Календарно тематичне планування хімія 10 клас нова програма

Про матеріал

Календарно-тематичне планування

Хімія. 10 клас 52 год, 1,5 год на тиждень

Відповідає новій програмі 2017 року.

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека і сталий розвиток.

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Підприємливість і фінансова грамотність.

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Хімія. 10 клас 52 год, 1,5 год на тиждень

Відповідає новій програмі 2017 року.

№ з/п

№ в темі

Зміст навчального матеріалу

Практична частина

Дата та клас

примітки

І семестр

А

Б

 

Повторення початкових понять про органічні речовини (2 год.)

 

 

 

 1.  
 1.  

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

 

04.09

03/09

 

 1.  
 1.  

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

 

11.09

07/09

 

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (5 год.)

 

 

 

 1.  
 1.  

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

 

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування).

14.09

10/09

 

 1.  
 1.  

 

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

 

Демонстрації

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

18.09

17/09

 

 1.  
 1.  

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

 

25.09

21/09

 

 1.  
 1.  

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Розрахункові задачі

1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

28.09

24/09

 

 1.  
 1.  

Класифікація органічних сполук.

 

02.10

01/10

 

Тематична атестація 1

Тема 2. Вуглеводні (13 год.)

 1.  

1

Класифікація вуглеводнів.

Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

 

09.10

05/10

 

 1.  

 

Хімічні властивості алканів.

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену.

Демонстрації

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

12.10

08/10

 

 1.  

 

Алкени. Загальна та молекулярні формули алкенів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

16.10

19/10

 

 1.  

 

Хімічні властивості етену. Методи одержання етену.

 

23.10

22/10

 

 1.  

 

Алкіни. Загальна та молекулярні формули алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

26.10

05/11

 

 1.  

 

Хімічні властивості етину. Методи одержання  етину.

 

06.11

09/11

 

Тематична атестація 2

 1.  

 

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

 

13.11

12/11

 

 1.  

 

Хімічні властивості бензену. Методи одержання бензену.

 

16.11

19/11

 

 1.  

 

Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

 

Розрахункові задачі

2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

20.11

23/11

 

 1.  

 

Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Розрахункові задачі

3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

27.11

26/11

 

 1.  

 

Застосування вуглеводнів.

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5.  Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

04.12

03/12

 

 1.  

 

Взаємозв’язки між гомологічними рядами вуглеводнів.

 

11.12

07/12

 

 1.  

 

Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач.

 

14.12

10/12

 

 1.  

 

Контрольна робота

 

18.12

17/12

 

 1.  

 

Узагальнення знань

 

 

21/12

 

Тематична атестація 3

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (18 год.)

 1.  

 

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

 

 

 

 

 1.  

 

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання  етанолу.

Демонстрації

4. Окиснення етанолу до етаналю.

 

 

 

 1.  

 

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

 

 

 

 

 1.  

 

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

 

 

 

 

 1.  

 

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Розрахункові задачі

4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

 

 

 1.  

 

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

 

Демонстрації

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

 

 

 

 1.  

 

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

 

 

 

 

 1.  

 

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.

Лабораторні досліди

1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

 

 

 

ТЕМАТИЧНА

 1.  

 

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстрації

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

 

 

 

 1.  

 

 

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

 

Демонстрації

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9.Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

 

 

 

 1.  

 

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози.

Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

Лабораторні досліди

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

 

 

 

 1.  

 

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Способи одержання  сахарози, крохмалю і целюлози.

 

 

 

 

 1.  

 

Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач.

Практичні роботи

1. Розв’язування експериментальних задач.

 

 

 

 1.  

 

Генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками.  Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач.

 

 

 

 

 1.  

 

Значення та застосування  оксигеновмісних органічних речовин і їхній вплив на довкілля. Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Âèðîáíèöòâî öóêðó.

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

17. Етери та естери в косметиці.

18. Біодизельне пальне.

 

 

 

ТЕМАТИЧНА («Оксигеновмісні органічні сполуки»)

 

 

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки (5 год.)

 

 

 1.  

 

Насичені аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Будова аміногрупи.  Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метан аміну.

 

 

 

 

 1.  

 

Ароматичні аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

 

 

 

 1.  

 

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура.  Пептидна група.

 

 

 

 

 

 1.  

 

Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

 

 

 

 

 

 1.  

 

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

 

 

 

ТЕМАТИЧНА («Нітрогеновмісні органічні сполуки»)

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (5 год.)

 1.  

 

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

 

 

 1.  

 

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

 

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів.

 

Навчальні проекти

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із
наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

 

 

 

 1.  

 

Каучуки, гума.

 

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

 

 

 1.  

 

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Навчальні проекти

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

 

 

 

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин (4 год.)

 1.  

 

Зв’язки між класами органічних речовин.

 

 

 

 

 

 1.  

 

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

 

Навчальні проекти

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

 

 

 

 1.  

 

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної проблем.

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

 

 

 

 1.  

 

 

Роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів.

 

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНА  («Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»)

 

 

 

docx
Додано
11 жовтня 2018
Переглядів
733
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку