Календарно-тематичне планування уроків української мови для 9 класу 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування розроблено відповідно до програми з урахуванням усіх тем та містить примітки таких видів діяльності, як "діалог", "усний переказ", "усний твір", "читання вголос".

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування  уроків української мови у 5(9)-Б, В, Г класах

 

 70 год, 2 год на тиждень  

 

Календарно-тематичне планування для 9-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5-12 класи / Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф; за ред. Л.В. Скуратівського.

– К., 2005 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.).

 

Графік фронтальних видів контрольних робіт

 

Форма контролю

І семестр         ІІ семестр

Кількість

Дата

Кількість

Дата

Перевірка мовної теми (тестування)

2

 

2

 

Письмо: переказ твір

1

1

 

 

1

1

 

 

Правопис: диктант

1

 

1

 

Усний переказ

1

 

 

Діалог

1

 

 

Усний твір

 

1

 

Читання вголос

 

1

 

 

 

 

Зміст програмового матеріалу

Дата

 

 

І СЕМЕСТР

 

 

 

Вступ (2 год)

 

 

1.

Розвиток української мови. Ознайомлення з найбільш авторитетними мовними онлайн-словниками.

1

 

 

 

 

2.

Урок мовленнєвого розвитку. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Аудіювання та читання мовчки текстів (уривків) різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1

 

 

 

 

 

Повторення вивченого у 8 класі (3 год)

 

 

3.

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення.

1

 

 

 

 

4.

Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

1

 

 

 

 

5.

Урок мовленнєвого розвитку. Вимоги до мовлення.

Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

1

 

 

 

 

 

Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова (7 год)

 

 

6.

Пряма й непряма мова.

1

 

 

 

 

7.

Заміна прямої мови непрямою.

1

 

 

 

 

 

8.

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Обговорення питання «Які вислови відомих українців варто було б розмістити на сучасних білбордах» з використанням у мовленні цитат.

1

 

 

 

Зошит

9.

Діалог.

1

 

 

 

 

10.

Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

1

 

 

 

 

11.

Урок мовленнєвого розвитку. Складання га розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.

1

 

 

 

Діалог

12.

Контрольна робота. Повторення вивченого у 8-му класі. Пряма і непряма мова (тестування).

1

 

 

 

Тематична

Складне речення. Складносурядне речення (8 год)

13.

Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

1

 

 

 

 

14.

Складносурядне речення, його будова й засоби зв'язку між його частинами.

1

 

 

 

 

15.

Урок мовленнєвого розвитку. Стилі, типи мовлення (повторення). Жанри мовлення. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.

1

 

 

 

Усний переказ

16.

Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення.

1

 

 

 

Зошит

17.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

1

 

 

 

 

 

18.

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

1

 

 

 

 

19-

20.

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

2

 

 

 

 

Складнопідрядне речення (12 год +5 год)

21.

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях. Основні види складнопідрядних речень.

1

 

 

 

 

22.

Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Резюме. Заява.

1

 

 

 

 

23.

Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними. 

1

 

 

 

 

24.

Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії й ступеня, порівняння.

1

 

 

 

Зошит

25.  

Контрольний диктант.

1

 

 

 

 

26.  

Урок мовленнєвого розвитку. Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

1

 

 

 

 

27.

Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу.

1

 

 

 

 

28.  

Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий твір (на розсуд учителя).

1

 

 

 

 

29.

Складнопідрядні речення з підрядними причини, наслідку, мети.

1

 

 

 

Тематична

 

30.

Складнопідрядні речення з підрядними умови, допусту. Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в класі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної самоосвіти».

1

 

 

 

 

31.

Контрольна робота. Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення (тестування).

1

 

 

 

 

32.

Повторення та узагальнення вивченого.

1

 

 

 

Зошит  Тематична

ІІ СЕМЕСТР

 

33.

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

1

 

 

 

 

34.

Урок мовленнєвого розвитку. Стислий усний переказ публіцистичного стилю (за складним планом).  

1

 

 

 

 

35-

36.

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

2

 

 

 

 

37.

Урок мовленнєвого розвитку. Есей (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складнопідрядних речень.

1

 

 

 

 

Безсполучникове складне речення (13год)

 

38.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

1

 

 

 

Зошит

 

39.

Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.  

1

 

 

 

Усний твір

40-

41.

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

2

 

 

 

 

 

42-

43.

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

2

 

 

 

 

44-

45.

Тире у безсполучниковому складному реченні.  

2

 

 

 

 

46-

47.

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне – своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть із часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень.

1

 

 

 

Зошит

48.

Урок мовленнєвого розвитку. Діалог-обговорення актуальної теми.

1

 

 

 

 

49.

Створення проекту статті до Вікіпедії «Безсполучникове складне речення».

2

 

 

 

 

50.

Контрольна робота. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Безсполучникове речення (тестування).

1

 

 

 

Тематична

Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку (8 год)

51–

52.  

Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.  

1

 

 

 

 

53– 54.

Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.

 

 

 

 

Зошит

 

55– 56.

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку).

 

 

 

 

 

57.

Обговорення питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з

 

 

 

 

 

 

 

ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень. Викладення підсумків обговорення для розміщення на шкільному веб-сайті у формі роздуму, що містить складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.  

 

 

 

 

 

58.  

Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів – обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками – товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації.  

Складання й розігрування діалогу-домовленості (наприклад: щодо озеленення шкільного приміщення) з відповідною аргументацією (потребою очищення й природного зволоження повітря; зонування середовища, декорування приміщення та ін.).  

 

 

 

 

 

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності (7 год)

59.

Текст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац.  

 

 

 

 

 

60.

Урок мовленнєвого розвитку. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.  

 

 

 

 

 

61.

Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).  

 

 

 

 

 

62.

Контрольний диктант.   

 

 

 

 

Зошит

63.

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.  

 

 

 

 

 

64.

Урок мовленнєвого розвитку. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.  

 

 

 

 

Читання вголос

65.

Контрольна робота. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності (тестування).  

 

 

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого (5 год)

 

66.

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні). Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.  

 

 

 

 

 

67.

Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа, види речень).  

 

 

 

 

 

68.

Орфографія.  

 

 

 

 

 

69.

Пунктуація.  

 

 

 

 

Зошит

70.

Підсумковий урок.   

 

 

 

 

Тематична

 

pdf
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
710
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку