Найрозумніший з інформатики (Сценарій, Презентації 3 турів)

Про матеріал

Стимулювати пізнавальний інтерес учнів до предмету «Інформатика».

* Формувати відчуття здорового суперництва, уміння обстоювати свої погляди.

* Розвивати розумову діяльність, пам'ять, уміння логічно мислити.


Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Позакласний захід

з інформатики

 

 

«Найрозумніший з інформатики»

 

 

 

 

 

Провела:

Р.Д. Владика

вчитель інформатики

клас:11

 

 

 

 

2013

Мета заходу:

* Стимулювати пізнавальний інтерес учнів до предмету «Інформатика».

* Формувати відчуття здорового суперництва, уміння обстоювати свої погляди.

* Розвивати розумову діяльність, пам'ять, уміння логічно мислити.

Тип заходу: урок-гра.

Технологія: групова і індивідуальна робота.

Устаткування: комп'ютери, мультимедійний проектор, екран, презентація «найрозумніший по інформатиці», сигнальні карти,  музичні диски для музичних пауз.

Правила гри.

Тур перший.

12 учасників одночасно відповідають на питання. На питання дається 4 варіанти відповідей і 5 секунд на відповідь. Після 6, 12 і  18 питань учасникам показують турнірну таблицю. Після 18 питань визначаються шість півфіналістів. Якщо шість переможців не знайдуть, то задаватимуться додаткові питання. Учасник, що пройшов в другий тур (якщо він є) на них не відповідає. Якщо після шостого додаткового питання у декількох учасників буде рівна кількість балів, то тоді їм буде задано завдання на швидкість «знайди пару». У ній їм потрібно буде знайти пари слів. Наприклад, пори року і місяці. Той, хто  справиться із завданням швидше за всіх - переходить в наступний тур.

Тур другий.

Спочатку за допомогою «дешифровщика» визначать порядкові номери учасників. Слово зашифроване за допомогою цифр. Кожна цифра означає одну букву з трьох. Щоб гравцям було легко, їм дається підказка. Відповідають учасники не все відразу, а по черзі. За хвилину їм потрібно відповісти на питання з 12 категорій знань. Троє що набрали максимальну кількість балів перейдуть в наступний тур. Якщо буде нічия, то між учасниками буде проведений конкурс «Знайди пару до слова».

Тур третій.

Визначити, хто ходитиме першим, допоможе вже знайомий нам « дешифровщик».  Потім учасникам буде представлено поле з 36 осередків, яке їм відкриють на декілька секунд. У осередках заховані по дев'ять питань категорій, які учасники вибрали до початку гри, а також 9 питань з категорії « Загальні знання».  За правильну відповідь в загальних знаннях - 1 бал, в своїй категорії - 2 бали, а в категорії супротивника - 3 бали. Учасник, що набрав більше всіх очок, стане « Найрозумнішим».  Якщо одноосібного лідера не буде, тоді учасникам задаватимуться додаткові питання.

Перший тур:

1. Що вивчає інформатика?

1) конструкцію комп'ютера;

2)  способи уявлення, накопичення, обробки і передачі інформації за допомогою технічних засобів;

3) комп'ютерні програми;

4) загальношкільні дисципліни

2. Швидкість передачі даних -  це:

1) кількість інформації, що передається за 1 годину;

2) кількість інформації, що передається з одного ПК на іншій;

3)  кількість бітів інформації, переданих за 1 секунду.

3. Що не є властивістю інформації?

1) зрозумілість;

2) стислість;

3)  плавність;

4) достовірність.

4. Що таке інформаційний вибух:

1) щоденні новини з гарячих крапок;

2) збільшена кількість газет і журналів;

3)  бурхливе зростання потоків і об'ємів інформації;

4) спілкування через інтернет.

5. Сучасний компьютер- це:

1) пристрій для роботи з текстами;

2)  багатофункціональний пристрій для роботи з інформацією;

3) швидкодіючий обчислювальний пристрій;

4) пристрій для зберігання інформації.

6. За одиницю мінімальну вимірювання інформації прийнятий:

1) 1 Кбайт;         2) 1 байт;           3) 1 бод;     4) 1 біт.

7. Яке твердження вірне?

1) 2000Кбайт=2Мбайта;

2) 2000Кбайт>2Мбайта;

3)  2000Кбайт<2Мбайта.

8. Швидкість передачі інформації вимірюється в:

1) Мбайтах;         2) Бодах;         3) Бітах;            4) Кбайтах.

9. Слово інформація в перекладі з латинського означає:

1) інформованість;

2)  відомості;

3) останні новини;

4) зменшення невизначеності.

10.Інформація, що зберігається на зовнішньому носієві і володіє ім'ям, називається:

1) зовнішньою інформацією;

2)  файлом;

3) переносимою інформацією;

4) каталогом.

11. Яку кількість інформації буде потрібно для кодування одного з 256 символів?

1) 8 байтів;      2) 10 байтів;             3)   1 байт;         4) 1 біт.

12. Для кого буде інформативно наступне повідомлення: « Програма- це алгоритм, записаний на мові програмування»?

1)  для програміста;

2) для вчителя інформатики;

3) для учня;

4) для шофера.

13. Яке поняття об'єднує камінь, папірус, бересту, книгу і дискету?

1) природне походження;

2) історична цінність;

3) зберігання інформації;

4) вага.

14. Які елементи не можуть служити носіями інформації при її зберіганні?

1) тканина;

2) папір;

3) магнітні матеріали;

4) промінь світла.

15. Компютер - це універсальний пристрій для роботи з:

1) числами;

2) ігровими програмами;

3) інформацією;

4) формальними мовами;

16. Скільки біт інформації необхідно для кодування однієї букви?

1) 1;       2) 0;        3) 8;    4) 16.

17. Скільки біт в слові ІНФОРМАЦІЯ?

1) 11;           2) 80;       3) 44;     4) 1.

18. Скільки байт в слові ТЕХНОЛОГІЯ?

1) 80;       2) 192;    3) 10;          4 ) 2.

 

Другий тур:

Інформація

1) Скільки біт в одному байті?  8                                                                          

2) Скільки байт в одному кілобайті?  1024

3) Набір символів алфавіту російської мови.  кирилиця

4) Скільки кілобайт в 1 мегабайті?  1024

5) Мінімальна одиниця вимірювання інформації.  біт

Системи числення

1) Спосіб запису чисел за допомогою заданого набору спеціальних знаків.

система числення

2) Яка основна система числення використовується в комп'ютері? двійкова

3) Записати десяткове число 2 в двійковій системі числення.  10

4) До якої системи числення відноситься число 5АF? 10

5) Записати десяткове число 9 у вісімковій системі числення. 10

Пристрої комп'ютера

  1. При виключенні комп'ютера вся інформація з цього пристрою стирається.

оперативна пам'ять

2) Основний пристрій введення інформації. клавіатура

3) Так називають апаратне забезпечення комп'ютера (“ залізо”). Hardware

4)  Гнучкий магнітний диск. дискета

5) Основний електронний пристрій комп'ютера процесор

 

Архітектура комп'ютера

1) Учений, що запропонував принципи побудови ЕОМ. Джон фон Нейман

2) Назвіть двох студентів-засновників фірми Microsoft. Пол Ален, Біл Гейтс 

3) Академік, творець радянського комп'ютера - малої електронної рахункової машини (1951), першого не тільки в СРСР, але і у всій Європі, пристрою, здатного зберігати програму у власній пам'яті. Сергій Олександрович Лебедев 

4) Відомо, що 3030’ -  марка знаменитої гвинтівки. Чому ж накопичувач, представлений фірмою IBM в 1973 році і всі жорсткі диски надалі отримали назву “ Вінчестер”? Накопичувач складався з двох дисків по 30 Мб в кожному

5) Що не є компонентом архітектури комп'ютера: Процесор, пам'ять, монітор, введення-виведення?  монітор

Алгоритми

  1.        Точне розпорядження, що визначає процес перетворення об'єкту з  початкового стану в кінцеве у вигляді послідовності команд. алгоритм

2) Як називається спеціальне меню, що містить набір команд, пов'язаних з поточним об'єктом? У операційній системі Windows 95982000XP це меню завжди відкривається клацанням правою кнопкою миші на об'єкті. Контекстне меню

3) Основні алгоритмічні структури.  Галуження, проходження, цикл

4) Друга назва графічного способу запису алгоритмів. Блок-схема

5) Багатократне повторення дій.  Цикл

 

Загальне

1) Перша в світі жінка-програміст. Ада Серпня Лавлейс

2) У 2002 році кількість проданих персональних комп'ютерів в світі (з моменту їх появи в 1981 році) перевалила за це число.1 млрд

3) Організований набір даних, що має ім'я, зберігається в довготривалій пам'яті

Файл

4)Він містить ім'я файлу і указує на початок його розміщення на диску. Каталог

5) При цій операції розташування файлів і тек на диску упорядковується, а часто, за рахунок компактнішого і економнішого їх розміщення, ще і економиться частина дискового простору.  Дефрагментація

 

Текстовий редактор

  1. Програма, призначена для створення, редагування і форматування текстової інформації.  Текстовий редактор

2) При наборі тексту одне слово від іншого відділяється. пропуском

3) Панель інструментів для роботи з текстом називається. Форматування

4) Як називається додаток для роботи з текстовими документами. Microsoft Word

5) Назвіть розширення текстового документа. .doc

 

Графічний редактор

1) Яке зображення при масштабуванні не втрачає якості.  Векторне

2) Яка панель інструментів служить для створення векторних зображень

Малювання

3) мінімальна ділянка зображення, якому незалежним чином можна задати колір

Піксель

4) Колір крапки на екрані кольорового монітора формується з сигналу

червоного, зеленого, синього

5) електронний пристрій для зберігання двійкового коду зображення, що виводиться на екран;  Відеопам'ять

 

Електронні таблиці

1) Заголовками рядків є Арабські цифри

2) Основний елемент електронної таблиці Комірка

3) Додаток для роботи з електронними таблицями Excel

4) Скільки комірок містить діапазон А1:В4  8

5) З чого складається ім'я комірки. З імені рядка і стовпця

Програмне забезпечення

1) Назвіть програму для обробки зображень. Adobe Photoshop

2) Базова програма, що забезпечує сумісне функціонування всіх пристроїв комп'ютера і що надає користувачеві доступ до його ресурсів.

Операційна система

3) Назвіть програму для роботи з архівами: DrWeb; WINRAR; ACDSee; FineReader. WINRAR

4) Спеціальна програма, що управляє взаємодією програм і додатків з пристроєм.

Драйвер

5) Сукупність засобів взаємодії комп'ютера і користувача.  Інтерфейс

 

Мультимедіа

1) Як називається рух об'єктів в комп'ютері. анімація

2) Який мультимедійний продукт я використовувала для нашого заходу?

комп'ютерну презентацію.

3) Програми, які можуть працювати з графічною, звуковою, відео інформацією називаются мультімедійними

4) До складу засобів мультимедіа-комп'ютер обов'язково входить принтер і модем або CD-ROM-дисковод і звукова плата. CD-ROM-дисковод і звукова плата

5) З чого складається комп'ютерна презентація? із слайдів

 

Інтернет

1) Окремі гіпертекстові документи, які в сукупності складають Web-сайт

Web-сторінка

2) У 1999 році в Інтернеті вперше з'явилися музичні файли в такому форматі

MP3

3) Це спеціальним чином організований текст, в який включені гіперпосилання, що дозволяють користувачеві миттєво перейти на інші ресурси. Гіпертекст

4) Яка з цих пошукових систем не Російська YANDEX; APORT; GOOGLE; RAMBLER.            GOOGLE

5) Як називається програма або комп'ютер, проникний через себе потік інформації, що поступає з мережі, з метою забезпечити ЕОМ або мережу від несанкціонованого доступу Брандмауер (Файрволл)

 

Третій тур:

Історія розвитку обчислювальної техніки

1) Цей німецький філософ, математик, створив першу обчислювальну машину, здатну виконувати всі чотири дії арифметики Годфрід Лейбніц

9) Цього року командою на чолі з талановитим винахідником, доктором Тедом Хоффом був створений перший мікропроцесор Intel 4004.  1971 р.

14) Кому належить перша спроба створення программно-управляємого обчислювального автомата?  Чарльз Беббідж

17) Назвіть попередників ЕОМ  Релейні обчислювальні машини

21) Де і коли створена перша ЕОМ?  США, 1945г.

25) Перше покоління ЕОМ   Лампові машини 50-х років

28) Що було елементною базою для ЕОМ другого покоління? Транзистори

32) У якому поколінні розвивалися мови програмування ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ? Друге покоління

36) ЕОМ п'ятого покоління Реалізований штучний інтелект

 

Історія чисел і систем числення

2) Що таке основа системи числення? Кількість цифр

4) Які народності використовували непозиційні системи числення?

Стародавні єгиптяни, греки, римляни

7) Назвіть знак, що переводить букви кирилиці в цифри Тітло

11) Алфавіт десяткової системи числення  0-9

16) Як називалося на Русі число 1050 колода

20) Де зародилася десяткова система числення? у Індії

22) Як записується римське число 1000 М

30) Найменша основа позиційної системи числення 2

33) Основа Вавілонської системи числення  60

 

Історія мов програмування

3) Роздільник цілої і дробової частини числа в мові програмування крапка

5) Алгоритм, записаний на мові програмування  програма

8) Величина, що змінює значення лічильника циклу.  Крок

12) Де і коли розроблена мова Бей сік  1965г., Дармутський університет

13) Рік створення мови Паскаль   1971г.

24) Прототипи мов штучного інтелекту ЛІСП, Пролог

26) Новий напрям в технології програмування Візуальне програмування

29) Творець мови Паскаль Ніклаус Вірт

34) Батьківщина мови АЛГОЛ   Європа   

 

Загальні знання

6) Наука про закони, методи і способи накопичення, обробки і передачі інформації.  інформатика

10) Організована послідовність дій.               алгоритм

15) Невелика програма, яка може приписувати себе до інших  програм вірус    

18) Пристрій введення в ЕОМ інформації безпосередньо з листа.  сканер

19) Перелік файлів  каталог

23) Пересилка даних з носія даних в основну пам'ять завантаження

27) Спеціальний індикатор, вказуючий позицію на екрані  курсор

31) Порядковий номер символу в машинному алфавіті  код

35) Програми для підключення зовнішньої пам'яті  Драйвери

 

У перервах між турами “ Музична пауза”.

 

 

 

 

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

1. Що вивчає інформатика? 1) будову комп'ютера; способи уявлення, накопичення, обробки і передачі інформації за допомогою технічних засобів; 3) комп'ютерні програми; 4) загальношкільні дисципліни

Номер слайду 4

2. Швидкість передачі даних - це: 1) кількість інформації, що передається за 1 годину; 2) кількість інформації, що передається з одного ПК на іншій; 3) кількість бітів інформації, що передані за 1 секунду.

Номер слайду 5

3. Що не є властивістю інформації? 1) зрозумілість; 2) стислість; плавність; достовірність.

Номер слайду 6

4. Що таке інформаційний вибух: 1) щоденні новини з гарячих точок; 2) збільшена кількість газет і журналів; 3) бурхливе зростання потоків і об'ємів інформації; 4) спілкування через Інтернет.

Номер слайду 7

Сучасний комп’ютер- це: 1) пристрій для роботи з текстами; 2) багатофункціональний пристрій для роботи з інформацією; 3) швидкодіючий обчислювальний пристрій; 4) пристрій для зберігання інформації.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Яке твердження вірне? 2000Кбайт=2Мбайта 2000Кбайт>2Мбайта 2000Кбайт<2Мбайта

Номер слайду 10

Номер слайду 11

9. Слово інформація в перекладі з латинського означає: 1) інформованість; 2) відомості; 3) останні новини; 4) зменшення невизначеності

Номер слайду 12

Інформація, яка зберігається на зовнішньому носію і володіє ім'ям, називається: 1) зовнішньою інформацією; 2) файлом; 3) інформацією, яка переноситься; 4) каталогом.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Для кого буде інформативно наступне повідомлення: « Програма- це алгоритм, записаний на мові програмування»? 1) для програміста; 2) для вчителя інформатики; 3) для учня; 4) для шофера.

Номер слайду 15

Яке поняття об'єднує камінь, папірус, бересту, книгу і дискету? 1) природне походження; 2) історична цінність; 3) зберігання інформації; 4) вага.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

15. Комп’ютер-це універсальний пристрій для роботи з: 1) числами; 2) ігровими програмами; 3) інформацією; 4) формальними мовами;

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

18. Скільки байт в слові ТЕХНОЛОГІЯ? 80 192 10 2

Номер слайду 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

1 Ж З И Р С Т Щ Ы Ь Э Ю Я Г Д Е Н О П Ц Ч Ш А Б В К Л М У Ф Х 4 3 8 4

Номер слайду 4

ПРИСТРІЙ КОМП’ЮТЕРА МУЛЬТИМЕДІА ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНЕ

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

ПРИСТРІЙ КОМП’ЮТЕРА МУЛЬТИМЕДІА ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНЕ

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

У 1999 році в Інтернеті вперше з'явилися музичні файли в такому форматі

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

ПРИСТРІЙ КОМП’ЮТЕРА МУЛЬТИМЕДІА ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНЕ

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Основні алгоритмічні структури

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

ПРИСТРІЙ КОМП’ЮТЕРА МУЛЬТИМЕДІА ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНЕ

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

ПРИСТРІЙ КОМП’ЮТЕРА МУЛЬТИМЕДІА ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНЕ

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

1 Ж З И Р С Т Щ Ы Ь Э Ю Я Г Д Е Н О П Ц Ч Ш А Б В К Л М У Ф Х 4 3 8 4

Номер слайду 4

ПРИСТРІЙ КОМП’ЮТЕРА МУЛЬТИМЕДІА ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНЕ

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Ж З И Р С Т Щ Ы Ь Э Ю Я Г Д Е Н О П Ц Ч Ш А Б В К Л М У Ф Х 4 5 5 6 3 6 5

Номер слайду 4

Історія розвитку обчислювальної техніки Історія чисел і систем числення Історія мов програмування Загальні знання

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

zip
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузмінська О.Г.)
Додано
12 серпня 2018
Переглядів
1638
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку