19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови для 1 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови для 1 класу (2 години на тиждень) за підручником Quick Minds 1 Англійська мова (автори Г.Пухта, Г.Гернгрос, П.Льюїс-Джонс).
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків іноземної мови (англійської) 1  класу (2 години на тиждень)

СД — скоригована дата

 

з\п

Дата

СД

Тематична сфера

і ситуація спілкування

Мовленнєві

функції

Соціокультурна/ Соціолінгвістична

компетенція

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Лексика

Граматика/

Фонетика

Аудіювання/

Читання

Елементи письма/

Говоріння

I семестр

1. Я, моя родина та друзі (Friends)

1

 

 

Давай познайомимось!

Правила

нашого класу

Навчитися вітатися та прощатися, називати своє ім'я, реагувати на команди вчителя

Стежити за презентованою інформацією

Співпрацювати в групі

Hello!

Bye!

Listen!

Stand up! Sit down!

Pupil's Book

Lesson 1-3

p. 4-6

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

CD 1 (02-04)

Activity Book

Lesson 1-3

p. 4-5

2

 

 

 

Кольори та цифри

Описувати предмети

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки

 

Кольори: green, blue, red, yellow

Цифри: : one, two, three, four, five

Pupil's Book

Lesson 4-5, 7

p. 7-8, 10

Прослухати назви кольорів та цифр на малюнку та вказати на них

CD 1 (07-10, 12-13)

Activity Book

Lesson 4-5, 7

p. 7-8, 10

3

 

 

 

 

Назвати тварин на малюнку

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки

Animals: hippo, girae, zebra, flamingo, lion, parrot, elephant

 

Pupil's Book

Lesson 9-11

p. 12-14

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

CD 1 (16-20)

Activity Book

Lesson 9-11

p. 12-14

4

 

 

Знайомство з новими героями

 

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

Стежити за презентованою інформацією

Hello, Hi

імена героїв: Whisper, Thunder, Flash, Misty

Pupil's Book

Lesson 1

p. 22

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

CD 1 (29-31)

Activity Book

Lesson 1

p. 20

5

 

 

Скільки тобі років?

Питати однокласників про їх уподобання та повідомляти про свої

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Цифри: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

Pupil's Book

Lesson 2

p. 23

Розуміти короткі і прості вказівки

CD 1 (32-34)

Activity Book

Lesson 6-7

p. 21

6

 

 

Називаємо кольори та цифри

Називати кольори предметів

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Pupil's Book

Lesson 3

p. 24

 

Розуміти короткі і прості вказівки

CD 1 (35)

Activity Book

Lesson 3

p. 22

7

 

 

Мій улюблений колір

Описувати предмети.

Співпрацювати в парі

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Кольори: red, blue, green, orange, purple, yellow, brown; colour, balloon

 

Pupil's Book

Lesson 4

p. 25

Розуміти короткі і прості вказівки

CD 1 (37-39)

Activity Book

Lesson 4

p. 23

8

 

 

Зустрічаймо Супер Друзів

Вивчення літер Aa, Bb, Cc, Tt

Описувати предмети. Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

 

Стежити за презентованою інформацією

my turn

cool, power, cat

Pupil's Book

Lesson 5-6

p. 26

Розуміти короткі і прості вказівки

CD 1 (40-42)

Activity Book

Lesson 5-6

p. 24-25

Написання літер

9

 

 

Кольори України.

Узагальнення вивченого матеріалу

Повторення структур, представлених  у розділі

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

 

Кольори

Pupil's Book

p. 88

Розуміти короткі і прості вказівки

 

Називати кольори

 

2. Школа (At school). Свята

10

 

 

 

Шкільне життя

 

Називати шкільне приладдя

Стежити за презентованою інформацією

pencil, chair, bag, rubber, book, desk, notebook, ruler, pencil case, school

Pupil's Book

Lesson 1

p. 28

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

CD 1 (43-45)

Activity Book

Lesson 1

p. 26

11

 

 

Шкільне життя

Ставити короткі запитання та відповідати на них

Стежити за презентованою інформацією

Співпрацювати в групі

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

 

 

Pupil's Book

Lesson 2

p. 29

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

CD 1 (46-49)

Activity Book

Lesson 2

p. 27

12

 

 

Шкільне життя

Повідомляти про належність\неналежність чогось

Стежити за презентованою інформацією

 

It isn’t my pen.

It is my pen.

Pupil's Book

Lesson 3

p. 30

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

CD 2 (50)

Activity Book

Lesson 3

p. 28

13

 

 

Шкільне життя

 

 

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Стежити за презентованою інформацією

Sit (at your desk).

Open your (bag).

Close your (book).

Pass me (a pen).

Pupil's Book

Lesson 4

p. 31

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

CD 1 (52-55)

Activity Book

Lesson 4

p. 29

 

14

 

 

Шкільне життя

Вивчення літер

Ff, Hh, Mm, Rr

Розвиток навичок аудіювання

 

Правила поведінки: взаємодопомога

Просити вибачення

Стежити за презентованою інформацією

Watch out!

I’m sorry.

It’s OK, Mum.

Here you are.

Thank you.

Come back!

Here’s (your pencil).

Pupil's Book

Lesson 5

p. 32

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

CD 1 (56-57)

Activity Book

Lesson 5

p. 30

Написання літер

15

 

 

Шкільне життя

 

Описувати предмети. Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками. Відтворювати скоромовку

Правила ввічливості

peaches, , fat rat, dog

Pupil's Book

Lesson 6

p. 33

Розуміти короткі і прості вказівки

CD 1 (58-59)

Activity Book

Lesson 6

p. 31

16

 

 

Шкільне життя.

Узагальнення вивченого матеріалу

Повторення структур, представлених  у розділі

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

 

Повторення лексики попередніх уроків

Pupil's Book

Lesson 7-8

p. 34-35

Розуміти короткі і прості вказівки

CD 1 (60)

Activity Book

Lesson 7-8

p. 32-33

 

3. Дозвілля (Let's play)

17

 

 

Мої улюблені іграшки

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

Уважно стежити за презентованою інформацією

kite, doll, monster, plane, ball, go-kart, toy shop, race, computer game, train, car, bike

Pupil's Book

Lesson 1

p. 36

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

CD 1 (61-63)

Activity Book

Lesson 1

p. 34

18

 

 

Яка твоя улюблена іграшка?

Задавати короткі запитання та відповідати на них

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки

 

Hello! How are you?

I’m fine, thanks.

What’s your favourite toy?

My favourite toy’s my ball.

Pupil's Book

Lesson 2

p. 37

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

CD 1 (64-66)

Activity Book

Lesson 2

p. 35

19

 

 

Поговоримо про улюблені іграшки

Розповідати про іграшки

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Pupil's Book

Lesson 3

p. 38

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

CD 1 (67)

Activity Book

Lesson 3

p. 36

 

20

 

 

Давай пограємо разом

 

Описувати іграшки

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new

Pupil's Book

Lesson 4

p. 39

Прослуховувати та відповідно реагувати на прослухані висловлювання

CD 1 (69-72)

Activity Book

Lesson 4

p. 37

21

 

 

Веселі перегони

Вивчення літер Dd, Nn, Ss, Pp

Обговорювати історію

 

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Pupil's Book

Lesson 5

p. 40

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

CD 1 (73)

Activity Book

Lesson 5

p. 38

Написання літер  Pp, Nn, Ss, Dd  за зразком

22

 

 

Граємо та навчаємось.

 

 

Називати предмети, зображені  на малюнку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

panda, salad, mat, pan, sad, cap, fan, tap

 

Pupil's Book

Lesson 6

p. 41

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

CD 1 (74-76)

Activity Book

Lesson 6

p. 39

23

 

 

Моє дозвілля

Узагальнення вивченого матеріалу

Повторити вивчений матеріал

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Pupil's Book

Lesson 7-8

p. 42-43

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

CD 1 (77-80)

Activity Book

Lesson 7-8

p. 40-41

24

 

 

Повторення розділів 1-2

 

Повторити вивчений матеріал

Уважно стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх розділів

Pupil's Book

p. 44-45

Елементи читання – презентація слів

Activity Book

p. 42-43

 

4. Природа (Pet Show). Свята

25

 

 

В світі тварин

Розповідати про тварин

Стежити за презентованою інформацією

elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat, pet show, all

Pupil's Book

Lesson 1

p. 46

Розуміти короткі і прості вказівки

CD 2 (02-03)

Activity Book

Lesson 1

p. 44

26

 

 

Знайди тваринку

Описувати тварин та повідомляти про їх місцезнаходження

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

in, on, under, draw

Pupil's Book

Lesson 2

p. 47

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

CD 2 (04-06)

Activity Book

Lesson 2

p. 45

27

 

 

Знайди тварин та порахуй їх

Описувати тварин та повідомляти про їх місцезнаходження

 

Розуміння конкретної інформації

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Pupil's Book

Lesson 3

p. 48

Розуміння детальної інформації

CD 2 (07-08)

Activity Book

Lesson 3

p. 46

28

 

 

Яка тварина тобі подобається?

Повідомляти про смаки та уподобання

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки Співпрацювати в парі

happy mouth, sad mouth

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Pupil's Book

Lesson 4

p. 49

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

CD 2 (09-13)

Activity Book

Lesson 4

p. 47

29

 

 

Цікаві історії про тварин.

Вивчення літер Ii, Ww, Kk, Gg

Розвиток навичок аудіювання

 

Уважно стежити за презентованою інформацією

come back, touch

clever, amazing

Pupil's Book

Lesson 5-6

p. 50-51

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Читати окремі слова

CD 2 (14-18)

Activity Book

Lesson 5-6

p. 48-49

Написання літер за зразком

30

 

 

Як тварини маскуються?

Описувати тварин та повідомляти про їх місцезнаходження

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

camouflage, snake, crocodile, butterfly, tiger, giraffe, hide, grass, leaf, ground

Pupil's Book

Lesson 7-8

p. 52-53

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і прості вказівки

Activity Book

Lesson 7-8

p. 50-51

31

 

 

Урок узагальнення вивченого лексико-граматичного матеріалу

Повторення структур, представлених  у розділі

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків та розділів

Pupil's Book

p. 108-109

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

 

Activity Book

p. 88-89

32

 

 

Урок узагальнення вивченого лексико-граматичного матеріалу

Повторення структур, представлених  у розділах

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків та розділів

Pupil's Book

p. 110-111

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

 

Activity Book

p. 80-91

 

 

doc
Додано
15 березня 2020
Переглядів
2759
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку