ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО)

Про матеріал

Збірник завдань укладений відповідно до програми вивчення української мови для загальноосвітніх шкіл. Складається з 18 практичних робіт, кожна з яких включає в себе різноманітні завдання різного рівня складності. Матеріали, вміщені у збірнику, можна використати під час пояснення нового матеріалу, поточного контролю знань учнів, а також для підготовки контрольних робіт.

Для вчителів української мови загальноосвітніх шкіл, а також для всіх, хто цікавиться вивченням рідної мови.

Перегляд файлу

http://rukotvory.com.ua/wp-content/gallery/stalosya_meduchylysche/DSC00372.JPG                  Безкоровайна Юлія Анатоліївна

 

 

 

 

збірник завдань

для Практичних робіт

з української мови

                        (підготовка учнів до ЗНО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Красноармійськ

                                                                2016

cерія «Готуємось до зно»

 

 

 

 

                 Затверджено на засіданні методичної ради

Протокол № 3  від  21 січня  2016 р.

 

 

 

 

 

        Безкоровайна Ю.А. Збірник завдань для практичних робіт з української мови (для підготовки учнів до ЗНО. Тема «Складне речення»). – Красноармійськ, 2016. –   138 с.

 

 

Збірник завдань укладений відповідно до програми вивчення української мови для загальноосвітніх шкіл. Складається з 18 практичних робіт, кожна з яких включає в себе різноманітні завдання різного рівня складності. Матеріали, вміщені у збірнику, можна використати під час пояснення нового матеріалу, поточного контролю знань учнів, а також для підготовки контрольних робіт.

Для вчителів української мови загальноосвітніх шкіл, а також для всіх, хто цікавиться вивченням рідної мови.

 

                                                                                © Безкоровайна Ю.А., 2016

 

 

                                                                        ПЕРЕДМОВА

Збірник завдань для практичних робіт з української мови (підготовка до ЗНО) укладено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова, Українська література. 5-9 класи за редакцією Таранік-Ткачук К.В., а також відповідно до підручника для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 9 клас» (Заболотний О.В, Заболотний В.В.).

Дане видання містить різнорівневі завдання з теми «Складне речення», які вчитель може використати під час пояснення нового матеріалу, поточного контролю знань учнів, індивідуальної роботи з ними, а також для підготовки контрольних робіт із вивченої теми.

Завдання побудовані так, що мають неоднаковий ступінь складності, розраховані на вироблення в учнів необхідних знань, умінь і навичок, а також спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів. Особливу увагу звернено на формування логічного мислення учнів, адже у процесі виконання завдань вони набуватимуть умінь аналізувати, зіставляти, порівнювати та узагальнювати мовні явища.

Завдання, вміщені у збірнику, можна поділити на два типи: теоретичні, що мають за мету повторення  засвоєних  учнями правил, а також практичні, які дозволять оцінити рівень сформованості вмінь та навичок використання основних мовних знань на практиці. Кількість завдань, послідовність їх виконання та критерії оцінювання учитель може добирати довільно, відповідно до індивідуальних особливостей учнів та дидактичної мети уроку.

Збірник допоможе вчителеві української мови збагатити власний досвід, урізноманітнити навчальну діяльність, виховувати в учнів інтерес до вивчення української мови, формувати національно свідому та духовно багату мовну особистість.

Сподіваюсь, що пропонований посібник зацікавить всіх тих, хто викладає українську мову в загальноосвітніх школах.

 

Практична робота № 1.

Тема. Складне речення і його ознаки.

Мета: систематизувати та закріпити знання про складне речення, його види та засоби звязку.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складне речення та його ознаки», ти будеш

Знати:

 • поняття про складне речення;
 • особливості будови складного речення;
 • засоби зв’язку в ньому.

Уміти:

 • розрізняти прості та складні речення;
 • моделювати складні речення;
 • використовувати їх у висловлюваннях.

Цінувати:

 • героїчне минуле нашого народу;
 • свої творчі здібності.

 

Бажаю успіхів!

 

Повторюємо вивчене.

              Основні види складних речень і засоби зв’язку в них.

 

http://notatka.at.ua/_pu/8/s93512488.jpg

 

         Складним реченням  називають речення, що складається з двох або кількох простих речень, об’єднаних в одне синтаксичне ціле за змістом, інтонацією, сполучниковим або безсполучниковим зв’язком: Баба Килина була невеличка й тонка, на її темному обличчі життя зоставило своє зморшкувате письмо, в очах випалило живий дух, і вони були подібні на дві бездонні криниці (Є.Гуцало).

          Складні сполучникові речення поділяють на складносурядні та складнопідрядні.

          Частини складносурядного речення з’єднуються сурядними сполучниками. У складносурядному реченні частини, що входять до нього,— рівноправні, незалежні одна від одної, тобто з’єднані сурядним зв’язком, як однорідні члени: Всі обжинкові звичаї виконуються тільки з озимими хлібами, а закінчення жнив ярого збіжжя не відзначається якимись спеціальними обрядами (За кн. «Гуцульщина»).

          Частини складнопідрядного речення поєднуються підрядними сполучниками і сполучними словами. Вони залежать одна від одної і з’єднані підрядним зв’язком: Вона варила дуже смачний борщ, який уміла так затовкувати салом і засмачувати сметаною, що від нього не можна було одірватися. (Є.Гуцало).

          Частини безсполучникового складного речення пов’язуються між собою за допомогою інтонації (без сполучників і сполучних слів): Молоді жонаті і старші парубки в передноворічний вечір ходили по хатах «меланкувати», один із парубків вдягався «Меланкою» (за кн. «Гуцульщина»).

 

Завдання №1.                      Вибірково-пошукова вправа.

Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Випишіть речення в такій послідовності:

 1. прості речення;
 2. складносурядні речення  із сурядними сполучниками; 
 3. складнопідрядні речення  із підрядними сполучниками;
 4. безсполучникові складні речення:

   Побратимство в запорожців перебувало у великій шані. Народні оповідання зберегли нам багато випадків про те, коли козак, одшукавши свого побратима в неволі й не маючи коштів, щоб його викупити, віддавався сам на каторгу з тим, щоб турок випустив його побратима на волю... На знак побратимства запорожці мінялися хрестами з тіла, а далі в них усе було спільне. У походах побратими бувало не з’їдять один без одного шматка хліба; в боях же вони билися поруч і рятували один одного від смерті. (За А. Кащенком).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №2.                      Мовознавче дослідження.

 

Визначте тип речення і побудуйте його структурну схему.

Над землею висіла ще сиза дрімота, її будило гупання гармат, брязкіт зброї, хвалькуваті бойові вигуки під стінами могутньої кам’яної фортеці (За Р.Іванченко)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

Завдання №3.                        Дослідження- відновлення.

 

Утворіть з поданих простих речень складні сполучникові речення. Запишіть  їх, уникаючи  тавтологічних повторів.

1. Настала осінь. Пожовкло листя на деревах. Відлітають птахи. Все частіше небо затягують важкі хмари (За Б. Лепким). 2. Був зорепад і зелен сад. Ми були у парі (За В. Кудрявцевим). 3. Мати все життя тяжко працювала. Син виріс неробою (За О. Гончарем). 4. З високих круч луна орлиний клекіт. Я телефон Ваш набрала (За Т. Севернюк). 5. Час летів, немов на крилах. Мов сон, життя минало  (За Лесею Українкою). 6. Верби  сплакували листям. Золоті  сльози  гнало над водою  (За Г. Тютюнником). 7. Праця  стає великим вихователем. Праця входить у духовне життя наших вихованців (За В. Сухомлинським). 8. Катря наче заспокоїлась. Неймовірна думка не кидала  її  голови  (За Панасом Мирним).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №4.                       Творче моделювання.

З кожної пари простих речень утворіть і запишіть складне. Укажіть вид і засоби звязку в  утворених реченнях.

 1. Справжній запорожець завжди дивився похмуро. Сторонніх він зустрічав спочатку непривітно.
 2. Проходив час. Козак лагіднішав.
 3. Пізніше мандрівники писали про запорожців багато гарного. Козаки виявлялися гостинними й веселими людьми (За Д.Яворницьким).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Завдання №5.                  Синтаксичний практикум.

   Зробіть синтаксичний розбір речення, скориставшись алгоритмом.

                  Алгоритм синтаксичного розбору складного речення

http://notatka.at.ua/_pu/8/s63542947.jpg

          Січ – мати, а Великий Луг – батько (Народна творчість).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №6.                               Творча лабораторія.

Складіть за малюнком речення, які б   відповідали поданим схемам:

http://abetka.ukrlife.org/foni/1g.jpg[   ],    [   ].    [   ], та [   ].    [   ], щоб [   ].

Підкресліть граматичні основи утворених речень.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №7.                            Тестові завдання

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

1. Укажіть ознаки складного речення

А.  Має одну  граматичну основу.

Б.  Може  мати  сурядний, підрядний,  безсполучниковий  зв’язки.

В.  Частини  завжди  залежать одна від одної.

2.  Перед сполучниками і, та, але, проте, однак, чи, що, щоб, які зєднують частини складного речення, ставиться

А. Кома.

Б. Тире.

В. Двокрапка.

3. Речення  Ми з тобою ішли, і синіли поля

А. Є простим реченням з однорідними присудками.

Б. Є складним реченням з двома граматичними основами.

В. Є складним реченням з трьома граматичними основами.

4. Укажіть складносурядне речення

А. Спинилось літо на порозі  і  дише полум’ям на  все,  і  грому    дальнього погрози повітря стомлене несе.

Б.  Характерно,  що  критики  відразу  ж  помітили  багатство і красу мови творів Панаса Мирного.

В. Зосталася Мотря сама-сама, як палець, з своєю нерозважною думкою.

5.  Позначте складнопідрядне речення

 А.  Стоїть  він  на  току  з  ціпом  і  бачить:  приходить  десятник з волості.

 Б.  Покотились  з  очей  сльози,  як  горох,  закапали  аж  на  долівку.

 В.  На  завтра, як  чуть  стало  сіріти,  зібралися коло  волості та взяли старшину з собою і пішли до пана в Красногорку.

6.Укажіть безсполучникове складне речення

А. До Миколи не сій гречки й не стрижи овечки.

Б. Коли квітень з водою, то травень з травою.

В.  Травень  холодний – рік  хліборобний .

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 2.

Тема. Складносурядне речення, його будова й засоби звязку в ньому.

Мета: систематизувати та закріпити знання про складносурядне речення, його будову та засоби звязку в ньому.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складносурядне речення, його будова  й засоби звязку», ти будеш

Знати:

 • поняття про складносурядне речення;
 • особливості будови складносурядного речення;
 • засоби зв’язку в ньому.

Уміти:

 • розрізняти складносурядні речення в тексті;
 • визначати засоби звязку частин складносурядного речення;
 • моделювати складносурядні речення;
 • використовувати їх у висловлюваннях.

Цінувати:

 • творчість Т.Г.Шевченка;
 • набуті знання;
 • свої творчі здібності;

Бажаю успіхів!

Повторюємо вивчене.

     Складносурядне речення – це речення, частини якого рівноправні, незалежні одна від одної, тобто з’єднані сурядним ( єднальні, протиставні, розділові сполучники) зв’язком, як однорідні члени:   

І забудеться срамотня

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України .Г.ШевченкоІ мертвим і живим …”).

[…], і […] – складносурядне речення

                      Основні ознаки складносурядного речення:

 •         два і більше простих речень, які входять у його склад;
 •         за змістом рівноправні;
 •         звязуються сполучниками сурядності.

 

 

Завдання №1.                      Вибірково-пошукова вправа.

 

Прочитайте текст, випишіть складні речення, визначте їх вид та засоби зв’язку, підкресліть граматичні основи.

Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії, а дитинство його пройшло в сусідньому селі Кирилівці. В убогій і тісній хаті жила велика родина: батьки й шестеро дітей.  Тарасів батько був людиною розумною і працьовитою. Разом із дружиною він тяжко працював на панщині, також обробляли вони й клапоть землі, виділеної їм.  Єдиним законом у ті часи була панська сваволя.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №2.                       Синтаксичне конструювання.

Побудуйте речення (тема «Життя і творчість Т.Г.Шевченка») за поданими схемами, запишіть їх, укажіть засоби звязку.

 1.  Або [   ],  або [   ].
 2.  [   ], а [   ].
 3. [   ], і [   ], і  [   ].
 4. [   ], проте [   ]. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №3.                 Мовознавче дослідження.

Виберіть продовження речення  Зранку ми почали непокоїтися... , щоб утворилося складносурядне речення. Запишіть правильне речення, підкресліть граматичну основу.Начало формы

1… проте погода посприяла нам і цього разу.

2… й обговорювати можливі перешкоди. 

3… бо кожен з нас почувався досить невпевнено.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Конец формы 

Завдання №4.                      Творче моделювання.

 

Утворіть з поданих парами простих речень складносуряднi, використовуючи вiдповiднi сполучники сурядності,  розставте роздiловi знаки, накресліть структурні схеми утворених речень.

    1. Пiсня в селi замовкла. У гаю ще витьохкував соловей. 2. Було ще досить рано. Спати нiкому не хотiлось. З. Мiсяць ще не зiйшов. Яскраво свiтили зiрки. 4. Хтось ішов менi назустрiч. Може менi так здалося.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №5.                      Синтаксичний практикум.

 Зробіть синтаксичний розбір речення, скориставшись алгоритмом.

                  Алгоритм синтаксичного розбору складного речення

http://notatka.at.ua/_pu/8/s63542947.jpg

                Прилинув вітер,  і в тісній хатині він про весняну волю заспівав

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                       Дослідницько-пошукова робота.

http://cs628020.vk.me/v628020426/82a/kjtd7QNumm4.jpgУстановіть відповідність (з’єднайте стрілочками) між уривками з творів Т.Г.Шевченка та ілюстраціями до них, доберіть до кожного відповідну структурну схему.  Запишіть назву твору.

А. І заплакала Лілея,

    А Цвіт Королевий

    Схилив свою головоньку

    Червоно-рожеву

    На білеє пониклеє

http://img-fotki.yandex.ru/get/4128/188331145.0/0_8c58c_de9affb4_M    Личенько Лілеї .

 

 

Б. Сичі в гаю перекликались,

    Та ясен раз у раз скрипів.

 

http://bokov.net.ua/files/files/21873.files/image006.jpg

В. Там десь милий чорнобривий

    По полю гуляє,

    А я плачу, літа трачу,

    Його виглядаю.

 1. […], a […].     2.  […], та […].   3.[…], а […O, O…].

А_________________________________

Б_________________________________

В_________________________________

 

 

 

 

Завдання №7.                       Тестове завдання

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

1. Яке з наведених речень є складносурядним?

  А. Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле приносить біду            

  Б. Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок з пожовклим листям 

  В. Запахла осінь в'ялим тютюном, та яблуками, та тонким туманом, і свіжі айстри над піском рум'яним зоріють за одчиненим вікном 

2. Знайдіть речення, у якому пропущено кому:

А. Щасливо співати і жити у рідному  краю, і зорям щасливим світити на землю мою.

Б. На глибині сплеснулась риба, і сполохані кола, доганяючи одне одного, почали набігати па берег.

В. Піднялися крила сонних вітряків і черешню білу вітер розбудив .

3. Визначте, будові якого з речень відповідає така схема:

[ ], [ ], [ ], [ ].

А. У неї запаморочилась голова; вона крикнула і трохи не впала на місці.

Б. У степу було тихо: блищали од сонця стерні і ковила понад шляхом, сріблилася важка, обвішана разочками роси павутина .

В. Брязкали сталевими тарелями вагонні буфети, перегукувалися дударі-стрілочники, сюрчали у свої сюрчки й вимахували ліхтарями зчіплювачі вагонів, видзвонювали молоточками по колесах обходчики поїздів…

4. Укажiть рядок, у якому правильно розставлено роздiловi знаки

А. Ми йдемо через сiнокiс, i темнiє над нами небо.

Б. Дiвчина вийшла з хати, i повiльно пiшла до криницi .

В. Вiтер дмухнув трохи збоку, потiм ухопив судно, i знiс трохи набiк .

5. Доберiть другу частину до речення  Зима лютувала, щоб утворилося  складне речення

А i сипала пригорщi снiгу.

Б i все дужчав мороз.

В i не здавала позицiй.

6. Укажіть схему, якій відповідає речення Там клен зелений схиливсь до тину, і мати рідна щось пише сину.

А. [  ], [  ], і [  ].

Б. [  ], і [  ], [  ].

В. [  ], і [  ].

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 3.

Тема. Смислові звязки між частинами складносурядного речення.

Мета: систематизувати та закріпити знання про смислові звязки між частинами складносурядного речення.                                            

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Смислові звязки між частинами складносурядного речення», ти будеш

Знати:

 • які смислові звязки  встановлюються між частинами складносурядного речення.

Уміти:

 • визначати смислові  звязку частин складносурядного речення;
 • моделювати складносурядні речення з різними видами  звязку ;
 • використовувати їх у висловлюваннях.

Цінувати:

 • мову як найціннішу духовну скарбницю народу;
 • набуті знання;
 • свої творчі здібності;

Бажаю успіхів!

Повторюємо вивчене.

СМИСЛОВІ ЗВ'ЯЗКИ, ІНТОНАЦІЯ МІЖ ПРОСТИМИ


 РЕЧЕННЯМИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ

 

Завдання №1.                      Вибірково – пошукова вправа.

Прочитайте текст. Випишіть складносурядні речення,  відовідно до поданих структурних  схем, підкресліть граматичні основи. Укажіть смислові звязки між частинами виписаних речень.

Людський пісенний світ розпочинається з маминої співанки. Дитина не розуміє слів, але вона ловить лагідність з маминого голосу. Слухає дитя колискову і стає лагідним. Наші прабабусі були переконані, що грубість сучасних діток іде від того, що їм не співали колисанок. Наші прабабусі твердили, що мама народжує тіло й душу дитини. Мама співає дитинці першу пісню, мама відводить уперше до школи. Без маминого благословення колись не орали землю, не засівали поле. Уранці дитина вставала, вмивала личко, а перед молитвою вона цілувала матусі руку ( Г.Маковій).

 1.               [  ], a [   ]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.               [   ], але [   ]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №2.                    Дослідження-моделювання. 

Складіть і запишіть із простих речень складносурядні. Дослідіть і запишіть, які смислові зв’язки виражають сурядні сполучники в утворених реченнях.

Мова й пісня  дві найважливіші фортеці. Народ повинен оберігати їх сильніше, ніж свої кордони.

Слово – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати.

Слово все називає.  Думка за словом поспішає.

Народ творить мову. Мова творить народ.

Без слова немає обнови. Часу мертвіє відлік.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання №3.                    Синтаксичне  конструювання.

Складіть  речення за схемами, використовуючи подані граматичні основи.

Лине слово – радіє  душа                  [     ] , і [    ] .

Лунає  мова   співає серце           Чи  [     ], чи  [     ].

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Завдання №4.                  Дослідження-відновлення.

Знайдіть  продовження  висловів  у  другому  стовпчику.  Запишіть  їх. Визначте смислові зв’язки між частинами.

1. Насміхався кулик з болота                       і  сам помудрішаєш
2. Розумний любить учиться                       — а друг  старий
3. Учи другого                                                  та й  сам  туди  заліз
4. Краса до вінця                                           — а розум до кінця
5  Кожух ліпше новий                                — а дурний любить  іншого вчити

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.

Патріотизм  починається із ставлення до своєї мови, а поняття рідної мови виступає поряд із поняттям «Батьківщина».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                        Творча лабораторія.

Складіть  діалог (8-10 реплік) на тему: «Що для мене рідна мова?», використовуючи складносурядні речення з різними смисловими зв’язками.

http://licey.url.ph/sites/default/files/big-8697335_e5bf5a0.jpg________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №7.          Тестове завдання на встановлення відповідністі.

Установіть відповідність між прикладами сполучників та їх смисловими зв’язками в складносурядних реченнях, відповіді запишіть у таблицю.

1.Одночасність,послідовність, швидка зміна подій, причинно-наслідкові

А) то…то

2.Перелічувальні

Б) або, то, чи

3.Протиставлення, зіставлення

В) або…або, чи…чи

4.Взаємовиключення

Г) а, але, проте, зате, однак

5.Чергування

Ґ) також, теж

6.Несумісність

Д) і, й, та

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 4.

Тема. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Мета: систематизувати та закріпити знання про розстановку розділових знаків у складносурядному реченні.

 

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Розділові знаки між частинами складносурядного речення», ти будеш

Знати:

 • умови розстановки  розділових знаків у складносурядному реченні;
 • алгоритм дій правильної  розстановки  або відсутності  розділових знаків у складносурядному реченні;
 • правильне інтонування складносурядних речень.

Уміти:

 • визначати смислові  звязку частин складносурядного речення;
 • моделювати складносурядні речення з різними видами  звязку ;
 • використовувати їх у висловлюваннях;
 • самореалізувати творче мислення.

Цінувати:

 • загальнолюдські моральні цінності;
 • набуті знання;
 • свої творчі здібності;

Бажаю успіхів!

Повторюємо вивчене.

           РОЗДІЛОВІ  ЗНАКИ  В  СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ 

ПРОСТІ РЕЧЕННЯ, ЩО ВХОДЯТЬ У СКЛАДНОСУРЯДНЕ, ВІДОКРЕМЛЮЮТЬСЯ ОДНЕ ВІД ОДНОГО КОМОЮ, ТИРЕ.

Кома ставиться

    частини складного речення відокремлюються одна від одної комами

Згода дім будує, а незгода руйнує.

Чи то галич налетіла чорна, чи то гору турки обступили

Кома не ставиться

 якщо перед єднальним чи розділовим сполучником у складносурядному реченні є спільний другорядний член, що стосується обох простих речень

На хвилину раптом стихли голоси і спинились тіні.

 між простими реченнями, що входять у складносурядне, і тоді, коли для обох простих речень є спільним не тільки повнозначне слово, а й неповнозначне

Лише гул од копит степом котився та хліба шелестіли.

 якщо частини сурядного речення мають спільну підрядну частину

Коли він торкався смичком до струн скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика.

Тире ставиться

 перед сполучниками і, та, коли в простих реченнях, що входять у складносурядне, говориться про швидку зміну подій, явищ або друге речення містить несподіваний наслідок чи різке протиставлення. Такі речення вимовляються з особливою інтонацією.

Несподіваний ривок – і ми відриваємось від землі.

Завдання №1.                   Вибірково – розподільна вправа.

Розподіліть і запишіть речення у відповідні колонки з умовними позначеннями: розділових знаків немає (0); тире (-); кома (,); крапка з комою (;). Розставте розділові знаки.

Там, у степу, пянко пахла розмерзла земля і птиці, звиваючись над нею, пробували свої по-дівочому чисті колоски. На широкому острові між Старим і Новим Дніпром зеленіють сінокоси, цілі гаї вільхи та верб, розкидані кущі верболозу, а між зелом блищать проти сонця узенькі течії.

Чи то галич налетіла чорна чи то гору турки обступили?

Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять.

             0

              -

               ,

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2.                      Синаксичне конструювання.

Складіть  складносурядні речення за схемами на тему «Доброта й милосердя врятують світ».

 1. [  ] , і [  ]

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. То [  ] , то [  ]

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. [  ] , але [  ]

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Не тільки [  ] , а й [  ]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. [  ] , та й [  ]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №3.                          Пунктуаційний практикум.    

 

 Прочитайте речення,  розставте розділові знаки.  Підкресліть граматичні основи, накресліть структурну схему одного речення (на вибір).

Нове століття вже на видноколі  і час новітню створює красу. 2. Наука  вчить багато а життя  ще більше. 3. Несімо правди непогасний стяг і кривда в нашу долю не поцілить. 4. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе. 5. Життя іде і все без коректур і час летить не стишує галопу. 6. Без слова немає обнови і часу мертвіє відлік. 7. Проходять покоління по землі та кожне творчий слід свій залишає. 8. Плекаймо вміння віддавати любов тепло зустрічний крок і завжди будемо багаті в щедрості серця і думок. 9. Зі мною друг і знов душа розкрита на чисте все на світле на живе.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №4.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.  

Ще над Дніпром клубочиться задуха, і пахне степом сизий деревій 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №5.                        Творче моделювання.

Доповніть другу частину складносурядного речення  першою так, щоб між ними А) ставилася кома, Б) кома не ставилася, В) ставилося тире (де можливо).

1 і погасли останні вогні в будинках.

2 і світанок на обрії ясніє.

3 або ластівка черкне крилом воду.

4 і смугами зривалася пилюка.   

Завдання №6.                        Творча лабораторія.

Напишіть твір-роздум (8-10речень) «Добро починається з людського доброго серця», використовуючи складносурядні речення, між частинами яких вживаються кома, тире. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №7.                  Тестове завдання. 

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

1.Які розділові знаки слід поставити замість цифр у реченні

Стежка зненацька повернула праворуч 1 обминаючи круту гору 2 і тоді стало чути 3 як весело видзвонює у тиші вода  (О. Донченко)?

А.  Кома.

Б.  Тире.

В.  Двокрапка.

Г.  Крапка  з комою.

2.  Зазначте, чому між двома частинами речення    Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій   не стоїть кома:

А. Бо її забули поставити;

Б.  Бо треба поставити тире;

В. Бо це речення просте, а не складне;

Г. Бо вони з’єднані одиничним сполучником і мають спільне слово.

3.  Продовжіть речення:  «Між двома частинами складносурядного речення (питального, спонукального, окличного), з’єднаними одиничним сполучником...:

А. Ставиться кома;                      

Б. Ставиться тире;

В. Не ставиться кома;                

Г. Не ставиться тире.

4. Продовжіть речення: „Крапка з комою у складному реченні може ставитись...”:

А. Між ускладненими або далекими за змістом частинами;

Б. Коли речення дуже довге;

В. Щоб урізноманітнити розділові знаки;

Г. Коли інші розділові знаки у реченні вже є

5. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення

А. Дощ пройшов  і  Київ зеленіє.

Б . Підбилися в зеніт Волосожари  і каже казку зірка до зорі.

В. На лугах вже скошено траву  і літо буйне в береги ввійшло.

Г. Людина створила культуру  а культура — людину.

6.Які розділові знаки слід поставити замість цифр у реченні

В кухні затихла 1 потім знов зачалась балачка 2 але Трохим вже не мішався 3 він мовчки сидів і постукував пальцями по столі (В.  Винниченко)?

А.  Кома.

Б.  Тире.

В.  Двокрапка.

Г.  Крапка  з комою.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 5.

Тема. Складносурядне речення.

Мета: узагальнити та систематизувати знання про складносурядне речення удосконалити пунктуаційні навички.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складносурядне речення», ти будеш

Знати:

 • поняття про складносурядне речення;
 • особливості будови складносурядного речення;
 • засоби зв’язку в ньому;
 • правила розстановки або відсутності розділових знаків у складносурядному речення.

Уміти:

 • розрізняти складносурядні речення в тексті;
 • визначати засоби звязку частин складносурядного речення;
 • моделювати складносурядні речення;
 • правильно розставляти розділові знаки у складносурядному реченні.
 • використовувати їх у власних висловлюваннях.

Цінувати:

 • українські символи,  народну культуру;
 • набуті знання;
 • свої творчі здібності;

Бажаю успіхів!

Завдання №1.            Вибірково-пошукова вправа.

Випишіть з тексту складносурядне речення, підкресліть граматичну основу,  накресліть структурну схему.

Для весілля знадобиться обов'язково п'ять рушників - під коровай, для ікон, для прев'язування рук молодим та під ноги під час вінчання.

З давніх-давен мати вчила донечку рукоділлю, а у три роки з нею проводили невеликий ритуал. Батько підводив малу до яблуні, як символ материнської любові, і легенько колов голочкою дитячі долоньки. Просив в Бога благословення, щоб дитина ніколи не вкололася при вишиванні. З того часу дитина не розставалася з тією голкою все життя.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №2.                          Пунктуаційний аукціон.

Прочитайте речення,  розставте розділові знаки.  Визначте смислові звязки між частинами речення.

          1. На заручинах доходили до згоди – і рушники дарували старостам.

____________________________________________________________________

2.Вишивають в Україні на білому тлі  найчастіше червоними і чорними нитками, але можна зустріти і жовто-голубі орнаменти.

______________________________________________________________________ 

3. Жовтий колір на рушнику - символ золотих ланів, а блакитний -  синього неба. _________________________________________________________________

4.  З хлібом-сіллю на рушнику зустрічають дорогих гостей, й без нього не обходиться жодна урочиста подія в родинному чи громадському житті.

______________________________________________________________________

Завдання №3.                   Розподільна робота «Гронування»

До записаної в колонці теми підберіть ті поняття і терміни, що пов’язані з нею.

«Складносурядне  речення, засоби зв'язку в ньому».

«Смислові звязки між частинами складносурядного речення».

«Розділові знаки в складносурядному реченні».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №4.                          Синтаксичне конструювання.

Складіть і запишіть речення про український рушник за поданими схемами.

 1.               [  ], і [  ].
 2.               [  ] – і [  ].
 3.               [  ]  і [  ].

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.  

То мати  гукає, то мати шепоче, мене виряджаючи в дальню дорогу.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                          Творча лабораторія.

http://xn--80aae0ashccrq6m.xn--p1ai/images/product_images/info_images/774329-1.jpgНапишіть твір-мініатюру «Український рушник у моїй родині»   (5-7 речень). Використайте складносурядне речення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання№7.                                   Тестове завдання.

 

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

 1.               Одна з частин складносурядного речення є умовно простим односкладним реченням.

А. До літа Вітько знав усіх людей на хуторі, і люди вважали його за свого.

Б. Якось і йти стало легше, і незабаром ми підішли до Шнурового двору.

В. Ланцюг зовсім уріс у стовбур, і тепер із наросня стирчать два з’їдених іржавих кільця.

Г. Кропива жалить мої босі ноги і розхристані груди, а серце б’ється на весь малинник.

2. Взаємовиключення явищ виражають частини складносурядного речення.

А. Криве дерево, та яблука солодкі.

Б. Дбайте про ріллю — та й вона про вас подбає.

В. Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них — мова.

Г. Чи то синь озерна губиться в зелених масивах лісів, чи то зелені острови плавають у сині озерній?

3. Речення  Пригріта молодим весняним сонцем земля парує-дихає на мене прілим торішнім зіллям і картоплинням, а я принюхуюся до тих пахощів, наче до яблуневого цвіту  відповідає характеристиці

А. Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним протиставним сполучником і виражають протиставлення; інтонація переліку.

Б. Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним розділовим сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.

В. Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним протиставним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.

Г. Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним єднальним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація переліку.

4. Перед сполучником і кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки випущено).

А. Зжаті стебла господиня клала навхрест і вони лежали до закінчення жнив.

Б. За татарським бродом з червоного маку народжується місяць і коло козацької могили висікається старий вітряк.

В. Куди в селі сходяться всі стежки і де можна почути всі новини, найнеймовірніші чутки?

Г. Пройшовся березень з підсніжником на шапці над татарським бродом і під його ходою вибухнули криги .

5. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки випущено).

А. Кожна ниточка на рушнику любовно заплетена і з того вирізування просвічувалося лапасте дубове гілля .

Б. Господар лежить і все лежить.

В. На хвилях перешіптувалися, шерехтіли крижини і кожна з них несла в далечінь шматки украденого щастя.

Г. У хаті мовчки сиділи зажурені люди а на столі лежало шість з восковими свічками хлібин.

6. Виділений сполучник сурядності виражає смислові зв’язки протиставлення у складносурядному реченні.

А. Минав день, та наставала таємна, змовна ніч.

Б. Хлопець заплющив очі, та бажання спати, як терпкий важкий покров, застелило його думки млою.

В. Настає вечір, та лізе на небо червоний місяць.

Г. Повернувшись до батьківської хати, я надумав на місці старого саду посадити новий, та тямущі у садівництві люди розраяли.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 6.

Тема. Складнопідрядне речення, його будова й засоби звязку в ньому.

Мета: узагальнити та систематизувати знання про складнопідрядне речення, його будову та засоби звязку в ньому.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складнопідрядне речення, його будова й засоби звязку в ньому», ти будеш

Знати:

     -    визначення складнопідрядного речення;

 • особливості будови складнопідрядного речення;
 • засоби зв’язку в ньому.

Уміти:

 • розрізняти складнопідрядні речення в тексті;
 • визначати засоби звязку частин складнопідрядного речення;
 • моделювати складнопідрядні речення;
 • використовувати їх у власних висловлюваннях.

Цінувати:

 • рідну землю, людей, чий труд приносить хліб у кожен дім.
 • набуті знання;
 • свої творчі здібності;

Бажаю успіхів!

Повторюємо вивчене.

              Складнопідрядним називається речення, яке складається з двох нерівноправних частин: одна частина — основна й незалежна, вона називається головною, а друга — їй підпорядкована й приєднується підрядним сполучником або сполучним словом, цю частину називають підрядною. Наприклад: Крик був такий тужливий, такий печальний, немов гуси залишали цю землю назавжди. (Ю. Мушкетик)

Головною називається незалежна, граматично провідна частина СПР, від якої можна поставити питання до підрядної частини: Об’єктом поезії стає все (що?), до чого тільки торкається зіркий, спостережливий погляд митця. (О. Гончар)

Підрядною називається частина, яка підпорядкована головній, пояснює або всю головну частину в цілому, або один якийсь її член: Згадуєм поета (коли?), коли скресає Дніпро і небо стає барвінковим. (О. Гончар)

Сполучники підрядності та сполучні слова поєднують підрядну частину з головною. Вони не є членами речення, а тільки з’єднують підрядну частину з головною. Наприклад: Послухалася Лисиця Їжакової ради, причаїлася, лежить, буцім давно згинула. (І. Франко)

Розрізняють такі сполучники підрядності:

а)   причинові: через те, тому що, бо, що;

б)   часові: як, коли, після того як, як тільки, щойно;

в)   мети: щоб, для того щоб, з тим щоб;

г)   умовні: якщо, якби, аби, коли б;

д)   порівняльні: як, немов, мов, мовби, наче, неначе, ніби, начебто, нібито, немовби, немовбито;

е)   допустові: хоч, хай, нехай, дарма що.

Сполучні слова — це ті, які з’єднують підрядну частину речення з головною й виступають членами підрядної частини. Роль сполучних слів виконують відносні займенники в усіх відмінках (хто, що, який, котрий) та займенникові прислівники (де, куди, звідки).

Наприклад: Ніхто з тих,  сидів у театрі, не хвилювався так, як ми в кабінеті. (Ч. Айтматов)

Завдання №1.                 Дослідницько – пошукова вправа.

Знайдіть у складнопідрядних реченнях сполучні слова чи сполучники, випишіть їх. Укажіть головну і підряду частини, підкресліть граматичні основи. Накресліть структурну схему одного речення на вибір.

Хліб у звичаях і повір’ях

Хліб у народі завжди берегли, цінували. Про нього народ створив багато повір’їв, які мали практичний і ритуально-магічний зміст. Пильнували, щоб хліб не падав додолу. А як упаде, слід підняти його, перепросити, поцілувати і з’їсти. Якщо так не зробити, будуть великі збитки. Коли хтось знаходив на дорозі окраєць, не можна було через нього переступати. Треба підняти, обтрусити й покласти на видному місці-птахам. Хліб, який залишався після поминок, роздавали людям. Не можна було його давати свиням, бо на тому світі покійному хліба не дістанеться“. Не позичали ніколи з дому хліб, коли йшли вперше сіяти, бо не вродить. Перший хліб нового врожаю давали потроху собаці чи котові, щоб людям не вадило…

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №2.                            Дослідження - відновлення.

 

Запишіть речення, добираючи найдоцільніші сполучники чи сполучні слова, укажіть засоби зв’язку.

Весільний хліб, коровай, шишки треба скоро з’їсти, … не засохли, …в молодих „життя всохне“. Цілушку давали дівчатам, … цілували хлопці. Крихти зі столу ніколи не змітали на долівку, ретельно збирали й віддавали курям, …крихти свяченої паски-худобі й птиці. На Прикарпатті сіяли їх по городу до схід сонця. Вірили, … від тих крихт виростуть квіти марунки, …мають цілющі властивості.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №3                              Синтаксичне конструювання.

 

Перебудуйте прості речення на підрядні, запишіть утворені речення. Визначте їх будову та засіб зв'язку.

Третьої днини по приїзді знявся в одному з шатрів гамір. Він не

втихомирився за два дні.

Стежкою можна пройти до шляху. ЇЇ давно вже протоптали в ліску.

Повернувшись додому, Андрій знову цілком віддався своїй роботі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №4.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.  

                Згадуєм поета, коли скресає Дніпро і небо стає барвінковим.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №5.                           Творче моделювання.

 

Складіть і запишіть складнопідрядні речення за схемами:

1.[   ], ( щоб … ).               2.[    ,(сп.сл. що …),  ].  

3.(Як …) - [ це…  ].           4.(Якби …),  [      ]. 

5.[ … (щоб …), хто … ].   6.[   ], ( де … ).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         

 

Завдання №6.                               Творча лабораторія.

Складіть діалог (6-8 реплік) на тему: „Не кидайтесь хлібом“,                використовуючи складнопідрядні речення.

http://voskres-shkola.ucoz.ru/_pu/0/66190318.jpg________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання№7.                               Тестове завдання.

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

1.СПР – це ...

А. СР з безсполучниковим зв'язком;

Б. СР зі сполучниковим зв'язком;

В. ПР з відокремленими додатками, означеннями, обставинами.

2.СПР складається з:

А. Двох чи кількох головних речень;

Б. Двох чи кількох підрядних речень;

В. Одного головного й одного (чи кількох) підрядних речень.

3. Від якої частини СПР ставиться питання?

А. Від головної;

Б. Від підрядної;

В. Взагалі не ставиться, оскільки прості речення в ньому є незалежними.

4.Як називаються засоби оформлення зв'язку у СПР?

А. Сурядні сполучники;

Б. Підрядні сполучники та сполучні слова.

5. Якими є частини СПР?

А. Рівноправними;

Б. Нерівноправними.

 

6.Підрядна частина може стояти:

А. Перед головною і після;

Б. У середині головної;

В. Перед головною частиною, у середині й після неї.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 7.

Тема. Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні.

Мета: узагальнити та систематизувати знання про складнопідрядне речення, його будову та засоби звязку в ньому.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні », ти будеш

Знати:

     -   основні види складнопідрядних речень;

 • структуру та використання їх у мовленні;
 • засоби зв’язку між частинами.

Уміти:

 • знаходити головну та підрядну частини складнопідрядних речень;
 • створювати структурні схеми складнопідрядних речень;
 • моделювати складнопідрядні речення різних видів;
 • використовувати їх у власних висловлюваннях.

Цінувати:

 • розмаїття  природи рідного краю;
 • набуті знання;
 • свої творчі здібності;

Бажаю успіхів!

Повторюємо вивчене.

  Складнопідрядне речення має три різновиди: з підрядними означальними, з підрядними з’ясувальними та обставинними реченнями.

ВИДИ  СПР

Складнопідрядне – складне сполучникове речення, частини якого нерівноправні за змістом та синтаксично і поєднуються сполучниками підрядності або сполучними словами.

 

 

Означальні

З’ясувальні

Обставинні

Що озна-чають

Підрядна частина виражає ознаку предмета, названого в головній частині.

Пояснює іменник, або іншу частину слова в головній частині

-Займенниково-з’ясувальні – підрядна частина пояснює член головної частини, вираженої займенником ТОЙ, ужитим у значенні іменника.

Підрядна частина відповідає на питання непрямих відмінків і пояснює присудок у головній частині.

 

 

Підрядна частина вказує на обставини, за яких відбувається дія, додаткове значення та відтінки місце або напрямок дії, про які йдеться у головній частині; час, причину, мету, умову; пояснює головну частину через порівняння.

 

 

Засоби зв’язку

Сполучні слова: який, чий, котрий, що, де, куди, звідки, коли;

Сполучниками: щоб, як, ніби, наче…

 

 

Сполучні слова: хто, що, який, чий, котрий, де, куди, коли, як…

Сполучник: що, як, щоб, ніби, мов, наче, неначе…

Сполучники: як, що щоб, аж, наче, ніби, мов,  бо, тому що, щоб, якщо, коли, аби, незважаючи на

 

Сполучні слова: де, куди, звідки, так що, як, як тільки…

Визначити вид підрядності допоможе ПИТАННЯ!

Питання

 

 

Питання означення;

Який? Яка?

Питання непрямих відмінків:

Що? Кого? Ким? тощо

Як? Де? Куди? Коли? Навіщо? Чому? За якої причини? З якою метою? тощо

 

 

Завдання №1.                      Вибірково – пошукова вправа.

Випишіть складнопідрядні речення. Визначте за допомогою питань головну та підрядну частини, зазначте вид підрядної частини.

 А чаєчка в’ється, об дорогу б’ється.  Пусти мене, отамане, додому, бо вже скучила дівчина за мною.  Очі дівочі, де ж ви навчились зводить людей?   І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала.  Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть… Розпрягайте, хлопці, коні та й лягайте спочивать.   Ніжно зітхає він казку таємну, сумно зітха верболіз.  Як сонечко зійде, кохання відійде.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання №2.                     Розподільна вправа  «Гронування».

Визначте види речень та запишіть до відповідної колонки. Накресліть структурні схеми речень.
1.Ходи по тій землі, де Каменяр ходив! Та пий із тих джерел, які його поїли.(Л. Забашта)  2. Щоранку Миколка вибігав у садок подивитись, як там росте трава (М. Вінграновський) 3. Питають сосни, де я мешкаю, коли іду сумною стежкою (Д. Павличко) 4.Там, за порогами, де землі щедрі і розлогі, сидять лелеки на стовпах, там ріллі дихають розлогі (Л. Костенко)5. Небо, яке засіяли зорі, чудово заблищало (І. Нечуй-Левицький).6. Тигрицею, яку печуть тавром, ревла земля під кінським копитом (Ю. Клен).7.Чули ви, як напровесні жайворонкова пісня бриніла? (Леся Українка) 8.Дід говорить, що так співають лебедині крила (М. Стельмах). 9.Чому не літаю я вітром в гаю, де ввечері сяєш ти, зоре? (О. Олесь)

СПР з підрядним означальним

СПР з підрядним зясувальним

СПР з підрядним обставинним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завдання №3.                                     Дослідження-відновлення.

Спишіть складні речення, вставляючи замість крапок сполучники або сполучні слова відповідно до виду підрядної частини, зазначеної в квадратних дужках.

1. Улянка бачила, ... [з'ясувальна] на тихій галявині навзаводи пнулися рослини до сонця (О.Донченко). 2. ...  [обставинна] опустилися сутінки, звір побіг до канави і заходився рити нову нору (В.Раєвський). 3. У барвінку купали немовлят, ...  [обставинна] росли здоровими та щасливими (Із журналу).  4. В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман,  ... [обставинна] небо на землі (Л.Костенко). 5. Останні промені сонця осявають великий кам'яний хрест, ... [означальна] височить на оксамитовому килимі різнотрав'я (П.Утевська).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №4.                              Дослідження - моделювання.

За поданими початками змоделюйте складнопідрядні речення відповідно до видів підрядних частин (підрядні означальні – ПО, підрядні з’ясувальні – ПЗ, підрядні обставинні – ПОБ.)


1. Під лісом видно було, __________________________________________________

________________________________________________________________________

2.Уже тріпочуть темні крила ночі,___________________________________________

________________________________________________________________________

3.Бринить бджолиний спів,_________________________________________________

________________________________________________________________________

4.Ти кермуй туди спокійно,_________________________________________________

________________________________________________________________________

5..Як я люблю оці години праці,_____________________________________________

________________________________________________________________________

6.Чи знаєш ти світання в полі або в задуманих садах,___________________________

________________________________________________________________________
Для довідок: 

Де синім небом ллється літо,    де горить мета твоя,  як красувалися жита й густі зелені пшениці,  де сонячний промінь зник,  коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі,  коли од щастя мимоволі сіяють сльози на очах, як красувалися жита й густі зелені пшениці, де сонячний промінь зник.

Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.

 Щоранку Миколка вибігав у садок подивитись, як там росте траває

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                               Творча лабораторія.                  

 

Напишіть твір – опис (5-7 речень) на тему  «Краса мого рідного краю», використайте складнопідрядне речення з підрядним обставинним місця.

http://urist-edu.ru/pars_docs/refs/85/84767/84767_html_3a0e6348.jpg________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Завдання № 7.                                 Тестове завдання.

 Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

 1. Укажіть складнопідрядне речення, в якому виділено підрядну частину.

А. Я люблю, як, буває, осінню пахне яблуками у хаті.
Б. Чимало смутку осені позичив цей день, що вийшов на дорогу ранню.
В. Як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа?

 1. Укажіть складнопідрядне означальне речення.

А. Люблю, коли напне весняний ранок понад тобою світлі небеса.

Б. Ви чули, як плачуть тополі, гілки простягаючи голі?

В. Під голубими свіжими грудочками землі чорніло старе химерне

письмо, яким тепер не пишуть до людей.

 1. Укажіть складнопідрядне з’ясувальне речення.

А. Біжить стежина в сад у зарості малини, яка дозріла вже і запахом

п’янить.

Б. Благословенна тиша стояла над волошковим засніженим світом,

що на невидимих решетах пересівав сяйво і під темінь.

В. Ніколи не знаєш, що подарує берегові розхитаний і розскриплений

пароплав.

4. Укажіть випадки, де правильно визначений тип складнопідрядного речення.

А. Де творчості немає, там і життя нема. – підрядне часу.

Б. Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них

зробила золотую арфу. – підрядне умови.

В. Коли заходить ніч, тоді дивоцвітом цвіте степ. – підрядне часу.

5.  Укажіть складнопідрядне речення, в якому правильно

розставлено розділові знаки.

А. Людям потрібне лиш те слово художника, яке чарує своїм багатством яке бентежить влучністю вислову, яке здатне сколихнути і серце і розум.

Б. Запала тиша, в якій здається зріло очікування сплеску нової радості.

В. Здавалось, морські буруни застигли саме в ту мить, коли буря

піднесла їх з дна, щоб кинуть на землю та заллять світ.

6.Укажіть складнопідрядне речення з різними видами підрядних речень.

А. Коли посивіла моя голова, коли вщухли пристрасті, коли день

почорнів, відчув я свою самотність.

Б. Було шкода літа, що промайнуло, сонця, що вже помітно вихолоняло,

степу, котрий стихав після гомону токів і пташиного граю.

 В. Чекаю дня, коли тобі скажу, що ця строфа нарешті досконала.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 8.

Тема. Складнопідрядне речення з підрядним означальним.

Мета: узагальнити та систематизувати знання про складнопідрядне речення з підрядним означальним.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складнопідрядне речення з підрядним означальним», ти будеш

Знати:

            - яка підрядна частина називається означальною;

            - засоби звязку в складнопідрядному реченні з підрядними означальними;

Уміти:

 • визначати підрядну означальну частину, її позицію відповідно до головної частини;
 • моделювати складнопідрядні речення з підрядними означальними відповідно до мети й обставин спілкування;
 • використовувати їх у власних висловлюваннях.

Цінувати:

 • красу української природи;
 • набуті знання;
 • свої творчі здібності;

                                                      Бажаю успіхів!

Повторюємо вивчене.

    Складнопідрядним реченням з підрядним означальним називається таке складне речення, у якому підрядна частина виконує функцію розгорнутого означення й пояснює в головній частині іменник, займенник або слово іншої частини мови в значенні іменника. Підрядна означальна частина відповідає на питання який? чий? котрий? і приєднується до головної підрядними сполучниками або сполучними словами. НАПРИКЛАД: 1. Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаі.
 

http://osvitavukrajini.ucoz.ua/_pu/0/63192637.jpg

2. Спинився біля струмка, що біг Хрещатим яром (В. Шевчук). 

http://osvitavukrajini.ucoz.ua/_pu/0/79038024.jpg

Завдання №1.                      Вибірково – розподільна  вправа.

Подані речення випишіть у два стовпчики: у перший – складнопідрядні з підрядними означальними, у другий – прості речення з поширеним відокремленим означенням.

1.Це був північний нагірний схил, порослий густим лісом.

2.Війне вітерець, з крила пелюстку струсить, яку із саду перед тим приніс.

3.Біжить стежина в сад у зарості малини, яка дозріла вже і запахом пянить.

4.Перед нами була глибока ущелина, захаращена камінням та вітроломом.

5.Дзвенить криштальне джерело, що вийшло з глибини земної.

 

Складнопідрядні з підрядними означальними

Прості речення з поширеним відокремленим означенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2.                      Синтаксичне  дослідження.

Замініть, де це можливо, складнопідрядні речення з підрядними означальними простими реченнями з дієприкметниковими зворотами, а прості речення з дієприкметниковими зворотами - складнопідрядними з підрядними означальними.

1.Це був північний нагірний схил, порослий густим лісом.

2.Війне вітерець, з крила пелюстку струсить, яку із саду перед тим приніс.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №3.                      Творче моделювання.

До поданих головних частин додайте підрядні означальні. Запишіть змодельовані складнопідрядні речення. Накресліть структурні схеми.

Я знову задивляюсь у твої очі, що___________________________________________

________________________________________________________________________ Навколо було багато квітів, які_____________________________________________

________________________________________________________________________

 Я чекаю на той день, який_________________________________________________

________________________________________________________________________

 Є слова, котрі___________________________________________________________

________________________________________________________________________

Я хочу жити в такому світі, де ____________________________________________

________________________________________________________________________

Надумано, негадано забігла в глухомань, де___________________________________

________________________________________________________________________  Вяне серце моє од щасливих очей, що________________________________________

________________________________________________________________________

Несу любов свою здалека, яку_______________________________________________

________________________________________________________________________  Піснями і танцями вітали наші предки природу, що____________________________

________________________________________________________________________

 

Завдання №4.                         Дослідження-відновлення.

 

Завершіть народні прислів’я, запишіть їх. Підкресліть граматичні основи.

Не рубай стовпа,  ... .  Нема того краму, ... . Де ділися ті часи,  ... . Ніж такий тупий, ... . Така біда, ... . Це тая Солоха, що... . Діждемо пори, ... .

 Для довідок: .... на якому сидиш.  ... щоб купити маму. ... що в рот ішли ковбаси. ... що й киселя не ріже. ... що хоч з мосту та в воду. ...кури полоха. ...що й ми виліземо з нори.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.  

                   Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Завдання №6.                              Творча лабораторія.         

Напишіть твір-розповідь (8- 10 речень) на тему:  «Осінні барви», використовуючи складнопідрядні речення з підрядними означальними.

http://www.wallpapereast.com/static/images/River-Picture-Wallpaper-Nature.jpg_______________________________________   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №7.                        Тестове завдання.   

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

 1. Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні

А. Здавна відомо, що заборонений плід найсолодший.
Б. Минуле було прожите для того, щоб ствердити майбутнє.
В. Доки людина не втратила здатності червоніти, вона ще людина.

Г. Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу.

2.Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні

А.  Невесело на світі жить, коли нема кого любить.
Б. Як не буде птахів, то і людське серце стане черствим.

В. Якби мені, мамо, намисто, то пішла б я завтра на місто.
Г. Я воскрес, щоб із вами жити під шаленством весняних злив.

 3. Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні

 А. Ця подорож неждана, як грім на сніжній рівнині.
Б.  А може, то така правда, як на вербі груші.
В. Це було, як співав соловей над рікою.
Г. Як нема чого їсти, то й святий збунтує.
4. Складне речення з підрядним означальним утвориться, якщо серед варіантів   продовження речення  Стали спускатися в темний яр...
А. коли почало сходити золоте сонце.
Б. хоч нас умовляли цього не робити.
В. що давно обріс цікавими легендами.
Г. щоб сховатися від пекучого сонця.
5. Складнопідрядним з означальною частиною є речення
А. І де в світі тая сила, щоб в бігу його спинила.
Б. Море так бадьоро хлюпає, що аж слухати любо.
В. Так літував Іван у полонині, аж доки вона не спустіла.
Г. Благословен, чий труд прекрасний життя здіймає із руїн.

6. Складнопідрядним з означальною частиною є речення
А. Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила золотую арфу.

         Б. Смереки так тісно збилися в купу, що трудно було пролазить між їх шершавими пнями.

         В. А там, де сонце торкнулось вершечків дерев, листя спалахнуло золото-зеленим вогнем і стало прозорим.

         Г. Ми знали велике озеро, де щороку гуси восени спинялися й жили тижнів зо два, а то й більше.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Практична робота № 9.

Тема. Складнопідрядне речення з підрядним зясувальним.

Мета: узагальнити та систематизувати знання про складнопідрядне речення з підрядним зясувальним.

 

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складнопідрядне речення з підрядним зясувальним», ти будеш

 

Знати:

       -    визначення підрядних зясувальних речень;

       - сполучники і сполучні слова, що вживаються у даному виді                               складнопідрядних речень;

 •   засоби звязку в складнопідрядному реченні з підрядними зясувальним.

Уміти:

 • визначати підрядну зясувальну частину, її позицію відповідно до головної частини;
 • моделювати складнопідрядні речення з підрядними зясувальними відповідно до мети й обставин спілкування;
 • використовувати їх у власних висловлюваннях.

Цінувати:

 • кращі людські якості;
 • набуті знання;

Бажаю успіхів!

Повторюємо вивчене.

             Складнопідрядним реченням з підрядним з'ясувальним називається складне речення, у якому підрядна частина з'ясовує, пояснює в головній частині значення дієслова-присудка або інших частин мови. НАПРИКЛАД: Раптом виявилося, що Павка великий винахідник-конструктор.
http://osvitavukrajini.ucoz.ua/_pu/0/73574138.jpg 

У цьому реченні підрядна з'ясувальна частина пояснює в головній дієслово виявилося, яке вимагає конкретизації, бо без цього його значення неповне. 
Підрядні з'ясувальні відповідають на питання непрямих відмінків і приєднуються до головної частини за допомогою сполучників і сполучних слів. Підрядна частина стосовно головної може займати будь-яке місце. 

 

Завдання№1.                      Вибірково – пошукова вправа.

 

Випишіть із тексту складнопідрядні речення з підрядним з’ясувальним. Складіть структурні схеми виписаних речень.

      Народна мудрість говорить, що життя прожити – не поле перейти. Важко прожити все життя чесно, з гідністю, бо завжди знайдеться хтось і позаздрить тобі, буде штовхати на неправильний шлях. Кожна чесна людина прагне, щоб її життя було гідним подиву, наслідування. А це так складно! Не можна пережити ще раз, переписати заново, тому треба бути мудрим та обачним, не гаючи даремно свій щодень. Треба бути людиною.

 

     СПР з підрядним зясувальним

Структурна схема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання№2.                             Творче моделювання.

Продовжіть речення, утворивши складнопідрядні з підрядними з’ясувальними (тема «Кращі якості людини»). Підкресліть граматичну основу.

Кожна людина прагне, щоб______________________________________________

Ми знаємо,____________________________________________________________

Тож пам’ятаймо, що ___________________________________________________

 

Завдання №3.                            Конструювання-трансформація.

Безсполучникові складні речення перебудуйте на складнопідрядні з підрядними з’ясувальними, запишіть. Накресліть структурні схеми утворених речень.

 В людське безсмертя я не вірю та вірю: не вмира краса! Я знав: вперед пливти колись було нелегко й Магеллану. Я знову вгадую: приїдеш ти чи ні? Мені страшно признатися: я щаслива. Я знаю: слабкість – це одна з диверсій. Мене спитали: ще раз хочеш юності?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання№4.                            Дослідження - аналіз.

Прочитайте речення. Проаналізуйте синтаксичну будову й визначте, якій  із поданих  схем відповідає його  структура. Запишіть речення, підкресліть граматичні основи.

Чернець Києво-Печерського монастиря Нестор не помічав, як спливав час.

shemu_9_.jpg

Здається, що в райдузі відбивалися кольори всіх земних квітів. 

shemu_10_.jpg

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                        

 Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.  

Кожна чесна людина прагне, щоб її життя було гідним подиву, наслідування.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                             Творча лабораторія.

http://previews.123rf.com/images/krasphoto/krasphoto1106/krasphoto110600418/9759778-beauty-woman-in-poppy-field-with-white-tissue-under-sky-Stock-Photo.jpgНапишіть твір-роздум (8-10 речень) на тему: «Духовна краса людини», використовуючи складнопідрядні речення з підрядним зясувальним. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                        

Завдання №7.                                Тестове завдання.                            

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

 1. До складнопідрядного з підрядним з’ясувальним належить речення.

А. Уже сонце хилилося до заходу, як у степу показалася велика чорна плахта.

 Б. Старий дзвонар одного давнього вечора розповідав, як десь дівчата дзвонами привертали парубочі серця.

В. Зібралася ціла флотилія, наче з якого великого переможного походу верталися.

Г. Назбирали багато сухого бадилля, щоб було чим цілу ніч палити.

  2. До складнопідрядного з підрядним з’ясувальним належить речення.

А. Неподалік од татарського броду, де навшпиньки спинався долинковий туманець, окреслилася постать людини.

Б. Семен рукою розгладив недовірливі зморшки на чолі, хоча й позаздрив спокійним снам батька.

В. Так дівчині хотілося, щоб ніхто не побачив її.

Г. Ярослав руками перебирав стебла пшениці, у яку вже ввійшла золотінь.

3. Виділіть складнопідрядне речення з підрядним зясувальним.

А.Спершу гадала, що вчувся гуркіт мотору.

Б. Та нещасний лиш той, кому вона не стрінеться.

В. Молода жінка, присівши навпочіпки, одягає біля якогось будинку дитя.

Г. Павло сів поруч із татком, ми всі на задньому сидінні.

4. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним:

А. Ще густіший морок виповняв глибокі чорториї, що збігали в долину по схилу прибережного узгір’я.

Б. Якась дивовижна сила жила в цьому тридцятирічному чоловікові, що був чимось схожий на прометея.

В. Юрби народу, що стояли на схилах, принишкли в нетерплячому  заціпенінні.

Г. Як добре знати, що тебе веде твій власний шлях – єдиний із можливих. .

5.До складнопідрядного з підрядним з’ясувальним належить речення.   

А.    Література, яка мала Тичину й Довженка, не має права здрібніти.
Б.    Спинюсь я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй.
В.    І як за сонцем повертає сонях, так довго вслід чомусь дивились ми.
Г.    Хоч на історії дід і не знався, та все ж із ним цікаво було побалакати.

6. До складнопідрядного з підрядним з’ясувальним належить речення.

 А. Уже сонце хилилося до заходу, як у степу показалася велика чорна плахта.

 Б. Старий дзвонар одного давнього вечора розповідав, як десь дівчата дзвонами привертали парубочі серця.

 В. Зібралася ціла флотилія, наче з якого великого переможного походу верталися.

 Г. Назбирали багато сухого бадилля, щоб було чим цілу ніч палити.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 10.

Тема. Складнопідрядне речення з підрядними місця й часу.

Мета: узагальнити та систематизувати знання про складнопідрядне речення з підрядними місця й часу.                                                  

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складнопідрядне речення з підрядними місця й часу», ти будеш

Знати:

 • правило-поняття складнопідрядного речення з підрядними обставинними місця і часу;
 • чим з'єднується головне і підрядне;

     -    питання підрядного обставинного місця і часу.

Уміти:

 • знаходити речення з підрядними обставинними місця і часу в тексті;
 • правильно ставити питання від головного до підрядного обставинного місця і часу;
 • схематично показувати речення з підрядними обставинними місця і часу.
 • моделювати складнопідрядні речення з підрядними місця й часу відповідно до мети й обставин спілкування;
 • використовувати їх у власних висловлюваннях.

Цінувати:

 • красу рідного краю;
 • набуті знання.

Бажаю успіхів!

 

Повторюємо вивчене.

      Складнопідрядним реченням з підрядним місця називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині. НАПРИКЛАД: Де громи гриміли смертю огняною, зливи прошуміли сивою стіною (А. Малишко).

       У складнопідрядних реченнях з підрядними місця підрядна частина пояснює головну частину в цілому, відповідає на питання де? куди? звідки? і приєднується сполучними словами де, куди, звідки. У головній частині цим словам можуть відповідати вказівні слова тут, там, туди, звід-ти, скрізь, всюди, кудись тощо. НАПРИКЛАД: Де воля родиться, там загиба зневіра (Д. Павличко).

      Складнопідрядним реченням з підрядним часу називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині. НАПРИКЛАД:  Як на землю зійду з космічних висот, до струмка припаду між зелених осок (Л. Татаренко).

                            коли?

                          (як), [ ].

Люди перестають мислити тоді, коли перестають читати (Д.Дідро).           коли?

[ ], (коли).

У складнопідрядних реченнях з підрядними часу підрядна частина стосується всієї головної частини, відповідає на питання коли? відколи? як довго? з якого часу? до якого часу? та приєднується до головної сполучниками коли, як, відтоді як, після того як, з того часу як, як тільки, тільки що, скоро, ледве, щойно або сполучними словами відколи, поки, доки, аж поки, аж доки. У головній частині цим словам можуть відповідати вказівні слова тоді, доти, до тих пір, до того часу тощо. НАПРИКЛАД: Я люблю 'їхати на поле тоді, як ниви зеленіють та хвилюються, зеленими хвилями (І. Нечуй-Левицький).

 

Завдання№1.                      Вибірково – пошукова вправа.

Випишіть СПР з підрядними обставинними часу, накресліть структурні схеми, поставте питання до підрядної частини.

Коли стара церква у запорозькому місті Самарі стала зовсім ветхою, козаки вирішили поставити новий храм. За переказами, вони відразу постановили, що в новому храмі не повинно бути жодного залізного цвяха, бо не мусить їх бути у домі Спасителя, розіп’ятого на хресті й прибитого до нього цвяхами. Вирішили використати тиблі – деревяні кілки між колодами та робити замки – особливо вирізані зчеплення на кінці колод.

Перекази розповідають і про те, як проходила рада про будівництво нової церкви. Недільного літнього дня, після служби Божої, зібралася козацька старшина під розлогою яблунею в саду ктитора. На раду запросили майстра Якима Погребняка, родом із Харківщини. Козаки спочатку поставилися до майстра недовірливо, бо той був дуже непоказним чоловіком. Та згодом, коли Яким намалював на стежці обриси церкви, козаки повірили в його досвідченість та вправність. Вирішили будувати храм на девять бань, по три бані з чотирьох боків.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання№2.                           Дослідження – редагування.

Відредагуйте речення. Запишіть, накресліть структурну схему одного речення на вибір.

 1. Прокинувшись уранці, на вулиці йшов сніг.
 2. Зайшовши в парк, у вічі кидаються красуні ялинки.
 3. Прочитавши оті рядочки, якийсь особливий настрій огорнув мене.
 4. Побачивши матір, радісно забилося серце.
 5. Депутати, прибувші на сесію, розпочали роботу у вівторок.
 6. Він цю корову купив ще будучи телям.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №3.                          Дослідження - конструювання.

 

Знайдіть у тексті СПР з підрядними місця, підкресліть у них засоби зв’язку.

Випишіть граматичні основи, складіть структурні схеми речень.

 Де ходили люті турки-яничари, там пасуться мирні овечок отари. Де полягла козацькая голова думлива, виріс там будяк колючий та глуха кропива. Зостався в душі заповітний куток, де казка дріма, як маля. Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори. Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї. Піти туди, куди кличе серце і обов’язок. Над просторами великими, де красуються жита, над містами і над ріками наша юність проліта.

Граматична основа

Схеми СПР з підрядними місця.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання№4.                             Творче моделювання.

1.Зробіть наведені частини головними, замість крапок дописавши підрядні місця.

Звідти ... доносились свіжі степові запахи. Там ... сіли білі лебеді відпочити. Ми підем туди ... .

  2.Допишіть до наведених підрядних місця головні частини.

Куди не глянь ... . ... де небо сходиться із землею... . ... звідки почулися крики й постріли. ... куди сховалися втікачі.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

 Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.

          Де громи гриміли смертю огняною, зливи прошуміли сивою стіною.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                             Творча лабораторія.

Напишіть твір-мініатюру  за поданим початком : «Україна моя починається  там, де туга моя кінчається…»,використовуючи складнопідрядне речення часу.

https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=e85c0690ee5f0910f75b35b034233c1b&n=33&h=215&w=287_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                                Тестове завдання.                            

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

1.У якому з поданих складнопідрядних речень є підрядне місця?  

А. Там, де Ятрань круто в'ється, з-під каменя б'є вода. 

Б. Народ мій тут, на рідних цих просторах, від Києва до Ладоги живе.

В. Я вчора бачила ту скелю, де був прикутий Прометей. 

2. У якому з поданих складнопідрядних речень є підрядне часу? 

А.Куди дме вітер, туди й гілля хилиться.  

Б.У домі, де немає господині, немає світла. 

В. Коли копають картоплю, ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе у невідомі краї. 

3. Знайдіть речення, в якому є сполучне слово.

А. І де б я не був, за далекою даллю тебе, Україно, завжди пізнаю...
Б.  Весною, коли відроджується життя, дерева й кущі змінюють біле зимове на яскраво-зелене вбрання. 

В. І як тільки займеться небо, встає зараз червоний туман і розгортає крила.

4. Визначити, якій зі схем відповідає подане речення:  І марив я тоді, що в сій громаді, серед нового краю розпалю я одвічної краси нове багаття.

А. [ ] , (що... ) , ( ) .

Б.  [ ] , (що... )

В. [ ],[ ], ()

5.Укажіть складнопідрядне речення з підрядною частиною місця

А. Де пройде сила наша — пречудові в житті людини зміни постають.

Б. Сонце сходить не тільки в небі, сонце сходить у нас самих.

В. Благословенна будь, родино, де в згоді сестри і брати .

6.Знайдіть складнопідрядне речення з підрядною частиною часу

А.Усі з нетерпінням чекали, коли зацвітуть яблуні.

Б.Чудовими уроками сприймань і відчуттів були наші подорожі до лісу, коли осінь розкриває свою багату палітру.

В.Земля і небо в тому супокої, коли задумлива природа переступає рубіж від осені до весни...

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 11.

Тема. Складнопідрядне речення з підрядними способу дії і ступеня та з підрядним порівняльними.

Мета: узагальнити та систематизувати знання про складнопідрядне речення з підрядними способу дії і ступеня та з підрядним порівняльними.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складнопідрядне речення з підрядними способу дії і ступеня та з підрядним порівняльними», ти будеш

Знати: 

        - правило-поняття про складнопідрядні речення з підрядними способу дії і  ступеня , підрядні порівняльні такі речення;

       - чим з'єднується головне і підрядне;

     Уміти:

     - розрізняти порівняльні й непорівняльні речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну;

     - моделювати складнопідрядні речення з підрядними з підрядними способу дії і ступеня та з підрядним порівняльними» відповідно до мети й обставин спілкування;

       - використовувати їх у власних висловлюваннях.

Цінувати:

       - образне й влучне художнє слово;

       - набуті знання.

Бажаю успіхів!

Повторюємо вивчене.

       Складнопідрядним реченням з підрядним способу дії і ступеня називається таке складне речення, у якому підрядна час-тина вказує на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині. НАПРИКЛАД:  Мороз ударив так нагло, що побив геть усі чорнобривці в саду (С. Павленко). 2. І скільки видно було, на цілі кілометри рухались і рухались колони військ, здіймаючи куряву (О. Гончар). Підрядна частина відповідає на питання як? яким способом? у якій мірі? наскільки? і поєднується з головною частиною сполучними словами як, скільки, наскільки та сполучниками як, мов (немов, мовби), наче (неначе, начебто), ніби (нібито), чим...тим, що, щоб. У головній частині можуть бути вказівні слова так, та-кий, стільки, настільки. НАПРИКЛАД: Будівництво нових населених пунктів будемо проводити так, щоб кожне село і кожне подвір'я були з садом (С. Скляренко).

                                                                   як?

                                                          [  так ], (щоб).

 Сьогодні я такий веселий, що молодіти хочу знов (В. Сосюра).

настільки?

[ ],    (що ).

     Складнопідрядним реченням з підрядним порівняльним порівняльним називається таке складне речення, у якому сказане в головній частині роз-кривається через порівняння із змістом підрядної частини. НАПРИКЛАД: А тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота.          (М. Рильський). 2. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т.Шевченко). Підрядна порівняльна частина відповідає на питання як? подібно до чого? і приєднується до головної сполучниками як, мов (немов, мовби, немовби), ніби, наче (неначе, начебто). Підрядна частина залежить від головної в цілому і віднос-но неї може займати будь-яке місце. У головній частині може бути прислівник так. НАПРИКЛАД:Немовби день чекає ночі, я так побачення чекав(П. Сердюк).

                                  як?

                                                              (немовби ), [ ].

 

Завдання№1.                      Пошуково - розподільна вправа.

Розподіліть речення та запишіть у відповідні колонки таблиці: складнопідрядні речення з підрядними порівняльними та прості речення з порівняльними зворотами. Розставте розділові знаки.

 

Його совість чиста, як поцілунок немовляти. Закохався як чорт в суху вербу. Торохтить Солоха наче діжка з горохом. Командує як свиня мішком. Залишивсь як на морі без весла. Заманулось як серед літа криги. Товчеться як Марко по пеклу. Завяз як собака в тину.

 

СПР з підрядними порівняльними

Прості речення з порівняльними зворотами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання№2.                           Дослідження – редагування.

 

Відредагуйте й запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Укажіть вид підрядного речення та засіб зв’язку.

В глибоку давнину Дніпро був широкий що розливався на кілька десятків кілометрів. Сніг іскрився під яскравим сонцем що боляче було очам. Необхідно те щоб ти до мене сьогодні прийшов.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №3.                         Синтаксичне конструювання.

 

Складіть складнопідрядні речення способу дії, додавши до поданих головних частин підрядні.

Сьогодні ми зраділи гостям   настільки, що …

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Я вам готовий в щасті і в нещасті помагати так, щоб…

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання№4.                             Творче моделювання.

За поданими схемами складіть і запишіть речення. Підкресліть граматичні основи.

 1. [ ], (наче...).
 2. [ ], (неначе...).
 3. [ ], (сполучне слово скільки...).
 4. [ ], (сполучне слово як...).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.

Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                             Творча лабораторія.

Опишіть відому картину Т.Г. Шевченка  « Катерина » (8-10 речень), використовуючи складнопідрядні порівняльні речення.

http://te.zavantag.com/tw_files2/urls_2/14/d-13099/13099_html_4fc1857f.png____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №7.                                Тестове завдання.                            

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.   Начало формы

 1.  У якому рядку є складнопідрядне речення з підрядним способу дії? 

А. Якби ти знав, як много важить слово.

Б.  Він біг так, що аж піт проступав великими краплями.

В.  Я хочу жити так, щоб квітка й колосок, з криниць ясних ковток були мені не в борг, а в нагороду.

 1. У якому рядку є складнопідрядне речення з підрядним порівняльним?

А. Нове почуття полонило його, давало ясність думкам, як сонце дає тепло багатійниві.

Б.Щось так владно кликало мене туди, де гори ввечері палали .

В. Вона була наче сонце.

 1.  Речення: Малі дерева схожі на дорослих, як діти схожі на своїх батьків має  підрядну частину: 

А. міри і ступеня; 

Б. способу  дії; 

В. порівняльну. 

4.    Складне речення з підрядним обставинним способу дії утвориться, якщо серед варіантів продовження речення:  Так вийшло... вибрати
А. Як кожен з нас і планував.
Б. Хоч ніхто й не сподівався на перемогу.
В. Що аж земля навколо здригається.
5.    Складне речення з підрядним обставинним міри і ступеня утвориться, якщо серед варіантів продовження речення: Ударив грім... вибрати
А. Коли сонце заховалося за хмару.
Б.  Якого ой як чекали в таку посуху.
В.  Що аж шибки затряслися в домі.
 

6. Складне речення з підрядним обставинним порівняльним утвориться, якщо серед варіантів продовження речення: Сестра розповідала...
А. Як хвилюється в шторм море.
Б.  Ніби в нашому ставку живе сом.
В.  Ніби солов’їха в гаю щебетала.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 12.

Тема. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови.

Мета: систематизувати та закріпити знання про складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови.

                                                    Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови.», ти будеш

Знати:

 • поняття складнопідрядне речення з підрядними причини, мети та умови;
 • особливості будови складнопідрядних речень з підрядними причини, мети та умови;
 • способи приєднання підрядної частини до головної.

Уміти:

 • розпізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи;
 • визначати способи приєднання підрядної частини до головної;
 • моделювати речення;
 • використовувати їх у висловлюваннях.

Цінувати:

 • рідну мову, культуру, творчість Г.С. Сковороди.
 • свої творчі здібності.

Бажаю успіхів.

Повторюємо вивчене.

         Складнопідрядним реченням з підрядним причини  називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній. 1. Земля прекрасна, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки (Ю. Бедзик).                              чому?

[  ], (тому що).

2. Люблю людей землі своєї, бой я землі своєї син (В. Сосюра).

чому?

[  ], (бо ).

Підрядна частина причини відповідає на питання чому? з якої причини? через що? і приєднується до головної час-тини сполучниками бо, тому що, оскільки, через те що, з тієї причини що, тим що, у зв'язку з тим що та ін. Підрядна причини пояснює головну частину в цілому, тому питання до підрядної ставиться не від певного слова, а від головної частини в цілому.

Складнопідрядним реченням з підрядним мети називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на мету дії, про яку йдеться в головній частині. НАПРИКЛАД: Солдати не шкодували ніг на битих шляхах, аби швидше зустріти тепло рідної хати (О. Дмитерко).

  навіщо?

                                                         [  ],( аби).

Христя, щоб як-небудь скоротити час, почала вишива-ти сорочку (Панас Мирний).

з якою метою?

   [ ,(щоб), ].

Підрядна мети стосується головної частини в цілому, відповідає на питання з якою метою? для чого? навіщо? і поєднується з головною частиною сполучниками щоб, для того щоб, аби.

        Складнопідрядним реченням з підрядним умови називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на умову, за якої можливе те, про що йдеться в головній частині. Коли б у людства не було фантазії, було б сто-крат на світі важче жить (Г. Коваль).

за якої умови?

(коли), [ ].

 Людська душа втрачає дивоцвіт, коли любов її не зігріває (Г. Васильченко).

за якої умови?

[ ], (коли).

Підрядна частина умови відповідає на питання за якої умови? і приєднується до головної сполучниками коли (коли б), якби, аби, якщо, як. У головній частині цим сполучникам може відповідати слово-частка то.

Якщо пошукаєш у книгах мудрості, то знайдеш велику користь для душі своєї (Нестор Літописець).

                                                         (якщо), [то ].

 

Завдання№1.                     Пошуково-розподільна вправа.

 

Знайдіть і випишіть складнопідрядні речення з підрядними причини у І колонку, з підрядними мети – у ІІ,  з підрядними умови – у ІІІ. У виписаних реченнях підкреслити граматичну основу, виділити сполучник.

           На межі двох періодів історії українського письменства – давнього і нового – височить постать Г.С.Сковороди. Те, що він залишив нам у спадок,- це цілюще, життєдайне джерело.

Це був один із найчудовіших людей свого часу. Особа настільки ж обдарована, наскільки й оригінальна.

Син простого козака, що пізнав на собі трухлявість схоластичної науки, Сковорода вже однією силою свого морального впливу зробився дуже вдатною людиною серед сучасників і співвітчизників.

Йому пропонували високі посади, та мудрець відповідав на те, що світ подібний театру. Щоб грати в театрі з успіхом і похвалою, беруть ролі за здібностями. Поет же вирішив, що в театрі світу не зможе представляти жодної ролі, крім низької, простої, безтурботної, самотньої. На його думку, коли ти твердо ступаєш обраним тобою шляхом, то ти щасливий.

Філософ уважав себе задоволеним цим, бо таку роль обрав собі сам. Де б він не був, ніде не дався у спокусливі сіті заради «панства великого», заради «лакомства нещасного». Мандрівний педагог жив так, як учив людей, а учив так, як жив.

СПР з підрядними причини

СПР з підрядними мети

СПР з підрядними умови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання№2.                  Лінгвістичне дослідження.

У поданих висловах знайдіть речення, які б відповідали схеми:

 1. [      ], (щоб).    2. [      ], (бо).   3. (Якщо), [      ].

 Запишіть речення, поставити розділові знаки, підкресліть граматичні основи.

Чим глибше ми пізнаємо науки, тим сильніше палять серце наше голод і спрага.

Збери всередині себе свої думки, щоб і в собі самому міг шукати справжніх благ.

Там, де душа вражена якимось пороком, вона не може бути весела.

У твою кров увійде сонце, бо пізнаєш істину.

Якщо не зможу нічим любій Вітчизні прислужити, тоді з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому її не шкодити.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання№3.                      Дослідження-відновлення.

Доберіть до поданих головних частин підрядні, вміщені в довідці

1.Несли кобзарі славні народні пісні по всій землі нашій__________________

________________________________________________________________

2.Летіли сніжинки з високого  неба... .

__________________________________________________________________

3.  Я вигрію холод своєю душею... .___________________________________

 

__________________________________________________________________

 1. І лиш тоді прокинеться  весна....____________________________________

__________________________________________________________________

5. Ходімо в райдугу, кохана... ________________________________________

__________________________________________________________________

6.Ненька серцем спиняє вітер... .______________________________________

7.__________________________________________________ ...не жити тут бджолі. 

8.______________________________________...прийдуть з України верби і тополі. 

9. Навшпиньки тиша ходить у саду... __________________________________

__________________________________________________________________
 
Для довідок: щоб чули їхню кобзу, їхні думи, їхній голос; щоб впасти на вії, всміхнутись до тебе; щоб повнилась чашею наша весна; як упаде бурулька кришталева ; якщо зуміємо пройти; щоб не рвався в дитячі сни; коли б не квітучі долини під горами; і якщо впадеш ти на чужому полі; щоб гілку не труснути ненароком .

 

 Завдання№4.                         Творче моделювання.

Утворіть і запишіть складнопідрядні речення, використавши подані речення як підрядні причини. Накресліть структурні схеми.

Для того, щоб друзі тебе поважали….

….бо добро ніколи не забувається.

….оскільки це суперечить правилам поведінки.

…бо вдарили морози.

бо якраз настали жнива.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.

Філософ уважав себе задоволеним цим, бо таку роль обрав собі сам.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання№6.                              Творча лабораторія.

Створіть власне висловлювання (8-10 речень) на тему:  «Мова - візитна карточка людини», використовуючи складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови.

http://img.yakaboo.ua/media/catalog/product/1/7/174571_92085157.jpg_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №7.                                Тестове завдання.                            

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

1.У якому рядку є складнопідрядне речення з підрядним умови?
А. Вони не можуть заспокоїтись, бо їм на роду написано тривожити громадську думку;
Б. Вірить лелека, що не буде йому кривди від людей;

В. Якби його воля, кожному заліз би в душу, пробудив совість.

2. У якому радку є складнопідрядне речення з підрядним причини?

А. Слова самі на голос навертались, як сльози навертаються на очі;
Б. Коли б вона читала Кобзаря, вона б знала Катерину;
В. Твоє життя і щастя між людьми, бо правда і любов на їхнім боці;

3. У якому рядку є складнопідрядне речення з підрядним мети?
А.За ту мить треба відступити вбік, щоб камінь не накотився на нього ;

Б.Був не в силі я висловить муки, що туманила думи мої;

В.Поважайте його, діти, бо то батько сивий.

4. Складне речення з підрядним обставинним причини утвориться, якщо частину не можу писати віршів уписати замість крапок у реченні:

А. Коли наступає темна ніч ....
Б. ... адже Муза від мене далеко.
В. ... у яких немає душі й ритму.

5.  Складне речення з підрядним обставинним мети утвориться, якщо частину повертаюсь додому вписати замість крапок у реченні
А.    Як тільки велике свято ....
Б.    ... так що готуйте, мамо, вечерю.
В.     ... аби розвіяти сум і тривогу.

6.   Складнопідрядним із підрядною частиною умови є речення
А. Людина в небезпеці, коли вона бездуховна.
Б. Не знаю, коли весна на крилах тепло принесе в наш край.
В. Багаття вимальовувало постаті людей, коли вогонь розгорався ясніше.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 13.

Тема. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими і допустовими.

Мета: систематизувати та закріпити знання про складнопідрядні речення з підрядними наслідковими і допустовими.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими і допустовими», ти будеш

Знати:

 • поняття складнопідрядне речення з підрядними причини, мети та умови;

          особливості будови складнопідрядних речень з підрядними наслідковими і  допустовими;

 • способи приєднання підрядної частини до головної.

Уміти:

 • розпізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи;
 • визначати способи приєднання підрядної частини до головної;
 • моделювати речення;
 • використовувати їх у висловлюваннях.

Цінувати:

 • художнє слово;
 • свої творчі здібності.

Бажаю успіхів.

Повторюємо вивчене.

           Складнопідрядним реченням з підрядним наслідковим  називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на наслідок дії, про яку йдеться в головній частині. Листя горобини з зеленого стало жовтим, так що його важко було відрізнити від ягід (В. Гжицький).

                                                        [ ], (так що ).

Підрядна наслідкова частина майже завжди займає місце після головної частини і приєднується сполучником так що, який не розділяється комою. Від головної частини до підрядної питання поставити неможливо.

РОЗРІЗНЯЙТЕ

(підрядна способу дії і ступеня)

1. Очерет шумів так, що заглушав навіть думки (М. Коцюбинський).

(підрядна наслідкова)

2. Погода стояла тепла і сонячна, так що шибки на вік-нах аж миготіли

    (Г. Тютюнник).

            Складнопідрядним реченням з підрядним допустовим називається таке складне речення, у якому підрядна частина виражає твердження, всупереч якому дія головної частини все ж відбувається.

1. Хоч земля вся укрита снігами, моє серце в цвіту (В. Сосюра).

                         незважаючи на що?

                                                                (хоч ), [ ].

2. Йшли в степи майстри ланів, дарма що дощ холодний сіяв (Д. Луценко).

всупереч чому?

[ ],(дарма що).

Підрядна допустова частина відповідає на питання незва-жаючи на що? всупереч чому? і приєднується до головної сполучниками хоч (хоча); дарма що; незважаючи на те, що; хай; нехай; нащо; сполучними словами куди не; де не; скільки не; як не; які не.

 

Завдання№1.                      Вибірково-пошукова вправа.

Із поданих речень виберіть складнопідрядні з підрядними допустовими. Номери вибраних речень запишіть у таблицю, розставте пропущені розділові знаки. Накресліть структурні схеми.
1. Того хто тупцює на місці жодні перешкоди не зупинять. 2. Борис Савич дарма що не любив ув'язуватись в подібні дискусії цього разу все ж подав голос. 3. В дитинствві ми всі ще такі як задумала доля. 4. Моя далека юнь ти не здаєшся сном хоч зморшки на чолі все глибшають у мене. 5. Хоч був на слово гострий змовчав Стефан. 6. Цінуй чужі думки але не настільки щоб привласнювати їх. 7. Дарма що сніг хрумкотить під ногами але весна своє бере. 8. Нехай я отруєна злою журбою та в пісні на всяку отруту є лік. 9. Якщо людина відрікається родової пам'яті вона спроможна на все. 10. І хоч життя послало йому калюжу замість океану душа в нього була океанська.

№ речення

Структурна схема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання№2.                Дослідницько-розподільна робота.

Прочитайте речення, дослідіть їх структуру. Розподіліть і запишіть до відповідної колонки. Підкресліть граматичні основи.

     Де б я не був, а все ж думками лечу в Донеччину свою . У полі ще лежав сніг, хоч весна брала своє.   Хоч дух важкий у хлібороба, але висока в хлібі проба.

Місяць світив, так що зорі засмутилися . Удар був не дуже сильний, так що Андрій з товаришами   тільки   трохи   потовклись   один   об   одного,   але   не   пошкодились. Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим корінням, так що аж темно під ним. А вгорі до паркана ще й було прибито дощаний дашок з нахилом всередину, так що в цілому ця споруда нагадувала ярмаркову циркову халабуду.

 

СПР з підрядними наслідковими.

СПР з підрядними допустовими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання№3.                   Конструювання-відновлення.  

Утворіть і запишіть із поданих пар простих речень складнопідрядні з підрядними наслідковими. Визначте засоби зв'язку частин речень. Підкресліть граматичні основи утворених речень.

1. Агрегати працювали справно. Норми кожного дня працівники перевиконували.

2. Безперервно лив дощ. Ріка почала виходити з берегів.

3. Хлопці стояли під деревом у тіні. їх ніхто не міг побачити.

4. Учитель добре пояснив тему уроку. Усі учні засвоїли матеріал.

5. Літо було дощове. Трава виросла соковита.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання№4.                              Творче моделювання.

 

Складіть і запишіть речення, які відповідали б схемам. Зазначте їх вид.

1. [ ], (так що ). 2. [ , (хоч ), ]. 3. [ ], (дарма що ). 4. (хай ), [але].

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.

 Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим корінням, так що аж темно під ним.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання№6.                             Творча лабораторія.

Складіть твір-мініатюру «Українська пісня – це душа народу», використовуючи підрядне допустове речення.

http://savepic.su/5157671.jpg___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Завдання№7.                       Тестове завдання. 

  Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

 1. У якому рядку є складопідрядне речення з підрядним допустовим?

А. Та всю цю роботу якось уміла пані приправляти доріканням та гордуванням, що справді здавалось усяке діло каторгою.

Б. Він встиг сюди швидше за Ласточкіна, дарма що Ласточкін півдороги зробив на візнику.

В. Якщо на вістрі крихта бруду — всю зброю пожере іржа.

 1. У якому рядку є складнопідрядне речення з підрядним наслідку?

А.  Пробрався сюди так, що й жінка не чула.

Б.  Тільки в тому разі, якщо отримаєте позитивну відповідь, можете збирати речі.

В. Райко, як і перше, примостився на пеньку, так що огонь бив йому в лице.

 1. Визначте вид підрядної частини складного речення: Куди б не пішов він, дощі розмиють слід його сандалій

А. допустове
Б.місця.
В.наслідку. 

4. Укажіть СПР з підрядною допустовою частиною.

А. І де б я не був за далекою даллю, тебе, Україно, завжди я пізнаю… .

Б. Збоку дивитися легко, одначе не так воно просто бігти.

В. Хай говорить серце… Невиразно воно говорить, як весняна річка.

 

5.Складне речення з підрядним обставинним наслідку утвориться, якщо серед варіантів продовження речення: Густо ріс очерет... вибрати
А. Що на березі навпроти старого лісу.

Б. Що аж не видно було великої річки.

В. Дарма що вода від берега давно відступила.

6. Складнопідрядним із підрядною допустовою частиною є речення
А. Щоб перебудувати світ, треба бути сміливим і сильним.

Б. Тепла ще не було, дарма що минуло кілька днів березня.

В.Поки мати страву носила, батько став частувати старостів.
 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 14.

Тема. Складнопідрядне речення  з кількома підрядними.

Мета: систематизувати та закріпити знання про складнопідрядні речення  з кількома підрядними.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складнопідрядні речення з кількома підрядними», ти будеш

Знати:

 • поняття складнопідрядне речення з кількома підрядними;
 • особливості будови складнопідрядних речень з кількома підрядними;

Уміти:

 • розпізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи;
 • визначати способи приєднання підрядних частин до головної;
 • моделювати речення;
 • використовувати їх у висловлюваннях.

Цінувати:

 • рідну мову, Батьківщину;
 • свої творчі здібності.

Бажаю успіхів.

Повторюємо вивчене.

     Складнопідрядне речення, у складі якого є одна головна частина і дві або більше підрядних, називається складнопідрядним з кількома підрядними.

      Залежно від особливостей структури складнопідрядні речення з кількома підрядними поділяються на три види:

• з однорідною підрядністю;

• з неоднорідною підрядністю;

• з послідовною підрядністю.

     У складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю однакові за значенням підрядні частини стосуються одного й того самого слова в головній частині чи всієї головної частини. У таких реченнях підрядні частини завжди одного виду. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає (Т. Шевченко).

що? [ ], (як ), (як ).

У цьому реченні дві підрядні з'ясувальні частини відносяться до дієслова-присудка розкажи в головній частині.

Умовно залежність частин складнопідрядного речення з однорідною підрядністю можна зобразити так:

 

           У складнопідрядному реченні з неоднорідною підрядністю підрядні частини по-різному пояснюють головну частину:

• підрядні частини одного або різних видів стосуються різних слів у головній частині;

• одна підрядна частина стосується всього змісту головної частини, а друга - якогось слова в головній частині;

• підрядні частини різного виду стосуються одного слова в головній частині.       Коли в тебе віра у працю згасає, поглянь на ту річку, що скелі зриває.    (Ю. Гойда).

                                                                  коли?      яку?

                                                   (коли ),   [ ],    (що ).  

 Ті, що знаходять підкову, ніколи не думають про того, хто загубив.

  .Симоненко).

                                                                  які?          про кого?

                                                               [,(що ), ], (хто ).

 

Умовно залежність частин складнопідрядного речення з неоднорідною підрядністю можна зобразити так:

            

 

У складнопідрядному реченні з послідовною підрядністю перша підрядна частина залежить від головної частини, друга — від першої підрядної, третя - від другої і т.д.

Епохо, дай мені завзяття на кожен день, на кожну мить, щоб міг нащадкам розказать я про те, як ми навчились жить (М. Сингаівський).

[  ], ( щоб), (як).

Хоча ніхто не знав, чи доведеться тут ночувати, проте робота вже закипіла.

 (О. Гончар).

(хоча ), (чи ), [проте].

Умовно залежність частин складнопідрядного речення з послідовною підрядністю можна зобразити так:                                                                      

                                                      

 

Завдання№1.                      Вибірково-пошукова вправа.

Із поданого тексту випишіть речення з кількома підрядними, визначте вид .

СОСНА

    Найбільше мене дивувала і вабила сосна...І досі вона стоїть в моїй уяві такою, якою побачив уперше, до якої звик у дитинстві. Можливо, та сосна ввійшла в моє життя і поселилася в якихось там клітинах мозку тому, що саме з її вершини я вперше в житті заглянув у свою долю, побачив ту велич і красу, яка стала у моєму житті вирішальною. За власною ініціативою я ніколи не зважився б вилізти на вершину тієї сосни. Мені ставало моторошно навіть тоді, коли я тільки, було, подумаю про те, щоб викарбани-тися на чолопок тієї золотавої красуні... І в гурті, і самотою подовгу заклякав я під нею, дивився туди, де купкою хмизу чорніло кібцеве гніздо, пильно дослухався до музикального дзвону тоненьких зелених гілок і думав, і чим більше думав, тим більше мені прагнулось забратись на самісіньку вершину і хоч здалеку, хоч з ось такої висоти побачити Київ, мій омріяний Київ...

(За Ю. Збанацьким)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Завдання №2.                    Дослідницько-розподільна робота.

Визначте тип підрядності у поданих реченнях. Варіанти відповідей запишіть у табличку. Накресліть лінійну схему першого речення.

А - однорідна підрядність;
Б - неоднорідна підрядність;
В - послідовна підрядність;
Г - змішаного типу.

1.Шевченківський форум у Києві засвідчив, з яким подивом відкривають Шевченкову поезію в близьких і далеких країнах, яке враження справляє енергія "Кобзаря" на кожного, хто потрапляє в його силове поле (О.Гончар). 2. Денис повернув голову туди, де мало бути його село, і довго вдивлявся в той бік, доки не побачив Беєву гору (Г.Тютюнник). 3. У городі, де грають струни п'яні, де вічний шум, де вічна суєта, я згадую слова твої неждані (М.Рильський). 4. Постояв біля Неви, помилувався сфінксами, які сьогодні були кумедно хмурими, бо розтавала паморозь, пригріта сонцем, і почвалав на величезний постійний міст через Неву (В. Шевчук). 5. Коли зграя залетить далеко і в тумані стане тихо, я зупиняюся й наслухаю, що робиться попереду (Г. Тютюнник).

Види речень

А

Б

В

Г

Д

№ речень

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Завдання №3.                         Синтаксичне конструювання.

Складіть і накресліть  (лінійні й рівневі) структурні схеми до поданих речень.

        Тоня, скочивши з машини, одразу підбігла до батька, защебетала, ще й під руку демонстративно взяла, щоб показати перед льотчиками, що вона не соромиться батька, хоч він у такому вигляді. (О. Гончар) Доля навчила мене, як треба батька шанувати, як треба неньку берег-ти, як дорожити любов’ю брата і сестри. (К. Дрок) Там, у будинку, що звів невисокий серед гілок тривіконний фасад, юні моєї окрилились роки, роки, яких не вернути назад. (К. Дрок)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №4.                     Творче моделювання.

За поданими схемами складіть і запишіть речення, визначте тип підрядності.

 1. [ ], (коли), (яке).
 2. (Якби), [ ], (яку).
 3. (Коли), (який), [ ].
 4. [, (що), ], (яка).
 5. [ ], (як), (як), (як).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.

 Коли зграя залетить далеко і в тумані стане тихо, я зупиняюся й наслухаю, що робиться попереду.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                     Творча лабораторія.

Складіть міні-твір-роздум на тему: « Я вірю в майбутнє твоє, Україно!», уживаючи складнопідрядні речення з кількома підрядними.

http://img.fffoto.com/base/c/5439/f_46288.jpg________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №7.                        Тестове завдання.

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

 1. Визначити рядок, у якому зазначено складнопідрядне речення 
  з послідовною підрядністю.

А.  Це та пора, коли в серці селянина сходяться радощі й тривоги хліба, а між ними снуються й снуються древні, певне, ще  з язичницького віку прихоплені хліборобськіжалі.
Б.  Очима прощання Данило поглянув на  татарський  брід, де горбкувата вода бавилась у піжмурки  із місячним промінням, на долину,  за якою  імлилося болото.
В.  Дивувався,  чудувавсь  і  радів  Данило,  що  таки  зустрівся із тим дивом, із тим святом, якого роками очікував то з сумовитого  чару  веснянок,  то  з  туману  сподівань,  то  з  тих передчуттів, які  тільки молодість  заколисує в душу.

2. Визначити рядки, у яких містяться складнопідрядні речення, що відповідають зазначеній схемі.

shemu_17_.jpg

А.  Безбородько відчув, як злість почала сповзати з душі, дарма що й досі щеміла щока.

Б.  Цей  гиблий шмат  землі, що  колесом  одкочувався  від  татарського броду й козачої долини, і досі не мав власної назви,  хоча  тут  люди  не  раз  знаходили  непевний  притулок від давніх  і донедавніх ординців.

 В.  Данило  ловить  себе  на  тому,  що  матиме  жаль,  коли  цей ранок  з вечориною оминуть його душу, його хату..

 3.Начало формыУ якому рядку складнопідрядне речення містить неоднорідні підрядні частини?                                                                                                                                    А. Коли музика затихла, хлопець відчув чудне заворушення, якусь глибоку турботу, бо мотив завмер недокінчений .

Б. Я падаю в натоптані сіном санки, і ось уже кінь виносить нас у широкий засніжений світ, де у паморозі срібно туманіють верби, а річка погойдує переспілі китиці очерету .

В. Через одчинені двері примітила, як марево грає над вербами, над городами, як білі хмари пливуть по небі.

4.У якому рядку речення охарактеризовано правильно?
Ждан, що став тепер не тільки конюшим, а й сокольничим, віз на лівії руці двох соколів, на голови яких були натягнуті шкіряні ковпаки — карналі, що затуляли птахам очі .

А.Складнопідрядне речення з підрядними означальними. 
Б.Речення з однорідною підрядністю, складається з п'яти частин. 
В.Речення з неоднорідною та послідовною підрядністю.

5.Визначте зайве речення. 

А.Усі знають, що кенгуру живуть в Австралії, де зазвичай дуже спекотно.

Б. Австралія - найпосушливіший континент, на якому чимало території займають пустелі, де багато річок та озер надовго пересихають.
В. Проте досі ніхто не може визначити, як кенгуру знаходять воду, чому вони добувають її саме таким чином. 

shemu_17_.jpg 6. Схема  від    відповідає  реченню:

А. з послідовною підрядністю.

Б. з послідовною і однорідною підрядністю.

В. з неоднорідною підрядністю.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 15.

Тема. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення та інтонація в ньому.

Мета: систематизувати та закріпити знання про безсполучникове складне речення, смислові відношення та інтонацію.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Безсполучникове складне речення. Смислові відношення та інтонація в ньому», ти будеш

Знати:

 • основні ознаки безсполучникового складного речення.

Уміти:

 • знаходити безсполучникові складні речення, визначати смислові від-ношення між їхніми частинами;
 • ставити розділові знаки між частинами безсполучникових складних речень;
 • інтонувати безсполучникові складні речення;
 • моделювати безсполучникові складні речення, використовувати їхні вира-жальні можливості в мовленні.

Цінувати:

 • народну мудрість;
 • свої творчі здібності.

Бажаю успіхів.

Повторюємо вивчене.

           Безсполучниковим складним реченням називається таке речення, частини якого об'єднані в одне змістове й синтаксичне ціле без сполучників чи сполучних слів, за допомогою інтонації.

Визорилось небо, поля потонули в імлі, у синіх смереках (О. Гончар). Схема речення: [ ], [ ].

           За характером смислових відношень між частинами безсполучникові складні речення поділяються на дві основні групи:

• речення з однорідними частинами, які є синтаксично рівноправними. Ці речення співвідносні зі складносурядними реченнями. Піднімаються грози на тлі вечорів, у тих грозах серця позливались громами (М. Вінграновський);

• речення з неоднорідними частинами, одна з яких залежить від іншої. Ці речення співвідносні зі складнопідрядними реченнями. Мабуть, у кожного так буває: [як?] часто у місті село мені сниться (М. Сингаівський). Речення кожної групи виражають певні смислові відношення:

   Смислові відношення між частинами  

безсполучникового  складного речення

1. Одночасність дій,процесів або  станів

Світило  сонце,парувала  земля

(Петро Панч)

[    ],  [    ].

одночасність

2. Послідовність дій,процесів або  станів

Лягло  сонце  за  горою, зірки засіяли.

(Т. Шевченко)

[    ],  [    ].

послідовність

3. Причинові відношення

Пора до двору: сходять місяць і зоря.

(Нар. творчість)

[    ]:  [причина].

4. Пояснювальні відношення

Щастя не кінь: прямої дороги не визнає.

(Нар. творчість)

[    ]:  [пояснення].

5. Умовні відношення

Згаєш хвилину — втратиш годину

(Нар. творчість)

[умова] —  [    ].

6. Часові відношення

Прийшов березень — минули й турботи.

(Нар. творчість)

[час] —  [    ].

7. Наслідкові відношення

Весною  сій — восени  збереш. (Нар. творчість)

[    ] — [наслідок].

8. Відношення  зіставлення або протиставлення

Усе минеться — одна праця залишиться.

(Нар. творчість).

[    ],  [    ].

зіставлення

 

            В українській мові, як і в російській, частини безсполуч-никових складних речень можуть вимовлятися з інтонацією переліку, пояснення і зіставлення.

Завдання№1.                      Вибірково-пошукова вправа.

 Випишіть БСР речення. Накресліть схему. Вкажіть смисловий зв'язок БСР.

     Своїм мовним багатством і змістовним розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі сторони життя людини: її погляди на світ, суспільні явища, громадські та родинні взаємини, побут тощо. Люди кажуть: «Посієш вчасно – збереш рясно.» І жодного слова звідси не викинеш: тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №2.                      Дослідницько-розподільна робота.

 

Заповніть таблицю, використовуючи відомості про смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Запишіть номери речень у відповідні колонки таблиці.

Легенда про червону руту

       1. Давним-давно в одному з набігів в Україну чу­жинці забрали в полон на галеру подільського хлоп­ця. 2. Багато сліз виплакала його кохана 3. Вона знала: з галери ніхто не повертається. 4. У каторжній роботі невіль­ники забували Україну, матір, кохану. 5. Такі безпа­м'ятні раби ніколи не тікали, їх  навіть не заковували в кайдани.

6. Але не могла забути дівчина свого коханого. 7. Попросила вона відлітаючих у вирій журавлів відшукати у морі галеру і передати хлопцеві стебельце червоної рути. 8. Юнак, побачивши ту квітку, згадав свій край, рідних, кохану -  сталося чудо. 9. Бранці напали на охорону, захопили судно;  полетіли вони до рід­ного берега, мов на крилах. 10. А на щоглі їхнього ко­рабля тріпотіла рятівна квітка червоної рути. (З жур­налу.)

Інтонація

Переліку

Пояснення

Зіставлення

Смислові

відношення

 

 

 

Номери

речень

 

 

 

 

Завдання№3.               Дослідження-відновлення.

Відновіть прислів’я і крилаті вирази. Простежте, як впливає інтонація речень на розділові знаки. Умовними позначками покажіть інтонацію кожного речення.

 1. Вік живи, ... _______________________________________________
 2. Любіть книгу: ... ___________________________________________
 3. З вовком жити — ... _________________________________________

 

Завдання№4.            Моделювання-трансформація.

      Перебудуйте речення так, щоб вийшли безсполучникові складні конструкції.

Запишіть речення, підкресліть граматичні основи.


1. Він зрозумів, що життя дається лише один раз і двічі молодим не бути. 2. Золотіє вечірня тополя,

Й дивним світлом горять небеса,

Покотилась зоря, мов сльоза,

У долоні пшеничного поля. 3. Доброта — це наче руки мами, на яких тримається життя (3 тв. М. Луківа). 4. Якщо раніше встанеш, то більше діла зробиш.         5. Наука вчить багато, а життя — ще більше. 6. Найшла коса на камінь, бо коса не втне, а камінь не подасться! (Народна творчість)

 

№ речення

Безсполучникое речення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №5.                    Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть структурну схему.

 Піднімаються грози на тлі вечорів, у тих грозах серця позливались громами.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6.                     Творча лабораторія.

 

Напишіть невеликий твір-роздум, розкривши зміст одного з прислів’їв: Робиш добро — не кайся, робиш зло — зла сподівайся, ввівши у нього декілька безсполучникових складних речень.

http://vse.kz/uploads/monthly_03_2013/post-420859-0-09209600-1363416885.jpg________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №7.        Тестове завдання на встановлення відповідності.

Установіть відповідність між смисловими відношеннями та БСР, відповіді запишіть у таблицю.

Смислові відношення

1.Одночасність подій

2.Послідовність подій

3.Зіставно- протиставні

4. Наслідкові

5. Умовні

6. Часові

 

              Речення

А.  Місяць на небі, зіроньки сяють.

Б. Щастя має ноги, біда – роги.

В. Посієш вчинок – виросте звичка.

Г. Друга шукай, знайдеш – тримай.

Ґ. Зійде сонце – ліс усміхнеться.

Д. Доглядатимеш сад – матимеш плоди.

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 16.

Тема. Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення.

Мета: систематизувати та закріпити знання про розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

                                                       Дорогий друже!

Опанувавши тему «Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення.», ти будеш

Знати:

 • правила вживання розділових знаків між частинами безсполучникового складного речення.

Уміти:

 • правильно розставляти розділові знаки між частинами безсполучникових складних речень;
 • інтонувати безсполучникові складні речення з різними розділовими знаками;
 • моделювати безсполучникові складні речення, використовувати їхні вира-жальні можливості в мовленні.

Цінувати:

 • українську народну пісню;
 • свої творчі здібності.

Бажаю успіхів.

Повторюємо вивчене.

У безсполучниковому складному реченні між його частинами ставляться такі розділові знаки: кома, крапка з комою, двокрапка, тире.

Кома ставиться, якщо складові частин безсполучникового речення виражають послідовність чи одночасність подій: Весна ледачого не любить, вона проворного голубить.

Крапка з комою ставиться в тому випадку, коли окремі частини безсполучникового речення не мають тісного зв’язку у змісті або якщо в середині частин є свої розділові знаки. Ніч прозора, безшумна, тепла; ніби оксамитом огортає людину м’яке степове повітря.

Двокрапка ставиться, якщо:

- друга частина складного речення розкриває, пояснює або доповнює зміст першої частини (між частинами речення можна поставити слова а саме, що; і побачив; і почув, що). Знаю: з попелу сходять квіти. Вірю: з каменю б’є джерело.

- друга частина містить причину того, про що йдеться в першій частині речення (між ними можна вставити сполучник тому що): Говори, говори, моя мила: твоя мова — співучий струмок.

Тире ставиться між частинами безсполучникового речення, якщо:

- зміст частини складного речення протиставляється або зіставляється, порівнюється (можна підставити а, але, мов...): Мало прожити життя — треба життя зрозуміть.

- друга частина речення виражає наслідок, несподіваний результат, висновок з того, про що говорилося в першій частині речення: На годину спізнишся — за рік не доженеш.

- у першій частині вказується на умову, за якої відбувається дія в другій частині: Защебече соловейко в лузі на калині — заспіває козаченько, ходя по долині.

- відбувається швидка зміна подій: Виглянуло сонце — озеро вмить проясніло, радісно посміхнулось до неба.

Завдання№1.                      Вибірково-пошукова вправа.

Випишіть безсполучникові складні речення. Укажіть смислові відношення між їх частинами.

                                                  Українська пісня

Українська пісня!.. Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юність, своє бажання буги красивим і ніжним, сильним і хоробрим. Який митець не був натхненний її багатющими мелодіями, безмежною широтою і красою її барв, її чарівною силою: вона вміє викликати в душі людській найскладніші, найтонші, найглибші асоціації, почуття, думки й прагнення, підносячи її до вершин людської гідності, до людяності, до творчості!

Яка мати не співала цих легких, як сон, пісень над колискою дорогих дітей своїх, яка дівоча весна не приносила кохання на її крилах!

     Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського народу. Це історія українського народу, народу-трудівника, народу-воїна; він цілі віки бився, як лев, за свою свободу, цілі віки витрачав усю свою силу, свою кров, своє життя, як казав великий Шевченко, "без золота, без каменю, без хитрої мови" на виковування у боротьбі свободи, на виявлення в житті всіх своїх здібностей.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________