Календарно-тематичне планування уроків української літератури у 9 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 9 класі складений відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти). В плані визначено місце кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі; визначено взаємозв'язку між окремими уроками, темами річ­ного курсу

Перегляд файлу

Підручник: О.Авраменко

       «Українська література

       9 клас», Київ «Грамота»,  2017р.

 

Календарно-тематичне  планування

уроків  української літератури

9 клас

(70 год. / 2 год. на тиждень)

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури у 9 класі

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

3

  • контрольного класного твору;

1

1

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

Уроки розвитку мовлення*

(у+п)

2

2

Уроки позакласного читання

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

Зміст уроку

Дата

Примітка

 

І семестр

 

 

 

ВСТУП

 

 

1

 Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця

 

 

 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

 

 

2

Родинно-побутові пісні Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень       (про кохання, про сімейне життя). Культ романтичних  почуттів, сентиментальний пафос родинно-побутових пісень. Аналіз народної пісні «Місяць на небі, зiроньки сяють…».

 

Пісня напам’ять

3

 Традиційна символіка родинно-побутових пісень. Аналіз пісні «Цвіте терен, цвіте терен…». Художньо-поетичний потенціал народної пісні «Сонце низенько», «Ой під вишнею, під черешнею…»

 

 

4

Українські народні балади Поняття про баладу.  Тематичні та стильові особливості українських балад.. Аналіз балади «Ой летіла стріла».

 

 

5

Класифікація балад. Особливості сюжету балади «Ой на горі вогонь горить».

ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада.

 

 

6

 Література рідного краю №1. Відродження письменниками-земляками давніх жанрів української літератури.

 

 

 

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

 

 

7

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.

Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) .

 

 

8

Перекладна література

Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії   (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко).

 

 

9

Біблія. Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах. Притча про блудного сина.

ТЛ: притча (повторення й поглиблення).

 

 

10

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України

Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).

ТЛ: літописи, ліро-епіка.

 

 

11

«Слово о полку Ігоревім»давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету.

 

 

12

Урок розвитку мовлення №1. Написання есе «Моя думка щодо рішення князя Ігоря виступити проти половців».

 

 

13

«Слово о полку Ігоревім». Наскрізна ідея патріотизму. Образи руських князів у творі. Поетичність образу Ярославни.

 

 

14

Контрольна робота №1  (тестові завдання, відповіді на запитання).

 

 

15

Позакласне читання №1 Проблематика історичного роману С.Скляренка «Святослав»

 

 

16

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово). Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово).

ТЛ: Ренесанс, Бароко.

 

 

 

17

Григорій  СКОВОРОДА.  Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «De libertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень»)

 

 

18

Григорій  СКОВОРОДА. «Всякому місту – звичай і права…».  Біблійна основа творчості  Г. Сковороди.

Перегляд документального фільму «Великі українці – Григорій Сковорода», створення  куща асоціацій до слова «моральність». 

 

Вірш напам’ять

19

 Григорій  СКОВОРОДА. «Бджола та Шершень». Учення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські».

 

 

20

Контрольна робота №2  Письмовий класний твір  «Є вічні істини – із давнини до сьогодення» (за «Словом про похід Ігорів», творчістю Г.Сковороди)

 

 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

21

Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (бароко, класицизм, романтизм, реалізм тощо). Визначні українські письменники. Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч.

 

 

22

Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ «Енеїда».  Історія появи «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

 

 

23

Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ  «Енеїда». Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).

 

 

24

Література рідного краю №2. Відродження письменниками-земляками давніх жанрів української літератури.

 

 

25

Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ  «Наталка Полтавка».  Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Колоритні образи твору.

 

 

26

Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ  «Наталка Полтавка».  Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки. Сценічне життя твору.

 

 

27

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). «Маруся». Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів.  Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень.

 

 

28

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО.

 «Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, приклад прози із виразними рисами сентименталізму.

 

 

29

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «Маруся».

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. П. Куліш про Г. Квітку.

 

 

30

Контрольна робота №3 (тестові завдання). 

 

 

31

Урок розвитку мовлення №2. Дискусія «Чого не можна простити людині?»

 

 

32

Позакласне читання №2  Г.Ф.Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма»

 

 

33

Література українського романтизму (оглядово)

Ідейно-художні особливості  романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

 

 

34

Позакласне читання №3   І.Нечуй-Левицький «Микола Джеря»

 

 

35

Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. Балада «Рибалка»

Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.

ТЛ: романтизм

 

 

36

Євген ГРЕБІНКА. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).

ТЛ:  романс.

 

 

37

Микола ГОГОЛЬ. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його  творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело. Повість  «Тарас Бульба» (переклад М.Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича) Сюжет твору.

 

 

38

Микола ГОГОЛЬ. Повість  «Тарас Бульба».  Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя.

 

 

39

Микола ГОГОЛЬ. Повість «Тарас Бульба».  Колізія морального й національно - культурного вибору в образах синів Тараса.

 

 

40

Контрольна робота №4 Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства (тестові завдання, літературний диктант).

 

 

41

Тарас ШЕВЧЕНКО.  Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).

 

 

42

Тарас ШЕВЧЕНКО.  Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).

 

 

43

Тарас ШЕВЧЕНКО. «До Основ’яненка»  Вісь неперервності історичного часу. Виразне читання вірша. 

Обговорення автопортрета Шевченка з подальшою усною відповіддю на запитання «Про що думає поет, зображений на портреті?»

ТЛ: послання

 

 

44

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Сон» («У всякого своя доля…»)

 Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

 

Фрагмент поеми напам’ять

45

Тарас ШЕВЧЕНКО «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

 

 

46

Урок розвитку мовлення №3 Усний добір цитат з поеми для ілюстрації аргументів у висловленні  «Гостра актуальність  поеми «Кавказ».

 

 

47

Тарас ШЕВЧЕНКО. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови.  

 

Фрагмент поеми напам’ять

48

Тарас ШЕВЧЕНКО. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

 

 

49

Контрольна робота №5  Контрольний  письмовий твір «Остап Вишня сказав про поета так: «Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю!» Як я розумію це висловлення ?»

 

 

50

Тема жіночої долі

Тарас ШЕВЧЕНКО. Поема «Катерина». «Вічна» тема матері й сина.

 

 

51

Тарас ШЕВЧЕНКО. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. Поема  «Наймичка».

 

 

52

Тарас ШЕВЧЕНКО. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»).  

 

 

53

Тарас ШЕВЧЕНКО. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

 

 

54

Тарас ШЕВЧЕНКО.  Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в образі ліричного героя.

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

 

Вірш «Доля» напам’ять

55

 Тарас ШЕВЧЕНКО. «Доля», «Росли укупочці, зросли…».  Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

 

 

56

Тарас ШЕВЧЕНКО. Біблійні мотиви в поезіях Т. Шевченка періоду після заслання. Молитва як жанр у творчості поета. Ідея єдності й згоди в поезії «Злоначинающих спини…», пробудження сили в тих, хто прагне добра, правди, чистоти, щирої дружби. Потреба єднання й взаєморозуміння на ґрунті загальнолюдських цінностей.

ТЛ: молитва.

 

 

57

Урок розвитку мовлення №4   Написання  есе  «Молюся я за Україну» на основі порівняння віршів (Т.Шевченка «Злоначинающих…» та                                 Ю. Іздрика «Молитва»)

 

 

58

Література рідного краю №3.  Осмислення у творчості письменників Луганщини ролі Т.Г.Шевченка у пробудженні національної самосвідомості народу

 

 

59

Пантелеймон КУЛІШ. «Чорна рада»

П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва. Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації

 

 

60

 Пантелеймон КУЛІШ. «Чорна рада». «Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

 

 

61

 Пантелеймон КУЛІШ. «Чорна рада». Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв.

 

 

62

 Пантелеймон КУЛІШ. «Чорна рада». Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком.

 

 

63

Марко ВОВЧОК (Марія Олександрівна Вілінська). «Інститутка»

 Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка

ТЛ: реалізм.

 

 

64

Марко ВОВЧОК. «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини.

 

 

65

Марко ВОВЧОК. «Інститутка». Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

 

 

66

Позакласне читання №4 Т.Шевченко «Художник»  

 

 

67

Література рідного краю №4.  Особистісне сприйняття Шевченка та його творчості письменниками-земляками.

 

 

68

Контрольна робота №6 (тестові завдання, відповіді на запитання).

 

 

69

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

 

 

70

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

 

 

 

docx
До підручника
Українська література 9 клас (Борзенко О.І., Лобусова О.В.)
Додано
13 жовтня 2018
Переглядів
1146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку