27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Календарно – тематичне планування навчального матеріалу з української мови для 4 класу на І та ІІ семестри 2019– 2020 н. р.

Про матеріал
алендарно – тематичне планування складено відповідно програми. Відповідає віковим та індивідуальним особливостям учнів. Розраховано на 4 години на тиждень. У 2019/2020 навчальному році учні початкових класів навчатимуться за навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та від 12.09.2011 № 1050 "Про навчальні програми для 1-4 класів"
Перегляд файлу

 

 

 

 

Зведений перелік перевірних робіт

з української мови, які проводяться у

4 класі

 

Види перевірки

І сем.

ІІ сем.

Діалог

1

-

Письмовий переказ

1

-

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

Диктант

1

2

Списування

1

1

Державна підсумкова атестація

-

1

Загальна кількість перевірок за сем.

5

6

 

Картинки по запросу картинки мова 

 

 

 

 

 

 

 

 

№з/п

Тема уроку

Впр.

Дата

1

Тема 1. Мова і мовлення. Текст

Мова – безсмертний скарб народу. Державний гімн України.

1-4

 

2

Збагачення мови новими словами. Сучасна українська мова.

5-7

 

3

Усне і писемне мовлення. Складання розповіді за малюнками.

8-11

 

4

Яким повинне бути мовлення? Культура мовлення.

11-17

 

5

Текст

Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета висловлювання. Заголовок.

18-20

 

6

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті. Засоби зв'язку речень в тексті.

21-24

 

7

Засоби зв’язку речень у тексті. Редагування тексту

25-28

 

8

Урок розвитку зв'язного мовлення № 1.

Твір-розповідь за темою

«Яскраві враження від літніх канікул»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

9

Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті.

 

29-32

 

 

 

 

 

10

Особливості змісту та побудови тексту-міркування. Складання тексту-міркування.

 

33-36

 

 

 

 

11

Особливості текстів-описів. Мета цих текстів. Складання тексту-опису людини.

37-41

 

12

Порівняння художнього і наукового текстів. Складання тексту-міркування на тему «Чи можуть тварини спілкуватися?»

42-45

 

13

Замітка до газети. Колективне написання замітки на основі вражень від екскурсії.

Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Текст».

46-49

 

14

Перевірна робота. Диктант

 

 

 

15

Особливості змісту та побудови есе.

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань і умінь учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Речення

16

Урок розвитку зв'язного мовлення № 2.

 Переказ тексту «Ромашка»

 

 

17

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

50-53

 

18

Основа речення. Зв'язок слів у реченні.

54-57

 

19

Встановлення зв'язку слів у реченні. Складання речень за поданими схемами.

58-62

 

20

Однорідні члени речення. Залежні слова при однорідних членах речення.

63-65

 

21

Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.

66-69

 

22

http://abetka.ukrlife.org/ua2015.jpgПеревірна робота.

Знання і уміння учнів з мови

 за темою

«Мова і мовлення.

Текст. Речення».

 

 

23

Аналіз перевірної роботи.

 

 

24

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Речення»

 

Тема

 

 

 

 

 

Тема 3.Слово. Значення слова. Частини мови

 

25

Урок розвитку зв'язного мовлення № 3. 

Складання твору на основі вражень від екскурсії

 «Краса осіннього парку»

 

 

26

Слово. Значення слова. Складання речень

74-79

 

27

Будова слова. Добір споріднених слів. Розбір слів за будовою.

79-83

 

 

 

 

28

Повторення вивченого про частини мови. Складання речень.

84-86

 

29

Іменник

Повторення вивченого про іменник. Ознаки іменника як частини мови.

87-91

 

 

 

 

 

 

30

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Однозначні та багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників. Перевірна робота

Діалог

92-96

 

31

Рід і число іменників.

Перевірна робота. Діалог

97-99

 

 

 

32

Відмінювання іменників. Початкова форма іменників. Складання тексту-розповіді.

100-106

 

33

Урок розвитку зв'язного мовлення №4.

Складання письмового

твору-опису за картиною

К.Білокур «Соняшник»

 

Тема

34

Початкова форма іменників Письмо з пам'яті

100-106

 

35

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. Редагування тексту.

107-110

 

 

 

 

36

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини.

111-115

 

37

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині.

116-118

 

38

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині.

118-120

 

39

Правопис закінчень іменників жіночого роду на

-а(-я) в родовому відмінку однини. Поділ тексту на абзаци.

121-122

 

 

 

 

 

 

40

Правопис закінчень іменників жіночого роду на

-а(-я) в родовому відмінку однини

122-124

 

41

Урок розвитку зв'язного мовлення № 5.

Переказ тексту

«Осінь за вікном

 чарівну казку пише»

 

Тема

42

Правопис закінчень іменників чоловічого роду  в родовому відмінку однини. Складання словосполучень.

125-128

 

43

Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду в орудному відмінку однини.

129-133

 

 

 

 

 

44

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на –р в орудному відмінку однини. Складання речень про професії

134-136

 

45

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Порівняння словосполучень іменників.

137-138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Порівняння словосполучень іменників

 

139-140

 

47

Аналіз перевірної роботи. Правопис закінчень іменників у множині. Таблиця відмінювання іменників у множині.

141-146

 

48

Урок розвитку зв'язного мовлення №6.

Твір-роздум «Пташка красна пір´ям , а людина словами»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Іменник».

147-150

 

49

Узагальнення знань і вмінь учнів

 

Тема

50

Тема 4. Прикметник

Повторення вивченого про прикметник  частину мови. Роль прикметників у мовленні.

151-154

 

51

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників.

155-159

 

 

 

 

52

Вживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах. Порівняння текстів.

160-162

 

 

 

 

 

 

53

Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за виражальними можливостями прикметників-антонімів у народних прислів'ях.

163-167

 

54

Порівняння прикметників та іменників. Зв'язок прикметників з іменниками в реченні. Складання усної розповіді про прикметник за поданим планом.

168-170

 

 

 

 

 

 

 

55

Урок розвитку зв'язного мовлення № 7

Перевірна робота.

Письмовий переказ

 

 

56

Аналіз перевірної роботи

 

 

57

Визначення роду і числа прикметників за іменниками.

171-173

 

58

Відмінювання прикметників. Правопис відмінкових закінчень прикметників в однині.

174-178

 

 

 

 

 

59

Визначення відмінків прикметників у реченні.

179-181

 

60

Вправи на визначення відмінка прикметників (у реченнях) за закінченнями та відмінком іменника.

182-186

 

62

Перевірна робота.

Контрольне списування

 

 

 

63

Аналіз перевірної роботи.

 

 

 

 

 

64

Урок розвитку зв'язного мовлення №8.

Порівняльний опис дерев. Складання казки за поданим планом і опорними словами «Горобина і ялина

в зимовому лісі»

 

Тема

65

Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-, -зьк-, -цьк-.

187-191

 

 

 

66

Уживання знака м'якшення (ь) перед закінченням прикметників.

192-195

 

67

Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Написання тексту за поданим зачином і опорними словами.

196-198

 

 

 

 

 

 

68

Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Усний опис картини природи.

 

199-201

 

69

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду.

202-205

 

70

Відмінювання прикметників у множині.

206-209

 

71

Вживання різних відмінкових форм прикметників у множині.

210-212

 

72

Урок розвитку зв'язного мовлення №9.Письмовий переказ тексту «Вічнозелена гостя»

 

 

73

Перевірна робота. Диктант

 

 

 

 

74

Аналіз перевірної роботи.

 

 

 

75

Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Прикметник».

213-215

Тема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Числівник.Займенник

76

Числівник як частина мови. Навчальне аудіювання.

 

216-219

 

77

Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні. Написання оголошення.

 

220-223

 

78

Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників  50, 60, 70, 80. Складання речень із числівниками.

 

224-226

 

79

Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Числівник». Навчальний діалог. Складання усної розповіді про ластівку  за фотоілюстраціями та запитаннями.

 

227-230

 

80

Займенник як частина мови. Складання тексту-розповіді про займенник.

231-234

 

81

Особові займенники.  Складання речень за малюнками.

 

235-239

 

82

Урок розвитку зв'язного мовлення №10.

Детальний переказ тексту

 з творчим завданням

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Вживання особових займенників у текстах. Складання продовження твору.

 

240-243

 

 

 

 

 

84

Відмінювання особових займенників. Складання речень зі словами ввічливості.

 

244-250

 

85

Написання  займенників з прийменниками.

 

251-255

 

86

Форми займенників у 3-ій особі однини і множини в орудному відмінку.

 

 

87

Роль займенників у текстах. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Займенник».

 

256-260

 

88

Перевірна робота.

Знання і уміння з мови за темою «Числівник. Займенник».

 

 

89

Аналіз перевірної роботи.

 

 

90

Повторення і закріплення вивченого

 

 

 

91

Урок розвитку зв'язного мовлення№11.

Написання твору «Зима»

 

Тема

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Дієслово

92

Повторення вивченого про дієслово. Роль дієслів у

Реченні

 

261-264

 

93

Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми.  Пряме і переносне значення дієслів.

 

265-269

 

94

Побудова речень з однорідними присудками. Доповнення казки дієсловами.

 

270-274

 

95

Вживання дієслів у текстах-розповідях і текстах-описах.

 

275-278

 

96

Неозначена форма дієслова. Робота з прислів'ями і приказками.

 

279-281

 

97

Змінювання дієслів за часами. Складання речень із різними часовими формами дієслів. Навчальне аудіювання.

 

282-285

 

98

Змінювання дієслів за числами.

 

286-289

 

99

Урок розвитку зв'язного мовлення №12.

Складання тексту-міркування на основі прочитаного оповідання В. Сухомлинського

 «Співуча пір´їнка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

100

Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами.

 

290-294

 

 

 

 

101

Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами.

 

 

102

Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами.

 

295-298

 

103

Правопис особових закінчень дієслів

 

 

104

Урок розвитку зв'язного мовлення №13.

Стислий переказ тексту

 

 

105

Перевірна робота.

Контрольне списування

 

 

 

106

Аналіз перевірної роботи.

 

 

107

Повторення і закріплення вивченого.

 

 

108

Дієслова минулого часу.

310-314

 

109

Змінювання дієслів минулого часу за числами та родами в однині.

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Дієслова на –ся (-сь). Вимова і правопис дієслів на

–ся (-сь).

 

315-318

 

 

 

 

 

 

111

Розбір дієслова як частини мови. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Дієслово».

319-321

 

112

Урок розвитку зв'язного мовлення №14.

 Письмовий переказ

На пасіці»

 

 

113

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

Тема 7. Прислівник

114

Прислівник як частина мови. Складання усної розповіді про свої справи.

 

323-325

 

115

Роль прислівників - синонімів у мовленні. Складання письмової розповіді про веселку.

 

326-331

 

 

 

 

 

116

Роль прислівників - антонімів у мовленні.

 

 

 

 

 

117

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Складання усного висловлювання за поданим початком.

 

332-335

 

118

Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками. Усне продовження казки.

 

336-338

 

119

Роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах. Складання письмового опису ранньоквітучої рослини.

 

339-341

 

120

Роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах

 

 

121

Урок розвитку зв'язного мовлення №15.

Стислий письмовий переказ оповідання

В. Сухомлинського   «Усмішка»

 

 

 

 

 

 

 

122

ДПА

 

 

 

 

 

123

Правопис найуживаніших прислівників.

Робота з афоризмами та народними прикметами.

 

342-345

 

124

Порівняльна характеристика прислівника з іншими частинами мови. .

 

345-350

 

 

 

 

 

125

Перевірна робота.

Знання і вміння з мови за темою

«Дієслово.  Прислівник»

 

 

126

Аналіз перевірної роботи.

 

 

127

Узагальнення і систематизація знань, умінь учнів.

 

Тема

Тема 8.Повторення вивченого

в 1-4 класах

128

Повторення вивченого про текст , основну думку , заголовок.

 

351-353

 

129

Повторення вивченого про звуки мовлення,позначення їх буквами.

 

 

130

Звуко - буквений аналіз слів. Усний переказ тексту.

354-358

 

 

 

 

131

Урок розвитку зв'язного мовлення №16

Складання твору-міркування «Що таке доброта?»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Повторення вивченого про спільнокореневі слова,будову слів. Складання розповіді за поданими словами

 

359-362

 

 

 

 

 

 

133

Повторення вивченого про частини мови. Розбір речень за частинами мови.

 

363-366

 

134

Повторення вивченого про частини мови.

 

 

 

 

135

Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання та інтонацією. Однорідні члени речення.

 

367-373

 

136

Перевірна робота. Диктант

 

 

137

Аналіз перевірної роботи Повторення вивченого про різні частини мови.

 

374-378

 

138

Повторення вивченого про функціональне значення в мовленні різних частин мови

 

 

 

 

 

 

 

139

Урок розвитку зв'язного мовлення №17.

Складання тексту-інструкції

 

 

 

 

 

140

Повторення вивченого про зв'язок слів у реченні. Складання усної розповіді про  літні канікули. Підсумковий урок за рік

 

379-381

Тема

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
2 грудня 2019
Переглядів
448
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку