Календарно-тематичне планування уроків вивчення інформатики у 11 класі на 2018/2019 н.р. (Рівень стандарту)

Про матеріал

Відповідно до листа

Міністерства освіти і науки України

від 03.07.2018 № 1/9-415

“Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році"


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ


ЗАТВЕРДЖЕНО

МОН УКРАЇНИ

Наказ «Про затвердження навчальної програми

з інформатики для учнів 10-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів» - 2017

Перегляд файлу

Відповідно до листа

Міністерства  освіти і науки України

від 03.07.2018 № 1/9-415

“Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

МОН УКРАЇНИ

Наказ «Про затвердження навчальної програми

з інформатики для учнів 10-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів» - 2017

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Метою навчання є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичної компетентності.

 

Завданнями навчання є:

 • формування в учнів знань, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів та повсякденному житті;
 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо  інформаційних процесів, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства;
 • формування знань правил безпеки життєдіяльності і стійких навичок дотримання зазначених правил при виконанні робіт з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
 • формування інформаційної культури та навичок безпечної поведінки у використанні мережних технологій
 • розвиток в учнів здатності самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні засоби обміну даними.

 

 

Календарно-тематичне планування уроків на 2018-2019 н. р.

11 клас

Рівень стандарту

32 години + 3 години резервного часу (1год. на тиждень)

 

семестр

заг. к-сть годин

к-сть годин/тижд.

к-сть ПР

к-сть ТР

І

16

1

5

2

ІІ

19

1

6

2

усього

35

1

11

4

 

 

Затверджено:

 Директор:  _________________

__________________________

 «_____»______________2018 р.

І семестр

Дата проведення уроку

Примітка

Тема уроку

Робота з підручником

Розділ 1. Моделювання. Основи алгоритмізації (8 годин)

1

1

__.__.__

 

Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей.

Р.1, п. 1.1

(с.5-10)

2

2

__.__.__

 

Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі.

Р.1, п. 1.1

(с.9-10)

П/Р (с.10)

3

3

__.__.__

 

Поняття алгоритму. Базові структури алгоритмів.

Р.1, п. 1.2 - п. 1.3

(с.11-26)

4

4

__.__.__

 

Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера.

Р.1, п. 1.4

(с.28-34)

5

5

__.__.__

 

Поняття про мови програмування.

Р.1, п. 1.4

(с.28-34)

6

6

__.__.__

 

Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок.

 Р.1, п. 1.3 - 1.4

(с.17-34)

7

7

__.__.__

 

Слідування, розгалуження, повторення у мові програмування.

Р.1, п. 1.3 - 1.4

(с.17-34)

8

Тем.

8

__.__.__

 

Практична робота № 2. Створення та виконання алгоритмів.

повторити: Р.1, п. 1.2.-1.4 (с.11-34)

Розділ 2. Системи опрацювання табличних даних (11 годин)

Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)

9

1

__.__.__

 

Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць.

 Р.2, п. 2.1-2.2 (с.35-52)

10

2

__.__.__

 

Практична робота № 3. Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Р.2, п. 2.4

(с.65-70)

П/Р (с.64-65)

11

3

__.__.__

 

Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок.

Р.2, п. 2.3

(с.55-62)

12

4

__.__.__

 

Практична робота № 4. Використання формул в електронних таблицях.

Р.2, п. 2.5

(с.71-81)

П/Р (с.81)

13

5

__.__.__

 

Практична робота № 5. Побудова діаграм.

Р.2,

П/Р (с.108-109)

Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.)

14

6

__.__.__

 

Призначення й використання основних математичних, статистичних функцій табличного процесора.

Р.2, п. 2.6

(с.82-93)

15

7

__.__.__

 

Призначення й використання основних логічних функцій табличного процесора.

Р.2, п. 2.6

(с.82-93)

16

Тем.

8

__.__.__

 

Призначення й використання основних текстових функцій табличного процесора.

Р.2, п. 2.6

(с.82-93)

 

Затверджено:

 Директор: _________________

__________________________

 «_____»______________2019 р.

ІІ семестр

17

9

__.__.__

 

Практична робота № 6. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.

Р.2, п. 2.7

(с.95-106)

П/Р (с.108-109)

18

10

__.__.__

 

Сортування й фільтрація даних у таблицях.

Р.2, п. 2.9  (с.126-128). 

19

11

__.__.__

 

Практична робота № 7. Сортування та фільтрація даних.

Р.2, П/Р (с.128)

Розділ 3. Бази даних. Системи управління базами даних (7годин)

20

1

__.__.__

 

Поняття, призначення, класифікація баз даних.

Р.3, п. 3.2-3.4  (с.135-157)

21

2

__.__.__

 

Практична робота №8. Робота з готовою базою даних. Введення та отримання даних.

Р.3, п. 3.5

(с.158-169)

П/Р (с.170-171)

22

3

__.__.__

 

Створення в базі даних таблиць. Визначення властивостей полів.

Р.3, п. 3.5

(с.158-169)

23

4

__.__.__

 

Зв’язки між таблицями в базі даних, їхні різновиди.

Р.3, п. 3.6

(с.171-181)

24

5

__.__.__

 

Практична робота №9. Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями.

Р.3, п. 3.6

П/Р (с.182-183)

25

6

__.__.__

 

Поняття запиту до реляційної бази даних. Автоматизоване створення запитів.

Р.3, п. 3.9

(с.199-206)  

26

Тем.

7

__.__.__

 

Практична робота №10. Створення запитів у базі даних.

Р.3, п. 3.9

П/Р (с.210)

Розділ 4. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів.

Сучасні сервіси Інтернету (6 годин)

27

1

__.__.__

 

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок.

Р.4, п. 4.2

(с.224-234)

28

 

2

__.__.__

 

Поняття про системи керування вмістом сайту. Основи веб-дизайну.

Р.4, п. 4.3

(с.235-242)

29

3

__.__.__

 

Поняття про засоби автоматизованого розроблення веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом.

Р.4, п. 4.4

(с.243-256)

30

4

__.__.__

 

Практична робота № 11. Автоматизоване створення веб-сайту.

Р.4, п. 4.4

П/Р (с.258-259)

31

5

__.__.__

 

Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.

Р.4, п. 4.5

(с.259-279)

32

Тем.

6

__.__.__

 

Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу.

Р.4, п. 4.5

(с.259-280)

Резерв часу (3 години)

33

1

__.__.__

 

 

 

34

2

__.__.__

 

 

 

35

3

__.__.__

 

 

 

 

Вчитель інформатики _________________

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 8
Оцінки та відгуки
 1. Альошина Діна Вікторівна
  дякую за допомогу в плануванні
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Македонська Анжела
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ткачук Андрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ткачук Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Лазурко Марія
  Відповідність програмі 5.0
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Козачук Ігор
  Структурованість - Чудово Оригінальність викладу - Дуже добре Формат подачі матеріалу, підбір завдань, оформлення, візуалізація тощо Відповідність темі - Дуже добре
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Білокур Катерина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Тарановська Таїсія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 5 відгуків
docx
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
3841
Оцінка розробки
5.0 (8 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку