Календарно-тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 9 класах за підручником Карпюк О.Д., 2 год.

Про матеріал

Календарно–тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 9 – Є, Ж кл. /2 год./тиж.

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

 • Карпюк О.Д., Англійська мова (9-й рік навчання) (English (the 9th year of studies)): підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2017.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2017.

9 – Є клас (Вт., Ср.)

За програмою: 2 год. х 18 тижнів = 36 год.

Вихідні дні: 01.05.2019 (Ср.)

За журналом: 35 год.

9 – Ж клас (Вт., Чт.)

За програмою: 2 год. х 18 тижнів = 36 год.

Вихідні дні: 09.05.2019 (Чт.)

За журналом: 35 год.

Тема 5. Наука та технічний прогрес

8 год.

Тема 6. Природа та погода

8 год.

Тема 7. Англомовні країни

7 год.

Тема 8. Україна

7 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р., робота над помилками.

Підсумковий урок за рік.

1

Всього:

35 год.

Тема 5. Наука та технічний прогрес

8 год.

Тема 6. Природа та погода

8 год.

Тема 7. Англомовні країни

7 год.

Тема 8. Україна

7 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р., робота над помилками.

Підсумковий урок за рік.

1

Всього:

35 год.

уро-ку

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Домашнє

завдання

9 - Є

9 - Ж

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Тема 5. Наука і технічний прогрес. (8 год.)

 • 1.

15/01

15/01

Наука і технічний прогрес. Сучасні пристрої в житті та в побуті. Введення та активізація ЛО по темі.

An artist, an architect,

an engineer, a reason, an inventor, to launch, to exist

Впр. 2c, с.119.

Впр. 3, с.119.

Впр. 4a, с.120.

Впр. 7, с.120.

Впр. 1, с.118.

Впр. 2b, с.119.

Впр. 9, с.123.

Впр. 7, с.120.

Впр. 4c, с.120.

Впр. 5, с.120.

Впр. 6 с.121

*Впр.7d с.122

 • 2.

16/01

17/01

Гадузі науки. Видатні вчені. Словотвір. Формув. навичок читання та аудіювання.

Geology, chemistry,

botany, biology, physics, an invention, a theory, to discover, to invent

Впр. 2, с. 124.

Впр. 3a, с.125.

Впр. 6, с.127

Впр. 3b, с.125.

Впр. 1, с.124

Впр. 4, с.126.

Заповнення таблиці

Впр.7 с.127

(відп. на питан.)

WB ex.8,9;pp.63-64

 • 3.

22/01

22/01

Перші винаходи та відкриття. Розвиток навичок читання та граматики (Пасивний стан дієслів).

An explorer, exploration, an observer, observation, to explore, to observe, to succeed

Present Passive.

Past Passive.

Впр. 4,

с. 131

Впр. 1b, с.129

Впр. 3b, с.131

Впр. 6c, с.131

Впр. 1a, с.128

Впр. 3a, с. 130

Впр. 5, с. 132

Впр. 2, с. 130

Впр. 3b, с. 131

Написати твір за темою уроку; вик. впр.5 с.132

WB ex.11-p.65

 • 4.

23/01

24/01

Роль винаходів у нашому житті. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

An achievement, cell, humanity, affordable, awesome, harmful, remote

Passive Voice

Впр. 6, с. 134

Впр. 8, с. 136

Discussion

Впр. 7a, с.134

Впр. 7b, с.135

Доповнення речень

Впр.9 с.136

WB ex.13-pp.66-67

 • 5.

29/01

29/01

Відомі винахідники.

Розвиток навичок говоріння.

Purpose, riddle, to depend on, recent

Passive Voice

Впр. 3, с.138

Впр. 1a, с.136

Впр. 1b, с.137

Діалоги

Впр. 2, с. 137

Впр. 4a, с. 138

Впр. 4b, с. 138

Впр.7 с.143

WB ex.15-p.69, ex.17-p.71

 • 6.

30/01

31/01

Поговоримо про майбутнє. Розвиток навичок говоріння.

Disease, to apply, curious, overseas, mainly

Present Passive

Past Passive

Впр. 6a,

с. 142

Впр. 5b,6b,

с. 142

Впр. 5a, с.139

Впр. 10a,с.144

Впр. 1,с.145

Впр.10a, с.144

Доп. таблиці.

Впр.10 а с.144

WB ex.21,22-pp.73-74

 • 7.

05/02

05/02

Що ти любиш писати? Написання біографії. Вдосконал. навичок письма.

Впр. 8, с.143 Впр. 9, с.144

Expressing

opinion

Написання твору.

Впр. a, с.145

Знайти інф. про одного з укр. учених

 • 8.

06/02

07/02

Наука і технічний прогрес. Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

Повторити с.118-145

WB ex.23-p.74

 • Тема 6. Природа і погода (8 год.)
 • Тема 6. Природа і погода (8 год.)
 • 9.

12/02

12/02

Природа і погода. Значення природи для тебе. Введення ЛО та форм навичок читання.

Climate change, rubbish, gro-wing population, pollution, danger, environment, to pol-lute, environmental, to recyc-le, to reduce, to reuse, to save

Present Passive,

Past Passive

Discussion.

Впр.1, с.146

Впр. 3,с. 147

Впр. 5, с. 149

Впр. 2, с.146

Впр. 4, с.147

Написати твір за зразком Впр.7 с.150

 • 10.

13/02

14/02

У нас немає іншої Землі. Активізація лексики та формуван навичок говоріння.

Global warming, pollution, the ozone layer, deforesta-tion, recycling, electric car, alternative energy

Present Passive.

Past Passive

Впр. 6, с.150

Впр. 7b, с.151

Впр. 9b, с.152; WB ex.3,4-pp.77-78

 • 11.

19/02

19/02

Рослинний та тваринний світ України. Розвиток навичок діалог. та монолог. мовлення.

Назви рослин, диких та свійських тварин. endangered animal and plant species, to protect,

Впр. 8, с.151

Впр. 9a, с.151

Заповнення таблиці

Повідомлення по темі; WBex.5-pp.78-79

 • 12.

20/02

21/02

Що Ви можете зробити, щоб урятувати Землю? Розвит навичок аудіювання.

A container, oxygen, a surface, survival, coastal,

waste

Впр. 2a,b,

3a, с.153.

Впр. 6a,b; с.156

Впр. 1, с.152

Впр. 3b, с.154

Впр. 4, с.154

Впр. 5, с.155

Заповнення таблиці

Впр.7а,в;с.156

WB ex.6-p.79

 • 13.

26/02

26/02

Що нам слід зробити? Формування грамат навичок (Уживання умовних речень І типу).

Уживання умовних речень І типу.

Впр. 3, с.157

Впр. 4, с.158

Discussion

Впр. 1, с.157

Тексти “Pollu-tion” та “Alter-native Energy”

Впр. 2, с.157

Впр.5, с.158 WB 15-pp.84-85, ex.18-p.87

 • 14.

27/02

28/02

Поговорімо про охорону довкілля. Розвиток навичок говоріння.

Habitat, to preserve, to spill, to survive, extinct, to get rid of, to run out of, endangered, oxygen

Modal Verbs

Впр. 1, с.159

Впр. 4, с.162

Впр. 5b, с.163

Впр. 2a, с.159

“Do you know”

box, с. 160.

Впр. 6, с.164

Впр. 2b, с.160 Впр. 8, с.165

Заповн. табл.

Впр 7, с. 164;

Впр. 9 a, b,

с. 165–166.

 • 15.

0503

05/03

Охорона довкілля в Україні. Вдосконалення навичок письма.

Picturesque, wildlife, valu-able, a predator, a shrinking, to cause, illegal shooting, a lack, a stork, an inhabitant

Present

Past Passive.

Modal Verbs

discussion

Впр. 1, с.167

“Do you know?” box, с.166–167. “Environmental

Protection in

Ukraine”

Написання плану.

Доповнення речень

Напис. лист впр. 2 с.167

WB ex.17-p.86, ex.19-p.88

 • 16.

06/03

07/03

Природа і погода. Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

Повт.с. 146-167; WBex.20-pp.88-89

Тема 7. Англомовні країни (7 год.)

Тема 7. Англомовні країни (7 год.)

 • 17.

12/03

12/03

Англомовні країни. Карта Великобританії. Введення ЛО по темі та формування навичок читання.

Independent, linked, located, governed, diverse, varied, society, the United

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Prepositions

Впр 1, с.182

Впр. 2a, с.182

Впр. 2d,с.183

Впр. 4, с.185

Впр. 5a, с.185

Впр. 2b, с.182

Впр. 3, с.184

Заповн. табл. Склад.

a mind-map.

Впр. 2, c.182

Впр.4, с.185

Впр.5в с.186

WB ex.3-pp.91-92

 • 18.

13/03

14/03

Історичні відомості та різноманітність традицій. Формування навичок говоріння та аудіювання.

Sword, shield, traffic,

conveniently, sandwich,

butler, gambling, accents

Total population, national

symbol, national day, the

UK, the United Kingdom,

Great Britain, Britain

Prepositions.

Articles with proper

names

Впр. 2, с.188

Впр. 3a,b,c;

с.189

Впр. 3 d,4 a,

с. 190

Впр. 6, с.186

Обмін інформацією.

Впр. 8, с.187

Впр. 1, с.188

Впр. 7, с. 186

Тексти

Впр. 4b, с.190

Впр. 8,

с.18 (питан)

Заповн. табл.

Впр. 5b, с.191

Скла 10 запит для опитуван.;

Впр. 5 а с.191

WB ex.4,6-pp.92-93

 • 19.

19/03

19/03

Об'єднане Королівство вчора, сьогодні і завтра. Робота з картою. Формув. нав. говоріння та грамат. навичок (Уживання часів).

England, Scotland, Wales, Northern Ireland, Dinosaur Park, the bronze age, Show-down, the Welsh dragon, the underground tour, Cardiff, coal mine, bone cave, Big Pit, patron saint

Past Tenses.

Future Tenses revision.

Articles with proper names

Articles with proper names

Впр. 5a, с.198

Explanation.

Впр. 1, с.192

Defining the

verb tenses

Впр. 1, с.194

Впр. 7, с.200

Текст “Sir Isaac

Newton”.

Впр. 5, с.194

Впр. 3a, с.196

Впр. 3b, с.197

Factfile, с.197

Впр. 2, с.192.

Впр. 3 (реч. 1–8),

с.193.

Впр. 4, с.193.

Складання

a mind-map.

Впр. 5b, с.198

Впр. 3 (реч. 9–15), с. 193;

Впр. 7, с.194.

Впр. 6а, с.199

 • 20.

20/03

21/03

Створення блогу про Велику Британію.

Розвиток навичок письма.

Accommodation, camp-grounds, budget hotels,

laundry, facilities, Lidl

Aldi, Sainsbury's, money saving, to book Campin-mygarden, Summertime

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with proper

names

Впр. 6b, с.200

Впр. 4, с.198

Впр. 8, с.200

Обмін інформацією

Reading the

blog's information

Making notes. Впр. 6, с.194

Впр. 2, с.195

Впр.1 с.200

WB ex.7,8-pp.94-95

 • 21.

02/04

02/04

Навколо Великоританії. Розвиток навичок говоріння та читання.

Belfast, Cardiff, London,

Edinburgh

Назви міст та пам'яток історії та культури.

Past Future Tenses.

Articles with proper names

“Do you know

the British land-marks?” quiz.

Впр. 5 b,

с. 205

Впр. 1b, с.202

Впр. 2, с.204

Впр. 3, с.204

Впр. 5a, с.205

Впр. 5c, с.206

Впр. 1a, с.201

Впр. 2, с.203

Quiz reading

Впр. 5c, с.206

Складання списку запитань

Впр. 5c, с.206

Впр. 4 a, b,

с. 205-206

WB ex.13,14-pp.98-100

 • 22.

03/04

04/04

Великі та відомі міста. Вдосконалення навичок аудіювання та граматичних навичок.

Highlands, Cambridge,

Snowdown, Lake District,

Cheviot Hills, Bath, York-shire Moors, Brighton,Up-land, navigable, county, borough, iron ore, brass-ware, blast furnace, steam engine, allotment, cluster

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with proper names

Present and Past Simple

Passive

Впр. 1a, с.207

Впр. 2a, с.207

Впр3a,b; с.209

Впр.2b,c; с.208

Впр. 4, с.210

Впр. 4 (речен.

1–8), с.212

“Travel to

Ukraine. Useful

information”

Впр. 1, с.213

Впр. 2, с.214.

Впр. 1b, с.207

Впр. 1, с.210

Впр. 2, с.211

Заповнення таблиці

Впр. 3 c, с. 210; *Впр. 5, с. 210.

WB ex.16,17-p.101

 • 23.

09/04

09/04

Розкажи мені про ВБ.

Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

Articles with proper names

Asking/Giving directions.

Впр. 3, с.215

Впр. 4b, с.215

Впр. 4a, с.215

Впр. 6a, с.216

Впр. 5, с.216

Впр. 3,

с.211–212

Написання тез

Впр. 6b, с.217

WB ex.18-p.102

Тема 8. Україна (7 год.)

Тема 8. Україна (7 год.)

 • 24.

10/04

11/04

Україна – наша Батьківщина. Введення та активізація ЛО по темі.

Назви міст та пам'яток

історії та культури.

Articles with common аnd proper names

Текст “British

towns”

About places of

interest booklet

presentation.

Answ. questions

Reading

a tourist guide

booklet

Доповнення речень. Скла дання турист. буклету

Впр. 1, с. 217.

WB ex.3,4-pp.105-107

 • 25.

16/04

16/04

Історичні відомості про Україну. Що подивитися в Україні? Формування навичок письма.

Назви міст та пам'яток

історії та культури.

Present and Past Simple

Passive.

Впр. 1, с.218

Відповіді на питання.

Впр. 4, с.222

Впр. 2a, с.218

Впр. 3, с.220

Впр. 2b, с.220

Впр. 5,с. 222

WB ex.5,6-pp.108-110

 • 26.

17/04

18/04

Визначні місця України. Формування навичок аудіювання.

If I go to…, I will choose… being in…, I'd like to see… /I'd prefer to go…among of all of…sights ,I'd want to…

Articles with common аnd proper names

Впр. 7b, с. 224

Впр. 6, с.223

Відпов. на пит.

Впр. 8, с.224

Впр. 9, с.225

Впр. 6, с.223

Текст

“Whatto

See in theUK”

Доп. речень.

Впр. 7a, с.224

Заповнення таблиці

Впр. 10, с. 225.

WB ex.11,12-pp.114-115

 • 27.

23/04

23/04

Повернімося до України. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

Назви міст та пам'яток

історії та культури.

Впр. 1, с.226

Впр. 3 (питання

1–7), с. 32

Впр. 4, с.233

Відп. на пит.

Впр. 2, с.226.

Teкст “Odesa”

Доповнення речень

Впр. 5, с. 233

WBex.13-p.116

 • 28.

24/04

25/04

В пошуках інформації. Розвиток навичок діалогіного мовлення. Робота в парах.

Past and

Future Tenses.

Articles with common аnd proper names

Впр. 3 (пит8–10), с.232 “In a travel agency” діалог.

Відп на питан.

Обговорення.

Впр. 2, с.230

Впр. 5, с. 233

WB ex.15-p.118

 • 29.

30/04

30/04

Розкажи мені про Україну. Вдосконалення навичок говоріння.

Odesa, Truskavets', Uman', Chernyhiv, Kolomyia, Mukacheve, Zaporizhzhia

“Around

Ukraine” quiz

Reading the

tourist guide

booklet “Tun-nel of Love”

Знайти додатк інф. по темі

 • 30.

07/05

02/05

Моє рідне місто та інші міста України. Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

Повторити

с. 201-233

 • 31.

08/05

07/05

Контроль навичок аудіювання по темі

«Наука і технічний прогрес

Повт. лексики

 • 32.

14/05

14/05

Контроль навичок читання по темі

«Природа і погода»

Повт. структуру листа, твору

 • 33.

15/05

16/05

Контроль навичок письма по темам «Англомовні країни», «Україна», «Наука і технічний прогрес», «Природа і погода»

Підготув. розповідь по темі

 • 34.

21/05

21/05

Контроль навичок говоріння по темам «Англомовні країни», «Україна», «Наука і технічний прогрес», «Природа і погода»

Повторення граматичного та

лексичного матеріала

22/05

23/05

Аналіз контрольних робіт, робота над помилками.

Підсумковий урок за рік.

Перегляд файлу

Календарно–тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 9 – Є, Ж кл. /2 год./тиж.

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

 

 • Карпюк О.Д., Англійська мова (9-й рік навчання) (English (the 9th year of studies)): підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2017.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2017.

9 – Є клас (Вт., Ср.)

За програмою: 2 год. х 18 тижнів = 36 год.

Вихідні дні: 01.05.2019 (Ср.)

За журналом: 35 год.

9 – Ж клас (Вт., Чт.)

За програмою: 2 год. х 18 тижнів = 36 год.

Вихідні дні: 09.05.2019 (Чт.)

За журналом: 35 год.

Тема 5. Наука та технічний прогрес

8 год.

Тема 6. Природа та погода

8 год.

Тема 7. Англомовні країни

7 год.

Тема 8. Україна

7 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р., робота над помилками.

Підсумковий урок за рік.

1

Всього:

 35 год.

Тема 5. Наука та технічний прогрес

8 год.

Тема 6. Природа та погода

8 год.

Тема 7. Англомовні країни

7 год.

Тема 8. Україна

7 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р., робота над помилками.

Підсумковий урок за рік.

1

Всього:

 35 год.

 

уро-ку  

Дата 

Тема уроку

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Домашнє

завдання

9 - Є

9 - Ж

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

 

Тема 5. Наука і технічний прогрес.  (8 год.) 

 1.  

  15/01

  15/01

Наука і технічний прогрес. Сучасні пристрої в житті та в побуті. Введення та активізація ЛО по темі.

An artist, an architect,

an engineer, a reason, an inventor, to launch, to exist

 

Впр. 2c, с.119.

Впр. 3, с.119.

Впр. 4a, с.120.

Впр. 7, с.120.

Впр. 1, с.118.

Впр. 2b, с.119.

Впр. 9, с.123.

 

Впр. 7, с.120.

 

Впр. 4c, с.120.

Впр. 5, с.120.

Впр. 6 с.121

*Впр.7d с.122

 1.  

  16/01

  17/01

Гадузі науки. Видатні вчені. Словотвір. Формув. навичок  читання та аудіювання.

Geology, chemistry,

botany, biology, physics, an invention, a theory, to discover, to invent

 

 

Впр. 2, с. 124.

Впр. 3a, с.125.

Впр. 6, с.127

Впр. 3b, с.125.

 

Впр. 1, с.124

Впр. 4, с.126.

Заповнення таблиці

Впр.7 с.127

(відп. на питан.)

WB ex.8,9;  pp.63-64

 1.  

22/01

22/01

Перші винаходи та відкриття. Розвиток навичок читання та граматики (Пасивний стан дієслів).

An explorer, exploration, an observer, observation, to explore, to observe, to succeed

Present Passive.

Past Passive.

Впр. 4,

с. 131

 

Впр. 1b, с.129

Впр. 3b, с.131

Впр. 6c, с.131

Впр. 1a, с.128

Впр. 3a, с. 130

Впр. 5, с. 132 

Впр. 2, с. 130

Впр. 3b, с. 131

Написати твір за темою уроку; вик. впр.5 с.132

WB ex.11-p.65

 1.  

23/01

24/01

Роль винаходів у нашому житті. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

An achievement, cell, humanity, affordable, awesome, harmful, remote

Passive Voice

 

Впр. 6, с. 134

Впр. 8, с. 136

Discussion

Впр. 7a, с.134

Впр. 7b, с.135

Доповнення речень

Впр.9 с.136

WB ex.13-pp.66-67

 1.  

29/01

29/01

Відомі винахідники.

Розвиток навичок говоріння.

Purpose, riddle, to depend on, recent

Passive Voice

Впр. 3, с.138

Впр. 1a, с.136

Впр. 1b, с.137

Діалоги

Впр. 2, с. 137

Впр. 4a, с. 138

Впр. 4b, с. 138

Впр.7 с.143

WB ex.15-p.69, ex.17-p.71

 1.  

30/01

 

31/01

 

Поговоримо про майбутнє. Розвиток навичок говоріння.

Disease, to apply, curious, overseas, mainly

 

Present Passive

Past Passive

Впр. 6a,

с. 142

 

Впр. 5b,6b,

с. 142

 

Впр. 5a, с.139

Впр. 10a,с.144

Впр. 1,с.145

Впр.10a, с.144

Доп.  таблиці.

 

Впр.10 а с.144

WB ex.21,22-pp.73-74

 1.  

05/02

05/02

Що ти любиш писати? Написання біографії. Вдосконал. навичок письма.

 

 

 

Впр. 8, с.143 Впр. 9, с.144

Expressing

opinion

 

Написання твору.

Впр. a, с.145

Знайти інф. про одного з укр. учених

 1.  

06/02

07/02

Наука і технічний прогрес. Узагальнення вивченого матеріалу по темі. 

 

 

 

 

 

 

Повторити с.118-145

WB ex.23-p.74

Тема 6. Природа і погода (8 год.)

 

Тема 6. Природа і погода (8 год.)

 1.  

12/02

12/02

Природа і погода. Значення природи для тебе. Введення ЛО та форм навичок читання.

Climate change, rubbish, gro-wing population, pollution, danger, environment, to pol-lute, environmental, to recyc-le, to reduce, to reuse, to save

Present Passive,

Past Passive

 

Discussion.

Впр.1, с.146

Впр. 3,  с. 147

Впр. 5, с. 149

 

Впр. 2, с.146

Впр. 4, с.147

 

Написати твір за зразком Впр.7 с.150

 

 1.  

13/02

14/02

У нас немає іншої Землі. Активізація лексики та формуван навичок говоріння.

Global warming, pollution, the ozone layer, deforesta-tion, recycling, electric car, alternative energy

Present Passive.

Past Passive

 

 

Впр. 6, с.150

 

Впр. 7b, с.151

 

 

Впр. 9b, с.152; WB ex.3,4-pp.77-78

 1.  

19/02

19/02

Рослинний та тваринний світ України. Розвиток навичок діалог. та монолог. мовлення.

Назви рослин, диких та свійських тварин. endangered animal and plant species, to protect,

 

 

Впр. 8, с.151

 

Впр. 9a, с.151

 

Заповнення таблиці

Повідомлення по темі; WB ex.5-pp.78-79

 1.  

20/02

21/02

Що Ви можете зробити, щоб урятувати Землю? Розвит навичок аудіювання.

A container, oxygen, a surface, survival, coastal,

waste

 

 

Впр. 2a,b,

3a, с.153.

Впр. 6a,b; с.156

Впр. 1, с.152

Впр. 3b, с.154

Впр. 4, с.154

Впр. 5, с.155

Заповнення таблиці

Впр.7а,в;с.156

WB ex.6-p.79

 1.  

26/02

26/02

Що нам слід зробити? Формування грамат навичок (Уживання умовних речень І типу).

 

Уживання умовних речень І типу.

 

Впр. 3, с.157

Впр. 4, с.158

Discussion

 

Впр. 1, с.157

Тексти “Pollu-tion” та “Alter-native Energy”

Впр. 2, с.157

Впр.5, с.158 WB 15-pp.84-85, ex.18-p.87

 1.  

27/02

28/02

Поговорімо про охорону довкілля. Розвиток  навичок  говоріння.

Habitat, to preserve, to spill, to survive, extinct, to get rid of, to run out of, endangered, oxygen

Modal Verbs

 

Впр. 1, с.159

Впр. 4, с.162

Впр. 5b, с.163

Впр. 2a, с.159

“Do you know”

box, с. 160.

Впр. 6, с.164

Впр. 2b, с.160 Впр. 8, с.165

Заповн. табл.

Впр 7, с. 164;

Впр. 9 a, b,

с. 165–166.

 1.  

0503

05/03

Охорона довкілля в Україні. Вдосконалення навичок письма.

Picturesque, wildlife, valu-able, a predator, a shrinking, to cause, illegal shooting, a lack, a stork, an inhabitant

Present

Past Passive.

Modal Verbs

 

discussion

Впр. 1, с.167

“Do you know?” box, с.166–167.  “Environmental

Protection in

Ukraine”

Написання плану.

Доповнення речень

Напис. лист впр. 2 с.167

WB ex.17-p.86, ex.19-p.88

 1.  

06/03

07/03

Природа і погода. Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

 

 

 

 

 

 

Повт.с. 146-167; WB ex.20-pp.88-89

Тема 7. Англомовні країни (7 год.)

 

Тема 7. Англомовні країни (7 год.)

 1.  

12/03

12/03

Англомовні країни. Карта Великобританії. Введення ЛО по темі та формування навичок читання.

Independent, linked, located, governed, diverse, varied, society, the United

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Prepositions

 

Впр 1, с.182

Впр. 2a, с.182

Впр. 2d,с.183

Впр. 4, с.185

Впр. 5a, с.185

Впр. 2b, с.182

Впр. 3, с.184

 

Заповн. табл. Склад.

a mind-map.

Впр. 2, c.182

Впр.4, с.185

Впр.5в с.186

 WB ex.3-pp.91-92

 1.  

13/03

 

14/03

 

Історичні відомості та різноманітність традицій. Формування навичок говоріння та аудіювання.

Sword, shield, traffic,

conveniently, sandwich,

butler, gambling, accents

Total population, national

symbol, national day, the

UK, the United Kingdom,

Great Britain, Britain

Prepositions.

Articles with proper

names

Впр. 2, с.188

Впр. 3a,b,c;

с.189

Впр. 3 d,4 a,

с. 190

  

Впр. 6, с.186

Обмін інформацією.

Впр. 8, с.187

Впр. 1, с.188

 

Впр. 7, с. 186

Тексти

Впр. 4b, с.190

 

Впр. 8,

с.18 (питан)

Заповн. табл.

Впр. 5b, с.191

Скла 10 запит для опитуван.;

Впр. 5 а с.191

WB ex.4,6-pp.92-93

 1.  

19/03

 

19/03

 

Об’єднане Королівство вчора, сьогодні і завтра. Робота з картою.   Формув. нав. говоріння та грамат. навичок (Уживання часів).

England, Scotland, Wales, Northern Ireland, Dinosaur Park, the bronze age, Show-down, the Welsh dragon, the underground tour, Cardiff, coal mine, bone cave, Big Pit, patron saint

Past Tenses.

Future Tenses revision.

Articles with proper names

Articles with proper names

 

Впр. 5a, с.198

Explanation.

Впр. 1, с.192

Defining the

verb tenses

Впр. 1, с.194

Впр. 7, с.200

 

Текст “Sir Isaac

Newton”.

Впр. 5, с.194

Впр. 3a, с.196

Впр. 3b, с.197

Factfile, с.197

 

Впр. 2, с.192.

Впр. 3 (реч. 1–8),

с.193.

Впр. 4, с.193. 

Складання

a mind-map.

Впр. 5b, с.198

Впр. 3 (реч. 9–15), с. 193;

Впр. 7, с.194.

Впр. 6а, с.199

 1.  

20/03

21/03

Створення блогу про Велику Британію.

Розвиток навичок письма.

Accommodation, camp-grounds, budget hotels,

laundry, facilities, Lidl

Aldi, Sainsbury’s, money saving, to book Campin-mygarden, Summertime

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with proper

names

 

 

Впр. 6b, с.200

Впр. 4, с.198

Впр. 8, с.200

Обмін інформацією

 

Reading the

blog’s information

 

Making notes. Впр. 6, с.194

Впр. 2, с.195

Впр.1 с.200

WB ex.7,8-pp.94-95

 1.  

02/04

02/04

Навколо Великоританії. Розвиток навичок говоріння та читання.

Belfast, Cardiff, London,

Edinburgh

Назви міст та пам’яток історії та культури.   

Past Future Tenses.

Articles with proper names

 

“Do you know

the British land-marks?” quiz.

Впр. 5 b,

с. 205 

Впр. 1b, с.202

Впр. 2, с.204

Впр. 3, с.204

Впр. 5a, с.205

Впр. 5c, с.206

Впр. 1a, с.201

Впр. 2, с.203

Quiz reading

Впр. 5c, с.206

 

Складання списку запитань

Впр. 5c, с.206

Впр. 4 a, b,

с. 205-206

WB ex.13,14-pp.98-100

 1.  

03/04

04/04

Великі та відомі міста. Вдосконалення навичок аудіювання та граматичних навичок.

Highlands, Cambridge,

Snowdown, Lake District,

Cheviot Hills, Bath, York-shire Moors, Brighton,Up-land, navigable, county, borough, iron ore, brass-ware, blast furnace, steam engine, allotment, cluster 

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with proper names

 

Present and Past Simple

Passive 

Впр. 1a, с.207

Впр. 2a, с.207

Впр3a,b; с.209

 

Впр.2b,c; с.208

Впр. 4, с.210

Впр. 4 (речен.

1–8), с.212

 

 Travel to

Ukraine. Useful

information”

Впр. 1, с.213

Впр. 2, с.214.

Впр. 1b, с.207

Впр. 1, с.210

Впр. 2, с.211

 Заповнення таблиці

Впр. 3 c, с. 210; *Впр. 5, с. 210.

WB ex.16,17-p.101

 1.  

09/04

09/04

Розкажи мені про ВБ.

Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

 

Articles with proper names

 

Asking/Giving directions.

Впр. 3, с.215

Впр. 4b, с.215   

Впр. 4a, с.215

Впр. 6a, с.216

Впр. 5, с.216

Впр. 3,

с.211–212

Написання тез

Впр. 6b, с.217

WB ex.18-p.102

Тема 8. Україна (7 год.)

 

Тема 8. Україна (7 год.)

 1.  

10/04

11/04

Україна – наша Батьківщина. Введення та активізація ЛО по темі.

Назви міст та пам’яток

історії та культури.

Articles with common аnd proper names

Текст “British

towns”

 

About places of

interest booklet

presentation.

Answ. questions

Reading

a tourist guide

booklet

Доповнення речень. Скла дання турист. буклету

Впр. 1, с. 217.

WB ex.3,4-pp.105-107

 1.  

16/04

16/04

Історичні відомості про Україну. Що подивитися в Україні? Формування навичок письма.

Назви міст та пам’яток

історії та культури.

Present and Past Simple

Passive.

Впр. 1, с.218

Відповіді на питання.

Впр. 4, с.222

Впр. 2a, с.218

Впр. 3, с.220

 

Впр. 2b, с.220

Впр. 5,с. 222

WB ex.5,6-pp.108-110

 1.  

17/04

18/04

Визначні місця України. Формування навичок аудіювання.

If I go to…, I will choose… being in…, I’d like to see… /I’d prefer to go…among of all of…sights ,I’d want to…

Articles with common аnd proper names 

Впр. 7b, с. 224

Впр. 6, с.223

Відпов. на пит.

Впр. 8, с.224

Впр. 9, с.225

Впр. 6, с.223

Текст

What to

See in the UK

 

Доп. речень.

Впр. 7a, с.224

Заповнення таблиці

Впр. 10, с. 225.

 WB ex.11,12-pp.114-115

 1.  

23/04

23/04

Повернімося до України. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

Назви міст та пам’яток

історії та культури.

 

 

Впр. 1, с.226

Впр. 3 (питання

1–7), с. 32

Впр. 4, с.233

Відп. на пит.

Впр. 2, с.226.

Teкст “Odesa”

 

Доповнення речень

Впр. 5, с. 233

WB ex.13-p.116

 

 1.  

24/04

25/04

В пошуках інформації. Розвиток навичок діалогіного мовлення. Робота в парах.

 

Past and

Future Tenses.

Articles with common аnd proper names 

 

Впр. 3 (пит8–10), с.232 “In a travel agency” діалог.

Відп на питан.

Обговорення.

Впр. 2, с.230

 

 

Впр. 5, с. 233

WB ex.15-p.118

 1.  

30/04

30/04

Розкажи мені про Україну. Вдосконалення навичок говоріння.

Odesa, Truskavets’, Uman, Chernyhiv, Kolomyia, Mukacheve, Zaporizhzhia

 

“Around

Ukraine” quiz

 

 

Reading the

tourist guide

booklet “Tun-nel of Love”

 

Знайти додатк інф. по темі

 1.  

07/05

02/05

Моє рідне місто та інші міста України. Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

 

 

 

 

 

 

Повторити

с. 201-233

 1.  

08/05

07/05

Контроль навичок аудіювання по темі

«Наука і технічний прогрес

  Повт.  лексики

 1.  

14/05

14/05

Контроль  навичок читання по темі

«Природа і погода»

  Повт. структуру листа, твору 

 1.  

15/05

16/05

Контроль навичок письма по темам «Англомовні країни», «Україна»,  «Наука і технічний прогрес»,  «Природа і погода»

  Підготув. розповідь по темі

 1.  

21/05

21/05

Контроль навичок говоріння по темам «Англомовні країни», «Україна»,  «Наука і технічний прогрес»,  «Природа і погода»

  Повторення граматичного та  

  лексичного матеріала

 1.  

22/05

23/05

Аналіз контрольних робіт, робота над помилками.

Підсумковий урок за рік.

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
14 січня 2019
Переглядів
2940
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку