Календарно-тематичне планування "Основи медичних знань" 11клас

Про матеріал

Календарно – тематичне планування складено відповідно до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407)

Перегляд файлу

 

Привільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

«ПЕРЕВІРЕНО»

Заступник директора з НВР

 

______________________

 

02.09.2019 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи

 

_____________________

 

02.09.2019 р.

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

  З КУРСУ ЗАХИСТ  ВІТЧИЗНИ

 

«ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ»

ДЛЯ 11  КЛАСУ

 

вивчення предмета дівчатами

(юнаками, які за станом здоров’я, релігійними поглядами

не вивчають основи військової справи)

 

 

 

 

 

 

 

 

2019р.

Календарно – тематичне планування складено відповідно до навчальної  програми «Захист Вітчизни» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407)

Підручник:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

№ п/п

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітки

Розділ 3. Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного населення (3 год).

 1.  

 

Тема 1. Основні положення МГП Історія виникнення МГП як галузі міжнародного публічного права. Призначення, сфера застосування МГП. Відмінність МГП від права людини.

Учениця (учень):

характеризує принципи і норми МГП;

знає Женевські конвенції та Додаткові протоколи до них;

розуміє відмінність МГП від права людини.

 

 1.  

 

Принципи і норми МГП щодо захисту життя, інших прав цивільних осіб, захисту жертв збройних конфліктів. Женевські Конвенції 1949 року і Додаткові протоколи до них 1977 року – основні нормативно-правові акти МГП.

 

 1.  

 

Тема 2. Застосування МГП

Захист цивільного населення, природного середовища та установок і споруд, які знаходяться захистом МГП. Спеціальний захист окремих категорій цивільного населення: захист жінок у випадку збройного конфлікту. Захист жертв війни – поранених, хворих і осіб, які зазнали аварії корабля.

 

Учениця (учень):

називає особи та розпізнає об'єкти, які знаходяться під захистом МГП;

знає норми Женевських конвенцій про захист жертв війни;

характеризує міжнародні розпізнавальні знаки.

 

 1.  

 

Тема 3. Засоби і методи ведення воєнних дій

Засоби ведення воєнних дій, що заборонені нормами МГП: конкретні види звичайної зброї невибіркової дії і зброї, що спричиняє надмірні страждання й ушкодження.

Учениця (учень):

обґрунтовує необхідність правил ведення збройного конфлікту;

характеризує заборонені засоби та методи ведення воєнних дій;

називає умови відповідальності держав і фізичних осіб порушення міжнародного гуманітарного права.

 

 1.  

 

 Заборонені методи (способи) воєнних дій у збройних конфліктах. Відповідальність держав і фізичних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права

 

Розділ 1. Основи медичних знань і домедичної допомоги

 

 

Тема 7. Домедична допомога при опіках, тепловому та сонячному ударі, обмороженні, електротравмах, утопленні

 

 

 1.  

 

Поняття про опіки. Характеристика термічних та  хімічних  опіків.

Учениця (учень):

класифікує опіки;

характеризує опіки;

називає порушення в організмі людини від дії електричного струму чи блискавки;

називає ускладнення опіків;

пояснює способи профілактики сонячного удару, відмороження та ураження електричним струмом;

розуміє періоди обмороження та стадії загального замерзання тіла;

розрізняє відмінність між ураженнями електричним струмом і блискавкою;

надає домедичну допомогу при тепловому та сонячному ударі, діях низьких температур, ураженні електричним струмом;

застосовує способи накладання пов’язок при опіках та відмороженнях;

пояснює особливості надання допомоги при утопленні.

 

 1.  

 

Домедична допомога при термічних та хімічних опіках.

 

 

 1.  

 

Тепловий та сонячний удар, причини їх виникнення та симптоми розвитку. Домедична допомога при тепловому та сонячному ударах.

 

 

 1.  

 

Обмороження та його періоди. Класифікація обмороження. Домедична допомога при обмороженнях.

 

 

 1.  

 

Дія електричного струму на організм людини. Електротравма. Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом.

 

 

 1.  

 

Ураження блискавкою. Домедична допомога при ураженні блискавкою,

 

 1.  

 

Правила безпеки під час допомоги при ураженні електричним струмом і блискавкою.

 

 1.  

 

Домедична допомога постраждалому при утопленні.

 

 

 

 

 

Тема 8. Отруєння. Домедична допомога при отруєннях, укусах комах, змій та диких тварин

 

 

 1.  

 

Поняття про отруту і отруєння. Причини та способи потрапляння отрути до організму, шляхи її виведення. Основні ознаки та класифікація отруєнь.

Учениця (учень):

класифікує отруєння організму людини;

наводить приклади згубного впливу отруйних речовин на організм людини;

характеризує профілактичні заходи отруєння хімічними речовинами, продуктами харчування тваринного та рослинного походження;

знає характеристику отруйних речовин хімічної зброї, знає їх дію на організм людини;

надає домедичну допомогу ураженнях небезпечними хімічними речовинами;

володіє навичками надання домедичної допомоги при отруєнні невідомою речовиною;

пояснює особливості укусів отруйних комах;

називає симптоми загального отруєння від укусу змій;

пояснює особливості укусів диких тварин.

 

 

 1.  

 

Характеристика побутових і виробничих отруєнь. Загальні принципи надання домедичної допомоги при отруєнні

 

 

 1.  

 

Особливості функціонального отруєння нейротропними препаратами, алкоголем та нікотином.

 

 1.  

 

Отруєння речовинами, що є хімічною зброєю. Заходи безпеки під час надання домедичної допомоги.

 

 1.  

 

Отруйні комахи та наслідки їх укусів. Клінічна картина дії отрути комах.

 

 1.  

 

Укуси отруйних змій. Симптоми загального отруєння від укусу змій. Домедична допомога.

Укуси диких тварин, особливості надання домедичної допомоги.

Узагальнення знань

 

Розділ 2. Основи цивільного захисту

 

 

Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

 

 

 1.  

 

Основні принципи щодо захисту населення. Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійного його інформування про наявну обстановку. Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

Учень (учениця):

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, призначення та будову основних засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, сигнали і порядок оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій і порядок дій при цьому, способи проведення евакуації населення;

вміє користуватися основними засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

класифікує обладнання та пояснює порядок використання інженерних споруд для захисту населення;

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, способи проведення евакуації населення;

вміє користуватися медичними засобами захисту (аптечка індивідуальна, індивідуальний протихімічний пакет (ІПП), пакет перев’язувальний індивідуальний (ППІ);

пояснює правила безпеки під час захисту населення в надзвичайних ситуаціях,

характеризує способи проведення евакуації населення;

виконує алгоритм підготовки населення до евакуаційних заходів та розміщення населення.

 

 1.  

 

Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація населення з небезпечних районів. Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами

 

 1.  

 

Порядок дій в умовах   особливого періоду, під час артилерійського обстрілу, у натовпі, у разі виявленні підозрілого предмету.

 

 1.  

 

Надання екстреної психологічної допомоги (самодопомоги) при перебуванні в екстрених ситуаціях

 

 

 1.  

 

Складання та вміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації або переходу до захисних споруд (підвалів, погребів тощо).

 

 

 1.  

 

Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист від терористичних проявів та дії населення в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними проявами

 

 

 

Тема 4 Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

 

 

 1.  

 

Характеристика зон стихійного лиха (ураганів, затоплень, пожеж, хімічного, радіаційного та бактеріологічного зараження тощо). Сутність, зміст і послідовність виконання рятувальних та інших невідкладних робіт..

 

Учень (учениця):

характеризує порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

 

 

 1.  

 

Заходи забезпечення рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт. Розшук уражених у завалах, а також в будинках, які пошкоджені і горять

 

 1.  

 

Способи рятування людей з-під завалів, з верхніх поверхів напівзруйнованих будівель з використанням табельних і підручних засобів. Рятування людей із завалених і пошкоджених захисних споруд.

 

Розділ 4. Домедична допомога в бойових умовах

 

 

Тема 1. Основні принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій. Тактична медицина

 

 

 1.  

 

Вступ до курсу тактичної медицини.

Причини превентивних смертей  при бойовій травмі.

Етапи надання домедичної допомоги

 

Учениця (учень):

розуміє особливості та відмінності надання допомоги в цивільних і тактичних умовах.

розрізняє етапи надання допомоги в умовах бойових дій.

 

 

 

 

Тема 2. Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу

 

 

 1.  

 

Надання допомоги на етапі під вогнем (CUF, Care Under Fire). План дій на етапі під вогнем. Техніка виносу пораненого з небезпечної зони

 

 

Учениця (учень):

дотримується плану дій під час надання допомоги під активним вогнем супротивника.

вміє розпізнати ознаки кровотечі, що загрожує життю.

володіє методами виносу та переміщення поранених  та вміє зупинити кровотечу, що загрожує життю, на етапі надання допомоги під активним вогнем противника.

 

 1.  

 

Ознаки життєзагрозливої зовнішньої кровотечі. Застосування турнікетів для кінцівок. Само- і взаємодопомога. Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов (TFC, Tactical Field Care)

 

 

 

 

 

Тема 3. Надання допомоги в зоні тактичних умов

 

 

 1.  

 

Послідовність дій за алгоритмом «MARCH». Загальні причини зміни стану свідомості.

Зупинка кровотеч, що загрожують життю. Принцип тампонування ран. Використання рекомендованих гемостатичних засобів. Використання компресійної пов’язки. Прямий тиск на рану

 

Учениця (учень):

знає алгоритм дій на етапі допомоги в зоні тактичних умов.

володіє технікою зупинки кровотеч, що загрожують життю.

володіє маніпуляціями відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів

вміє проводити повний огляд грудної клітки та використовувати оклюзійні наклейки.

вміє розпізнати ознаки напруженого пневмотораксу.

розуміє необхідність виявлення та зупинки інших зовнішніх  кровотеч.

вміє розпізнати дві головні ознаки геморагічного шоку в пораненого.

володіє технікою накладання шин та застосування жорсткого щитка при травмі ока.

визначає необхідність прийому набору пігулок для пораненого.

розуміє необхідність заходів з попередження гіпотермії.

вміє розпізнати ознаки черепно-мозкової травми.

розуміє важливість заповнення документації пораненого та підготовки до евакуації.

 

 1.  

 

Відновлення та забезпечення прохідності дихальних шляхів. Виведення нижньої щелепи. Безпечне введення носового (назофарингеального) повітроводу.

 

 

 1.  

 

Проникаючі поранення грудей. Огляд грудної клітки. Використання герметизуючих (оклюзійних) наклейок. Поранення легень. Напружений пневмоторакс

 

 

 1.  

 

Повний огляд пораненого, зупинка всіх інших видів зовнішніх кровотеч. Тактично значущі ознаки шоку в поранених

 

 

 1.  

 

Надання домедичної допомоги при переломах, опіках, відмороженнях, проникаючому пораненні ока.

 

 

 1.  

 

Накладання шин. Застосування жорсткого щитка при травмі ока. Загальновійськовий набір пігулок

 

 1.  

 

Попередження гіпотермії та виявлення ознак черепно-мозкової травми

Підготовка до евакуації. Документація.

 

Навчально-тренувальні заняття (збори)

Розділ 1. Основи медичних знань і допомоги

 

 

Тема 2. Надання домедичної допомоги при раптовій зупинці серця

 

 

 1.  

 

Особливості підтвердження зупинки серця.

Алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації.

 

Учениця (учень):

знає алгоритм надання допомоги при раптовій зупинці серця;

вміє визначати наявність дихання;

володіє навиками проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця;

вміє використовувати автоматичний дефібрилятор при проведенні серцево-легеневої реанімації.

 

 1.  

 

Алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного дефібрилятора.

Штучне дихання. Зовнішній масаж серця.

 

 

 1.  

 

Засоби, які використовуються при проведенні серцево-легеневої реанімації.

Надання постраждалому стабільного положення на боці.

 

 

 

Тема 3. Домедична допомоги при порушенні прохідності дихальних шляхів та інших невідкладних станах

 

 

 1.  

 

Прийом Хеймліка, особливості використання. 

Учениця (учень):

вміє застосовувати на практиці  методи відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою прийому Хеймліка.

 

 

 

 

Тема 5. Надання домедичної допомоги при кровотечах

 

 

 1.  

 

Способи зупинки зовнішньої артеріальної, венозної і капілярної кровотечі.

 

Учениця (учень):

знає ознаки різних видів кровотеч;

вміє застосовувати кровоспинні джгути для зупинки масивної кровотечі;

вміє тампонувати рани при вузлових кровотечах;

знає особливості використання гемостатиків.

 

 

 1.  

 

Зупинка артеріальної кровотечі з кінцівок і вузлової кровотечі. Місця затискання артерій.

 

 1.  

 

Порядок застосування джгута для зупинки крові. Тампонування ран при вузловій кровотечі. Способи самодопомоги при зовнішніх кровотечах.

 

 

 

 

Тема 6. Домедична допомога при травмах окремих анатомічних ділянок

 

 

 1.  

 

Заходи домедичної допомоги при переломах і вивихах.

Особливості переміщення постраждалих з травмами.

Учениця (учень):

застосовує способи накладання шини з підручного матеріалу;

вміє накладати шини на верхню та нижню кінцівки;

надає домедичну допомогу при переломах та вивихах;

вміє накладати пов’язки на рани грудної клітки;

вміє накладати пов’язки на рани живота.

 

 

 1.  

 

Особливості накладання шин на верхню та нижню кінцівки.

 

 1.  

 

Особливості накладання пов’язок на рани живота.

Особливості накладання пов’язок на рани грудної клітки. Особливості переміщення постраждалих з травмами.

 

 

Розділ 4. Домедична допомога в бойових умовах

 

 

Тема2. Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу

 

 

 1.  

 

Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі обстрілу.

Переведення пораненого в положення на боці (животі).

Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок.

 

Учениця (учень):

вміє переводити пораненого в положення на боці (животі);

володіє навичками зупинки кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок, за допомогою спеціальних джгутів.

 

 1.  

 

Зупинка кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівки кінцівок (взаємодопомога).

Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних джгутів (самодопомога).

 

 

 

Тема 3. Надання допомоги в зоні тактичних умов

 

 

 1.  

 

Способи та правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодження: перенесенням на руках, на плечах, на спині, з використанням носильних лямок і підручних засобів, на санітарних ношах.

Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі укриття. Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя.

 

 

Учениця (учень):

вміє застосувати на практиці різні способи транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях;

виконує алгоритм первинного огляду пораненого;

визначає ознаки життя;

вміє накладати пов’язки на грудну клітку, голову, живіт, джгут на кінцівки;

володіє навичками зупинки кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів та кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів

 

 1.  

 

Переведення в стабільне положення.

Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. Накладання джгута на кінцівки.

Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів (само- та взаємодопомога). Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів (само-та взаємодопомога).

 

 

 1.  

 

Контроль практичних навичок

 

 1.  

 

Підсумковий урок

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Захист Вітчизни, Планування
Додано
23 липня
Переглядів
1518
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку