Конспект урока:Повторення вивченого у 5-9 класах. Будова слова. Словотвір. Основні орфограми в префіксах.

Про матеріал

Конспект урока:Повторення вивченого у 5-9 класах. Будова слова. Словотвір. Основні орфограми в префіксах.

Перегляд файлу

Добрий ранок!

 Мені дуже приємно бачити вас. Сподіваюсь, що ви сьогодні старанно підготувались. Хочу, щоб від нашого уроку залишились приємні враження. Щоб ваші серця повнились добром, щирістю, а розум знаннями. Урок знову відчинить для вас двері у багатий і прекрасний світ рідного слова.

Слайд 1.Я пропоную повторити пам’ятку-аутотренинг, якою ми з вами  користуємося впродовж усього курсу вивчення української мови.

                            Я – старшокласник

                            Я – особистість творча.

       Я   думаю, аналізую, висловлюю свої судження.

                            Я  хочу знати.

                            Я поважаю себе і свого вчителя.

Тема уроку:  Повторення вивченого у 5-9 класах. Будова слова. Словотвір. Основні орфограми в префіксах.

Мета уроку:

Освітня:    узагальнювати і систематизувати знання учнів про будову слова, способи словотворення та основні орфограми  в префіксах.

Розвиваюча: удосконалювати вміння і навички визначати основні способи словотворення, вміння працювати зі схемами, робити розбір слів за будовою.

Виховна:  за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати патріотичні почуття, любов до рідного слова, національну свідомість.

Обладнання уроку: опорна схема « Способи словотворення», «Будова слова», тексти-опори пісні “Засвистали козаченьки”, картина В.Маковського «Українська дівчина»,інтерактивна дошка, підручник.

Учні записують епіграф:

Ой, що росте без кореня?

Камінь росте без кореня?

Народна творчість

Запитання до класу:

- Як епіграф пов’язується з темою уроку?

- Яку мету ставимо перед собою?

-  Для чого це потрібно?

Учитель остаточно умотивовує тему, формує мету і завдання уроку.

(ЗАВДАННЯ уроку– ми повинні аналізувати і систематизувати вивчені в шкільному курсі мовні поняття і правила, виділяти в них подібне й узагальнювати його, здійснювати самоконтроль за результатами навчальних досягнень.)

План уроку

 1. Теоретичне повторення вивченого про «Будову слова», «Словотвір», та основні орфограми в префіксах. Лінгвістичні доповіді
 2. Накопичення робочих матеріалів з даної теми.
 3. Лексико-стилістичні та граматичні вправи.
 4. Самостійна робота
 5. Рефлексія
 6. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Лінгвістична доповідь

Учні поділені на три групи і кожна готує повідомлення про

1.Будову слова   

 

2. Способи словотворення.СХЕМА НА ДОШЦІ

3. Основні орфограми в префіксах. СХЕМА НА ДОШЦІ

ІІ. Повторення вивченого.

ІІІ. Тренувальні вправи на осмислення знань, формування умінь і навичок.

Завдання 1. .  Прослухати і проглянути  відеоролик та   виписати з вірша-пісні Марусі Чурай “Засвистали козаченьки” слова, утворені різними способами словотворення, назвати їх.

Засвистали козаченьки

В похід з полуночі,

Заплакала Марусенька

Свої ясні очі.

„Не плач, не плач, Марусенько,

Не плач, не журися,

За свойого миленького

Богу помолися! „

Стоїть місяць над горою,

Да сонця немає,

Мати сина в доріженьку

Слізно проводжає:

„ Прощай, милий мій синочку,

Да не забарися!

За чотири неділеньки

Додому вернися!”

Добро і зло – основні поняття моральності. Але  добро важливіше , і потрібне не для окремої людини, а для суспільства в цілому. Доброта, чуйність, уміння розуміти чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити добрим словом та вчинками – є складовими характеру нашого народу. Які ви знаєте українські прислів'я та приказки про людську доброту?

 • Хто людям добра бажає, той і собі має.
 • Доброму скрізь добре.
 • Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла й сподівайся.
 • Поживеш серед добрих – сам подобрішаєш.
 •  Добре діло роби сміло.
 • Добре роби, добре й буде.
 •  Світ не без добрих людей.
 • Добро не лихо, ходить по світу тихо.
 • Добро всі люблять, та не всі роблять.

Завдання 2.  

Доброму скрізь добре. (прислів'я)        

- Яким способом утворене перше слово? (Неморфологічний спосіб, перехід прикметника в іменник - звернення до таблиці).

Зашифровані слова одного кореня  записати так, щоб було видно, яким способом і від якого слова утворене наступне.

Завдання 3.      Словниковий диктант. Назвати орфограму. З'ясувати значення виділених слів(за тлумачним словником)

Зсунути, розсипати, пресвятий, прибуток, прізвище, приблуда, дизасоціація, пречистий, дезінфекція, зцідити, присмерк,безрозмірний, причепурити, розігнути, присмуток, безкорисливий, антиперспірант, екс-президент, змовкнути, притуга,сколихнути, розхитати, пресвітлий, прірва, біосфера, причастя, антибіотик,дисгармонія, безсмертя, супермаркет, антициклон, безкомпромісний, сфальшивити, прізвисько, причетний.

(присмерк – напівтемрява,присмуток – легкий смуток, притуга – горе, біда, причастя – християнський обряд, під час якого віруючі уживають хліб і вино – символ тіла і крові Христа, стаючи причетними до «вічного життя», причетний – який має безпосереднє відношення до якої-небудь справи або до когось.)

 1. Речення: Через святе причастя, еліксир безсмертності, Сам Христос вселяється в людину. Китайські імператори та алхіміки тратили маєтки щоби відшукати еліксир життя, який би дарував безсмертя людині.
 2. Ледве ясне сонечко скотиться додолу, тихий вечір присмерком вкриє ліс і поле. (Н. Забіла)
 3. Тоді прочанин розповів їй з самого початку, як попав її чоловік у притугу.

Завдання 4.   Записати подані словосполучення складними совами.  Назвати  спосіб  творення.

Ламати кригу, ветеринарна лікарня, взаємна повага, сховище води, виставка фотографій, школа + інтернат, аеро + клуб, постачання води, згаданий вище, Українські телевізійні новини, електричний прилад, Організація Об'єднаних націй , запис актів громадянського стану, електронно – обчислювальна машина, Донецький басейн, науково-технічна революція, професійна спілка, Національна асамблея товариства оборони, Міністерство закордонних справ, Вищий учбовий заклад, управління освіти

н-д: криголам, ветлікарня, взаємоповага, водосховище, фотовиставка, школа-інтернат, аероклуб, водопостачання, вищезгаданий, УТН, електроприлад, ООН, загс, ЕОМ, Донбас, НТР, профспілка, НАТО, МЗС, вуз, УО.

1. Видання в одному томі - ОДНОТОМНИК.

2. Засновник якогось вчення - ОСНОВОПОЛОЖНИК.

3. Частина стебла, що приєднує до рослини плід - ПЛОДОНІЖКА.

4. Наука про природу - ПРИРОДОЗНАВСТВО.

5. Період, що охоплює 1000 років - ТИСЯЧОЛІТТЯ.

6. Будівництво кораблів - КОРАБЛЕБУДУВАННЯ.

7. Штучне затримання снігу на полях для збереження вологи і захисту рослин від замерзання - СНІГОЗАТРИМАННЯ.

 

 

Завдання 5   Перекласти і записати слова  українською мовою. Взаємоперевірка.

Диспансер- диспансер, дислокация-дислокація,суперфосфат-суперфосфат,иммунитет-імунітет,контр-адмирал- контр-адмірал, амперметр-амперметр,дискредитация-дискредитація,диалектный-діалектний,антициклон-антициклон,междуречье-межиріччя,антикварный- антикварний,архаический-архаїчний,межнациональный-міжнаціональний,унтер-офицер-унтер-офіцер,дифференцировать-диференціювати,диапазон-діапазон.

Завдання 6 Закінчіть думку... розберіть за будовою слова.

Якось відомий український поет В.Сосюра в одному із своїх творів заявив “Я знаю силу слова” А чи знаєте її ви?

Учитель звертає увагу учнів на  дошку  із написом “Словом можна…” і пропонує закінчити думку, але вже треба підбирати слова на закріплений нами теоретичний матеріал…

Варіанти відповідей:

розвеселити, принизити,

розрадити,          приголомшити,

возвеличити, зранити,

воз’єднати,            прибити,

відштовхнути, зцілити,

зганьбити, причарувати,

розсіяти сумнів,   спалити , скувати сили душі тощо.

(Висновок.- так , діти, молодці! Працюючи зі словом, розкриваючи його красу й силу, ви мали змогу водночас заглянути в бездонну душу українського народу, замислитися над тим, якими скарбами володіє кожен з нас.)

Завдання 7.  Творчий диктант.Відредагуйте текст, замініть  невиправдано повторювані спільнокореневі слова синонімами. Слайд.

Письменники майстерно малюють красу природи. Їхні описи вражають образністю, емоційністю.Я теж пишу вірші. Нещодавно я створила поезію про квітку сон. Важко передати її чарівність, але я спробувала.

 Завдання 8. Графічний диктант (конструювання слів за схемами).Робота біля дошки. Слайд

Завдання 9   САМОСТІЙНА   РОБОТА. Твори зачитуються на уроці, а дост., серед., низьк. рівні звіряються з правильними варіантами.

 Завдання з розвитку зв’язного мовлення.

вис.р., Скласти за картиною В.Маковського міні-твір “Портрет Марусі Чурай”  вик.  Трубачова , Лакота, Ковака Архіпова, Бурашникова

дост. р. Доберіть до поданих слів спільнокореневі, розмістіть їх в порядку словотворення, утворивши словотворчі ланцюжки.

1.Відмежовуватися. 2. Зменшитися. 3. Ідеалістичний. 4. Зацікавлено. 4. Озеленення. 6. Дезорганізаторство. 7. Загострюватися. 8. Невпізнанно.

серед.р.  Зробіть письмовий розбір слів за будовою.

 1. Напровесні, невиправдано, метро, перерозподіл.
 2. Доброзичливо, безпрограшний, укупі, примірюватися.
 3. Напереваги, етнографічний, переконався, неперевершеність.
 4. Незаселений, електрозварювальник, впам'ятку, запанібрата, передранішній.

Низьк.р. Тести

1. Котрі з поданих слів утворені суфіксальним способом?

 Почорнілий. Півострів. Одруження. Порослий. Запис. Закурити. Післямова. Учитель. Підсніжник. Мамин. Близько. Переписування. Бездарність. Помальований. Ускладнення.

2  Котрі з поданих слів утворені безсуфіксним способом?

 Пасинок. Підкуп. Півтон. Розтин. Закуток. Під'їзд. Нагорі. Вдень. Батьків. Вроздріб. Вхід. Затишок. Розчин. Безхліб'я. Запис

3. Котрі з поданих слів утворені способом складання слів, основ або їх частин?

 Передплужник. Передпокій. Всюдихід. Самоконтроль. Театрознавець. Біло-червоний. Позаторік.  ЗАГС. Лісостеп. Безлюддя. Контрудар. ООН. Працелюб. Гречкосій.Прадід.

4. Котрі з поданих слів утворені префіксально-суфіксальним способом?

 Перемотування. Запічок. Замріяний. Прибулець. Підвіконня. Видолинок. Зарозумілість. Простудний. Зарічний. Неприязнь. Здалеку. Безпідставний.

5. Котрі з поданих слів утворені префіксальним способом?

 Надхмарний. Підмайстер. Західноукраїнський. Невеселий. Антинародний. Пожовтілий. Праслов'янський. Запам'ятати. Перечитування. Перестрибнути. Прибічник. Однокласник. Перекривлений. Предобрий. Нетактовний.

Рефлексія.  Бліц-опитування. Оцінювання учнем власної участі в роботі

 

 • Яким було завдання нашого уроку. (ми аналізували і систематизували вивчені в шкільному укурсі мовні поняття і правила, виділяли в них потрібне й узагальнювали його)
 • Які ви знаєте способи словотворення?
 • Які труднощі зустрічалися?
 • Що у вас невиходило, а зараз виходить?
 • Що було найцікавішим і чому?
 • Побажання собі..

IV. Підсумок уроку,  аргументація оцінок.

V. Д/з

Вис.р.. Підготувати повідомлення “Словотворення в сучасній пісенній поезії” (на мат. пісень сучасності).

Дост.р  Складіть і запишіть невеликий роздум (6-8 речень) на тему «Що посієш – те й пожнеш», використовуючи спільнокореневі слова як засіб забезпечення зв’язності тексту.

Серед.р.  Складіть і запишіть речення зі словами учительська (іменник), і учительська (прикметник), стіною (іменник) і стіною (прислівник).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
4 січня 2018
Переглядів
6101
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку