25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з природознавства у 5 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з природознавства у 5 класі відповідає оновленій програмі з предмету (2017 рік), містить пронумеровані теми уроків, назви практичних робіт та занять, навчальних проектів, домашнє завдання, графи для запису дати і примітки.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Першолиманський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»

Решетилівської районної ради Полтавської області

 

 

 

Календарно-тематичне планування                                                                 навчального матеріалу з природознавства                                                                             у 5 класі

 

 

 

Шуть Тетяна Володимирівна,

вчитель природознавства

 

 

 

Лиман Перший

2018

Природознавство

5 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні)

№ уроку

Зміст уроку

Практичні заняття та роботи

Дата

Примітки

Домашнє завдання

Вступ (6 годин)

1.

Науки, що вивчають природу

 

 

 

Опрацювати§1

2.

 

 

Практичне заняття. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедіями, словниками, довідниками величин, атласами географічних карт, визначниками рослин і тварин, науково-популярною літературою природознавчого змісту, хрестоматіями з природознавства, інтернет-ресурсами тощо.

 

 

Доопрацювати практичну роботу

3.

Методи вивчення природи

 

 

 

Опрацювати§2

4.

Обладнання для вивчення природи

Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

 

 

Опрацювати §3

5.

Значення природничо-наукових знань для людини

 

 

 

 

Вивчити конспект, підготувати навчальний проект

6.

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас»

 

 

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію

Розділ І. Тіла, речовини та явища навколо нас (15 год)

7.

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання

 

 

 

 

Опрацювати§4

8.

 

Практична робота №1. Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

 

 

Доопрацювати практичну роботу

9.

Речовини. Фізичні властивості речовин. 

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

 

 

 

Опрацювати§5

10.

Атоми й молекули.

 

 

 

Опрацюватист.28-30

11.

Дифузія.

 

 

 

Опрацювати ст.31,

підготуватися до підсумкового уроку

12.

Підсумковий урок з теми «Вступ. Тіла, речовини та явища навколо нас» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

13.

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

 

 

 

Опрацювати §7

14.

Чисті речовини і суміші.

 

 

 

Опрацювати§8

15.

Способи розділення сумішей

 

 

 

Опрацювати §9

16.

 

Практичне заняття. Розділення сумішей фільтруванням.

 

 

Повторити §9

17.

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

 

 

 

Опрацювати§10-11

18.

Різноманітність фізичних явищ (продовження).

Практичне заняття. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні.

 

 

Опрацювати§12-13

19.

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

 

 

 

Опрацювати§14

20.

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

 

 

 

Підготуватися до підсумкового уроку

21.

Підсумковий урок з теми «Тіла, речовини та явища навколо нас» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Розділ ІІ. Всесвіт (8 год)

22.

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил. Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства

Практичне заняття. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

 

 

 

Опрацювати§15

23.

Небесні тіла. Зоря – самосвітне  небесне тіло

 

 

 

Опрацювати§16

24.

Відмінності між зорями.

Міжзоряний простір

 

 

 

Опрацювати§17

25.

Планети.

Відмінності між планетами

 

 

 

Опрацювати§20

26.

Сонячна система

 

 

 

Опрацювати§18-19

27.

Зоряні системи – галактики

 

 

 

Опрацювати§21

28.

Всесвіт та його складові. Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт.

 

 

 

Опрацювати§22-23

29.

Методи та засоби астрономічних досліджень

 

 

 

Опрацювати §24, підготуватися до контрольної роботи

30.

Контрольна робота з теми «Всесвіт»(різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Розділ ІІІ. Земля – планета Сонячної системи

Тема 1. Земля як планета(16 год+1 год резерву)

31.

Форма і розміри Землі.

 

 

 

Опрацювати с.

32.

Внутрішня будова Землі

 

 

 

Опрацювати с.

33.

Рухи Землі.

 

 

 

Опрацювати с.

34.

Пори року

Практичне заняття.

Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

 

 

Опрацювати с.

35.

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення

 

 

 

Опрацювати§28

36.

Способи зображення Землі.

 

 

 

Опрацювати§26

37.

 

Практичне заняття  

Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об’єктів.

 

 

Доопрацювати практичне завдання, підготуватися до підсумкового уроку

38.

Підсумковий урок з теми  «Земля  як планета»(різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

39.

Ґрунт, його значення і властивості. Догляд за ґрунтом.

 

 

 

Опрацювати§29-30

40.

Повітря – суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря.

 

 

 

Опрацювати §31

41.

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Колообіг води

 

 

 

Опрацювати §32

42.

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі

Практичне заняття.  Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти.

Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

 

 

Опрацювати§33

43.

Значення води у природі. Використання води  людиною

 

 

 

Опрацювати§34

44.

Підсумковий урок з теми  «Земля  як планета» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 2.Планета Земля як середовище життя організмів (15 год)

45.

Організм і його властивості.

Клітинна будова організмів

 

 

 

Опрацювати§35

46.

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини

 

 

 

Опрацювати§36-37

47.

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії

 

 

 

Опрацювати§38-39

48.

 

Практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій

 

 

Доопрацювати практичне завдання

49.

 

Практичне заняття. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

 

 

Повторити §36-39

50.

Умови життя на планеті Земля.

Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи

 

 

 

Опрацювати§40-41

51.

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»

 

 

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію

52.

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

 

 

 

 

53.

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя у кожному з них. Наземно-повітряне середовище,

 

 

 

Опрацювати§42

54.

Водне середовище життя.

 

 

 

Опрацювати§43

55.

Ґрунтове середовище життя.

 

 

 

Опрацювати§44

56.

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

 

 

 

 

Опрацювати§45

57.

Співіснування організмів.

 

 

 

 

58.

Угруповання організмів.  Екосистеми. 

 

 

 

 

Опрацювати§46

59.

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості . Екскурсія (відповідно до місцевих умов) до зоопарка, живого куточка, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

 

 

 

Скласти звіт про екскурсію, підготуватися до підсумкового уроку

60.

Контрольна робота з теми  «Планета Земля як середовище життя організмів» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год)

61.

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини

 

 

 

Опрацювати§47

62.

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,     боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від різних видів забруднення)

Практичне заняття. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості

 

 

Опрацювати §48

Доопрацювати практичну роботу

63.

Навчальний проект «Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей )

 

 

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію

64.

Охорона природи. Червона книга України.

Практична робота.  Складання Червоної книги своєї місцевості

 

 

Опрацювати§49, доопрацювати практичну роботу

65.

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі

 

 

 

 Опрацювати § 50.

66.

Підсумковий урок з теми «Людина на планеті Земля» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Підготувати 5 запитань проблемного характеру

Тематична

67.

Повторення вивченого матеріалу

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

 

 

 

docx
Додано
9 липня 2018
Переглядів
633
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку