18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків фізичної культури у 8 класі ІІ семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків фізичної культури у 8 класі ІІ семестр
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

 фізичної культури у 8 класі

ІІ семестр

 

 

Номер

уроку

Зміст уроку

 

 

49

Волейбол.

Правила техніки безпеки на уроках волейболу. Профілактика травматизму під час занять волейболом.

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Нижня пряма подача. Навчальна гра за спрощеними правилами. Вправи на розтягування

 

 

50

Значення гравців передньої та задньої ліній. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча обома руками знизу після переміщення. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Вправи на розтягування

 

 

51

Загартовування організму. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові впра­ви. Прийом передачі м’яча у парах. Верхня пряма подача через сітку із скороченої відстані. Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

 

52

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Кидання набивного м'яча обома руками звер­ху в царах у положенні стоячи. Верхня пряма подача у стіну. Система гри «кутом упе­ред» . Біг у повільному темпі

 

 

53

Суддівство змагань, склад суддівської бригади, жести суддів. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Верхня пряма подача у сті­ну. Взаємодія гравців передньої та задньої ліній. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

54

Відродження Олімпійських ігор сучасності. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і нижніх кінцівок, черевного преса, спини. Пересування у різний спосіб в поєднанні з технічними прийомами в нападі. Передача м'яча обома руками зверху в парах. Кидання набивного м'яча обома руками зверху в па­рах у положенні стоячи. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

55

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху в парах. Нижня пряма та бокова подачі із-за лицьової лінії. Кидання тенісного м'яча правою та лівою руками в ціль. Взаємодія гравців передньої та задньої ліній. Вправи для розви­тку гнучкості верхнього плечового пояса

 

 

56

Значення спеціальної фізичної підготовки волейболістів. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ зі скакалками. Передача м'яча обома руками зверху в парах. Нижня пряма та бокова подачі із-за лицьової лінії. Вправи на розтягування

 

 

57

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ зі скакалками. Вправи для розвитку швидко­сті, спритності. Нижня пряма та бокова подачі із-за лицьової лінії. Передача м'яча обо­ма руками зверху в парах. Кидання волейбольного м'яча правою та лівою руками в па­рах. Вправи для запобігання плоскостопості

 

 

58

Досягнення українських волейбольних команд на міжнародній арені. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ зі скакалками. Нижня пряма та бокова подачі із-за лицьової лі­нії. Передача м'яча обома руками зверху в парах. Вправи для розвитку гнучкості верх­нього плечового пояса

 

 

59

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча обома руками знизу після верх­ньої прямої подачі від стіни. Верхня пряма подача у стіну. Система гри «кутом уперед». Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса

 

 

60

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Верхня пряма подача на партнера. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі від стіни. Система гри «кутом уперед». Вправи для запобігання плоско­сто пості

 

 

61

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Верхня пряма подача на партнера. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі від стіни. Навчальна гра. Впра­ви на розтягування

 

 

62

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Верхня пряма подача через сітку зі скороченої відстані. Пересування у різний спосіб в поєднанні з технічними при­йомами у захисті. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі у па­рах. Вправи на формування постави

 

 

63

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Верхня пряма подача через сітку зі скороченої відстані. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі у парах. Система гри «кутом уперед». Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса

 

 

64

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і нижніх кінцівок, черевного преса, спини. Верхня пряма подача через сітку зі скороче­ної відстані. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі у парах. Навчальна гра. Ходьба у повільному темпі.

Тематичне оцінюванняз волейболу.

 

 

65

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Способи пересування гравців ігровим майданчиком. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Вибір місця для виконання другої передачі. Рухлива гра «Малюкбол» («Піонербол»). Біг у повільному темпі

 

 

66

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Способи пересування гравців ігровим майдан­чиком. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м'яча обома руками знизу від стіни. Вправи на розтягування

 

 

67

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і нижніх кінцівок, черевного преса, спини. Нижня пряма подача. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м'яча обома руками знизу від стіни. Вправи для запобі­гання плоскостопості

 

 

68

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Вправи для розвитку швидкості, сприт­ності. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м'яча обома руками знизу від стіни. Нижня пряма подача. Вправи на формування постави

 

 

69

Місце українського волейболу на сучасному етапі розвитку європейського спорту. Різно­види ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Поєднання різних способів пересування. Нижня бо­кова подача. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Вправи на розтягування

 

 

70

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Передача м'яча обома рука­ми зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Нижня бокова подача. Рухлива гра «Малюкбол» («Піонербол»). Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

71

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Вибір місця для виконання нижньої подачі. Нижня пряма подача. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса

 

 

72

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Нижня пряма подача. Навчальна гра за спрощеними правилами. Вправи на розтягування

 

 

73

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Нижня пряма подача. Прийом м'яча обо­ма руками знизу у колонах. Рухлива гра на увагу

 

 

74

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Прийом м'яча обома руками знизу у колонах. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечово­го пояса

 

 

75

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Передача м'яча обома рука­ми зверху у колоні. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) пода­чі від стіни. Навчальна гра за спрощеними правилами. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

76

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і ниж­ніх кінцівок, черевного преса, спини. Прийом м'яча обома руками знизу після перемі­щення. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Прийом м'яча знизу після вико­нання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Вправи для запобігання плоскостопості

 

 

77

Значення гравців передньої та задньої ліній. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча обома руками знизу після переміщення. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Вправи на розтягування

 

 

78

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і ниж­ніх кінцівок, черевного преса, спини. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Контрольний навчальний норматив із прийому м'яча обома руками знизу від стіни. Хл. 4; 3; 2. Дівч. 4; 3; 2.Біг у повільному темпі

 

 

79

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Контрольний навчальний норматив із передач м’яча двома руками зверху через сітку в парах. Хл. 5; 4; 3. Дівч. 4; 3; 2.Нижня пряма та бокова подачі. Навчальна гра за спрощеними правилами. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса.

 

 

 

80

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Прийом м'яча обома руками знизу після переміщення. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Навчальна гра.

Тематичне оцінюванняз волейболу.

 

 

81

Легка атлетика.

Правила безпечної поведінки під час уроків з легкої атлетики. Особливості дихання та питний режим при заняттях легкою атлетикою. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Спеціальні бігові вправи. Біг 30 м. Вправи з набивними м'ячами. Вправи для запобігання плоскостопості

 

 

82

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Вправи з набивними м'ячами. Біг у чер­гуванні з ходьбою

 

 

 

83

Особливості бігу на короткі, середні та довгі дистанції Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у довжину з місця. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг у повільному темпі

 

 

84

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30 м. Контроль­ний навчальний норматив зі стрибків у довжину з місця. Хл. 185; 170; 150. Дівч. 165; 145; 130.Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

85

Зовнішні ознаки, стадії та біологічне значення втоми. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Контрольний нор­матив із бігу 30 м. Хл.  5,2; 5,8; 6,2. Дівч. 5,6; 6,2; 6,7.Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг зі зміною напрям­ку та швидкості за сигналом

 

 

86

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Бігові та стрибкові вправи. Біг на 100-200 м. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на даль­ність. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Вправи на формування постави

 

 

87

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Бігові та стрибкові вправи. Повторний біг 2 х 200 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».  Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Ходьба у повільному темпі

 

 

88

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Бігові та стрибкові вправи. Біг 60 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг у повільному темпі

 

 

89

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Контрольний на­вчальний норматив із бігу 60 м.Хл. 9,0; 10,0; 10,8. Дівч. 10,3; 10,8; 11,4. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг у чер­гуванні з ходьбою

 

 

90

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у висоту з розбі­гу способом «переступання». Спеціальні вправи для метання. Контрольний навчальний норматив із метання малого м'яча з розбігу на дальність.Хл. 36; 30; 23. Дівч. 22; 18; 15. Вправи на формування постави

 

 

91

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання». Контрольний норматив із рівномірного бігу до 1000 м (дівча­та) і до 1500 м (хлопці). Хл.

1500 м. 6.50; 7.20; 8.00. Дівч. 1000 м. 5.20; 5.40; 6.10. Ходьба у повільному темпі

 

 

92

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 200-300 м. Контрольний навчальний норматив зі стрибків у довжину з розбігу способом «зі­гнувши ноги».Хл. 360;320;300. Дівч.  290; 270; 250.

Тематичне оцінюванняз легкої атлетики.

 

 

93

Футбол.

Правила техніки безпеки на уроках футболу. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ривки до м'яча з наступним ударом по воро­тах. Поєднання прийомів пересування з технікою володіння м'ячем. Удари ногою у різ­ний спосіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною сто­пи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Біг у повільному темпі

 

 

94

Українські та зарубіжні футбольні клуби. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з місця та з розбігу з ударами голо­вою по м'ячах, які підвішені на різній висоті. Ведення м'яча. Удари ногою у різний спо­сіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стег­ном і грудьми (хлопці) у русі. Біг зі зміною напрямку та швидкості за сигналом

 

 

95

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Жонглювання м'ячем ногою, стегном, головою. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Баскетбол за спрощеними правилами з елементами футболу. Вправи для відновлення дихання

 

 

96

Спортивний режим і харчування юного футболіста.

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Зустрічна естафета. Удари ногою у різний спо­сіб по м'ячу, що летить. Відбирання м'яча, атакуючи суперника в умовах виконання ігрових вправ. Взаємодія з партнерами під час організації атаки. Вправи на формування постави

 

 

97

Основні поняття арбітражу. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Колова естафета. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Відбирання м'яча, атакуючи суперни­ка в умовах виконання ігрових вправ. Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

 

98

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухлива гра «Виклик номерів». Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Гра в один дотик. Навчальна гра. Ходьба у повільно­му темпі

 

 

99

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Естафета з м'ячем. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Гра в один  дотик. Вибір позиції та страхування під час організації протидії атаковим діям. Біг у повільному темпі

 

 

100

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорення та ривки з м'ячем. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Обманливі дії (фінти) в умовах ігрових вправ із ак­тивним двобоєм. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

101

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Діставання підвішеного м'яча головою та но­гою. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Обманливі дії (фінти) в умовах ігрових вправ із активним двобоєм. Елементи гри воротаря: відбивання м'яча. Біг зі змі­ною напрямку та швидкості за сигналом

 

 

102

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ривки до м'яча з наступним ударом по воротах. Контрольний навчальний норматив із ударів по нерухомому м'ячу на точність у ворота з відстані 11м. Хл. Дівч. 4; 3; 2.Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

 

103

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з місця та з розбігу з ударами ногою по м'ячах, які підвішені на різній висоті. Елементи гри воротаря: визначення моменту для виходу з воріт. Ведення м'яча. Укидання м'яча з різних вихідних положень із місця та після розбігу. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

104

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з імітуванням удару ногою. Елементи гри воротаря: керування грою партнерів по обороні. Контрольний навчальний норматив із обведення стійок (фішок). 5 спроб обведення стояків (фішок) Хл. 4; 3; 2. Дівч. 3; 2; 1.Навчальна гра. Ходьба у повільному темпі

 

 

105

Основні цінності олімпізму. Визначні спортивні досягнення олімпійців. Елементи гри во­ротаря. Навчальна гра.

Тематичне оцінюванняз футболу.

 

 

 

 

 

docx
Додано
13 квітня 2020
Переглядів
654
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку