Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно тематичне планування НПЗ, Захист України, 11 клас. 2021-2022 н.р.

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В 11-х КЛАСАХ НА 2021-2022 н. р. НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ вивчення предмета юнаками (дівчатами за їх власним бажанням) (1,5 год.) на тиждень. Навчальна програма «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)«Затверджено Міністерством освіти і науки України» (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В 11-х КЛАСАХ НА 2021-2022 н. р.

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ

вивчення предмета юнаками (дівчатами за їх власним бажанням)

(1,5 год.) на тиждень.

 

Навчальна програма

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)«Затверджено Міністерством освіти і науки України»

(Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

 

№ п/п

Тема уроку

К-сть

годин

Дата

Примітка

 

Розділ ІV. Вогнева підготовка

4

 

 

 1.  

Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі. Організація і порядок проведення стрільби з автомата.

Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя». – це здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

1

 

 

 1.  

Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Виконання початкової вправи стрільби з автоматичної зброї. Удосконалення знань з будови автомата.

Формування ключової компетентності – «Соціальні і громадянські компетентності» - це усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.  

1

 

 

 1.  

Підготовка та  виготовлення  упора  для стрільби. Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Умови виконання вправ стрільби з пневматичної (малокаліберної) гвинтівки.

Виконання вправ стрільби з пневматичної (малокаліберної) гвинтівки.

Удосконалення знань з будови автомата.

Формування ключової компетентності – «Екологічна грамотність і здорове життя» - це уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя».

1

 

 

 1.  

Прийоми стрільби (вогневі тренування).

Положення автоматника під час стрільби з місця і в русі в пішому порядку. Вибір і зайняття місця для стрільби.

Прийоми стрільби з автомата під час приготування до стрільби, проведення і припинення стрільби. Тренування у приготуванні до стрільби.

1

 

 

 

Розділ V. Тактична підготовка

11

 

 

 1.  

Дії солдата в обороні. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування.

Формування ключової компетентності – «Компетентності у природничих науках і технологіях» -це  наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати».

1

 

 

 1.  

      Ведення спостереження. Дії з початком вогневої підготовки,  відбиття атаки танків і піхоти.

Способи боротьби з авіацією противника.

Дії під час застосування зброї масового ураження.

Формування ключової компетентності – «Підприємливість» - це уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здітність до підприємницького ризику.

1

 

 

 1.  

 Дії солдата у наступі. Висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно - вибухових та інших інженерних перешкод.

Формування ключової компетентності – «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою» -  це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

1

 

 

 1.  

Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням.

Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність», яка передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіаграмотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

1

 

 

 1.  

Поняття про дії розвідувального дозору. Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень, мостів, різних перешкод. Дії в засаді..

1

 

 

 1.  

Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика (при неможливості проводити урок у військовій частині, проходить ознайомлення з роботою призовного пункту у РВК або здійснюється відвідування місць бойової слави).

Формування ключової компетентності – «Компетентності у природничих науках і технологіях» -це  наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати».

1

 

 

 1.  

Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика (при неможливості проводити урок у військовій частині, проходить ознайомлення з роботою призовного пункту у РВК або здійснюється відвідування місць бойової слави).

1

 

 

 1.  

Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика (при неможливості проводити урок у військовій частині, проходить ознайомлення з роботою призовного пункту у РВК або здійснюється відвідування місць бойової слави).

Формування ключової компетентності – «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою» -  це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

1

 

 

 1.  

Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика (при неможливості проводити урок у військовій частині, проходить ознайомлення з роботою призовного пункту у РВК або здійснюється відвідування місць бойової слави).

Формування ключової компетентності – «Математична компетентність» - це уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

1

 

 

 1.  

Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика (при неможливості проводити урок у військовій частині, проходить ознайомлення з роботою призовного пункту у РВК або здійснюється відвідування місць бойової слави).

Формування ключової компетентності –                                «Загальнокультурна грамотність» - це здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

1

 

 

 1.  

Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика (при неможливості проводити урок у військовій частині, проходить ознайомлення з роботою призовного пункту у РВК або здійснюється відвідування місць бойової слави).

1

 

 

 

Розділ VІІІ. Домедична допомога

3

 

 

 1.  

    Способи та правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодження: перенесенням на руках, на плечах, на спині, з використанням носильних лямок і підручних засобів, на санітарних ношах.

   Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі обстрілу.

   Переведення пораненого в положення на боці (животі). Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок.

   Зупинка кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівки кінцівок (взаємодопомога).

   Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних джгутів (самодопомога).

    Формування ключової компетентності – «Інноваційність», яка передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.

1

 

 

 1.  

   Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі укриття.

Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя.

Переведення в стабільне положення.

    Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. Накладання джгута на кінцівки.

    Формування ключової компетентності –  «Спілкування іноземними мовами» - це уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування

 

1

 

 

 1.  

   Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів (само- та взаємодопомога).

   Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів (само-та взаємодопомога).

1

 

 

 

РАЗОМ

18

 

 

 

 

docx
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту, академічний, профільний, для хлопців) 11 клас (Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба Ю.П., Фука М.М.)
Додано
18 вересня 2021
Переглядів
4368
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку