Календарно-тематичне планування уроків алгебри в 11 класі (профільний рівень) ІІ семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків алгебри в 11 класі (профільний рівень) на 2 семестр складено згідно програми "Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (Профільний рівень)., за підручником "Алгебра 11 клас" Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова (Алгебра та початки аналізу), 2011 рік видання. Планування містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів зазначені у програм. Матеріал призначений для вчителів, які працюють у 11 класі (профільний рівень)

Перегляд файлу

“УЗГОДЖЕНО” 

Заст. директора з НВР 

___________________

 

«_____»___________ 20___ р.

        “ЗАТВЕРДЖЕНО”                                          

Директор 

___________________

 

«_____»___________20___р.

 

Розглянуто на засіданні методичного об'єднання вчителів

протокол від  _________________ № _____           Голова МО      _________________

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ АЛГЕБРИ В 11 КЛАСІ

 (профільний рівень)

вчитель _________________________________

 

Складено за програмою ”НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень”

Підручник:  Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владимирова Н. Г. Алгебра (Алгебра и начала  анализа): учеб. для 11 кл. общеобразоват. учебн. завед.: академ. уровень, профил. уровень. — К. : Освіта, 2011. — 400 с.

 

Виконання програм та навчальних планів

Час

Кількість годин

 

за програмою

згідно календарного планування

Тиждень

5

5

За І семестр

80

 

За ІІ семестр

95

 

Рік

175

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Показникова та логарифмічна функції

36

2

2

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

18

1

3

Інтеграл та його застосування

26

2

4

Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація

30

1

5

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу

65

1

РАЗОМ:

175

7

ІІ семестр

 

№ з\п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

ІV.   Рівняння,  нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація (30 год)

Учень (учениця):

розрізняє види рівнянь та їх систем, нерівностей та їх систем, методи розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем;

обґрунтовує рівносильність виконаних перетворень;

застосовує загальні методи та прийоми до розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем;

розв’язує рівняння, нерівності, системи рівнянь та нерівностей з параметрами;

за описами реальних ситуацій;

розв’язує задачі, моделями яких є відомі рівняння або системи рівнянь.

 1.  

Метод розв‘язування рівнянь з однією змінною (рівносильні перетворення) 

 

 

 1.  

Метод розв'язування рівнянь з однією мінною (заміна змінної)

 

 

 1.  

Метод розв‘язування рівнянь з однією змінною (застосування властивостей функцій)

 

 

 1.  

Різні  методи розв‘язування рівнянь з однією змінною

 

 

 1.  

Метод розв‘язування нерівностей з однією змінною (рівносильні перетворення) 

 

 

 1.  

Метод розв‘язування рівнянь з однією змінною (метод інтервалів)

 

 

 1.  

 Метод розв‘язування рівнянь з однією змінною (заміна змінної)

 

 

 1.  

Метод розв‘язування нерівностей з однією змінною (застосування властивостей функцій)

 

 

 1.  

Різні  методи розв‘язування нерівностей з однією змінною

 

 

 1.  

Розв‘язування рівнянь та нерівностей, що зводяться до квадратних

 

 

 1.  

Розв'язування показникових рівнянь та нерівностей

 

 

 1.  

Розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей

 

 

 1.  

Розв'язування тригонометричних рівнянь

 

 

 1.  

Розв'язування тригонометричних нерівностей

 

 

 1.  

Розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей

 

 

 1.  

Розв‘язування рівнянь з модулем

 

 

 1.  

Розв‘язування рівнянь та нерівностей з модулем

 

 

 1.  

Системи рівнянь та методи їх розв‘язування (рівносильні перетворення)

 

 

 1.  

Системи рівнянь та методи їх розв‘язування  (використання рівнянь-наслідків)

 

 

 1.         

Системи рівнянь та методи їх розв‘язування  (заміна змінної)

 

 

 1.         

Системи рівнянь та методи їх розв‘язування  (застосування властивостей функцій)

 

 

 1.         

Розв'язування систем рівнянь

 

 

 1.         

Рівняння  з параметрами

 

 

 1.         

Нерівності з параметрами

 

 

 1.         

Розв'язування завдань з параметрами

 

 

 1.         

Розв'язування завдань з параметрами

 

 

 1.         

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.         

Розв'язування задач

 

 

 1.         

Контрольна робота №6

 

 

 1.         

Аналіз контрольної роботи

 

 

V.   Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв'язування задач, резервний час (65 год)

 1.         

Обчислення числових виразів

 

 

 1.         

Розв'язування арифметичних задач

 

 

 1.         

Відсотки. Розв'язування задач

 

 

 1.         

Розв'язування задач на відсотки

 

 

 1.         

Формули скороченого множення. Перетворення виразів

 

 

 1.         

Дії  з многочленами. Теорема Безу

 

 

 1.         

Дробно-раціональні вирази

 

 

 1.         

Дробно-раціональні вирази та їх спрощення

 

 

 1.         

Ірраціональні вирази

 

 

 1.         

Ірраціональні вирази та їх спрощення

 

 

 1.         

Показникові вирази

 

 

 1.         

Логарифмічні вирази

 

 

 1.         

Тригонометричні вирази

 

 

 1.         

Спрощення тригонометричних виразів

 

 

 1.         

Арифметична прогресія

 

 

 1.         

Розв'язування задач на арифметичну прогресію

 

 

 1.         

Геометрична прогресія

 

 

 1.         

Розв'язування задач на геометричну прогресію

 

 

 1.         

Елементарні функції, їх графіки та властивості

 

 

 1.         

Елементарні функції, їх графіки та властивості

 

 

 1.         

Побудова графіків методом геометричних перетворень

 

 

 1.         

Побудова графіків функцій

 

 

 1.         

Похідна. Правила обчислення похідних

 

 

 1.         

Геометричний та механічний зміст похідної

 

 

 1.         

Застосування похідної для дослідження функцій

 

 

 1.         

Дослідження функцій

 

 

 1.         

Первісна. Інтеграл

 

 

 1.         

Обчислення невизначених інтегралів

 

 

 1.         

Обчислення визначених інтегралів

 

 

 1.         

Обчислення площ фігур

 

 

 1.         

Елементи комбінаторики

 

 

 1.         

Розв'язування комбінаторних задач

 

 

 1.         

Початки теорії ймовірностей

 

 

 1.         

Розв'язування задач на обчислення ймовірності подій

 

 

 1.         

Елементи статистики

 

 

 1.         

Розв'язування статистичних завдань

 

 

 1.         

Логарифмічна функція, її властивості та графік

 

 

 1.         

Показникова функція, її властивості та графік

 

 

 1.         

Розв'язування рівнянь

 

 

 1.         

Розв'язування нерівностей

 

 

 1.         

Контрольна робота

 

 

 1.         

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.         

Розв'язування завдань ЗНО минулих років

 

 

 1.         

Розв'язування завдань ЗНО минулих років

 

 

 1.         

Розв'язування завдань ЗНО минулих років

 

 

156-175

Резервний час

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
360
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку