Календарно-тематичне планування уроків основ здоров'я у 9 класі

Про матеріал

Календарно- тематичне планування уроків «Основи здоров'я» для 9-х класів у 2018/2019 н.р. складено за "Оновленою навчальною програмою з основ здоров'я для 5-9 класів», затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. за підручником автори – І.Д. Бех, Т.В.Воронцова, В.С. Понамаренко, С.В. Страшко. Київ видавництво «Алатон» 2018 рік

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування

з «Основ здоров’я» для 9 класу

35 год, 4 год - резервні

№ з/п

Тема уроку

Мета уроку

Дата

Розділ І. Здоров’я людини (3год)

1

Дотримання здорового способу життя

Практична робота № 1

«Аналіз свого способу життя та особистих цілей».

Розширити уявлення учнів про чинники підтримання мотивації до здорового способу життя. Ознайомити з довгостроковими і короткостроковими наслідками різних способів життя. Пояснити вплив способу життя на здоров’я. Вчити оцінювати рівень свого здоров’я. Формувати високий рівень мотивації до здорового способу життя, віру в себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив.

 

2

Сучасне уявлення про здоров’я. Взаємозв’язок фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я.

 

Розширити уявлення про чинники впливу на здоров’я. Ознайомити з холістичним підходом до здоров’я та ознаками здоров’я, хвороб та проміжних станів. Розкрити взаємозв’язок різних складових здоров’я.

 

3

Чинники, що впливають на показники здоров’я населення. Сфери життя людини.

Практична робота № 2

«Довгострокове планування з урахуванням важливих сфер життя».

Тематична атестація по розділу І «Здоров’я людини».

Розширити уявлення про сфери життя та необхідністю його планування. Формувати вміння аналізувати свій спосіб життя, особисті цілі й розробляти довгострокові плани стосовно важливих сфер життя. Вчити визначати цілі та розробляти плани у різних сферах життя, формулювати життєве кредо.

 

Розділ ІІ. Фізична складова здоров’я (6 год)

4

Збереження і зміцнення фізичної складової здоров’я

Взаємозв’язок складових фізичного здоров’я. Види рухової активності.

Розширити уявлення учнів про взаємозв’язок принципів особистої гігієни, адекватного харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку. Ознайомити з перевагами здорового способу життя. Вчити правилам особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової активності.

 

5

Вплив рухової активності на фізичний, психологічний і соціальний добробут людини.

Розширити уявлення про популярні види рухової активності та вплив рухової активності на стан здоров’я. Ознайомити з аеробною та анаеробною активностями.

 

6

Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури.

Розширити уявлення про складові особистої гігієни. Ознайомити із гігієнічними процедурами. Формувати навички дотримання правил особистої гігієни.

 

7

Біологічні ритми і здоров’я. Значення сну в юнацькому віці.

Ознайомити учнів із біологічними ритмами. Розширити уявлення про значення сну в юнацькому віці.

 

8

Харчування при різному фізичному навантаженні.  Контроль за масою тіла.

Практична робота № 3

«Розрахунок калорійності харчового раціону відповідно до енергозатрат організму».

Розширити уявлення учнів про значення харчування для здоров’я. Ознайомити з характеристикою. Поживних речовин. Розкрити значення харчування за умов різного фізичного навантаження. Вчити безпечно контролювати масу свого тіла та розраховувати калорійність харчового раціону відповідно до енергозатрат організму.

 

9

Моніторинг здоров’я.

Види моніторингу фізичної складової здоров’я. Показники фізичного здоров’я.

Практична робота № 4

«Експрес-оцінка індивідуального рівня фізичного здоров’я».

Тематична атестація по розділу ІІ «Фізична складова здоров’я».

Розширити уявлення учнів про чинники розвитку фізичного здоров’я. Ознайомити з індикаторами фізичної форми. Вчити здійснювати експрес-оцінку індивідуального рівня фізичного здоров’я.

 

Розділ ІІІ. Психічна і духовна складові здоров’я (12 год)

10

Самореалізація особистості.

Самореалізація у підлітковому та юнацькому віці. Складові самореалізації.

Розкрити поняття самореалізації і життєвого самовизначення. Ознайомити зі складовими самореалізації.

 

11

Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки.

Розширити уявлення про самопізнання і формування особистості та самооцінки. Ознайомити з чинниками впливу на самооцінку людини.

 

12

Поняття життєвого самовизначення. Складові життєвого самовизначення.

Розширити уявлення учнів про поняття життєвого самовизначення. Ознайомити зі складовими життєвого самовизначення.

 

13

 Критерії і мотиви для вибору професії. Профорієнтація.

Практична робота № 5

Виявлення професійних схильностей.

Розширити уявлення учнів про необхідність вибору професії згідно з власними бажаннями, здібностями та перспективами на ринку праці. Ознайомити з різними професіями. Розкрити критерії професійного самовизначення. Навчити системі визначення професійних схильностей.

 

14

Узагальнення знань за темами розділу ІІІ. Міні-проект: «Дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації»

Розширити уявлення учнів про ринок праці. Ознайомити із впливом матеріалів засобів масової інформації на ринок праці.

 

15

Екскурсія до центру зайнятості населення

Розширити уявлення і знання учнів про професії та їх значення. Ознайомити з професійними хворобами. Розкрити поняття професійної придатності

 

16

Емоційне благополуччя.

Природа і види емоцій. Поняття емоційної зрілості. Саморегуляція. Методи самоконтролю.

Заліковий урок за І семестр.

Розширити уявлення про роль емоцій у житті людини. Ознайомити зі значенням емоційного благополуччя для здоров’я і професійного успіху. Вчити прийомам самоконтролю.

 

17

Уміння вчитися.

Умови ефективного навчання. Активне і пасивне навчання.

Розширити уявлення учнів про умови ефективного навчання. Ознайомити з ознаками активного і пасивного навчання. Розкрити  переваги активного стилю навчання.

 

18

Індивідуальні особливості сприйняття і навчання.

Практична робота № 6

Визначення індивідуального стилю навчання.

Розширити уявлення про індивідуальні особливості особистості. Ознайомити учнів із процесом сприйняття і засвоєння інформації. Вчити визначати свій стиль навчання, застосовувати прийоми ефективного навчання, раціонально планувати час.

 

19

Підготовка до Державної підсумкової атестації. Способи ефективного навчання й підготовки до іспитів. Планування часу.

Практична робота № 7

Відпрацювання навичок раціонального планування часу і підготовки до Державної підсумкової атестації.

Розширити уявлення учнів про способи ефективного навчання і підготовки до іспитів. Формувати навички раціонального планування часу і підготовки до іспитів.

 

20

Самовиховання характеру.

Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини.

Практична робота № 8

Самооцінка характеру. Проект самовиховання.

Розширити уявлення про риси характеру за категоріями ставлення до себе, інших людей, речей, праці. Ознайомити з чинниками від яких залежить характер людини. Навчити робити самооцінку характеру. Формувати навички самовиховання характеру.

 

21

Роль життєвих цінностей у формуванні характеру.

Розширити уявлення про залежність формування характеру від різних чинників. Вчити визначати життєві навички необхідні для удосконалення характеру.

 

22

Цінності і якість життя. Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру.

Тематична атестація по розділу ІІІ «Психічна і духовна складові здоров’я».

Розширити уявлення учнів про цінності і якість життя та моральний розвиток особистості. Ознайомити з етапами морального розвитку особистості. Розкрити значення моральних цінностей у формуванні характеру. Вчити аналізувати свої життєві цінності, складати план удосконалення характеру.

 

Розділ IV. Соціальна складова здоров’я (10 год)

23

Тема 1. Соціальний добробут.

Соціальна компетентність

Стосунки і рівні спілкування. Навички ефективного спілкування.

 

Розширити уявлення про стосунки і рівні спілкування. Формувати навички ефективного спілкування.

 

24

Принципи формування міжособистісних стосунків. Стосунки з дорослими і однолітками.

Практична робота № 9

«Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками».

Розширити уявлення про міжособистісні стосунки. Ознайомити з принципами формування міжособистісних стосунків. Вчити ефективно спілкуватися, будувати міжособистісні стосунки з дорослими та однолітками.

 

25

Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя. Поняття «гендер» і «стать».

Розширити уявлення про родину та її цінність. Розкрити ознаки міцної родини та роль родини у задоволенні потреб людини. Ознайомити з чинниками міцної родини. Виховувати відповідальне ставлення до сімейного життя.

 

26

Репродуктивне здоров’я молоді.

Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків, зокрема, інфікування на вірус папіломи людини та ризик розвитку раку шийки матки.

Поглибити знання учнів про репродуктивне здоров’я. Ознайомити зі станом репродуктивного здоров’я молоді в Україні та чинниками ризику. Розкрити негативні наслідки ранніх статевих стосунків.

 

27

Запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом. Спільна відповідальність чоловіка і жінки за використання контрацепції та засобів захисту від ІПСШ. Практична робота № 10 «Ознайомлення з роботою установ, які надають соціально-психологічні та медичні послуги за місцем проживання».

Поглиблювати знання учнів про епідеміологічні захворювання що передаються статевим шляхом; ознайомити з формулою індивідуального захисту, дати уявлення про санітарно-гігієнічні навички та навички здійснення профілактичних заходів інфекційних захворювань, виховувати свідому потребу в дотриманні принципів здорового способу життя.

 

28

Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ. Протидія стигмі і дискримінації осіб за будь-якою ознакою в т.ч. за станом здоров’я та з інвалідністю. Практична робота № 11 «Визначення місця здоровя в ієрархії власних життєвих  цінностей».

Розширити уявлення учнів з проблеми ІПСШ. Підвищити рівень обізнаності учнів про шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами В і С. Ознайомити зі стадіями ВІЛ-інфекції та принципами тестування на ВІЛ-інфекцію. Вчити об’єктивно оцінювати ризики інфікування ВІЛ, гепатитами В і С у життєвих ситуаціях.

 

29

Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я. Профілактика вроджених вад. Значення регулярних оглядів для хлопців і дівчат. Профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань молочної залози (огляд мамолога). Практична робота № 12 «Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі.

Розширити знання учнів про психоактивні речовини. Ознайомити із впливом психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я. Підвищити рівень обізнаності про профілактику вроджених вад. Виховувати відповідальність, ціннісне ставлення до здоровя.

 

30

Соціально-психологічні та медичні послуги держави для молоді.

Ознайомити з соціально-психологічними та медичними послугами держави для молоді, популяризувати діяльність клінік дружніх для молоді, виховати дбайливе ставлення до власного здоров’я.

 

31

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки.

Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки. Практична робота № 13 «Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні».

Поглибити знання учнів про безпеку в ієрархії потреб. Розширити знання учнів про рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному і глобальному рівнях.

 

32

Взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки. Концепція національної безпеки України. Сфери національної безпеки.

 

Розширити уявлення про основні пріоритети і сфери національної безпеки України. Ознайомити зі сферами національної безпеки та чинниками впливу на рівень суспільної безпеки. Розкрити взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки. Вчити оцінювати ризики для життя і здоров’я людини на індивідуальному і суспільному рівнях

 

33

Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров’я. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки, як складова формування здорового способу життя. Практична робота № 14 «Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоровя громади».

Поглибити знання про глобальні загрози, породжені діяльністю людини. Ознайомити з позитивними й негативними наслідками технічного прогресу.  Розкрити значення принципу: «Мислити глобально, діяти локально». Виховувати відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості

 

34

Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку.

Поглибити знання учнів про міжнародне екологічне право, екологічне законодавство України. Ознайомити з поняттям «Інформаційне суспільство». Розкрити зміст поняття «сталий розвиток» людства. Розширити уявлення про необхідність контролювати розвиток людства.

 

35

Тематична атестація по розділу IV «Соціальна складова здоров’я»

Заліковий урок за ІІ семестр

Закріпити знання учнів з предмета «основи здоров’я», з методикою проведення навчання на засадах розвитку життєвих навичок. Проаналізувати виконання завдань, програмних вимог з вивчення предмета.

 

 

zip
Додано
10 жовтня 2018
Переглядів
1214
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку