17 березня о 18:00Вебінар: Зорова гімнастика – здоровий відпочинок для очей

Календарно-тематичне планування уроків української мови у 3 класі на ІІ семестр 2017-2018 н.р. за оновленою програмою 2016 року (підручник Захарійчук М.Д., Мовчун А.І.)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української мови у 3 класі на ІІ семестр 2017-2018 н.р. за оновленою програмою 2016 року (підручник Захарійчук М.Д., Мовчун А.І.)

Перегляд файлу

 

3 клас

(за підручником Захарійчук М.Д., Мовчун А.І.)

ІІ семестр – 3 години на тиждень

 

Види та кількість перевірок

Види перевірок

Перевірка  мовних  знань і вмінь

Диктант

Списування

Загальна кількість

ІІ сем.

2

2

1

5

 

Тема уроку

Дата

Прим.

 

Будова слова (продовження)

65

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (беззубий, беззвучний, беззмістовний, роззолочений, роззуватись, роззиратись).

 

 

66

РЗМ. Написання запрошення (привітання). 

 

 

67

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-).

 

 

68

Спостереження за значенням слів з різними префіксами (у словосполученнях, реченнях, тексті).

 

 

69

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перенос слів із префіксами.

 

 

70

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до тієї самої частини мови.

 

 

71

Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення,  текст.

 

 

72

РЗМ. Навчальний переказ.

 

 

73

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній). Поділ таких слів для переносу.

 

 

74

Спостереження за значенням слів із суфіксами (у реченнях, тексті).

 

 

75

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Будова слова».

 

 

76

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

Частини мови. Загальне поняття

77

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? що робить? що роблять? скільки? котрúй? котрá? котрé? котрí? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, до, але тощо). Розпізнавання таких слів.

 

 

78

РЗМ.  Написання переказу за колективно складеним планом.

 

 

79

Спостереження за словами, що відповідають на питання  який? яка? яке? які? Розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами.

 

 

80

Спостереження за словами, що відповідають на питання  що робить? що роблять? Розпізнавання таких слів.

 

 

81

Спостереження за словами, що відповідають на питання скільки? котрúй? котрá? котрé? котрí? де? коли? як? Розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами.

 

 

82

Спостереження за словами, що відповідають на питання скільки? котрúй? котрá? котрé? котрí? де? коли? як? Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за граматичним і смисловим зв’язком з іншими словами.

 

 

83

Спостереження за словами, що відповідають на питання за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, до, але тощо). Розпізнавання таких слів.

 

 

84

РЗМ. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями.

 

 

85

Контрольна робота: диктант

 

 

86

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу

 

 

 

Іменник

87

Загальне поняття (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників).

 

 

88

Іменники, що означають назви істот (хто?), та іменники, які означають назви неістот (що?). Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

 

 

89

Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені якості, дії. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

 

 

90

РЗМ.  Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі.

 

 

91

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Віднесення слова до одного з родів.

 

 

92

Змінювання іменників за числами (однина і множина).

 

 

93

Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви відмінків, відмінкові питання).

 

 

94

Спостереження за змінюванням (у таблиці) іменників за відмінками. Форма слова.

 

 

95

Спостереження за влучним уживанням іменників-синонімів, іменників-антонімів у тексті, розмірковування про їх роль. Вибір з даних слів тих, що найбільше відповідають меті й типу висловлювання. Вправи на заміну в тексті недоречних лексичних повторів

 

 

96

РЗМ. Написання переказу за колективно складеним планом.

 

 

97

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Іменник».

 

 

98

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

Прикметник

 

 

99

Загальне поняття (питання, значення, роль у реченні).

Встановлення зв’язку прикметників з іменниками за допомогою питань від іменника до прикметника.

 

 

100

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях.

 

 

101

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях. Спостереження за вживанням прикметників у загадках.

 

 

102

РЗМ.  Складання тексту-опису «Соняшник». Спостереження за влучним уживанням прикметників у тексті. Вибір з-поміж поданих прикметників тих, що найточніше характеризують персонажів, події, явища.

 

 

103

Змінювання прикметників за родами  Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є.

 

 

 

104

Розпізнавання форм прикметників за родовими закінченнями та іменниками, від яких залежать прикметники.

Змінювання прикметників за числами.

 

 

105

Контрольна робота: диктант

 

 

106

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

Дієслово

107

Загальне поняття (питання, роль у реченні). Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

 

 

108

РЗМ. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки.

 

 

109

 Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вживання дієслів у переносному значенні. Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів.

 

 

110

Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Вибір із даних дієслів тих, що найвиразніше передають думку, відповідають меті й типу висловлювання.

 

 

111

Час дієслова. Змінювання дієслів за часами.

 

 

112

Розпізнавання часових форм дієслів у тексті. Використання їх у власних висловлюваннях.

 

 

113

Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні.

 

 

114

РЗМ.  Складання привітання до Дня матері.

 

 

115

Контрольна робота: списування.

 

 

116

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

Повторення вивченого за рік

117

Що ми знаємо про текст, речення.

 

 

118

Що ми знаємо про слово, значення слова.

 

 

119

Що ми знаємо про будову слова.

 

 

120

Що ми знаємо про іменник, прикметник.

 

 

121

РЗМ. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули».

 

 

122

Що ми знаємо про дієслово. Підсумковий урок.

 

 

 

Словникові слова на навчальний рік: абрикóс, адрéса, áйстра, акваріум,   апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний,    велосипéд,  вóгнище, вокзáл,внесок, гармонія,горизóнт, гримі́ти,  депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн,   коридóр, космонáвт, крини́ця,  минýлий, милосердний, очерет,  пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця,  сантимéтр, секýнда,  тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).

 

 

doc
Додано
14 січня 2018
Переглядів
1413
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку