1 квітня о 15:00Вебінар: Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Календарно-тематичне планування "Математика. 10 клас"

Про матеріал

Планування з математики (інваріантна частина навчального плану) рівня стандарту по 3 години на тиждень посилене додатково ще 1 годиною на тиждень (за рахунок варіативної частини), разом - 4 години на тиждень.

Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Херсонської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №46

Херсонської міської ради

 

 

_____________  ___________________

 

«__»  вересня 2018 р.

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ  

З    МАТЕМАТИКИ

для   10-А класу  (рівень стандарту)

 

на І/ІІ семестри   2018/2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

Учитель:  Волобуєва Анжела  Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні

методичного об’єднання вчителів математики та інформатики Протокол №___ від ________ 2018 р. Керівник методичного об’єднання           _____________         

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

з навчально-виховної роботи ___________      ___________

«__» серпня 2018  р.

 

 

Програмне  та  навчально-методичне  забезпечення

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

48

3

2+1

3

II

57

3

5

4

Усього

105

3

7+1

7

 класи – Математика. Навчаль

Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, затверджена наказом МОН України від 14.07.2016 р. №826.

10 - А клас.  Математика. Рівень стандарту.

 

Відповідно до програми:

 

У робочому навчальному плані школи на 2018/2019 навчальний рік виділено додатково 2 години на тиждень на посилення вивчення математичної складової за рахунок варіативної частини. Тому попередня таблиця розподілу годин виглядає інакше:

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

85

5

6

6

II

90

5

6

6

Усього

175

5

12

12

 

Головним завданням вивчення курсу  математики  є забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності, а саме вмінь:

  • будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ;
  • оволодівати необхідною оперативною інформацією для розуміння постановки математичної задачі тощо;
  • володіти технікою обчислень (усних, письмових, інструментальних, наближених);
  • проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі;
  • працювати з формулами;
  • читати і будувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їх властивості;
  • класифікувати і конструювати геометричні фігури, зображати просторові фігури та їх елементи, виконувати побудови на зображеннях;
  • вимірювати геометричні величини;
  • оцінювати шанси настання тих чи інших подій.

 

УКРАЇНА

управління освіти

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Методичний кабінет ПРИ УПРАВЛІННІ ОСВІТИ

вул. Суворова, 6, м. Херсон, 73000, телефон (0552) 26-32-24, 49-00-60

Web: http:// khersonmetodists.blogspot.com E-mail: [email protected]

__18.10.2016  _ __239/07.01-06/1__

 

 

 

 

 

 

Про оформлення сторінок класного журналу

Загальноосвітнього навчального закладу,

де предмет «математика» викладається

за рівнем стандарту (лист МОНУ від 30.09.2016

№ 1/9-514)

 

 

Методичний кабінет при Управлінні освіти Херсонської міської ради повідомляє, що Міністерством освіти і науки України надіслано роз'яснення щодо оформлення сторінок класного журналу загальноосвітнього навчального закладу, де предмет "Математика" викладається за рівнем стандарту (лист МОНУ від 30.09.2016 №1/9- 514)

 Оскільки вивчення математики в 10-11-х класах на рівні стандарту здійснюється відповідно до навчальної програми та передбачає вивчення двох математичних курсів - алгебри і початків аналізу (І семестр - 1 год, II семестр - 2 год.) та геометрії (І семестр - 2 год., II семестр - 1 год), у класних журналах відводяться 2 окремі сторінки - «Математика. Алгебра і початки аналізу» й «Математика. Геометрія».

У кінці кожної теми з алгебри і початків аналізу та з геометрії вчитель: проводить тематична оцінювання. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з алгебри і початків аналізу і окремо з геометрії.

Разом з цим, Типовим навчальним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08. 2010 № 834, передбачено оцінювання учнів 10-11-х класів з математики. Тому семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) з округленням до цілого числа. Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «І семестр. Математика», «П семестр. Математика» та на сторінку зведеного обліку.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики виставляється на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика».

Просимо дану інформацію прийняти до відома та використовувати у роботі

 

 

Завідувач методичного кабінету

при управлінні освіти                                                                                  _____________

 

 

 

 

Алгебра і початки аналізу. 10-A   клас                    

(рівень стандарту)  

Згідно програми:        

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

16

1

1+1 вхідна

1

II

38

2

2

2

Усього

54

1,5

3+1

3

 

Згідно робочого навчального плану  школи на 2017-2018 навчальний рік:

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

48

3

1+1 вхідна

1

II

57

3

2+1 підсумкова

2

Усього

105

3

3+1+1

3

 

І семестр  

Дата

Корекція дати

Тема

примітка

1

 

 

 

Повторення. Звичайні дроби. Десяткові дроби

 

2

 

 

Відсоткові розрахунки

 

3

 

 

Лінійна функція (пряма)

 

4

 

 

Квадратична  функція (парабола)

 

5

 

 

Обернена пропорційність (гіпербола)

 

6

 

 

Діагностична контрольна робота

Д.к.р.

 

Тема 1: Функції, їхні властивості та графіки (42 години)

7

 

 

Числові функції

 

8

 

 

Властивості числових функцій

 

9

 

 

Способи задання функцій

 

10

 

 

Парні та непарні функції

 

11

 

 

Побудова графіків функцій

 

12

 

 

Побудова графіків функцій

 

13

 

 

Дослідження функцій за графіком

 

14

 

 

Дослідження функцій за графіком

 

15

 

 

Самостійна робота.

 

16

 

 

Корінь  n-го степеня

 

17

 

 

Арифметичний корінь n-го степеня

 

 

18

 

 

Властивості арифметичного кореня n-го степеня

 

19

 

 

Властивості арифметичного кореня n-го степеня

 

20

 

 

Позбавлення від ірраціональності у знаменнику

 

21

 

 

Перетворення виразів, що містять корені

 

22

 

 

Перетворення виразів, що містять корені

 

23

 

 

Перетворення виразів, що містять корені

 

24

 

 

Перетворення виразів, що містять корені

 

25

 

 

Перетворення виразів, що містять корені

 

26

 

 

Перетворення виразів, що містять корені

 

27

 

 

Самостійна робота.

 

28

 

 

Степенева функція

 

29

 

 

Властивості степеневої функції

 

30

 

 

Степенева функція з натуральним показником

 

31

 

 

Графік степеневої функції з натуральним показником

 

32

 

 

Степенева функція з цілим показником

 

33

 

 

Графік степеневої функції з цілим показником

 

34

 

 

Степенева функція з раціональним показником

 

 

35

 

 

Графік степеневої функції з раціональним показником

 

36

 

 

Побудова графіків степеневих функцій

 

37

 

 

Побудова графіків степеневих функцій

 

38

 

 

Побудова графіків степеневих функцій

 

39

 

 

Побудова графіків степеневих функцій

 

40

 

 

Побудова графіків степеневих функцій

 

41

 

 

Побудова графіків степеневих функцій

 

42

 

 

Самостійна робота.

 

43

 

 

Побудова та дослідження графіків багатоступеневих функцій

 

44

 

 

Побудова та дослідження графіків багатоступеневих функцій

 

45

 

 

Контрольна робота  №1 з теми: «Функції, їхні властивості та графіки »

К.р.1

46

 

 

Аналіз тематичної контрольної роботи

 

47

 

 

Узагальнення, систематизація навчального матеріалу

 

48

 

 

Захист проектів

 

 

 Кількість контрольних робіт у І семестрі:

Діагностична к.р.

+1

«Функції, їхні властивості та графіки»

1

Разом

1+1

 

 

ІІ семестр  

Дата

Корекція дати

Тема

примітка

Тема 2: Тригонометричні функції (27 годин)

49

 

 

Синус, косинус кута

 

50

 

 

Тангенс, котангенс кута

 

51

 

 

Радіанне вимірювання кутів

 

52

 

 

Відкладання кутів на одиничному колі

 

 

53

 

 

Тригонометричні функції числового аргументу

 

54

 

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями

 

55

 

 

Перетворення тригонометричних виразів

 

56

 

 

Перетворення тригонометричних виразів

 

57

 

 

Самостійна робота

 

58

 

 

Формули подвоєного кута

 

59

 

 

Формули подвоєного кута

 

60

 

 

Формули  зведення

 

61

 

 

Періодичність тригонометричних функцій

 

62

 

 

Періодичність тригонометричних функцій

 

63

 

 

Формули додавання та наслідки з них

 

64

 

 

Формули додавання та наслідки з них

 

65

 

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

66

 

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

67

 

 

Однорідні тригонометричні рівняння

 

68

 

 

Однорідні тригонометричні рівняння

 

69

 

 

Тригонометричні рівняння, які зводяться до квадратних

 

70

 

 

 

Тригонометричні рівняння, які зводяться до квадратних

 

71

 

 

Розв’язування триг. рівнянь  через універсальну заміну

 

72

 

 

Розв’язування триг. рівнянь  через універсальну заміну

 

73

 

 

Самостійна робота

 

74

 

 

Узагальнення навчального матеріалу

 

75

 

 

Контрольна робота №2 з теми: “ Тригонометричні функції».

К.р.2

Тема 3: Похідна та її застосування (21 година)

76

 

 

Границя  функції в точці

 

77

 

 

Похідна функції

 

78

 

 

Таблиця похідних

 

79

 

 

Геометричний  та фізичний зміст похідної

 

80

 

 

Правила диференціювання

 

81

 

 

Похідна складної функції

 

82

 

 

Самостійна робота

 

83

 

 

Ознака сталості функції

 

 

84

 

 

Достатні умови зростання й спадання функції

 

85

 

 

Екстремуми функції

 

86

 

 

Екстремуми функції

 

87

 

 

Екстремуми функції

 

88

 

 

Застосування похідної до дослідження функції

 

89

 

 

Побудова графіків функцій за допомогою похідної

 

90

 

 

Побудова графіків функцій за допомогою похідної

 

91

 

 

Побудова графіків функцій за допомогою похідної

 

92

 

 

Найбільше і найменше значення функції на проміжку

 

93

 

 

Найбільше і найменше значення функції на проміжку

 

 

94

 

 

Самостійна робота

 

95

 

 

Узагальнення навчального матеріалу

 

96

 

 

Контрольна робота №3 з теми: “Похідна та її застосування ”

К.р.3

97

 

 

Повторення, узагальнення навч. матеріалу за рік. Дійсні числа

 

98

 

 

Відсоткові розрахунки

 

99

 

 

Функції та графіки

 

100

 

 

Тригонометричні функції

 

101

 

 

Похідна та її застосування

 

102

 

 

 Підсумкова контрольна робота

Підс.к.р.

 

103

 

 

Узагальнення, систематизація навчального матеріалу

 

104

 

 

Захист проектів

 

105

 

 

Захист проектів

 

 

Кількість контрольних робіт у ІІ семестрі:

«Тригонометричні функції»

1

«Похідна та її застосування»

1

Підсумкова контрольна робота

1

Разом

2+1

 

Кількість контрольних робіт у 2017-2018 н.р.:

І семестр

1+1

ІІ семестр

 2+1

Разом

3+1+1

Геометрія. 10-А клас

(рівень стандарту)

Згідно програми:        

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

32

2

2

2

II

19

1

1

1

Усього

51

1,5

3

3

 

Згідно робочого навчального плану  школи на 2017-2018 навчальний рік:

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

32

2

1+1 вхідна

1

II

38

2

2+1 підсумкова

2

Усього

70

2

3+1+1

3

 

І семестр  

Дата

Корекція дати

Тема

примітка

1

 

 

 

Повторення. Трикутники

 

2

 

 

Чотирикутники

 

3

 

 

Координати та вектори

 

4

 

 

Діагностична контрольна робота

Д.к.р.

 

Тема 1: Паралельність прямих і площин у просторі  (22 години)

5

 

 

Основні поняття, аксіоми стереометрії

 

6

 

 

Наслідки з аксіом

 

7

 

 

Взаємне розміщення прямих у просторі

 

8

 

 

Метод доведення від супротивного

 

9

 

 

Паралельне проектування і його властивості

 

10

 

 

Паралельне проектування і його властивості

 

11

 

 

Зображення фігур у стереометрії

 

12

 

 

Самостійна робота

 

13

 

 

Паралельність прямої та площини

 

14

 

 

Паралельність прямої та площини

 

15

 

 

Паралельність прямої та площини

 

16

 

 

Паралельність прямої та площини

 

17

 

 

Паралельність прямої та площини

 

 18

 

 

Паралельність прямої та площини

 

19

 

 

Паралельність площин

 

20

 

 

Паралельність площин

 

21

 

 

Паралельність площин

 

22

 

 

Паралельність площин

 

23

 

 

Паралельність площин

 

24

 

 

Паралельність площин

 

25

 

 

Узагальнення навчального матеріалу

 

26

 

 

Контрольна робота  №1 з теми: “ Паралельність прямих у просторі ”.

К.р.1

Тема 2: Перпендикулярність прямих і площин у просторі (22 години)

27

 

 

Відстань до площини, перпендикуляр, похила, проекція

 

28

 

 

Перпендикулярність прямої і площини

 

29

 

 

Перпендикулярність прямої і площини

 

30

 

 

Перпендикулярність площин

 

31

 

 

Двогранний кут

 

32

 

 

Двогранний кут

 

 

Кількість контрольних робіт у І семестрі:

Діагностична к.р.

+1

“ Паралельність прямих у просторі ”

1

Разом

1+1

 

 

ІІ семестр  

Дата

Корекція дати

Тема

примітка

33

 

 

Вимірювання відстані від точки до площини

 

34

 

 

Вимірювання відстані від точки до площини

 

 

35

 

 

Вимірювання відстані від прямої до площини

 

36

 

 

Вимірювання відстані від прямої до площини

 

37

 

 

Вимірювання відстані між площинами

 

38

 

 

Вимірювання відстані між площинами

 

39

 

 

Вимірювання кута між прямими

 

40

 

 

Вимірювання кута між прямими

 

41

 

 

Вимірювання кута між прямою і площиною

 

42

 

 

Вимірювання кута між прямою і площиною

 

43

 

 

Вимірювання кута між площинами

 

44

 

 

Вимірювання кута між площинами

 

45

 

 

Вимірювання кута між площинами

 

46

 

 

Самостійна робота

 

47

 

 

Узагальнення навчального матеріалу

 

48

 

 

Контрольна робота №2 з теми: “ Перпендикулярність прямих і площин у просторі ”

К.р.2

Тема 3: Координати та вектори (16 годин)

49

 

 

Прямокутні координати у просторі

 

50

 

 

Довжина відрізка

 

51

 

 

Середина відрізка

 

52

 

 

Розв’язування задач координатним способом

 

 

53

 

 

Розв’язування задач координатним способом

 

54

 

 

Розв’язування задач координатним способом

 

55

 

 

Самостійна робота

 

56

 

 

Вектори у просторі

 

57

 

 

Координати вектора

 

58

 

 

Довжина вектора

 

59

 

 

Колінеарність та Компланарність векторів

 

60

 

 

Формули скалярного добутку векторів

 

61

 

 

Кут між векторами

 

62

 

 

Самостійна робота

 

63

 

 

Узагальнення навчального матеріалу

 

64

 

 

Контрольна робота №3 з теми: “ Координати та вектори ”

К.р.3

65

 

 

Повторення навчального матеріалу.  Аксіоми стереометрії

 

66

 

 

Паралельність  та перпендикулярність

 

67

 

 

Координати та вектори

 

68

 

 

Підсумкова контрольна робота

Підс.к.р.

69

 

 

Захист проектів

 

70

 

 

 

Захист проектів

 

 

Кількість контрольних робіт у ІІ семестрі:

“ Перпендикулярність прямих і площин у просторі ”

1

“ Координати та вектори ”

1

Підсумкова контрольна робота

1

Разом

2+1

 

Кількість контрольних робіт у 2017-2018 н.р.:

І семестр

1+1

ІІ семестр

 2+1

Разом

3+1+1

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 10 клас, Планування
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
1046
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку