Календарно-тематичне планування Геометрія 7 клас, Істер, 70 годин

Про матеріал
КТП на підручник Геометрія Істер для 7 класу. Акцент на кути між паралельними прямими, трішки менше годин на незначущі теми.
Перегляд файлу

 

 

Календарне планування з геометрії для  7 класу

на   2023 -  2024 навчальний рік

 

За підручником «Геометрія, 7» (автори О.С.Істер). – Київ: Генеза, 2016

Усього   70 годин,  2 год на тиждень

І семестр    32 год,  ІІ семестр    38 годин

 

Тема

Кількість годин

Контрольні роботи

за програмою

за планом

 

1

Елементарні геометричні фігури та їх властивості

8

8

1

2

Взаємне розміщення прямих на площині

12

20

2

3

Трикутники. Ознаки рівності трикутників

22

26

2

4

Коло і круг. Геометричні побудови

8

10

1

5

Резерв

20

-

-

6

Повторення і систематизація навчального матеріалу

-

6

1

Усього

70

70

 

Контрольні роботи

6

7

7

 

 

№ уроку

Дата

Зміст уроку

Примітка

Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ (8 год)

 

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

пояснює, що таке: точка, пряма, належати, лежати між, відрізок, промінь, кут, довжина відрізка, градусна міра кута, рівні відрізки, рівні кути, бісектриса кута, відстань між точками

формулює властивості: розміщення точок на прямій; вимірювання та відкладання відрізків і кутів

класифікує кути (гострі, прямі, тупі, розгорнуті)

вимірює та обчислює довжину відрізка, градусну міру кута, використовуючи властивості їх вимірювання

зображує та знаходить на малюнках геометричні фігури, вказані у змісті

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

уроку

Дата

Тема уроку

Сторінки підручника

Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ (8 год)

1

01.09

Геометричні фігури. Точка, пряма, промінь

6-8

2

 

Взаємне розміщення прямої і точки. Три аксіоми

7-8

3

 

Відрізок. Вимірювання відрізків

11-13

4

 

Відстань між двома точками

12-13

5

 

Кут. Вимірювання кутів

16-18

6

 

Види кутів. Бісектриса кута

17-18

7

 

Підсумковий урок

 

8

 

Контрольна робота № 1 «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»

 

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗміщення ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ (20 год)

 

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

пояснює:

 •   що таке аксіома, теорема, означення, ознака, наслідок, умова і вимога теореми, пряме і обернене твердження, доведення теореми;
 •   суть доведення від супротивного

формулює:

 •   означення: суміжних і вертикальних кутів, паралельних і перпендикулярних прямих, перпендикуляра, відстані від точки до прямої;
 •   аксіому паралельних прямих;
 •   властивості: суміжних і вертикальних кутів; паралельних і перпендикулярних прямих, кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною;
 •   ознаки паралельності прямих

вимірює та обчислює відстань від точки до прямої

зображує та знаходить на малюнках: паралельні й перпендикулярні прямі; перпендикуляр; кути, утворені при перетині двох прямих січною

обґрунтовує паралельність і перпендикулярність прямих

доводить: властивості суміжних і вертикальних кутів; паралельних прямих; перпендикулярних прямих; ознаки паралельності прямих

    застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ (20 год)

9

 

АКР. Аксіоми, теореми, означення.

25-26

10

 

Суміжні кути

27

11

 

Властивості суміжних кутів

27

12

 

Вертикальні кути, їх властивість.

29-30

13

 

Розв’язування простих задач на суміжні та вертикальні кути

27-30

14

 

Розв’язування задач на суміжні та вертикальні кути

27-30

15

 

Кут між двома прямими, що перетинаються

30

16

 

Контрольна робота № 2 «Суміжні та вертикальні кути»

 

17

 

Перпендикулярні прямі, їх властивості

35-37

18

 

Перпендикуляр з точки до прямої

36-37

19

 

Відстань від точки до прямої

37

20

 

Паралельні прямі, їх властивості

40-42

21

 

Побудова прямої, паралельної до даної

40-42

22

 

Кути, утворені при перетині двох прямих січною.

45-46

23

 

Внутрішньо-односторонні та внутрішньо-різносторонні кути

45

24

 

Ознаки паралельності прямих.

45-46

25

 

Властивість паралельних прямих

51-52

26

 

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

52-53

27

 

Підсумковий урок з теми «Взаємне розміщення прямих на площині»

 

28

 

Контрольна робота № 3 «Взаємне розміщення прямих на площині»

 

Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ (26 год)

 

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті; рівних фігур

пояснює, що таке рівні фігури

формулює:

 • означення: зовнішнього кута трикутника; різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;
 • властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;
 • ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника

класифікує трикутники за сторонами і за кутами

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті; рівних фігур

пояснює, що таке рівні фігури

формулює:

 •   означення: зовнішнього кута трикутника; різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;
 •   властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;
 •   ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника

класифікує трикутники за сторонами і за кутами

 

зображує та знаходить на малюнках: рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи; зовнішній кут трикутника; рівні трикутники

обґрунтовує: належність трикутника до певного виду; рівність трикутників

доводить: властивості й ознаки рівнобедреного трикутника; властивості кутів трикутника; властивість зовнішнього кута трикутника

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ (26 год)

29

 

АКР. Трикутник і його елементи

70-71

30

 

Трикутник і його елементи

70-71

31

 

Сума кутів трикутника

98

32

 

Рівність геометричних фігур

73-74

33

 

Перша ознака рівності трикутників

76-77

34

 

Друга ознака рівності трикутників

77-78

35

 

Розв’язування задач на перші дві ознаки рівності трикутників

76-78

36

 

Види трикутників.

82-83

37

 

Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

83

38

 

Висота, бісектриса і медіана трикутника

87-88

39

 

Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника

89

40

 

Третя ознака рівності трикутників

92-93

41

 

Розв’язування задач на ознаки рівності трикутників

 

42

 

Урок узагальнення і систематизація знань з теми

 

43

 

Контрольна робота № 4 «Ознаки рівності трикутників»

 

44

 

АКР. Сума кутів трикутника

98-100

45

 

Розв’язування задач на знаходження невідомого кута трикутника

98-100

46

 

Зовнішній кут трикутника та його властивості.

104

47

 

Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

105

48

 

Прямокутник трикутник, його елементи

108

49

 

Властивості прямокутних трикутників.

108-109

50

 

Ознаки рівності прямокутних трикутників.

108-110

51

 

Нерівність трикутника

115

52

 

Співвідношення між сторонами трикутника

115-116

53

 

Урок узагальнення і систематизація знань з теми

 

54

 

Контрольна робота № 5 «Трикутники»

 

Тема 4. КОЛО І КРУГ (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

формулює:

·      означення: кола, круга, їх елементів; дотичної до кола; серединного перпендикуляра до відрізка; кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник;

 

·      властивості: серединного перпендикуляра до відрізка; бісектриси кута; дотичної до кола; діаметра і хорди кола; серединних перпендикулярів до сторін трикутника; бісектрис кутів трикутника;

зображує та знаходить на малюнках: коло та його елементи; дотичну до кола; коло, вписане в трикутник; коло, описане навколо трикутника;

виконує циркулем і лінійкою задачі на побудову вказані у змісті;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

Тема 4. КОЛО І КРУГ (10 год)

55

 

АКР. Коло. Круг.

127-130

56

 

Елементи кола і круга

127-130

57

 

Дотична до кола, її властивості.

133-135

58

 

Коло, вписане в трикутник

137-138

59

 

Коло, описане навколо трикутника

141-142

60

 

Взаємне розміщення двох кіл

145-146

61

 

Геометричне місце точок

149-152

62

 

Задачі на побудову та їх розв’язування

155-159

63

 

Урок узагальнення і систематизація знань з теми

 

64

 

Контрольна робота № 6 «Коло. Круг. Геометричні побудови»

 

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (7 год)

 

65

 

Повторення матеріалу про паралельні та перпендикулярні прямі.

 

66

 

Повторення матеріалу про трикутник і його елементи, види трикутників, про ознаки рівності трикутників

 

67

 

Повторення матеріалу про рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

 

68

 

Повторення матеріалу про прямокутний трикутник

 

69

 

Підсумкова контрольна робота № 7

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 7 клас, Планування
Додано
6 листопада 2023
Переглядів
633
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку