14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Календарно-тематичне планування уроків геометрії в 10 класі (рівень стандарту)

Про матеріал
Складено згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з геометрії

для ________________ класу

на  2018 / 2019  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

Складено

 згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року


Геометрія (рівень стандарту), 10 клас 

(I семестр — 31 год, 2 год на тиждень, II семестр — 18 год, 1 год на тиждень)

Складено  згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (15 год)

Учень/учениця:

називає основні поняття стереометрії;

розрізняє означувані та не означувані поняття, аксіоми та теореми;

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них;

застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач;

класифікує за певними ознаками взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок;

встановлює паралельність прямих, прямої та площини, двох площин;

з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними;

зображає фігури у просторі;

застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

1

 

Основні поняття і аксіоми стереометрії

 

2

 

Наслідки з аксіом стереометрії

 

3

 

Взаємне розміщення прямих у просторі

 

4

 

Взаємне розміщення прямих у просторі

 

5

 

Паралельне проектування і його властивості

 

6

 

Зображення фігур у стереометрії

 

7

 

Зображення фігур у стереометрії

 

8

 

Паралельність прямої і площини

 

9

 

Паралельність прямої і площини

 

10

 

Паралельність площин

 

11

 

Паралельність площин

 

12

 

Паралельність площин

 

13

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

14

 

Узагальнення і систематизація знань

 

15

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Паралельність прямих і площин у просторі»

 

Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (17 год)

Учень/учениця:

встановлює та обґрунтовує перпендикулярність прямих, прямої та площини, двох площин;

формулює означення кута між прямими, прямою та площиною, площинами; теорему про три перпендикуляри;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу;

розв’язує задачі на знаходження відстаней та кутів в просторі, зокрема практичного місту.

16

 

Кут між прямими. Вимірювання кутів між прямими

 

17

 

Перпендикулярність прямих у просторі

 

18

 

Перпендикулярність прямої і площини

 

19

 

Перпендикулярність прямої і площини

 

20

 

Перпендикуляр і похила до площини

 

21

 

Вимірювання відстаней від точки до площини

 

22

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

23

 

Вимірювання кутів між прямою і площиною

 

24

 

Двогранний кут Вимірювання кутів між площинами

 

25

 

Перпендикулярність площин

 

26

 

Перпендикулярність площин

 

27

 

Вимірювання відстаней від прямої до площини

 

28

 

Вимірювання відстаней між площинами

 

29

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

30

 

Узагальнення і систематизація знань

 

31

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрія (рівень стандарту), 10 клас 

(I семестр — 31 год, 2 год на тиждень, II семестр — 18 год, 1 год на тиждень)

Складено  згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

ІІ семестр

Тема 3. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ (10 год)

Учень/учениця:

користується аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі;

усвідомлює важливість векторно-координатного методу в математиці;

виконує операції над векторами;

застосовує вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин;

знаходить відстань між двома точками, координати середини відрізка, координати точок симетричних відносно початку координат та координатних площин;

використовує координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів

32

 

Прямокутні координати в просторі. Формула для обчислення відстані між двома точ­ками

 

33

 

Розв’язування задач і вправ.

 

34

 

Прямокутні координати в просторі. Координати середини від­різка

 

35

 

Прямокутні координати в просторі. Самостійна робота

 

36

 

Вектори у просторі

 

37

 

Дії над век­торами. Роз­кладання вектора на складові

 

38

 

Дії над век­торами, що задані коор­динатами

 

39

 

Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами

 

40

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

41

 

Узагальнення і систематизація знань

 

42

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Координати і вектори»

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (7 год)

43

 

Паралельність прямих і площин у просторі

 

44

 

Перпендикулярність прямої і площини

 

45

 

Вимірювання відстаней у просторі

 

46

 

Розв’язування задач і вправ

 

47

 

Вимірювання кутів у просторі

 

48

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

49

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 10 клас, Планування
Додано
16 травня 2019
Переглядів
1480
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку