календарно тематичне планування Основи здоров'я 6 клас з наскрізними лініями і домашніми завданнями

Про матеріал

календарно тематичне планування Основи здоров'я з наскрізними лініями і домашніми завданнями 6 клас

календарно тематичне планування Основи здоров'я з наскрізними лініями і домашніми завданнями

Перегляд файлу

be-a-helper-clipart-1КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ  УРОКІВ  ОСНОВ ЗДОРО’Я у 6-му  класі

35 годин – 1 година на тиждень, із них 4 годин – резервні

 

Програма:

Навчальна програма з основ здоровя  для 5 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник:

Основи  здоров’я:  Підручник  для  6  кл. загальноосв.  навч.  закл.  /   І.  Д.  Бех,  Т.  В.  Воронцова, В. С. Пономаренко,  С. В. Страшко.    К.: Видавництво «Алатон»,  2014.    200  с.

 


з/п

Дата

Зміст теми, уроку

 

Практичні завдання

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Шляхи реалізації наскрізних змістовних ліній

Домашнє завдання

 

 

Примітка

Розділ 1. Здоров’я людини (5 годин)

1.

 

Здоров’я і благополуччя. Життєві навички, сприятливі для здоров’я.

 

Знаннєвий компонент

називає:

- складові здоров’я;

- види і чинники ризику для життя і здоров’я.

Наводить приклади:

- сприятливих для здоров’я життєвих навичок;

- небезпек навколишнього середовища;

- кримінальних небезпек для підлітків.

Розпізнає:

- ознаки безпеки і небезпеки;

- ознаки фізичного, соціального, психологічного і духовного благополуччя;

- сприятливі і несприятливі для здоров’я людини погодні умови;

пояснює:

- вплив небезпеки, невиправданих ризиків, екстремальних і надзвичайних ситуацій на життя і здоров’я; 

- дію природних чинників на здоров’я.

Діяльнісний компонент

Уміє:

- обирати одяг і взуття за несприятливих погодних умов;

- оцінювати ризик у щоденних ситуаціях;

- безпечно поводитися при спілкуванні з незнайомими людьми;

- уникати кримінальних небезпек;

- обговорювати з батьками засоби захисту особистого майна.

Ціннісний компонент

виявляє активну позицію  щодо економії води, електричної енергії, участі в екологічних акціях, відповідальної поведінки в природі;

демонструє способи самоконтролю та алгоритм дій в екстремальній ситуаціях 

Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§1

 

2.

 

Поняття про ризик. Екстремальні і надзвичайні ситуації

Добір одягу за несприятливих погодних умов

§2

завд 2 ст 14 письмово

 

3.

 

Вплив природних чинників на здоров’я людини. Небезпеки природного середовища

Моделювання поведінки в умовах зміни кліматичних умов.

 

§3,4

завд. на ст 20 письмово

 

4.

 

Техногенне середовище. Екологічні проблеми довкілля

Відпрацювання алгоритму дій при потраплянні до екстремальної ситуації

§5

 

5.

 

Соціальне середовище і здоров’я. Захист від кримінальних небезпек

 

 

§5

 

Розділ 2. Фізична складова здоров’я(6 годин)

6.

 

Значення води і харчування для розвитку і здоров’я підлітків. Поживні речовини

Аналіз маркування харчових продуктів

Знаннєвий компонент

називає:

- складові особистої гігієни;

- складові харчових продуктів, джерела їх надходження;

- особливості харчування у підлітковому віці;

- принципи харчування для здоров’я;

- чинники, що впливають на формування харчових звичок;

- наслідки неправильного харчування;

- причини і симптоми харчового отруєння.

Наводить приклади ситуацій, в яких треба звернутися до стоматолога.

Розпізнає ознаки збалансованого  харчування;

пояснює:

- небезпеку йододефіциту;

- значення особистої гігієни.

Діяльнісний компонент

Уміє:

- визначати збалансований харчовий раціон, калорійність харчування та енерговитрати залежно від фізичного навантаження;

- зберігати і споживати йодовану сіль;

- аналізувати інформацію на упаковках харчових продуктів;

- запобігати харчовим отруєнням.

Ціннісний компонент

Демонструє здатність

- надання допомоги і самодопомоги при харчових отруєннях.

Дотримується правил здорового харчування  та особистої гігієни

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§6 завд. 2 на ст 33

 

7.

 

Харчові звички. Принципи  харчування для здоров’я

Визначення збалансованості харчового раціону

§7 завд. 1 на ст 41 письмово

 

8.

 

Профілактика йододефіциту і діабету. Перша  допомога при харчових отруєннях

Відпрацювання алгоритму надання допомоги при харчових отруєннях

§8 завд. на ст 47 письмово

 

9.

 

Складові особистої гігієни. Догляд за шкірою

Складання пам’ятки: «Правила особистої гігієни»

§9 завд. на ст 49 письмово

 

10.

 

Гігієна ротової порожнини. Особиста гігієна під час занять фізичною культурою та спортом.

 

§9 завд. на ст 54 письмово

 

11.

 

Контрольна робота №1  з тем „Здоров’я людини”, „Фізична складова здоров’я»

 

 

 

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я (7 годин)

12.

 

Психічний розвиток підлітка. Потреби людини, їх розвиток із віком

Проект самовдосконалення *(вибір, планування і досягнення мети).

Знаннєвий компонент

називають:

- особливості психічного розвитку підлітків;

- чинники, що впливають на прийняття рішень і формування звичок;

- переваги адекватної самооцінки;

- наслідки шкідливих звичок ;

- переваги корисних звичок.

Наводить приклади:

- потреб людини;

- корисних і шкідливих звичок;

розпізнає:

- види самооцінки;

- прості і складні рішення;

- позитивні й негативні соціальні впливи;

- соціальну і комерційну рекламу;

- перебільшену і неправдиву інформацію в рекламі; 

- ситуації, безпечні щодо ризику ВІЛ-інфікування

пояснює:

- вплив самооцінки на поведінку і здоров’я людини;

- вплив корисних звичок на здоров’я;

- згубний вплив вживання психоактивних речовин на здоров’я підлітків;

- алгоритм прийняття зважених рішень; 

- необхідність відмови від пропозицій вживання психоактивних речовин;

- вплив ВІЛ-інфекції на організм людини.

Діяльнісний компонент

Аналізує:

- поширені міфи про  психоактивні речовини;

- зміст і мету комерційної реклами; 

уміє:

- аналізувати свої звички;

- створювати план формування корисної звички;

 - критично аналізувати рекламні повідомлення;

- відмовлятися від небезпечних пропозицій сторонніх людей, друзів, протидіяти тиску компанії.

Ціннісний компонент

демонструє уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій сторонніх людей, друзів, протидіяти тиску компанії;

виявляють толерантне

ставлення до  людей, що мають захворювання (зокрема до ВІЛ-позитивних )

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§10 завд. на ст 60 письмово

 

13.

 

Навички і звички. Вплив звичок на здоров’я

Створення плану формування корисної звички (чи відмови від поганої або шкідливої звички).

§11 завд.2 на ст 66 письмово

 

14.

 

Поняття самооцінки. Види самооцінки

Моделювання ситуації прийняття зважених рішень

§12 завд.1-3 на ст 70 письмово

 

15.

 

Види рішень. Рішення, важливі для здоровя.

Моделювання ситуації відмови від шкідливих пропозицій

§13 завд. на ст 78

письмово

 

16.

 

Вплив реклами на рішення людини. Види реклами

Аналіз соціальної і комерційної реклами

§14 завд. на ст 82

письмово

 

17.

 

Психоактивні речовини і здоров’я. Позитивні й негативні впливи однолітків

Аналіз грошових витрат, пов’язаних зі шкідливими звичками

§15,16,17

 

18.

 

Вплив ВІЛ-інфекції на організм людини. Поняття про СНІД.

 

§18 завд. на ст 106

письмово

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я (15 годин)

Тема 1. Соціальне благополуччя (7 годин)

19.

 

Спілкування людей. Засоби комунікації

 

Знаннєвий компонент

називає:

- види стосунків, методи покращення   стосунків;

- способи та етапи конструктивного розв’язання конфліктів;

наводить приклади:

- стосунків в родині та з однолітками;

- чинників розпалювання конфліктів.

Розпізнає:

- ознаки вербальної і невербальної   комунікації, активного і пасивного слухання;

- стилі спілкування;

- конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;

- дружні, недружні і небезпечні компанії;

- вияви фізичного і психологічного насилля;

пояснює:

- особливості спілкування з дорослими й однолітками;

- вплив конфліктів на здоров’я;

- необхідність конструктивного розв’язання конфліктів;

- негативні наслідки приналежності до небезпечних компаній.

Діяльнісний компонент

Аналізує:

- переваги і недоліки різних стилів спілкування;

- свої стосунки з іншими людьми;

уміє:

-упевнено поводитися в різних життєвих ситуаціях;

- уникати непорозумінь у спілкуванні;

- толерантно ставитися до смаків і поглядів інших;

- розв’язувати конфлікти, уникати ескалації конфліктів, контролювати емоції у конфліктних ситуаціях;

- обирати коло спілкування, яке сприяє здоров’ю.

Ціннісний компонент

- усвідомлює важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань, урахування інтересів і потреб інших;

- протидіє виявам агресії і насилля у своєму середовищі;

дотримується правил:

- спілкування з однокласниками і членами родини;

- дружнього спілкування дівчат і хлопців

 

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§19

 

20.

 

Стилі спілкування. Значення упевненої поведінки для здоров’я.

Відпрацювання навичок упевненої поведінки у життєвих ситуаціях

§20,21

 

21.

 

Види стосунків. Стосунки в родині, класі, підлітковому середовищ

Складання плану покращення міжособистісних стосунків

§22

 

22.

 

Види  і  наслідки  конфліктів

 

§23 завд. на ст 134 пис

 

 

23.

 

Конструктивне розв’язання конфліктів. Самоконтроль у конфліктних ситуаціях

Моделювання ситуації із конструктивним розв’язанням конфліктів. Відпрацювання навичок самоконтролю у конфліктних ситуаціях.

§24

 

24.

 

Підліткові компанії. Ознаки дружніх, недружніх і небезпечних компаній.

 

§25 завд. 1-2 на ст 143 пис

 

25.

 

Способи протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі.

 

Ст 142-144

 

26.

 

Контрольна робота №2 з тем «Психічна і духовна складові здоров’я»,

«Соціальне благополуччя»

 

§

 

Розділ 5. Безпека в побуті і навколишньому середовищі (8 годин)

27.

 

Правила користування газовими приладами, електроприладами

Відпрацювання навичок безпечного зберігання ліків і засобів побутової хімії. Вивчення вмісту домашньої аптечки.

Знаннєвий компонент

називає:

- небезпечні ситуації, які можуть виникнути в оселі;

- основні причини виникнення пожеж;

- переваги і недоліки різних типів вогнегасників;

- ознаки виникнення аварії на підприємстві;

- правила перевезення вантажів і виконання маневрів на велосипеді;

- види і телефони державних служб надання допомоги в екстремальних ситуаціях;

- основні складові домашньої  аптечки та їх призначення.

Розпізнає:

- негорючі, легкозаймисті речовини і матеріали;

- препарати побутової хімії за рівнем безпеки;

- стадії пожежі і типи вогнегасників;

- групи промислових об’єктів за наслідками аварій;

- елементи конструкції велосипеда, що впливають на безпеку руху;

- сигнали маневрування велосипедистів;

- ознаки ураження електричним струмом, хімічних опіків, отруєння;

пояснює:

- зміст поняття   «трикутник вогню»;

- необхідність використання велосипедного шолома;

- правила зберігання і використання ліків і препаратів побутової хімії; - необхідність надання першої  допомоги.

Діяльнісний компонент

Наводить приклади ситуацій, в яких вогонь може бути особливо небезпечним.

аналізує наслідки неправильного перевезення вантажів на велосипеді;

уміює:

- користуватися газовою плитою, перекривати вентилі водогону, вимикати електрику на щитку;

- організовано евакуюватися з приміщення у разі пожежі;

- перевіряти пожежну безпеку своєї оселі;

- застосовувати належні засоби пожежогасіння при різних типах пожеж;

- захищати органи дихання, правильно діяти у разі загоряння одягу на людині;

- обирати відповідні алгоритми дій у разі сигналу цивільної оборони;

- добирати одяг для велосипедних прогулянок;

- обирати безпечні способи маневрів на велосипеді;

- складати стислі та інформативні повідомлення для рятувальників;

- викликати рятувальників і надавати їм посильну допомогу.

Ціннісний компонент

адекватно оцінює свої можливості надавати першу допомогу потерпілим при ураженні електричним струмом, хімічних опіках, отруєннях, ДТП;

дотримується правил:

- користування газовими приладами, електроприладами, водогоном, тепловими мережами, засобами побутової хімії;

- пожежної безпеки;

- дорожнього руху для пішохода, пасажира, велосипедиста

 

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§26

 

28.

 

Причини виникнення пожеж. Стадії розвитку пожежі

Відпрацювання навичок екстреної евакуації з приміщення школи і своєї оселі

§27завд. ст 156 пис

 

29.

 

Пожежна охорона. Профілактика пожеж. Засоби пожежогасіння

Відпрацювання навичок безпечної поведінки при небезпеці ураження електричним струмом та допомоги при ураженні електричним струмом

§28

 

30.

 

Види небезпечних промислових об’єктів

Моделювання допомоги при попаданні на тіло  речовин побутової хімії та  при отруєнні ними

 

§29 завд. 3 ст 162 пис

 

31.

 

Ти велосипедист

 

§30

 

32.

 

Безпека руху велосипедиста

 

§31

 

33.

 

Телефони аварійних служб. Правила  взаємодії з рятувальниками

Оцінка захаращеності під’їзду до будинку спец автомобілів  служби ДСНС Моделювання ситуації виклику рятувальних служб

§32

 

34.

 

Перша допомога при ураженні електричним струмом, попаданні хімічних речовин на шкіру, отруєнні, ДТП

 

§33 завд. ст 190 пис

 

35.

 

Узагальнення з теми „Безпека в побуті і навколишньому середовищі”

 

§

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Savchenok Elena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
5510
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку