10 червня о 18:00Вебінар: Літній табір під час карантину, або організація позакласної діяльності онлайн

Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 6 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української літератури у 6 класі 2018/2019. 2 години на тиждень. 2 колонки для дати та 2 колонки для номеру уроку. 2 семестри.

Перегляд файлу

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

6 КЛАС

  1.  год, 2 год на тиждень)

 

 Програма. Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

 Підручник. Авраменко О.М. Українська література: підручник для 6-го класу загальноосвіт. навч. закл. - К.: Грамота, 2014.

 

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

   контрольного класного твору;

   виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

 

1

2

3

 

1

2

Уроки розвитку мовлення*

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

2

2

Література рідного краю

(ЛРК)

1

3

Уроки виразного читання    

(ВЧ)

1

1

Повторення та узагальнення    -   2 год

 

 

Перевірка зошитів

4

5

 

І СЕМЕСТР

 

Дата

Тема уроку

Примітки

1

 

 

 

Тема №1. Вступ.

Книжка в житті людини. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

 

2

 

 

 

Загадково прекрасна і славна давнина України. Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядо­ва пісня, її різновиди.

ТЛ: народна пісня.

Напам’ять

2 пісні

(на вибір учня)

3

 

 

 

Пісні літнього циклу: „У ржі на межі", „Ой біжить, біжить мала дівчина", „Проведу я русалочки до бору" (русальні); „Заплету віночок", „Ой вінку, мій вінку", „Купайло, Купайло!" (купальські); „Маяло жи­течко, маяло", „Там у полі криниченька" (жниварські) - на вибір.

 

4

 

 

 

Пісні зимового циклу: „Ой хто, хто Миколая любить", „Засівна", „Нова радість стала", „Добрий вечір тобі, па­не господарю!", „Щедрик, щедрик щедрівочка" (на ви­бір).

ТЛ. Повтори (рефрен), анафора.

 

5

 

 

 

Веснянки: „Ой весна, весна - днем красна", „Ой кувала зозуленька", „А в кривого танця" (на вибір).

 

6

 

 

 

Народні колискові пісні. „Ой ти, коте, коточок", „Ой ну, люлі, дитя, спать". Провідні мотиви, лексичні особливості колискових.

 

 

7

 

 

 

Календарно-обрядові пісні рідного краю.

 

8

 

 

 

РМ№1. Конкурс на кращого читця календарно-обрядових пісень Одеської області.

РМ №1

(усно)

9

 

 

 

ПЧ №1. Е.Андієвська. Казки.

 

ПЧ №1

10

 

 

 

Література рідного краю №1. Пісні рідного краю. Г.Могильницька «Українське сонцеколо».

ЛРК №1

11

 

 

 

Контрольна робота №1 за темою  „Загадково пре­красна і славна давнина України" (тестові завдання,запитання).

 

КР №1

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

12

 

 

 

Тема №2. Загадково прекрасна і славна давнина України (продовження).

„Ще не вмерла Украї­ни…" П. Чубинського, М.Вербицького - національний гімн нашої держави.

ТЛ: гімн.

Напамять гімн

13

 

 

 

О.Кониський, М.Лисенко. «Молитва» - духовний гімн України. Зв'язок народної легенди про дівчину – Україну з «Молитвою» О.Кониського. Виразне читання і коментування пісні.

Напам’ять пісню

14

 

 

 

С.Чарнецький, Г.Труха. «Ой у лузі червона калина похилилася» – пісня, що стала народною. Провідні мотиви, роль символів у пісні. Виразне читання і коментування пісні.

 

15

 

 

 

Микола Вороний. Коротко про письменника. «Євшан-зілля». Історична основа, зв'язок з літописною легендою. Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів у поемі. Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи рідного краю.

ТЛ: ліро-епічний твір, поема.

 

16

 

 

 

Микола Вороний. „Євшан-зілля". Образи юнака-половця, старого хана і гудця-акина. Актуальність поеми. Значення історичної пам’яті для кожної людини як усвідомлення приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

ТЛ: ліричний герой.

 

17

 

 

 

Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє море…») Роль художніх засобів у вірші.

ТЛ: ліричний твір, строфа.

 

18

 

 

 

Т. Шевченко. «Іван Підкова». Історична основа поеми. Риси й поведінка козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Духовний зв'язок з історичним минулим рідного народу. Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору.

 

19

 

 

 

Урок виразного читання №1. Виразне читання віршів Т. Шевченка напам'ять (за вибором учнів).

ВЧ №1

20

 

 

 

Володимир Рутківський. Про письменника. Історичний роман «Джури козака Швайки». Відтворення у творі народних легенд про козаків-характерників та їх чудодійні якості, про вовкулаків.

 

21

 

 

 

В. Рутківський. «Джури козака Швайки». Образи роману. Санько й Гринько – юні правдолюбці, непримиренні до зла й облуди. Демко – Дурна Сила. Діди Кудьма та Кібчак як втілення народної мудрості, відображеної в козацький традиціях.

 

22

 

 

 

Володимир Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах»). Інші персонажі твору, їх вчинки. Проблеми національної свідомості, патріотизму, зрадництва. Усвідомлення вибору.

 

23

 

 

 

Контрольна робота №2 за темою  «Загадково пре­красна і славна давнина України» (розлогі відповіді на запитання – п.).

 

КР №2

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Тема №3. Я і світ.

Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. «Мрії», «Як дитиною бувало…». Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчини.

Напам’ять

«Як дитиною, бувало…»

 

25

 

 

 

 

 

 

Леся Українка. «Тиша морська». Життєрадісний погляд дівчини на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява.

 

 

26

 

 

 

Леся Українка. «Співець». Значення мистецтва в житті  людини. Художня своєрідність твору.

 

27

 

 

 

Володимир Винниченко. Дитинство письменника. Оповідання «Федько-халамидник». Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька

 

28

 

 

 

Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». Життя і пригоди Федька, його стосунки з однолітками. Роль художніх засобів у творі. Робота з текстом.

 

29

 

 

 

Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.

ТЛ: головний герой, другорядні герої

 

30

 

 

 

РМ №2. Складання плану характеристики персонажа (п).

РМ №2

31

 

 

 

Позакласне читання №2. В.Винниченко. «Кумедія з Костем».

ПЧ №2

32

 

 

Контрольна робота №3 за темою «Я і світ». Письмовий твір-роздум «Яка краса врятує світ? (про красу зовнішню і красу людської душі)».

КР №3 (твір)

ЗОШИТ
ТЕМАТИЧНА
І СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

33

 

 

 

Тема №4. Я і світ (продовження).

 Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…». Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

ТЛ: віршові розміри ямб, хорей.

 

34

 

 

 

Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

 

35

 

 

 

Світ дитинства – вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій у поезіях І.Жиленко. Виразне читання і коментування змісту, вміння виокремлювати й пояснювати художні засоби.

 

36

 

 

 

Ігор Калинець. Про письменника. Своєрідність форми його поезій. Поезія «Писанки». Реальне та уявне в ній. Образ матері як джерело генетичної духовності й краси українського народу. Поезії «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зі збірки «Дивосвіт» - на вибір).

Напам’ять

1 вірш

(на вибір

37

 

 

 

Література рідного краю №2. Тема малої Батьківщини як складової частини України. Рід, родина, спадкоємність поколінь у творах письменників Одещини. «Стоїмо перед світом спадкоємцями дивних скарбів».

 

ЛРК №2

38

 

 

 

Емма Андієвська. Сучасна українська письменниця і художниця, її казки-притчі.

Читання «Казки про яян». Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова.

ТЛ: притча.

 

39

 

 

 

Е. Андієвська. «Говорюща риба». Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.

 

40

 

 

 

Е. Андієвська. «Говорюща риба». Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити й розуміти красу і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.

 

41

 

 

 

Література рідного краю №3. Творчість письменників-земляків.

ЛРК №3

42

 

 

 

РМ №3. Усний твір на морально-етичну тему (бачення й розуміння краси і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому) за вивченими творами Емми Андієвської.

РМ №3

43

 

 

 

Контрольна робота №4  за темою «Я і світ (розлогі відповіді на запитання – п.).

 

КР №4

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

44

 

 

 

Тема №5. Пригоди і романтика.

Всеволод Нестайко - відомий у світі український дитячий письмен­ник. „Тореадори з Васюківки". Робота над змістом твору.

 ТЛ. Повість, пригод­ницький твір.

 

45

 

 

 

Всеволод Нестайко. „Тореадори з Васюківки". Пригодницький захоп­люючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне у творі.

 

46

 

 

 

Всеволод Нестайко. „Тореадори з Васюківки". Поведі­нка героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних жит­тєвих ситуаціях.

 

47

 

 

 

Всеволод Нестайко. „Тореадори з Васюківки". Улюб­лений герой, риси його характеру.

 

48

 

 

 

Виразне читання №2. Читання (напам’ять) і коментування найцікавіших епізодів повісті «Тореадори з Васюківки».

ВЧ №2

49

 

 

 

ПЧ №3. В. Нестайко. «Чарівний талісман».

ПЧ №3

50

 

 

 

Ярослав Стельмах. „Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера". Таємничі, веселі й незви­чайні події в повісті.

 

51

 

 

Ярослав Стельмах. „Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера". Реальні (звичайні) та пригодницькі події в повісті.

 

52

 

 

 

Ярослав Стельмах. „Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера". Допитливість, винахідливість, кмітливість головних героїв.

 

53

 

 

 

РМ №4. Написання листа літературному героєві.

РМ №4

54

 

 

 

Леся Воронина – сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку №9» - фантастична, романтична повість.

ТЛ: сюжет.

 

55

 

 

 

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів…». Повість про виховання гідності та мужності.

 

56

 

 

 

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів…». Стосунки між різними поколіннями в родині. (Дискусія).

 

57

 

 

 

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів…». Образ головного героя Клима.

 

58

 

 

 

Контрольна робота №5. Письмовий твір-роздум за творами В. Нестайка, Я.Стельмаха, Л.Ворониної. «Якою має бути дружба», «Добро, вічність і краса – основа життя людини на землі», «Книга в моєму житті».

 

 

 

 

 

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

 

59

 

 

 

 

Тема №6. Гумористичні твори

Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки тощо). Роль гумору в житті українців.

 

60

 

 

 

Леонід Глібов. Визначний український байкар, поет. Викривальна і навчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки. «Щука».

ТЛ: гумор, сатира байка, алегорія, мораль.

Напамять

61

 

 

 

Леонід Глібов. «Муха і бджола», «Жаба і Віл».

Читання і коментування прихованого змісту байок Л.Глібова.

 

62

 

 

 

Степан Руданський. Коротко про письменника. Співомовки С.Руданського – унікальне явище у світовій культурі. «Добре торгувалось», «Гуменний». Висміювання моральних вад, негативних рис характеру.

ТЛ: гумореска, співомовка, інверсія.

 

63

 

 

 

С. Руданський. «Запорожці у короля», «Свиня свинею». Авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.

 

64

 

 

 

Павло Глазовий. Про письменника. „Еволюція", „Найважча роль",

Напам’ять 1 гумореску (на вибір)

65

 

 

 

П. Глазовий. „Заморські гості", «Похвала». Іронічно-пародійна, викрива­льна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

 

66

 

 

 

Література рідного краю №4. Гумористичні твори письменників-земляків.

ЛРК №4

 

67

 

 

 

 

 

 

ПЧ №4. Я.Стельмах. «Найкращий намет», «Вікентій Прерозумний».

ПЧ №4

 

 

68

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №6 за темою «Гумористичні твори» (тестові завдання).

КР №6

 

 

69

 

 

 

 

 

 

Повторення. Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення. Презентація літератури для читання на літо.

 

 

70

 

 

 

Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

ІІ СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

РІЧНА

 

 

Звірено з програмою,

вказаною в плануванні :__________

docx
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
1078
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку