Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарно-тематичне планування із інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України»

Про матеріал
Календарно-тематичне планування із інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» у 6 класі на 2019/ 2020 н.р. ( оновлена програма) підруч. для 6-го кл. загальнооосвіт. навч. закл. / О.Г. Бандровський, В.С. Власов. – К. : Генеза, 2019,
Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

    ДИРЕКТОР  ШКОЛИ

 

                                     ___________________О.І. МОЧАЛОВА 

                                     «_______»___________2019  р.

 

 

 

Календарно-тематичне планування

із інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України»

у 6 класі

на 2019/ 2020 н.р.

 

 

Річна кількість годин – 70

Кількість годин на тиждень 2

Планова кількість практичних робіт - 13

 

 

 

 

Складено до підручника Всесвітня історія. Історія України : підруч. для 6-го кл. загальнооосвіт. навч. закл. / О.Г. Бандровський, В.С. Власов. – К. : Генеза, 2019, згідно з Новою редакцією навчальних програм з історії України та всесвітньої історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів ( оновленою відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 236 від 21 лютого 2019 р.)

 

 

 

 

 

 

Перевірено  за програмою                                                 Розглянуто на засіданні МО

і рекомендовано для                                                           вчителів історії

затвердження                                                                      Протокол №3

заступник директора                                                          від «_____»___________2019 р.

_______________Н.В.Лучко

 

 

 

 

 

Тема

Дата

Примітка

І семестр

Вступ.

 1.  

Завдання інтегрованого курсу історії

 

 

 1.  

Практичне заняття 1. Лічба часу в історії стародавнього світу.

 

 

Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури

 1.  

Початок історії. Виникнення людини та її розселення.

 

 

 1.  

Виникнення людини та її розселення.

 

 

 1.  

Зародження мистецтва та релігійних вірувань.

 

 

 1.  

Заняття та спосіб життя первісних людей.

 

 

 1.  

Суспільна організація та організація влади за первісних часів.

 

 

 1.  

Трипільська культура на землях України.

 

 

 1.  

Практичне заняття 2. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України.

 

 

 1.  

Узагальнення. Тематичний контроль: «Первісні спільноти. Археологічні культури».

 

 

Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки

Тема 1. Давній Єгипет

 1.  

Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації.

 

 

 1.  

Повсякдення й господарське життя. Організація суспільства  в Давньому Єгипті.

 

 

 1.  

Практичне заняття 3. Міфи та релігія Давнього Єгипту.

 

 

 1.  

Писемність і мистецтва. Будівництво пірамід.

 

 

Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії

 1.  

Цивілізації Дворіччя.

 

 

 1.  

Фінікія.

 

 

 1.  

Ізраїльсько-Юдейське царство.

 

 

 1.  

Перська держава.

 

 

 1.  

Практичне заняття 4  позначити на контурній карті річки Ніл, Тигр і Євфрат, розташування Мемфісу, Шумеру, Вавилону, Карфагену, Єрусалиму, територіальні межі давніх цивілізацій Азії та Африки;

 

 

 1.  

Узагальнення. Тематичний контроль: «Цивілізації Передньої та Центральної Азії».

 

 

Тема 3. Давні Індія та Китай

 1.  

Давня Індія.

 

 

 1.  

Суспільне, релігійне та культурне життя Давньої Індії.

 

 

 1.  

Давній Китай.

 

 

 1.  

Суспільне та культурне життя давніх китайців.

 

 

 1.  

Практичне заняття 5. Писемність, освіта та наукові знання в Давньому Китаї.

 

 

 1.  

Узагальнення. Тематичний контроль:«Давні Індія та Китай».

 

 

Розділ 3. Антична цивілізація та її сусіди

Тема 1. Становлення Античної грецької цивілізації

 1.  

Природно-географічні умови Балканського півострова.

 

 

 1.  

Практичне заняття 6. Давньогрецька міфологія та релігія.

 

 

 1.  

Мінойська палацова цивілізація.

 

 

 1.  

Ахейська палацова цивілізація.

 

 

 1.  

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Виникнення грецьких полісів.

 

 

 1.  

Велика грецька колонізація.

 

 

ІІ семестр

 1.  

Кіммерійці та скіфи на території України

 

 

 1.  

Практичне заняття 7 . Історичні джерела про скіфів.

 

 

 1.  

Афіни і Спарта

 

 

 1.  

Практичне заняття 8. Побут і виховання спартанців.

 

 

 1.  

Узагальнення: «Становлення Античної грецької цивілізації».

 

 

 1.  

Тематичний контроль: «Становлення Античної грецької цивілізації».

 

 

Тема 2. Антична грецька цивілізація класичної доби

 1.  

Греко-перські війни.

 

 

 1.  

Утвердження демократії в Афінах за Перикла.

 

 

 1.  

Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції.

 

 

 1.  

Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців.

 

 

 1.  

Практичне заняття 9. Мистецтво Давньої Греції.

 

 

 1.  

Підкорення Греції Філіпом II.

 

 

 1.  

Узагальнення: «Антична грецька цивілізація класичної доби».

 

 

Тема 3.  Доба еллінізму

 1.  

Александр Македонський.

 

 

 1.  

Елліністичні держави.

 

 

 1.  

Культура елліністичної доби.

 

 

 1.  

Практичне заняття 10. Суспільне, господарське та повсякденне життя в античних полісах на території України.

 

 

 1.  

Узагальнення: «Доба еллінізму».

 

 

 1.  

Тематичний контроль: «Антична грецька цивілізація класичної доби». «Доба еллінізму».

 

 

Тема 4.  Давній Рим за царської та республіканської доби

 1.  

Природні умови Італії та виникнення міста Рим.

 

 

 1.  

Римська республіка V – середини I ст. до н. е.

 

 

 1.  

Військова експансія Риму

 

 

 1.  

Пантеон римських богів.

 

 

 1.  

Диктатура  Юлія Цезаря.

 

 

 1.  

Практичне заняття 11. Історичний портрет Цезаря

 

 

 1.  

Узагальнення: «Давній Рим за царської та республіканської доби».

 

 

 1.  

Тематичний контроль:«Давній Рим за царської та республіканської доби».

 

 

Тема 5. Римська імперія

 1.  

 Римська імперія. Октавіан Август.

 

 

 1.  

Місто Рим та повсякденне життя його мешканців.

 

 

 1.  

Кризові явища в Римській імперії.

 

 

 1.  

Виникнення  і поширення християнства.

 

 

 1.  

Практичне заняття 12. Культура Давнього Риму.

 

 

 1.  

Початок Великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії.

 

 

 1.  

Практичне заняття 13. Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.

 

 

 1.  

Узагальнення: «Римська імперія».

 

 

 1.  

Тематичний контроль:«Римська імперія».

 

 

 1.  

Узагальнення до курсу. Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства.

 

 

 1.  

Резерв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п\п

Дата

Тема           уроку

Примітка

1

1

 

 Предмет і завдання історії. Теорії походження людини. Періодизації історії людства

 

2

2

 

Практичне заняття 1.Лічба  часу в історії стародавнього світу

 

Розділ І. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

3

1

 

Як працюють археологи.

 

4

2

 

Як працюють археологи.

 

5

3

 

Світорозуміння і мораль первісних людей.

 

6

4

 

Спосіб життя первісних людей.

 

7

5

 

Суспільна організація первісних людей.

 

8

6

 

Трипільська культура.

 

9

7

 

 Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України.

 

10

8

 

Практичне заняття 2. позначити на контурній карті стоянки первісних людей на теренах України (за переліком учителя), межі поширення і протоміста трипільської культури;

 

 

11

1

 

Урок контролю знань і умінь з теми: « Первісні спільноти. Археологічні культури»

 

Розділ ІІ. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

12

1

 

Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації.

 

13

2

 

 Повсякдення й господарське життя. Організація суспільства  в Давньому Єгипті.

 

14

3

 

Організація  влади в Давньому Єгипті.

 

15

4

 

 Писемність і мистецтва. Будівництво пірамід.

 

16

5

 

Практичне заняття 3.  Міфологія Давнього Єгипту

 

17

6

 

Цивілізації Дворіччя.

 

18

7

 

Фінікія.

 

19

8

 

Ізраїльсько-Юдейське царство.

 

20

9

 

Практичне заняття 4  позначити на контурній карті річки Ніл, Тигр і Євфрат, розташування Мемфісу, Шумеру, Вавилону, Карфагену, Єрусалиму, територіальні межі давніх цивілізацій Азії та Африки;

 

21

1

 

Урок контролю знань і умінь з теми: «Стародавні цивілізації Азії та Африки»

 

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

22

1

 

Природно-географічні умови Балканського півострова.

 

23

2

 

Археологічне відкриття Мінойської  палацової цивілізації.

 

24

3

 

Археологічне відкриття  Ахейської палацової цивілізації.

 

25

4

 

Давньогрецьке суспільство.

 

26

5

 

Афіни.

 

27

6

 

Спарта.

 

28

7

 

Велика грецька колонізація.

 

29

8

 

Практичне заняття  5 Грецька міфологія та релігія

 

30

1

 

Урок контролю знань і умінь з теми: АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 

31

1

 

Греко-перські війни.

 

32

2

 

Утвердження демократії в Афінах за Перикла.

 

ІІ  семестр

33

3

 

Утвердження демократії в Афінах за Перикла.

 

34

4

 

Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції.

 

35

5

 

Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців.

 

36

6

 

Підкорення Греції Філіпом II.

 

37

7

 

Александр Македонський.

 

38

8

 

Практичне заняття 7. Сформулювати життєву позицію (вибір у конкретній життєвій ситуації) історичного персонажа на основі висловів з його творів (

 

39

9

 

Елліністичні держави.

 

40

10

 

Культура елліністичної доби.

 

41

11

 

Практичне заняття . 8 Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України.

 

42

12

 

Кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни.

 

43

1

 

Урок контролю знань і умінь з теми: « Антична цивілізація»

 

44

1

 

Природно-географічні умови Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима

 

45

2

 

Римська республіка в V–І ст. до н.е

 

46

3

 

Військова експансія Риму

 

47

4

 

Пантеон римських богів.

 

48

5

 

Диктатура Цезаря.

 

49

6

 

Практичне заняття 9. сформулювати життєву позицію (вибір у конкретній життєвій ситуації) історичного персонажа на основі висловів з його творів

 

50

7

 

 Октавіан Август.

 

51

8

 

Римська імперія.

 

52

9

 

Римське право.

 

53

10

 

Практичне заняття 10 . Мистецтво Давнього Риму.

 

54

1

 

Урок контролю знань і умінь з теми: « Антична цивілізація»

 

55

1

 

Кризові явища в Римській імперії.

 

56

2

 

Виникнення і поширення християнства.

 

57

3

 

Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії.

 

58

4

 

Походження (витоки) слов’янських народів.

 

59

5

 

Суспільне та господарське життя і духовний світ.

 

60

6

 

Практичне заняття 10 . Позначити на контурній карті: в) напрямки  Великого переселення народів; г) прабатьківщину слов’ян і напрямки їх розселення, територіальні межі союзів антів і склавинів;

 

 

61

1

 

Урок контролю знань і умінь з теми: « Антична цивілізація»

 

Розділ 4. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

62

1

 

Причини зникнення стародавніх цивілізацій.

 

63

2

 

Сучасні цивілізації на мапі світу

 

64

3

 

Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя.

 

65

4

 

 Китайська, індійська, ісламська та інші цивілізації.

 

66

5

 

 Цивілізаційні взаємодії

 

67

6

 

Практичне заняття 10 . Зіставити господарство, суспільне життя й культуру населення давніх Греції та Риму, з одного боку, й Індії та Китаю, з іншого.

 

68

1

 

Урок контролю знань і умінь з теми: ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

 

69-

70

2

 

Резерв

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Почка Ганна Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Всесвітня історія. Історія України 6 клас (Бандровський О.Г., Власов В.С.)
Додано
6 вересня 2019
Переглядів
2270
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку