Календарно-тематичне планування курсу за вибором "Фінансово-грамотний споживач"

Про матеріал
Програма курсу "Фінансово-грамотний споживач" має прикладний характер. Фінансово - обізнані люди ефективно планують і використовують особистий бюджет, приймають відповідальні рішення у сфері особистих фінансів, вільно орієнтуються на різних видах ринків, у різноманітних фінансових установах. Саме тому Міністерство освіти і рекомендує вивчати Фінансову грамотність. Програма для 6 класу розрахована на 35 годин.
Перегляд файлу

Курс за вибором з економіки

для загальноосвітніх навчальних закладів

«ФІНАНСОВО-ГРАМОТНИЙ СПОЖИВАЧ» 6 клас

 

     За загальною редакцією доктора економічних наук, професора Смовженко Т.С.

Автори: Ткаченко Н.В. – завідувач кафедри фінансів Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), доктор економічних наук, професор Довгань А.І. – доцент кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат географічних наук, доцент Часнікова О.В. – доцент кафедри педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук Рябова О.Б. – Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), кандидат педагогічних наук Лапішко З.Я. – доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), кандидат економічних наук, доцент та інші.

 

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

від 29.05.2015 No 14.1/12-Г-328

 

Період навчального року

Кількість уроків за програмою

Кількість уроків за календарем (фактично)

Кількість практичних робіт

Кількість тематичних робіт

Кількість контрольних робіт

І семестр

16

 

-

2

1

ІІ семестр

19

 

3

2

1

За рік

35

 

3

4

2

 

Фінансовий аспект торкається практично всіх сфер життєдіяльності сучасної людини. У процесі придбання товарів та послуг також виникають грошові відносини між продавцями та споживачами. Урегулюванню цих відносин сприяє обізнаність сторін у сфері захисту прав споживачів. Разом з тим фінансова грамотність дозволяє людині управляти своїм економічним благополуччям: бути раціональним споживачем, ефективним інвестором, успішним підприємцем. Фінансово обізнані люди ефективно планують і використовують особистий бюджет, приймають відповідальні рішення у сфері особистих фінансів, намагаються уникати зайвої особистої заборгованості; вільно орієнтуються на товарному ринку та ринку послуг; у тому числі у послугах і продуктах, що пропонуються фінансовими установами. Фінансово-обізнані споживачі розпізнають загрози і знижують ризики шахрайства з боку потенційно недобросовісних учасників ринку. І навпаки, відсутність елементарних фінансових знань і навичок обмежує можливості громадян щодо прийняття правильних рішень, та є перешкодою для розвитку окремих фінансових інструментів і сегментів ринку.

Створення умов, які стимулюють учнів до підвищення рівня фінансової та споживчої культури, соціальної адаптації є одним із завдань шкільної освіти. Дана

програма націлена на підвищення рівня споживчих і фінансових знань школярів.

Програма навчального курсу за вибором «Фінансово-грамотний споживач»

пропонується для вивчення учнями 6 класу і розрахована на один рік вивчення за

двома варіантами: А – 17 годин і Б – 35 годин.

 

Метою курсу є підвищення рівня фінансової компетентності учнів 6 класу,

формування навичок раціональної споживчої поведінки, розвиток раціонального

економічного мислення.

 

Головними завданнями курсу є:

- ознайомити учнів з основними поняттями курсу; правами та обов’язками

споживачів та з існуючою в Україні системою захисту цих прав;

- сформувати усвідомлення корисності бути грамотним споживачем;

- навчитися приймати раціональні споживчі рішення стосовно особистих

фінансових питань;

- навчитися дотримуватися певних правил фінансової поведінки;

- формувати грамотну споживчу поведінку, культуру взаємовідносин споживача

та інших учасників ринку.

 

Структура курсу

Програма курсу будується за такими змістовими лініями:

Розділ I. ПРАКТИКА СПОЖИВАННЯ

Розділ II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ

Розділ III. ЕТИКА ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

 

Цей навчальний курс має прикладний характер. Програмою передбачено

використання діяльнісного підходу до навчання. Практичні роботи, навчальні ігри, ситуативні вправи, проекти дозволять учням зрозуміти взаємозв’язок навчального матеріалу з життєвою практикою. Це дасть можливість закріпити знання і сформувати практичні уміння, необхідні для здійснення раціональної фінансово-економічної діяльності.

Курс є актуальним, практично спрямованим і передбачає можливість

застосування інтерактивних форм навчання у поєднанні із сучасними освітніми

технологіями.

Програмою передбачено ознайомлення з різноманітними поняттями споживчої тематики. Важливим є безпосередній зв'язок навчального матеріалу з життєвою

практикою та інтересами кожної людини.

Це допоможе формуванню адекватної самооцінки учнів, утвердженню їх як

особистості, дасть уяву про дії у різних життєвих ситуаціях, допоможе соціальній

адаптації.

 

«ФІНАНСОВО-ГРАМОТНИЙ СПОЖИВАЧ» 6 клас

 

Календарне планування 

 

Зміст навчального матеріалу    

Дата

Примітки

 1.  

Тема 1. Гроші та їх роль в суспільстві.

Гроші та їх роль в суспільстві.

 

 

 1.  

Історія виникнення та еволюція грошей. Грошові

відносини.

 

 

 1.  

Фінансова система країни.

Види грошей в сучасному світі.

 

 

 1.  

Віртуальна екскурсія в «Музей грошей

Національного банку України».

 

 

 1.  

Розділ І. ПРАКТИКА СПОЖИВАННЯ

Навчальний проект. Мистецькі та літературні твори з фінансовим змістом.

 

 

 1.  

Тема 2. Хочу купити товар.

Товар. Як формується ціна товару.

 

 

 1.  

Вимоги до якості товарів. Стандарти якості.

Планування покупок, акції, знижки.

 

 

 1.  

Тема 3. Хочу отримати послугу.

Послуга. Види послуг. Вимоги до визначення якості послуг.

 

 

 1.  

 Ринок послуг в Україні та світі.                    

Тематична

 

 

 1.  

Тема 4. Купівля товарів в магазині, на ринку, вулична торгівля.

 

 

 1.  

Купівля товарів. Розрахунок за товар чи

послугу.

 

 

 1.  

Каса, pos-термінал. Касовий чек.

 

 

 

 1.  

Тема 5. Купівля товарів в мережі Інтернет.

 

 

 

 1.  

Інтернет-торгівля. Інтернет-магазини та інтернет-аукціони.

 

 

 1.  

Контрольна робота за І семестр

 

 

 1.  

Навчальний проект. Мистецькі та літературні твори з фінансовим змістом.

Тематична

 

 

 1.  

Тема 6. Фінансовий суверенітет споживача.

Суверенітет споживача.

 

 

 1.  

Що впливає на споживчий вибір?

 

 

 

 1.  

Реклама, мода та інші чинники впливу.

 

 

 

 1.  

Практична робота No1. «Створення реклами власного товару чи послуги».

 

 

 1.  

Розділ ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ

Тема 7. Законодавство України щодо захисту прав споживачів.

Закон України «Про захист прав споживачів».

 

 

 1.  

Права споживачів. Моє право на інформацію про продукцію,

на вибір, на якість і безпеку товарів і послуг.

 

 

 1.  

Тема 8. Мої обов’язки та відповідальність як споживача.

 

 

 1.  

Обов’язки та відповідальність споживачів.

 

 

 

 1.  

Інструкції та правила користування товарами та послугами.                                         

Тематична

 

 

 1.  

Тема 9. Хочу захистити свої права як споживача.

Порушення прав споживачів. Захист прав споживача.

 

 

 1.  

Державні, місцеві органи захисту прав споживачів.

 

 

 

 1.  

Громадські організації захисту прав споживачів.

 

 

 

 1.  

Практична робота No2. «Створюємо пам’ятку споживача»

 

 

 1.  

Розділ ІІІ. ЕТИКА ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Тема 10. Етика взаємовідносин споживача та інших учасників ринку.

 

 

 1.  

Поведінка та мовний етикет споживача. Спілкування. Діалог.

 

 

 1.  

Усний та письмовий договори.

 

 

 

 1.  

Практична робота No3. «Розробка правил етикету споживача».

 

 

 1.  

Контрольна робота за ІІ семестр

 

 

 

 1.  

Навчальний проект. Мистецькі та літературні твори з фінансовим змістом.

     Тематична

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Дубина Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Біла Ганна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Аргат Ірина Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Економіка, Планування
Додано
2 вересня 2019
Переглядів
7090
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку