19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування уроків математики для 6 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків математики для 6 класу до підручника «Математика 6 клас» Автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., СердюкЗ.О. Математика: підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Київ, Видавничий дім «Освіта» 2014 – 304 с. згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Перегляд файлу

                                  «ПОГДЖЕННО»

 

Заступник директора з НВР

 

 

 

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків

математики

для 6 класу

на 2020 – 2021 н.р.

 

 

 

 

 

 

(До підручника «Математика 6 клас»)

Автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., СердюкЗ.О.

Математика: підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Київ, Видавничий дім «Освіта» 2014 – 304 с. згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

 

 

 

Контрольних робіт – 12

І семестр – 6

ІІ семестр – 6

І СЕМЕСТР

(4 години на тиждень, усього 62години)

Номер уроку

Дата

Тема уроку

Примітка

 

 

Тема I. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (10 год)

 

 

 1.  

 

Дільники та кратні натурального числа

 

 1.  

 

Ознаки подільності на 2, 5, 10

 

 1.  

 

Ознаки подільності на 9 і 3

 

 1.  

 

Прості та складені числа

 

 1.  

 

Розкладання чисел на прості множники

 

 1.  

 

Діагностична контрольна робота №1

 

 1.  

 

Найбільший спільний дільник

 

 1.  

 

Найменше спільне кратне

 

 1.  

 

Систематизація знань. Самостійна робота

 

 1.  

 

Контрольна робота №2 за темою: «Подільність натуральних чисел»

 

 

 

Тема II. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30 год)

 

 

 

 

Тема №1. Дії першого ступеня зі звичайними дробами

 

 1.  

 

Основна властивість дробу

 

 1.  

 

Зведення дробу до нового знаменника. Скорочення дробів

 

 1.  

 

Скорочення дробів

 

 1.  

 

Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника

 

 1.  

 

Зведення дробів до спільного знаменника.Порівняння дробів

 

 1.  

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 1.  

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 1.  

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.  

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.  

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові

 

 1.  

 

Десяткове наближення звичайного дробу

 

 1.  

 

Розв’язування вправ

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Контрольна робота №3  за темою: «Діїпершогоступенязізвичайнимидробами»

 

 

 

Тема №2. Дії другого ступеня зі звичайними дробами

 

 1.  

 

Множення звичайних дробів 

 

 1.  

 

Множення звичайних дробів 

 

 1.  

 

Знаходження дробу від числа 

 

 1.  

 

Знаходження дробу від числа 

 

 1.  

 

Взаємно обернені числа.

 

 1.  

 

Ділення звичайних дробів

 

 1.  

 

Ділення звичайних дробів

 

 1.  

 

Ділення звичайних дробів

 

 1.  

 

Знаходження числа за його дробом 

 

 1.  

 

Знаходження числа за його дробом 

 

 1.  

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

 

 1.  

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

 

 1.  

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

 

 1.  

 

Контрольна робота №4 за темою: «Дії другого ступенязізвичайнимидробами»

 

 

 

Тема III. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год)

 

 

 

 

Тема №1 Відношення. Масштаб

 

 1.  

 

Відношення. Основна властивість відношення

 

 1.  

 

Пропорція

 

 1.  

 

Основна властивість пропорції

 

 1.  

 

Пряма пропорційна залежність

 

 1.  

 

Пряма пропорційна залежність.

 

 1.  

 

Пряма пропорційна залежність.

 

 1.  

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 

 1.  

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 

 1.  

 

Поділ числа у даному відношенні

 

 1.  

 

Контрольна робота №5 за темою: «Відношення. Масштаб»

 

 

 

Тема №2 Відсоткові розрахунки. Коло. Круг

 

 1.  

 

Обернена пропорційна залежність

 

 1.  

 

Відсоткове відношення двох чисел

 

 1.  

 

Зміна величини у відсотках

 

 1.  

 

Відсоткові розрахунки

 

 1.  

 

Відсоткові розрахунки

 

 1.  

 

Коло. Довжина кола

 

 1.  

 

Коло. Довжина кола

 

 1.  

 

Круг. Площа круга

 

 1.  

 

Площа круга. Круговий сектор

 

 1.  

 

Стовпчасті та кругові діаграми

 

 1.  

 

Стовпчасті та кругові діаграми

 

 1.  

 

Циліндр. Конус. Куля.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Контрольна робота №6 за темою: «Відсотковірозрахунки. Коло. Круг»

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

(4 години на тиждень, усього70 годин)

Тема IV. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ

 

 

 

Тема №1. Раціональні числа. Координатна пряма

 

63

 

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

64

 

Координатна пряма

 

65

 

Координатна пряма

 

66

 

Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

 

67

 

Раціональні числа.

 

68

 

Модуль числа

 

69

 

Модуль числа

 

70

 

Модуль числа

 

71

 

Порівняння раціональних чисел

 

72

 

Порівняння раціональних чисел.
 

 

73

 

Узагальнення та систематизація знань.

 

75

 

Контрольна робота №7

 

 

 

Тема №2. Дії першого ступеня з раціональними числами

 

76

 

Додавання від’ємних чисел

 

77

 

Додавання від’ємних чисел

 

78

 

Додавання чисел з різними знаками

 

79

 

Додавання чисел з різними знаками

 

80

 

Властивості додавання

 

81

 

Властивості додавання

 

82

 

Віднімання раціональних чисел

 

83

 

Віднімання раціональних чисел

 

84

 

Віднімання раціональних чисел

 

85

 

Розкриття дужок

 

86

 

Розкриття дужок. Самостійна робота

 

87

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

88

 

Контрольна робота №8

 

 

 

Тема №3. Множення раціональних чисел.

 

89

 

Множення раціональних чисел

 

90

 

Множення раціональних чисел

 

91

 

Множення раціональних чисел

 

92

 

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

 

93

 

Переставна і сполучна властивості множення

 

94

 

Розподільна властивість множення

 

95

 

Розподільна властивість множення

 

96

 

Подібні доданки та їх зведення

 

97

 

Подібні доданки та їх зведення.

 

 

98

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

99

 

Контрольна робота №9

 

 

 

Тема №4. Ділення раціональних чисел. Рівняння

 

100

 

Ділення раціональних чисел

 

101

 

Ділення раціональних чисел

 

102

 

Ділення раціональних чисел

 

103

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

104

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

105

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

106

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

107

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

108

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота

 

109

 

Контрольна робота №10

 

 

 

Тема №5. Координатна площина. Графіки залежності величин

 

110

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

111

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

112

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами.

 

113

 

Перпендикулярні прямі

 

114

 

Перпендикулярні та паралельні прямі

 

115

 

Паралельні прямі

 

116

 

Координатна площина

 

117

 

Координатна площина

 

118

 

Координатна площина

 

119

 

Приклади графіків залежності між величинами

 

120

 

Приклади графіків залежності між величинами

 

121

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

122

 

Контрольна робота №11

 

 

 

Тема V. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

123

 

Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби

 

124

 

Звичайні дроби. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

 

125

 

Відношення і пропорції.  Відсоткові розрахунки

 

126

 

Коло. Круг. Діаграми

 

127

 

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

 

128

 

Додавання і віднімання раціональних чисел

 

129

 

Множення раціональних чисел

 

130

 

Ділення раціональних чисел. Основні властивості рівнянь

 

131

 

Підсумкова контрольна робота за 6 клас

 

132

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
2 грудня 2020
Переглядів
412
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку