
 

Впр. 2                          (с. 173);

Впр. 3a,
3b (веб-
сайт)
(с. 173)

Впр. 5
(с. 174),
6 (с. 175)

Впр. 7
(с. 175);
РЗ

Впр. 7
(с. 175);
вивчити слова

 

52.

 

Коротко про подорож. Вдосконалення граматичних навичок

Наказовий                         спосіб                               (повторення).                         Впр.  5b                                          (с. 177); 

Auf  Reisen,  der  Reiseführer,  der  Rat  (Ratschläge),  die  Gegend ,  der Mitreisende,  schreien, schimpfen.

Впр.  3                                   (с. 176);

 

 

Впр.  4,                                         5a (с. 177)

Впр.  6                                    (с. 177);

Впр.  6  (с. 177); вивчити слова

 

53.

 

Німецькі ландшафти. Розвиток навичок усного мовлення

Множина
іменників
власні назви.
Впр. 4a, 4b
(с. 180)

Das Gewässer, das Tal , das Klima, die Grenze, mild,
gemäßigt, maritim,
kontinental, betragen).

Впр. 3
(с. 179)

 

Впр. 2 (с. 178), 5
(с. 180)

Впр. 6
(с. 180);

Впр. 4,
6 (с. 180);
вивчити слова

 

54.

 

Федеральні землі Німеччини. Розвиток навичок письма

Географічні
власні
назви.
 

Nördlich/südlich/
westlich/östlich von ...
liegen.
Впр. 1b (с. 181);

 

Впр. 3
(с. 184)

Впр. 1b
(с. 181),
1b (с. 182),
4 (с. 184)

Впр. 5
(с. 184);
 

Впр. 5
(с. 184); вивчити слова

 

55.

 

Німецькі міста. Вдосконалення навичок говоріння

Підрядне                              речення
причини зі
сполучником
«weil»
Географічні
власні назви.

Die Metropole, die Schwebebahn,
herstellen,
stammen aus
(Dat.).
Впр. 2a, 2b, 2c
(с. 185);

Впр. 5
(с. 187);

Впр. 4
(с. 187)

 

Впр. 3
(с. 186),
5, 6
(с. 187)

Впр. 7
(с. 187);
 

Впр. 7
(с. 187); вивчити слова

 

56.

 

Чудовий клімат Німеччини. Активізація нових ЛО в письмі

 

Die Ebbe, die
Flut, klimafreundlich, der Klimawandel,
der Klimaschutz, die Küste , das Wattenmeer, das Weltnaturerbe.

Впр. 3,
4 (с. 189);
 

 

Впр. 2
(с. 188),
4 (с. 189)

Впр. 5
(с. 189);
 

Впр. 3,
5 (с. 189);
вивчити слова

 

57.

 

Населення Німеччини. Формування навичок аудіювання

Множина
іменників
Впр. 1
(с. 190); РЗ

Der Ausländer -, dasBallungszentrum, dicht besiedelt, verteilt.
Впр. 3 (с. 190);

 

Впр. 4
(с. 190)

Впр. 2
(с. 190),
5 (с. 191)

Впр. 6
(с. 191);
 

Впр. 6
(с. 191); вивчити слова

 

58.

 

Узагальнення знань з теми:   «Німеччина». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальнення знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 8. “Ukraine                     Тема 8. Україна

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: пропонує заходи щодо покращення екологічної ситуації в Києві; обговорює питання пов’язані із збереженням навколишнього середовища у своєму регіоні та державі; складає перелік місць для екотуризму у своєму регіоні.

Громадська відповідальність: порівнює Київ з іншими європейськими столицями; робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури Києва; складає перелік правил поведінки під час екскурсії; демонструє розуміння цінності культурного розмаїття  та потреби жити разом у мирі; обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни й світового простору.

Здоров’я і безпека: запитує про/ пояснює правила безпеки пересування Києвом.

 

59.

 

Україна – моя Батьківщина. Введення та активізація новогоматеріалу

 

Das Tiefland, die
Steppenzone, das
Sumpfgebiet,
der Mittelpunkt, die Eidechse, die
Schlange, der
Wal .

Впр. 3
(с. 195),
4 (с. 196)

Впр. 3
(с. 195)

Впр. 2
(с. 194)

Впр. 5
(с. 196);
 

Впр. 3
(с. 195), 5
(с. 196);
вивчити слова

 

60.

 

Це – наша країна. Розви-ток навичок діалогічного мовлення

 

Überwiegend, flach, gebirgig, das Staats оberhaupt, der
Abgeordnete, die
Unabhängigkeit, der Stausee.

Впр. 2a, 2b (с. 197), 4 (с. 198);

Впр. 3
(с. 197)

Впр. 5
(с. 198)

Впр. 6
(с. 198);
РЗ

Впр. 6
(с. 198);
вивчити слова

 

61.

 

Географічне положення України. Робота з текстом

Словотвір:
складні
слова.
Впр. 1
(с. 199)

Maritim, feucht, das Flachland, das Becken, umspülen.

Впр. 3
(с. 199),
4 (с. 200)

Впр. 2 (с. 199);

Впр. 5
(с. 200)

Впр. 6
(с. 200);
 

Впр. 4,
6 (с. 200); вивчити слова

 

62.

 

Населення України. Формування навичок говоріння та письма

 

Die Agglomera-tion, der Ballungsraum,
beherrschen,  zweitgrößt…

Впр. 3
(с. 201);
 

Впр. 1b (с. 201);

Впр. 2
(с. 201),
4 (с. 202)

Впр. 4
(с. 202);
 

Впр. 4
(с. 202);
вивчити слова

 

63.

 

Країна та її люди. Розвиток навичок аудіювання

 

Unabhängig, die
Schriftsprache -n, eine Sprache beherrschen.

Впр. 3
(с. 204)

Впр. 3
(с. 204)

Впр. 2a,
2b (с. 203),
4 (с. 205)

Впр. 5
(с. 205);
 

Впр. 5
(с. 205); вивчити слова

 

64.

 

Видатні українці. Вдосконалення навичок читання та монологіч-ного мовлення

Минулий
час Präteritum                        (повто-
рення)

Die Auszeichnung , zählen  zu (Dat.), sich
beschäftigen mit (Dat.).
Впр. 3a (с. 206)

Впр. 4
(с. 207),
5
(с. 208);
 

 

Впр. 2
(с. 206),
3b (с. 207),
6 (с. 208)

 

Впр. 7
(с. 208);
 

Впр. 5,
7 (с. 208);
вивчити слова

 

65.

 

Урок домашнього читання

 

ЛО до тексту

Текст для                  читання

 

Вправи

Вправи

Підготувати-ся до тесту

 

66.

 

Узагальнення знань з теми:   «Україна». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальнення знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

 

67.

 

Контроль аудіювання

Текст для аудіювання, тестові завдання

Підготувати-ся до к. ч

 

68.

 

Контроль читання

Текст,  тестові завдання

Підготувати-ся до к.п

 

69.

 

Контроль письма

Лексико-граматичні завдання

Підготувати-ся до к.г

 

70.

 

Контроль говоріння

Розмовні теми

Повторити слова та гр.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Забарило Ольга Романівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
3428
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку