24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 10 класі зі змістовими лініями (II семестр) за підручником О.Карп'юк

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови за підручником О.Карп'юк "Англійська мова" у 10-му класі, рівень стандарту, 3 години на тиждень (зі змістовими лініями).

Перегляд файлу

Календарне-тематичне планування уроків англійської мови в 10-Б класі за підручником О. Карп’юк “English

 3 години на тиждень (рівень стандарту)

 

з/п

Дата

Підтема

Змістова

лінія

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

                                     II семестр       Unit 5. Communication Technologies        Тема 5. Технології спілкування

48

 

Сучасні засоби комунікації в нашому житті, с. 72-74

Екологічна безпека та сталий розвиток: Обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для вирішення екологічних проблем. Здоров'я і безпека: Дискутує довкола питання впливу сучасних

засобів комунікації та комп’ютерних технологій на здоров’я людини. Підприємливість та фінансова грамотність: Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

 

An access, a data, a device, an attachment, hardware, input, output, software, online, to surf

International words

Текст, с.72; впр. 3-4, с. 72-74

Впр. 3, с. 72

Dialogues; в. 1-2, с. 72

в. 6, 8, 9, с. 75

WB, p. 47

Впр.2, с. 47/РЗ (письмово)

49

 

З чого складається комп’ютер? с. 74-75

Conditionals

Впр. 5, с. 74

Short dialogues

Dialogues; в.  8, 9, с. 75

Mind-Map

Впр. 7, с. 75 (письмово)

50

 

Комп’ютерне обладнання, с. 76

Phrasal verbs

Впр. 1-2, с. 76

Riddles

Обговорення проблемних питань

Заповнення таблиці, с.75

Впр. 3, с. 76; усне повідомлення

51

 

Основні комп’ютерні операції, с. 77-78

ЛО уроку,

с. 77

Phrasal verbs: hack into, log on/in, scroll up

Впр. 2, с. 78

TS, p. 191

Впр. 1, с. 77

в. 1, с. 77

в. 3, с. 78

Впр. 4, с. 78; 15 запитань

52

 

Комп’ютери та їх переваги, с. 79

ЛО уроку,

с. 79

Pick up, back (smth) up

Впр. 1, с. 79

Впр. 3-4, с. 79

Впр. 2, 5, с. 79

Mind-Map

Усне повідомл. “My Computer”

53

 

Інтернет

с. 80-81

Useful phrases

с. 81

Питальні речення

Впр. 1, с. 80

TS, p. 192

Впр. 1, 3, с. 80-81

Mind-Map

Впр. 2, с. 81

54

 

Всесвітня мережа

с. 82

Впр. 1, с. 82

Phrasal verbs

Впр. 1-2,

 с. 82

Short dialogues

мій улюблений веб-сайт

в. 2, с. 82

Впр. 3, с. 53/WB

55

 

Кіберкафе, с. 83-84

Впр.4, с.83

Phrasal verbs

Впр. 6, с. 84

Short texts

Discussion (ex.8, p. 85)

Mind-Map

Впр. 7, с. 84 (письмово)

56

 

Електронний лист

с. 86-87

ЛО уроку,

с. 86

 

Впр. 2, с. 86, 87

Впр. 4, с. 87

в. 1, с. 86

в. 3-4, с. 87

Впр. 3, с. 87

Написати e-mail

57

 

Написання електронного листа, с.88, 89

ЛО уроку,

с. 88, 89

Passive Voice

Впр. 5, с. 88

Short dialogues

Впр. 6, с. 88, 89

Matching activity

Впр. 2, с. 55/WB

 

58

 

Інтернетівський плагіат, с. 90

ЛО уроку,

с. 90

Вживання прикметників

Впр. 1, с. 90

 

в. 3, с. 90

Dialogues

Впр. 2, с. 90

Впр. 4, с. 91

59

 

Англійська мова в Інтернеті, с. 91

ЛО уроку,

с. 91

Phrasal verbs

Впр. 4, с. 91

Dialogues

Обговорення цитат

Computer-ABC

Запитання для анкети

                                            Unit 6.  Is the Earth in Danger?       Тема 6. Земля у небезпеці?

60

 

Природній катаклізм як явище в природі с. 92-96

Екологічна безпека та сталий розвиток: Аргументує  необхідність відповідального ставлення до довкілля.

Здоров'я і безпека: Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини.

Підприємливість та фінансова грамотність: Демонструє розуміння необхідності використання енергозбережувальних технологій.

ЛО уроку,

с. 93

Conditionals

в. 1, с. 92

в. 3-4, с. 94

в. 2, с. 93

Dialogues

WB, p. 57

в. 5, с. 95 (письмово)

61

 

Причини катастроф

с. 97

ЛО уроку,

с. 97

с. 97 A cause or a reason?

Впр. 3, с. 97

Phonetic drills

Впр. 6, с. 96

Впр. 1-2, с. 97

в. 3, с. 97 (письмово)

62

 

Правила поведінки під час стихійного лиха , с. 98

ЛО уроку,

с. 98

Вживання прикметників

Впр. 1-2,

с. 98

Dialogues

Впр. 3, с. 98

Впр. 3, с. 98

Впр. 4 с. 98 (письмово)

63

 

Поведінка людей під час стихійних лих, с. 100

ЛО уроку,

с. 100

A cause or a reason?

Впр. 3,

с. 100

TS 1, p. 192

Впр. 1-4, с. 100

 

WB, p. 63

Впр. 4 с. 100 (усно)

64

 

Забруднення навко-лишнього середо-вища, с. 101-102

ЛО уроку,

с. 101

A cause or a reason?

Впр. 1-2, с. 101

Dialogues

Discussion on a quote

Впр. 2, с. 101

Впр. 3, с. 102 (усно)

65

 

Охорона довкілля, с. 103

 

ЛО уроку,

с. 103

Phrasal verbs

Newspaper articles

TS 2, p. 192

Обговорення цитат

 

Впр. 3, с. 66/РЗ (письмово)

66

 

Написання твору

с. 105-106

ЛО уроку,

с. 105

с. 105

в. 1, с. 105

в. 2, с. 106

Short dialogues

в. 1-4, с. 105-106

в. 3, с. 106

в. 5-6, с. 107

Текст для домашнього читання (handouts)

67

 

Преса про надзвичайні ситуації, с. 107

ЛО уроку, с. 107

Adjectives

Newspaper article

Text for listening

Dialogues

Mind-Map

Впр. 7, с. 107 (письмово)

68

 

Попередження лісових пожеж,

с. 108-109

ЛО поперед-ніх уроків

Adverbs

Ex. 2, p. 108

 

Впр. 3,

с. 109

Обговорення цитати

Ex. 1, p. 108

Впр. 4, с. 109 (усно)

69

 

Word on the street. Episode 5. Scene 5. Environmental Issues

70

 

Урок позакласного читання

                                             Unit 7. The World of Painting               Тема 7. Світ живопису

71

 

Розвиток живопису в Україні, с. 110

 

ЛО уроку,

с. 112

Past Continuous

Впр.. 4, с. 110; 5, с.112

Впр. 4, с. 110

Впр. 1-3, с. 110

Впр. 7, с. 113

Впр. 3, с. 68/РЗ (письмово)

72

 

Картини україн-ських художників

с. 111- 112

Громадянська відповідальність: Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва.

Здоров'я і безпека: Дискутує довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

ЛО уроку,

с. 111

Past Perfect

Short texts

Quotes about artists

Обговорення цитат

Mind-Map

Розп про український живопис, с.110

73

 

Англійський живопис, с. 113–114

ЛО уроку,

с. 114

с. 116-117

Впр. 2,

с. 114

TS, p. 193

Dialogues

Впр. 1,

с. 114

Впр. 2, с. 114 (письмово)

74

 

Виставки та музеї

с. 118-119

ЛО уроку,

с. 118

Past Perfect Continuous

Впр.1-2, с. 116; 4, с.117

Впр. 3-4, с. 118

Впр. 1-4, с. 118

Впр.. 3, 5,

с. 116, 117

Впр. 5, с. 119 (усно)

75

 

Відвідання музеїв та виставок,

с. 120-122

ЛО уроку,

с. 121

с. 121

Впр. 2-4, с. 120-121

TS, p. 194

Впр. 1-4, с. 120-121

 

Повідомлення «Екскурсія по музею»

76

 

Британські художники

с. 123-125

ЛО уроку,

с. 123

Past Perfect Continuous

Впр. 3, с. 123

Dialogues

екскурсія по музею

в. 4, с. 123

в. 1-2, с. 123

Повідомлення «Британські художники»

77

 

Томас Генсборо – відомий англій-ський художник

с. 125-126

ЛО уроку,

с. 125

Past Perfect Continuous

Впр. 8-9, с. 125-126

Text

Впр. 6-8, с. 125

Mind-Map

Повідомлення «Улюблений британський художник»

78

 

Написання есе

с. 127-130

ЛО уроку,

с. 127

с. 127

Впр. 1-6, с. 127-129

Quotes

Впр. 1-2, с. 127-128

в. 5-6, с. 129

Впр. 2-3,

с. 128

Впр. 7, с. 130 (письмово)

79

 

Улюблений художник,

 с. 131-133

ЛО уроку,

с. 131

Tense forms

Впр. 1-2, с. 131

Впр. 2, с. 132

Dialogues

Впр. 1,

с. 131

в. 4, с. 133 (усно)

80

 

Урок граматики (Past Perfect Continuous)

81

 

Урок позакласного читання

82

 

Project work. Language portfolio

                                                Unit 7. Do You Like Sports?               Тема 7. Ви любите спорт?

83

 

Яким видом спорту займаєшся ти?

с. 134-135

Здоров'я і  безпека: Сприймає основні переваги здорового способу життя.

ЛО уроку,

с. 134

Passive Voice

Впр. 1, 4, 6, с.134,136

Впр. 3,

с. 134

Впр. 2, 6-7, с. 134, 136

Mind-Map

Впр. 5, с. 136 (письмово)

84

 

Спорт у школі

с. 136

ЛО уроку,

с. 136

с. 137

Riddles about sports

Proverbs about sports 

Впр. 1-3, с. 137

Впр. 4, с. 137

Впр. 5, с. 137 (письмово)

85

 

Світ спорту

с. 138-139

ЛО уроку,

с. 138

Впр. 1, 4, с.138, 139

Впр. 1, 4,  с. 138, 139

Quotes

Dialogues

Впр. 2-3, 5, с. 138, 139

Впр. 6, с. 139 (письмово)

86

 

Види спорту

с. 140-141

Здоров'я і  безпека: Сприймає основні переваги здорового способу життя.

Підприємливість та фінансова грамотність: Усвідомлює обмеженість ресурсів родини для задоволення особистих потреб.

ЛО уроку,

с. 140

Passive Voice

Quiz, p. 141

Впр. 4-5,

с. 140

Впр. 2-4, 6, с. 140, 141

Впр. 1, с. 140

Впр. 7, с. 141 (усно)

87

 

Спортивне життя

с. 142-143

ЛО уроку,

с. 142

с. 143

Впр. 2, 4,  с.142, 143

Dialogues

Впр. 1-5,

с. 142-143

Mind-Map

Презентацію одного з видів спорту

88

 

Спорт у нашому житті

с. 144

ЛО уроку,

с. 144

Tense forms

Впр. 1,

с. 144

Quotes

Презентація одного з видів спорту

Впр. 2-3,

с. 144

Впр. 4, с. 144 (усно)

89

 

Фани

с. 145-146

ЛО уроку,

с. 145

Tense forms

Впр. 5,

 с. 145

Quotes about sports

Впр. 6, 8, с. 146

WB, p. 86

Впр. 2, с. 86/РЗ (письмово)

90

 

Мій улюблений вид спорту, WB, с. 87

ЛО уроку,

с. 146

Phrasal verbs

Text (HO)

Short dialogues

Discussion

Виконання тестів

повторити вивчений матеріал

91

 

Спорт в Великій Британії, с. 147

ЛО уроку,

с.147

с. 147

 

Впр. 1,

с. 147

Creative poems

Впр. 1-2, с. 147

 

Виконання тестів

Впр. 3, с. 147 (письмово)

92

 

Написання есе

с. 148-149

ЛО уроку,

с.148

с. 148

с. 168-169

в. 6-7, с. 148-149

TS (Interview)

Впр. 4-6, с. 148

 

 

Впр. 8, с. 149

93

 

Видатні українські спортсмени,

с.150-151

ЛО уроку,

с.150

Контрастува-ння часових форм

Впр. 4,

с. 151, 152

TS, ex. 3, p. 150

Обговорення цитат

WB, p. 87

повторити вивчений матеріал

94

 

Контроль аудіювання

95

 

Контроль читання

96

 

Контроль письма

97

 

Контроль говоріння

98

 

Узагальнююче повторення за II семестр

99

 

Повторення та систематизація вивченого матеріалу за рік

 

Іноземні мови . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. (Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень). (наказ МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269).

 

1

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
10 січня 2018
Переглядів
3792
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку