Конспект уроку з української мови для 9 класу "Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні"

Про матеріал

Мета: поглибити знання про безсполучникове складне речення; удосконалювати загальнопізнавальні вміння учнів правильно інтонувати безсполучникові складні речення зі смисловими відношеннями причини, пояснення, доповнення; вчити правильно ставити розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення й обґрунтовувати їх; формувати вміння визначати доцільність уживати двокрапки між частинами безсполучникового складного речення; розвивати творчі вміння самостійно розв'язувати пізнавальні завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу сприяти підвищенню загальної освіченості дев'ятикласників; підвести до усвідомлення необхідності знань у житті людини.

Перегляд файлу

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Урок української мови, 9 клас

 

Мета: поглибити знання про безсполучникове складне речення; удосконалювати загальнопізнавальні вміння учнів правильно інтонувати безсполучникові складні речення зі смисловими відношеннями причини, пояснення, доповнення; вчити правильно ставити розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення й обґрунтовувати їх; формувати вміння визначати доцільність уживати двокрапки між частинами безсполучникового складного речення; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати пізнавальні завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу сприяти підвищенню загальної освіченості дев’ятикласників; підвести до усвідомлення необхідності знань у житті людини.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Прокоментуйте вислів, записаний на дошці

Людям давно відома одна чудова, перевірена життям істина: тільки велика мета породжує велику енергію.

          Є.Брошкевич

 Як ви розумієте цей вислів? Яка мета у вас?

 Що потрібно, щоб її досягнути?

Відповідь запишіть у вигляді орфографічного диктанту, поясніть орфограми.

(Знання, зусилля, терпіння, уміння, навчання, натхнення, бажання, старання).

 Чому, на вашу думку, у реченні поставлено двокрапку?

 Які смислові зв’язки між частинами безсполучникового складного речення? (Пояснення).

ІІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою й завданням уроку.

Отже, сьогодні на уроці, використовуючи ваші знання, уміння, зусилля, будемо працювати над темою «Двокрапка в безсполучниковому складному реченні».

 

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

 Спостереження з елементами аналізу (проаналізувати схеми-моделі, сформулювати правила вживання двокрапки в безсполучниковому складному реченні)

1. [  ] : [ причина ]

2. [  ] : [ пояснення ]

3. [  ] : [ доповнення ]

Оксані – радість: [ чому? – бо ] мати відрізала з полотна хустку, а порошком пофарбувала в червоний колір. (А.Головко)

Мені здається: [ що?] твої очі в мою душі світять з вишини. (В.Сосюра)

Переконатися пора: [ в чому?] зробиш зло – не жди добра. (Д.Білоус)

Поглянь у себе: [і що побачиш? ] море там вирує, міниться і грає. (Л.Горлач)

 Зіставлення висновків з теоретичним матеріалом.

V. Виконання системи практичних знань, спрямованих на формування практичних умінь і навичок.

1. Дослідження-аналіз з елементами зіставлення.

Визначте смислові відношення між простими реченнями у складному. Варіанти відповідей впишіть у табличку. Вставте дві пропущені коми і шість двокрапок.

Варіанти відповідей: 1  друга частина пояснює те, про що йдеться у першій (можна вставити а саме);

 2  у другій частині – доповнення (можна вставити і побачив…, і почув…, і зрозумів…, і відчув, що…);

 3  у другій частині – причина (можна вставити бо, тому що, через те що).

1. Афоризм має перевагу над романом його завжди дочитують до кінця. 2. Дурневі можна дати тільки одну пораду стати ще дурнішим. 3. Бідні кращі за багатих менше вкрали (В.Голобородько). 4. Здається чую лопають каштани жовто-зелену викидають брость (В.Стус). 5. Стань полководцем власних думок навчи їх хоробрості (Д.Арсенич). 6. Старі люди кажуть два хитрих мудрого не переважать (Л.Глібов).

Речення №

1

2

3

4

5

6

11 – л

31 – в

Варіанти відповідей

 

 

 

 

 

 

12 – к

32 – і

Букви

 

 

 

22 – а

33 – б

  Підставте під вписані варіанти відповідей літери і прочитайте назву відомого українського видавництва кінця ХІХ ст.

 

2. Лінгвістичне дослідження.

Впишіть у табличку спочатку номери простих речень з узагальню вальним словом, а потім – складних безсполучникових речень. Вставте пропущені розділові знаки.

1. Враз сталось щось незвичайне тихе повітря стрепенулось скрутнулось вбік знялось над землею (М.Коцюбинський). 2. Усе в чеканні спілі краплі рос земля і місяць вишні і тополі і тиша в тиші і тумани в полі (Б.Олійник). 3. Ураз усе покращало біля мене і ясени з блакитними тінями, й зеленим шумом і нагорблена клуня з чотирма вітрами і скрипливі ворота… (М.Стельмах). 4. Притаїлось все пополохалось перед з’явищем тучі грізної вітрець ущух – ані подиху змовк веселий гай – ані шелесту… (М.Старицький). 5. Місце було дуже вигідне глибока яруга поросла чагарем була прикрита з усіх боків дубовим лісом (Г.Тютюнник).

Речення №

 

 

 

 

 

1 – д

3 – у

5 – р

Літери

 

 

 

 

 

2 – д

4 – а

 

  Під вписані номери речень підставте літери і прочитайте прізвище автора вислову «Усмішка – повітря, яким душа дихає».

 

3. Творче моделювання.

Додайте до поданих частин складних безсполучникових речень такі продовження, щоб в утвореному реченні ставилася двокрапка.

Підказка: друга частина повинна вказувати на причину того, про що йдеться в першій.

1. Не хваліться перед незнайомцем своїми успіхами чи вищим становищем на службовій драбині _____

_______________________________________________________

2. У громадському місці не розмовляйте голосно про особисті справи _

_______________________________________________________

3. Не обговорюйте прилюдно чужі смаки _____________________

_______________________________________________________

4. Не використовуйте у своїх (навіть благородних) інтересах чужої таємниці _____

_______________________________________________________

5. Про чужі нечесні наміри чи непристойні вчинки повідомляйте негайно _____

_______________________________________________________

 

4. Дослідження-відновлення з елементами класифікації.

Двокрапка ставиться

1. Якщо друга частина розкриває чи доповнює зміст першої, вказує на причину того, про що говориться в першій частині.

2. Якщо в першій частині безсполучникового складного речення є слова так, такий, одно, конкретний зміст яких розкривається у другій частині.

3. Якщо в першій частині є дієслова чути, знати, зрозуміти, бачити, дивитися, дивуватися і т.ін., які вказують, що в наступній частині буде викладено якийсь факт.

А. Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морі. (Леся Українка)

Б. Сьогодні спочинем: близько хата, де дівчина ворота одчинить. (Т.Шевченко)

В. Здавна в Кавунів це так повелося: старі дома, а молодь здебільшого на марганцях. (О.Гончар)

Г. У цьому полі, синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо, уздрів і скляк: блукало в тому полі сто тіней. (В.Стус)

Д. І сниться: він іде до хати, його стрічає рідна мати і каже ніжнії слова. (А.Малишко)

Відповідь:1-Б, 1-Г, 2-В, 3-А, 3-Д.

5. Дослідження-конструювання.

Перебудуйте прості речення з однорідними членами на складні безсполучникові причому в утвореному складному реченні друге речення (або кілька речень) повинні пояснювати зміст першого.

Зразок: Усе чарує зір кругом: роса, і луг, і води (В.Сосюра) – Усе чарує зір кругом: роса сріблиться, зеленіє луг, вода виграє хвилями.

1. Багато ворогів має виноград: і посуху, і шкідників. 2. Усе закуталося в чарівний світ: сад, озеро і лан. 3. Цікавила його історія мистецтва, особливо писанки і різьба по дереву. 4. У житті можуть трапитися різні люди: щедрі і скупі, веселі і лихі. 5. Агітація велася по-різному: і по телебаченню, і на радіо.

VІ. Підсумок уроку.

Експрес-опитування (актуалізація мовленнєвознавчих понять)

 На які дві групи поділяють безсполучникові складні речення?

 Які змістові відношення властиві безсполучниковим складним реченням?

 Яку роль відіграє у безсполучниковому складному реченні інтонація?

 Якими видами інтонацій можуть поєднуватися частини безсполучникового складного речення?

 У яких випадках між частинами безсполучникового складного речення ставлять двокрапку?

 

VІІ. Рефлексія.

Складіть і розіграйте діалог «На сьогоднішньому уроці», використовуючи схему:

VІІІ. Оцінювання.

Мотивація та пояснення оцінок.

 

ІХ. Домашнє завдання.

 Опрацювати теоретичний матеріал підручника.

На вибір:

 Скласти безсполучникові складні речення за поданими схемами-моделями. Зробити синтаксичний розбір одного з речень

1. [  ] : [ причина ]

2. [  ] : [ пояснення ]

3. [  ] : [ доповнення ]

 Скласти висловлення в публіцистичному силі на тему «Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля». Використати безсполучникові складні речення, які виражали б різні смислові відношення.

 

Використана література

1. Великий довідник школяра: 5-11 класи. Ч.1. – Харків: ВД «Школа», 2004.

2. Глазова О.П. Рідна мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. / О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнєцов; наук.ред. І.Вихованець. – К.: Зодіак-ЕКО, 2009.

3. Квашук І.Г. Синтаксис складного речення: Посібник для вчителів. – К.: Грамота, 1996.

4. Омельчук С.А. Українська мова. 9 клас. ІІ семестр / С.А.Омельчук, А.І.Ляшкевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х.:Видавнича група «Основа», 2012.

5. Ткачук Т.П. рідна мова. Робочий зошит. 9 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013.

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Черняєва Оксана
  Розумно складений хід уроку
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Светлична Юлія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
8 січня 2018
Переглядів
18710
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку