9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарно-тематичне планування уроків хімії 7 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків хімії 7 клас Складено згідно: навчальна програма з хімії для загал.навч.закладів,7 – 9 класів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. Наказ N-804 (Усього 52 год., 1,5 год. на тиждень із них 3 год. – резервний час)
Перегляд файлу

 

 

Календарно-тематичне планування уроків хімії

7 клас

Складено згідно: навчальна програма з хімії  для загал.навч.закладів,7 – 9 класів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. Наказ N-804

                                              (Усього 52 год.,  1,5 год.  на тиждень  із них 3 год. – резервний час)          

з/п

Дата

Тема уроку

Навчальні проекти

Домашнє

завдання

Вступ

 1.  

 

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у довкіллі.                           

 

 

 1.  

 

Короткі відомості з історії хімії.

Навчальний  проект

 1. Хімічні речовини навколо нас
 2. Історичне значення вогню

 

 1.  

 

Правила поведінки учнів в хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням хімічного кабінету та лабораторним посудом.

Лабораторний дослід 1. Дослідження будови полумʾя.

 

 

 

 1.  

 

Практична робота №1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.

 

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття

 1.  

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.                                                                         Лабораторний дослід 2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин

 

 

 1.  

 

Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 

 

 

 1.  

 

Фізичні властивості речовин.

Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

 

 

 1.  

 

 Чисті речовини і суміші (однорідні і неоднорідні) Способи розділення сумішей.

 

 

 1.  

 

Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші.

 

 

 1.  

 

Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи.

 

 

 1.  

 

 Періодична таблиця  хімічних елементів Д.І. Менделєєва,її структура.

 

 

 

 1.  

 

Контрольна робота №1. Початкові хімічні поняття (частина 1).

 

 

 1.  

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

 

 1.  

 

Хімічні формули речовин.

 

 

 

 1.  

 

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.                                           Лабораторний дослід 4. Ознайомлення зі зразками простих та складних речовин

 

 

 

 1.  

 

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи

 

 

 1.  

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

 

 1.  

 

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв’язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю.

 

 

 1.  

 

Відносна молекулярна маса речовини. Обчислення її за хімічною формулою.

 

 

 1.  

 

Практичне заняття. Обчислення відносних молекулярних мас речовин за хімічними формулами.

 

 

 1.  
 1.  

 

Практичне заняття. Обчислення відносних молекулярних мас речовин за хімічними формулами.

 

 

 1.  

 

Масова частка елемента у складній речовині.

 

 

 1.  

 

Практичне заняття. Розв’язування задач на обчислення масової частки елемента в речовині.

 

 

 1.  

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

Лабораторний дослід 5:Дослідження хімічних реакцій.

 

 

 1.  

 

Практичне заняття. Виконання вправ.

Навчальні проекти

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

 

 1.  
 1.  

 

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

 

 

 1.  

 

Контрольна робота № 2  Початкові хімічні поняття (частина 2).                                                                                                                                             

 

 

                                              Тема 2. Кисень

 1.  

 

Повітря, його склад.

 

 

 1.  

 

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

 

 1.  

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

 

 

 

 1.  

 

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

 

 

 1.  

 

Практичне заняття. Перетворення схеми хімічної реакції на хімічні рівняння.

 

 

 

 1.  
 1.  

 

Отримання кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.

 

 

 1.  

 

Практична робота №4. Отримання кисню з гідроген пероксиду.Збирання, доведення його наявності.

 

 

 1.  

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами. Реакція сполучення.

 

 

 1.  

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

 

 

 

 1.  

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами. Умови початку і припинення горіння.

 

 

 1.  

 

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти

7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

 

 1.  

 

Контрольна робота № 3 «Кисень»

 

 

Тема 3. Вода

 1.  

 

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

 

Навчальні проекти

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

 

 1.  

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

 

 1.  

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.                              Лабораторний дослід 6. Виготовлення водного розчину натрій хлориду із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

 

 

 1.  

 

Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач: Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

 1.  
 1.  

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів, кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Лабораторний дослід 7. Дослідження водних розчинів кислот і лугів за допомогою індикаторів.

 

 

 

 1.  

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

 

Навчальні проекти

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

 

 1.  

 

Узагальнення вивченої теми. Повторення основних питань теми.

 

 

 1.  

 

Контрольна робота № 4 «Вода. Розчини»

 

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Геш Наталія
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
10 вересня 2019
Переглядів
583
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку