Календарно тематичне планування математика 6 клас

Про матеріал
Календарне планування передбачає логічну послідовність і завершеність навчального матеріалу .В ньому передбачено години на коригуюче навчання і повторення навчального матеріалу.
Перегляд файлу

математика  6 клас

 (4 год на тиждень, 140 год.)

.І семестр.

уроків

Дата прове

дення

Тема уроку

Кільк. годин

Примітка

1

 

Повторення вивченого в 5 класі

1

 

2

 

Розв’язування задач

1

 

3

 

 Діагностична контрольна  робота

1

 

 

 

І Подільність чисел

10 год

 

4

 

Дільники  і кратні натурального числа. Прості числа

1

 

5

 

Ознаки подільності  на 2, 5 і10

1

 

6

 

Ознаки подільності на 3 і 9

1

 

7

 

Розкладання чисел на множники.

1

 

8

 

Найбільший спільний дільник кількох чисел.

1

 

9

 

Найбільший спільний дільник кількох чисел.

1

 

10

 

Найменше спільне кратне

1

 

11

 

Розв’язування задач.

1

 

12

 

Контрольна робота №1. Подільність чисел

1

 

13

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

ІІ. Звичайні дроби

26+4 год

 

 

 

Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

15год

 

14

 

Основна властивість дробу.

1

 

15

 

Скорочення звичайних дробів.

1

 

16

 

Скорочення звичайних дробів.

1

 

17

 

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.

1

 

18

 

Розв’язування задач, які передбачають порівняння дробів

1

 

19

 

Розв’язування вправ.

1

 

20

 

Контрольна робота №2. Основна властивість дробу

1

 

21

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

22

 

Додавання і віднімання дробів

1

 

23

 

Додавання і віднімання дробів

1

 

24

 

Додавання і віднімання дробів.

1

 

25

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

26

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

27

 

Контрольна робота №3. Додавання і віднімання дробів

1

 

28

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Множення і ділення звичайних дробів

15 год

 

29

 

Множення звичайних дробів

1

 

30

 

Множення натурального числа на звичайний дріб, множення мішаних чисел

1

 

31

 

Застосування властивостей множення до звичайних дробів

1

 

32

 

Знаходження дробу від числа

1

 

33

 

Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа

1

 

34

 

Задачі на множення дробів.

1

 

35

 

Ділення звичайних дробів

1

 

36

 

Ділення звичайних дробів

1

 

37

 

Знаходження числа за  його дробом

1

 

38

 

Знаходження числа за його дробом

1

 

 39

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

1

 

40

 

Десяткові наближення звичайного дробу

1

 

41

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними  та десятковими дробами.

1

 

42

 

 Контрольна робота №4. Множення звичайних дробів

1

 

43

 

 Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

ІІІ Відношення і пропорції.

24 год

 

44

 

 Відношення.

1

 

45

 

Відношення та його властивості.

1

 

46

 

Пропорція та її властивості

1

 

47

 

Пропорція та її властивості

1

 

48

 

Пряма та обернена пропорційні залежності

1

 

49

 

Пряма та обернена пропорційні залежності.

1

 

50

 

Поділ числа у заданому відношенні. Масштаб.

1

 

51

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

52

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

53

 

Контрольна робота  №5. Відношення і пропорції.

1

 

54

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

55

 

Коло. Круг. Круговий сектор.

1

 

56

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

57

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

58

 

Діаграми

1

 

59

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

60

 

Відсоткові розрахунки.

1

 

61

 

Відсоткові розрахунки.

1

 

62

 

Відсоткові розрахунки.

1

 

63

 

Контрольна робота №6. Коло. Круг. Круговий сектор.

1

 

64

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр.

 

 

65

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

66

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

67

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

уроків

 

Дата проведення

 

Тема уроку

Кільк. годин

Примітка

 

 

 

І\/ Раціональні числа та дії над ними

40+24 год

 

 

 

Раціональні числа.. Додавання і віднімання раціональних чисел

20 год

 

68

 

Додатні та від’ємні числа. Число 0.

1

 

69

 

Координатна пряма.

1

 

70

 

Модуль  числа 

1

 

71

 

 Цілі числа. Раціональні числа

1

 

72

 

Розв’язування  задач і вправ

1

 

73

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

74

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

75

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

 1.        

 

Контрольна робота №7. Раціональні числа

1

 

 1.        

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 1.        

 

Додавання раціональних  чисел 

1

 

 1.        

 

Додавання раціональних  чисел 

1

 

 1.        

 

 Додавання раціональних  чисел 

1

 

 1.        

 

Властивості додавання.

1

 

 1.        

 

Віднімання раціональних чисел

1

 

 1.        

 

Віднімання раціональних чисел.

1

 

 1.        

 

Віднімання раціональних чисел.

1

 

 1.        

 

 Розв’язування  задач і вправ

1

 

 1.        

 

Контрольна робота №8 Дожавання віднімання раціоналинмх чисел

1

 

 1.        

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Множення і ділення раціональних чисел

15 год

 

 1.        

 

Множення раціональних чисел

1

 

 1.        

 

Множення раціональних чисел

1

 

 1.        

 

Переставна і сполучна властивості множення  раціональних чисел.

1

 

 1.        

 

Переставна і сполучна властивості множення.  

1

 

 1.        

 

Розподільна властивість множення.

1

 

 1.        

 

Розв’язування  задач і вправ

 1

 

 1.        

 

Розв’язування  задач і вправ

1

 

 1.        

 

Ділення раціональних чисел.

1

 

 1.        

 

Ділення раціональних чисел

1

 

 1.        

 

Ділення раціональних чисел

1

 

 1.        

 

Розв’язування  задач і вправ

1

 

 1.        

 

Задачі на всі дії з раціональними числами

1

 

 1.        

 

Задачі на всі дії з раціональними числами

1

 

 1.        

 

Контрольна робота №9. Множення і ділення раціональних чисел

1

 

 1.        

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Вирази і рівняння.

14 год

 

 1.        

 

Вирази та їх спрощення.

1

 

 1.        

 

Подібні доданки та їх зведення.

 

 

 1.        

 

Рівняння. Основні властивості  рівнянь.

1

 

 1.        

 

Розв'язування  рівнянь.

1

 

 1.        

 

Розв'язування  рівнянь

1

 

 1.        

 

Розв'язування  рівнянь

1

 

 1.        

 

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.        

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Знаходження чисел за їх сумою та різницею, за їх відношенням.

1

 

 1.        

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь на рух.

1

 

 1.        

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь, за умовою яких відбувається зміна величин.

1

 

 1.        

 

Розв'язування  задач за допомогою рівнянь на рівність двох величин.

1

 

 1.        

 

Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

 

 1.        

 

Контрольна робота №10. Вирази і рівняння.

1

 

 1.        

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Перпендикулярні і паралельні прямі.

15 год

 

 1.        

 

Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих.

1

 

 1.        

 

Розв’язування задач, що передбачають застосування поняття перпендикулярних прямих

1

 

 1.        

 

Паралельні  прямі. Побудова паралельних прямих

1

 

 1.        

 

Розв’язування задач, що передбачають застосування поняття паралельних прямих

1

 

 1.        

 

Координатна площина. Знаходження координат точки.

1

 

 1.        

 

Координатна площина. Побудова точки за її координатами

1

 

 1.        

 

Координатна площина. Координатні чверті

1

 

 1.        

 

Розв’язування задач, що передбачають знаходження координат точки та побудову точки за її координатами

1

 

 1.        

 

Побудова графіків залежностей між величинами, поданими у вигляді таблиці.

1

 

 1.        

 

 Побудова графіків залежностей між величинами, заданих формулами

1

 

 1.        

 

Аналіз графіків  залежностей між величинами.

1

 

 1.        

 

Розв’язування задач, що передбачають побудову та аналіз графіків залежностей між величинами.

1

 

 1.        

 

Розв’язування задач

1

 

 1.        

 

 Контрольна робота №11. Координатна площина.

1

 

 1.        

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 1.        

 

Подільність чисел

1

 

 1.        

 

Звичайні дроби та дії над ними

1

 

 1.        

 

Відношення і пропорції

1

 

 1.        

 

Основні види задач на відсотки

1

 

 1.        

 

Раціональні числа та дії над ними

1

 

 1.        

 

Перетворення виразів та розв’язування рівнянь

1

 

 1.        

 

Розв'язування текстових задач

1

 

 1.        

 

Контрольна робота №12 Повторення

1

 

 1.        

 

 Аналіз контрольної роботи

1

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, Планування
Додано
24 жовтня 2023
Переглядів
119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку