Календарно-тематичне планування до уроків англійської мови для 8 класу (II семестр)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування до уроків англійської мови для 8 класу (II семестр) розраховане на 2,5 години у тиждень. Містить інтегровані змістовні лінії.
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 8 класу  за підручником О.Карп’юк на ІІ Семестр 2019-2020 н.р.

2,5 год.

Дата

Тематика ситуативного спілкування

 

Мовний інвентар

 

 

Мовленнєва компетенція

 

Інтегровані змістові лінії

(1-4)*

Лексика

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування

Писемне продукування

*Інтегровані змістові лінії:

1.Екологічна безпека та сталий розвиток, 2. Громадянська відповідальність, 3. Здоров’я і безпека, 4.Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

Тема:  Література

 

Ключові компетентності: самостійно працювати з підручником, співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою, використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання, адекватно використовувати досвід, набутий при відвідуванні бібліотеки та вивченні української і зарубіжної літератури

1

(42)

 

Книга-наш друг і вчитель. Введення ЛО теми

a catalogue, fiction, non-fiction, a title, to consult, to contain; made up stories; in general

 

 

ex.1, p.114; ex. 3, p.116

ex. 2, p.116

 

2. Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

2

(43)

 

Різноманітність жанрів. Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

an author, a genre, an emotion, a pattern, a poet, poetry, a novel, a novelist, drama, a dramatist, amusing, emotional

 

 

ex. 5, p.117; ex. 6,7, p.119

ex. 8b,9, p.121

ex.8a, p.121

3

(44)

 

Біографії відомих літературних особистостей

Inspired, due to, the success, achieve, essay, inspiration, noble

Active and Passive Voices.

Present Simple Passive

 

ex.3, p.123

 

ex.1, 2, pp.122

2. Обговорює розмаїття літературної спадщини.

4

(45)

 

Active and Passive Voices. Удосконалення граматичних навичок

 

 

 

 

ex.4-6, pp.123-125

2. Порівнює типові для різ-них культур вербальні та невербальні норми поведінки.

 

 

5

(46)

 

Виконання тренувальних граматичних вправ

 

 

За завданням вчителя

2. Пояснює правила поведінки у закладах культури

6

(47)

 

Present Simple Passive. Удосконалення навичок письма

 

Present Simple Passive

 

 

 

ex.3, 5, pp.122-124

 

7

(48)

 

Виконання тренувальних граматичних вправ

 

За завданням вчителя

 

8

(49)

 

У бібліотеці. Введення додаткових слів

an achievement, an essay, an inspiration, a success, to achieve, to inspire, noble; due to smth; biography, autobiography an imagination, truthful, true-to-life; to hold smb’s attention / interest; right after smth

 

ex.1, p.125; ex. 2a, p.126

ex.1, 2, pp.125-126

ex.5, p.127

ex.2b-4, p.127

2. Обговорює розмаїття літературної спадщини

9

(50)

 

Що ти любиш читати. Активізація нових слів

 

ex.2, p.129

ex.2, p.129 

ex.1, p.129; ex.3a,4, pp.130-131

ex.7, p.128

 

10

(51)

 

Мої улюблені книжки, письменники

because, for example,and, also, besides

 

За завданням вчителя

Письмо: ЛО с.135

 

2. Обговорює розмаїття літературної спадщини

11

(52)

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

ex., p.132 

ex.8b, p.132 

ex.9 ,10, p.134 

Письмо:тест

2. Порівнює типові для різ-них культур вербальні та невербальні норми

Тематична

 

 

 

 

 

 

 *Інтегровані змістові лінії:

1.Екологічна безпека та сталий розвиток, 2. Громадянська відповідальність, 3. Здоров’я і безпека, 4.Підприємливість та фінансова грамотність

Тема: Музика

Ключові компетентності: співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою, шукати інформацію з інших джерел та презентувати її, висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва, порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні традиції різних народів, усвідомлення цінності культури для людини та суспільства.

12

(53)

 

Музика навколо нас. Введення ЛО теми

concert, conductor, violinist, violin, pianist, piano, opera singer, performing, cellist, cello, composer

 

 

ex.1, p.137

ex.2b,c,p.138

ex. 1c,2, p.138;

2. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити в мирі.

13

(54)

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

a drum, a trumpet, a harp, a trumpeter, guitar, an accordion, an organ, gothic, rythm and blues, crossover, oratorio trio, reggae, jazz, punk music

 

ex.4, p.140

 

ex.6,7,pp.140-141

ex.5, 6b,c, pp.140-141

2. Пояснює правила поведінки в закладах культури

14

(55)

 

Місце музики в твоєму житті, відвідування концерту

 

 

ex.1, p.141; ex.2, p.143

ex.1, p. 141; ex.2, p.143

ex.1c, p.142

ex.3,4, p.144

2. Пояснює правила поведінки в закладах культури

4. Обговорює можливість замовлення квитків онлайн

15

(56)

 

Відомі музиканти

 

Past Simple Passive

 

ex.6,7, pp.145-146

ex.5, p.145

ex.1, 2,  p.147

3. Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття

16

(57)

 

Past Simple Passive. Урок граматики

17

(58)

 

Виконання тренувальних вправ

 

За завданням вчителя                                                                            Письмо:тест

 

18

(59)

 

Різні музичні уподобання

 

Past Simple Passive

 

 

 

Ex.5,6, p.148

 

19

(60)

 

Музичні стилі. Удосконалення навичок аудіювання

c.146

artificial, snobbish, quality, trendy stuff, create hysteria, get carried away, to release, a broadcast, to broadcast, to produce, to relax, relaxing

 

ex.1-3, p.149

 

 

ex.2, 3b, p.149

20

(61)

 

Мої уподобання. Написання статті про відвіданий музичний захід

To lean over, to give a hand, to walk out

 

ex.1, p.155

ex.1b, p.157

ex.2, p.157

ex.4, p.158

3. Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття

21

(62)

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

ex.4, p.165, 12c,p.170

 

ex.3, p.165

ex.1,3c p.164-165

2. Обговорює розмаїття літературної спадщини

 

Тематична

*Інтегровані змістові лінії:

1.Екологічна безпека та сталий розвиток, 2. Громадянська відповідальність, 3. Здоров’я і безпека, 4.Підприємливість та фінансова грамотність

Тема: Засоби масової інформації.

Ключові компетентності: співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, шукати інформацію з інших джерел та презентувати її, висловлювати іноземною мовою власні судження щодо Інтернету, преси та періодичних видань, генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

22

(63)

 

Газети як засоби масової інформації. Введення ЛО теми

a compositor, a correspondent, a machine, to deliver, to print; means of communication

 

 

ex.1b, p.182

ex.1a, p.182; ex.5b, p.184

ex.2-5a, pp.183-184

2. Демонструє розуміння основ медіа-грамотності.

Визначає достовірність інформації.

23

(64)

 

Українська преса. Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

a journalist, an official, a periodical, press, society, a trade, to appeal, to guarantee; to increase; to subscribe to (periodicals)

 

 

ex.2, 3, p.185

ex.1, p.185; ex.4,5, pp.187-188

 

2. Обговорює громадську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору

24

(65)

 

Засоби масової інформації Великобританії

finance, an item, a heading, quality, to cater, to cover; to catch the eye; to provide material about (smth); to succeed in doing smth

 

ex.1, p.189

ex. 3, 4a, p.190

ex.4b, 5, p.191

ex.2, p.189

2. Обговорює громадську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору

25

(66)

 

ЗМІ у житті людей

 

 

За завданням вчителя

3. Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

26

(67)

 

Улюблені журнали

 

 

За завданням вчителя

2.Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

27

(68)

 

Часові форми дієслів. Урок граматики

 

Mixed Tenses

 

ex. 3a, p.195

ex. 3с, p.195

 

2. Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки

28

(69)

 

Часові форми дієслів. Удосконалення навичок письма

 

Mixed Tenses

 

 

 

ex.1-6, pp.191-194

29

(70)

 

Виконання тренувальних граматичних вправ

 

За завданням вчителя

3.Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

30

(71)

 

Інтернет-презентація улюбленого періодичного видання

Creativity, a gadget, amazing, to encourage, to establish, to care about somebody

 

 

ex. 3a, p.195

ex. 1, 2, p.194; ex. 3b,c, p.195; ex. 4, p.196

 

31

(72)

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

Письмо:тест

Тематична

*Інтегровані змістові лінії:

1.Екологічна безпека та сталий розвиток, 2. Громадянська відповідальність, 3. Здоров’я і безпека, 4.Підприємливість та фінансова грамотність

 

Тема: Географічний огляд: Україна та Велика Британія

 

Ключові компетентності: співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою, використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання, ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію іноземною мовою, обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб, популяризувати Україну засобами іноземної мови, поважати багатство і розмаїття культур англомовних країн.

32

(73)

 

Географія. Вживання означеного артикля з географічними назвами. Введення ЛО теми

Назви країн, a fisherman, an industry, an inhabitant, population, a sailor, to inhabit, to be proud of, to be buried

Definite article with geographical names

ex.2 , p.205

ex. 1, p.200

ex. 2, p.200

ex.3, pp.201-202

2. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі . Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки.

4. Визначає орієнтовану вартість перебування в країні виучуваної мови.

33

(74)

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

 

Simple Tense Passive forms

Ex.6,7 , p.206-207

ex. 2, p.209

 

ex. 3,4,5, p.209-210

34

(75)

 

Ірландія. Удосконалення навичок аудіювання

a coast, a border, a shamrock, a thistle

 

За завданням вчителя

35

(76)

 

Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії.

 

Ben Nevis, Loch Lomond, the Gulf Stream, Wales, Thames, Nothern Ireland, a climate, a compass, an island, mild, to occupy, to separate, to surround, to be situated, to be washed by

 

 

ex. 1-2, 4p.212,214

ex. 3, p.214

 

36

(77)

 

Населення Великобританії

a fisherman, an industry, an inhabitant, population, a sailor, to inhabit, industrial, to be proud of, to be buried

 

 

За завданням вчителя

37

(78)

 

Контроль письма

38

(79)

 

Контроль аудіювання

39

(80)

 

Контроль говоріння

40

(81)

 

Контроль читання

41

(82)

 

Великобританія: клімат.

 

 

 

 

ex. 7, p.217

 

2. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

4. Визначає орієнтовану вартість перебування в країні виучуваної мови.

2. Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки.

42

(83)

 

Україна – моя Батьківщина.

 

Names of the countries and rivers; nationalities; square kilometre

 

 

ex. 7, p.217

ex. 6, p.216

ex. 5, p.216

43

(84)

 

Географічне положення та клімат України

 

an area, major, mountainous, a border, flat,, to border (on),  a territory, to stretch, Russia, Belorus, Moldova, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Romania, the Carpathians (the Carpathian  Mountains), the Dnieper, the Dniester, the Bug, the Donets, Jews, Poles, Bulgarian, square, kilometre, an influence, to influence

 

 

ex. 8, p.218

Скласти діалог з теми

Написати кілька речень про положення та клімат нашого регіону

44

(85)

 

Визначні місця в Україні

Назви місць

 

Перегляд презентацій

 

Поставити запитання однокласникам за переглянутим

 

45

(86)

 

Визначні місця Великобританії. Проектна робота

 

 

Перегляд презентацій

 

Поставити запитання однокласникам за переглянутим

 

46

(87)

 

Узагальнення вивченого матеріалу

Назви місць

 

 

Перегляд презентацій

 

Поставити запитання однокласникам за переглянутим

Написати кілька речень про місце, яке б ти хотів відвідати

Тематична

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
4 січня 2020
Переглядів
5820
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку