Календарно-тематичне планування хімія 11 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хімії для учнів 11-х класів (2 години на тиждень, разом 70 годин)
Перегляд файлу

11-й клас

(2 год на тиждень, усього 70 год)

 

Підручник:  Попель П. Хімія (рівень стандарту): підруч. для  11 кл. закладів загальної середньої освіти / Павло Попель, Людмила Крикля. – Київ: ВЦ «Академія», 2019.

 

     Програма: Хімія. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту), 10-11 класи. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.). Сайт МОН України:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

 

Зміст уроку

Дата

Примітка

Фактично

За програмою

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (9 год)

 

1

Вступний інструктаж з т/б. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

 

 

 

2

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

 

 

 

 

3

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

 

 

 

4

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

 

 

 

5

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

 

 

 

6

Електронні і графічні електронні формули атомів неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів у основному і збудженому станах

 

 

 

7

Узагальнення знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

 

 

 

 

8

Узагальнюючий контроль з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

 

 

 

 

9

Розв’язування задач. Захист навчальних проектів №1-3

 

 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (9 год)

 

10

Йонний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

 

 

 

11

Ковалентний хімічний зв’язок.

 

 

 

12

Складання електронно-графічних схем утворення ковалентного, йонного та металічного зв’язків

 

 

 

13

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку.

 

 

 

14

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 

 

 

15

Типи хімічних зв’язків. Будова речовини

 

 

 

16

Узагальнення знань з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

 

 

 

17

Узагальнюючий контроль з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

 

 

 

 

18

Урок-повторення. Захист навчальних проектів № 4-6

 

 

Тема 3. Хімічні реакції (10 год)

 

19

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага.

 

 

 

20

Принцип Ле Шательє.

 

 

 

 

21

Принцип Ле Шательє. Розв’язування вправ

 

 

 

22

Розв’язування задач на обчислення виходу продукту реакції

 

 

 

23

Гідроліз солей. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. Лабораторний дослід1.

 

 

 

24

Розв’язування задач

 

 

 

25

Узагальнення знань з теми  «Хімічні реакції»

 

 

 

 

26

Розв’язування задач

 

 

 

27

Контрольна робота №1 

 

 

 

 

28

Урок-повторення. Захист навчальних проектів №7-8

 

 

 

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (34 год)

 

29

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.  Алотропія. Явище адсорбції. Лабораторний дослід №2

 

 

 

30

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.

 

 

 

31

Властивості неметалів

 

 

 

32

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

 

 

 

33

Амоніак, гідроген сульфід, хлороводень, їхні властивості

 

 

 

34

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

 

 

 

35

Властивості кислотних оксидів

 

 

 

36

Кислоти. Кислотні дощі

 

 

 

 

37

Хімічні властивості кислот

 

 

 

38

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

 

 

 

39

Розв’язування задач

 

 

 

40

Розв’язування задач

 

 

 

41

Узагальнююче повторення знань

 

 

 

42

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

 

 

 

43

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

 

 

 

44

Застосування металів та їхніх сплавів. Лабораторні досліди №3-6

 

 

 

45

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

 

 

 

46

Властивості основ

 

 

 

47

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

 

 

 

 

48

Властивості середніх солей

 

 

 

49

Сучасні силікатні матеріали. Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

 

 

 

50

Якісні реакції на деякі йони. Лабораторні досліди №7,8

 

 

 

51

Практична робота №1: «Дослідження якісного складу солей»

 

 

 

52

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

 

 

 

53

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

 

54

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

 

55

Практична робота №2: «Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами»

 

 

 

56

Розв’язування задач

 

 

 

57

Розв’язування задач

 

 

 

58

Узагальнення знань з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

 

 

59

Розв’язування задач

 

 

 

60

Контрольна робота №2

 

 

 

61

Розв’язування задач. Захист навчальних проектів № 7-10

 

 

 

62

Розв’язування задач. Захист навчальних проектів № 11-14

 

 

Тема 5. Хімія і прогрес людства (8 год)

 

63

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій.

 

 

 

64

Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем

 

 

 

65

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

 

 

 

66

Захист навчальних проектів № 15-16

 

 

 

67

Узагальнення знань

 

 

 

 

68

Урок-повторення

 

 

 

69

Розв’язування задач

 

 

 

70

Підсумковий урок

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лещенко Надія Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Планування
Додано
2 листопада 2020
Переглядів
4929
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку