2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Календарно-тематичне планування "Хімія 10 клас"(нова програма) рівень стандарт

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класу (рівень стандарту) за новою програмою, яка була впроваджена у 2018/2019 навчальному році. Предмет вивчається 1,5 год. на тиждень.
Перегляд файлу

Хімія 10 клас

(1,5 год на тиждень, усього 52 години)

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Лабораторний дослід

Повторення

Повторення початкових понять про органічні речовини (2 год.)

1

 

Первинний інструктаж з БЖД. Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

 

 

2

 

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

 

 

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (5 год.)

3

 

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Навчальні проекти

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

 

 

4

 

Поняття про явище ізомерії та ізомери. Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

 

Теорія будови органічних сполук.

5

 

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних сполук.

Навчальні проекти

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

 

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

6

 

Розрахункові задачі

1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

 

 

7

 

Самостійна робота з теми: «Теорія будови органічних сполук».

 

 

тематична

Тема 2. Вуглеводні (12 год.)

8

 

Класифікація вуглеводнів.
Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. 

 

 

9

 

Хімічні властивості алканів.
Методи одержання алканів.

 

Структурна ізомерія, систематична номенклатура алканів.

10

 

Алкени. Загальна та молекулярні формули алкенів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

11

 

Хімічні властивості етену. Методи одержання етену.

 

Структурна ізомерія, систематична номенклатура алкенів.

12

 

Алкіни. Загальна та молекулярні формули алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

13

 

Хімічні властивості етину. Методи одержання етину.

 

Структурна ізомерія, систематична номенклатура алкінів.

14

 

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену. Методи одержання бензену.

 

 

15

 

Розрахункові задачі
2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

 

 

16

 

Розрахункові задачі
3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

 

 

17

 

Застосування вуглеводнів.

Навчальні проекти
4. Октанове число та якість бензину.
5. Цетанове число дизельного палива.
6. Ароматичні сполуки навколо нас.
7. Смог як хімічне явище.
8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.
9. Біогаз.
10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

 

 

18

 

Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач.

 

 

19

 

Контрольна робота з теми «Вуглеводні».

 

 

тематична

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (19 год.)

20

 

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

 

 

21

 

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

 

Гідроксильна характеристична група.

22

 

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

 

 

23

 

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

 

Хімічні властивості бензену.

24

 

Розрахункові задачі
4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

 

25

 

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

 

 

26

 

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

 

Альдегідна характеристична група.

27

 

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

 

 

28

 

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.

Лабораторні досліди
1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах. Інструктаж з БЖД.

Карбоксильна характеристична група.

29

 

Самостійна робота з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки».

 

 

тематична

30

 

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

 

 

31

 

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

 

Гідроліз естерів.

32

 

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

 

 

33

 

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Лабораторні досліди
2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом. Інструктаж з БЖД.

 

34

 

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

 

Класифікація вуглеводів.

35

 

Практична робота № 1. Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

 

 

36

 

Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач.

 

 

37

 

Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти
11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.
12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.
13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.
14. Âèðîáíèöòâî öóêðó.
15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.
16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.
17. Етери та естери в косметиці.
18. Біодизельне пальне.

 

 

38

 

Контрольна робота з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки».

 

 

тематична

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки (5 год.)

39

 

Насичені аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну.

 

 

40

 

Ароматичні аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну.

 

Аміни як органічні основи.

41

 

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група.

Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

 

Будова аміногрупи.

42

 

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Лабораторні досліди
3. Біуретова реакція.
4. Ксантопротеїнова реакція. Інструктаж з БЖД.

Пептидна група.

 

43

 

Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20. Анілін – основа для виробництва барвників.

21. Синтез білків.

22. Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження.

 

 

тематична

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (4 год.)

44

 

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси

 

 

45

 

Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

 

 

46

 

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування

Навчальні проекти
24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

 

Реакції полімеризації і поліконденсації.

47

 

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти
25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.
26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.
27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.
28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.
29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

 

 

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин (4 год.)

48

 

Зв’язки між класами органічних речовин.

 

 

49

 

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

 Навчальні проекти
30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

 

 

50

 

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Навчальні проекти
31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

 

Зв’язки між класами органічних речовин.

51

 

Усний залік з тем: «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин».

 

 

52

 

Підсумковий урок.

 

 

тематична

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Омельченко Олена Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Рябченко Наталія Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Стахурська Ніна Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Білецька Олена
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Планування
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
8964
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку