19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури (5 клас)

Про матеріал
Навчальна програма: Зарубіжна література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Перегляд файлу

                                  Календарно-тематичне планування

уроків зарубіжної літератури для 5 класу

За програмою  для загальноосвітніх навчальних закладів (Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

 

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.

п/п

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

Дата

1. Вступ (2 години)

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті.

 

Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (при-слів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.

 

РМ №1. Творча робота з прислів’ям або приказкою: тлумачення змісту прислів’їв (приказок) різних народів, добір українських синонімів і антонімів, написання міні-твору на тему одного із прислів’їв (приказки). Спільні для українського і зарубіжного фольклору (малих жанрів) теми, сюжети, образи.

Теорія літератури (ТЛ). Фольклор, прислів’я, приказка, загадка, пісня.

Література і культура (ЛК). Звязок фольклорних жанрів із культурними традиціями різних народів і національностей.

Україна і світ (УС). Спільні для українського та зарубіжного фольклору (малих жанрів) теми, сюжети, образи.

Елементи компаративістики (ЕК). Порівняння малих жанрів фольклору різних народів (на рівні окремих компонентів тексту).

Міжпредметні зв’язки (МЗ).

Українська мова, українська література, історія, музичне мистецтво

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • осмислює на прикладі малих фольклорних жанрів взаємозв’язок усього живого на світі, важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини (НЛ-1);
 • використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2);
 • усвідомлює переваги здорового способу життя в ході вивчення прислів’їв, приказок, загадок, пісень народів світу (НЛ-3);
 • формує активну життєву позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • розуміє значення художньої літератури в сучасному житті людини й людства;
 • знає поняття «фольклор», «прислів’я», «приказка», «загадка», «пісня», розрізняє їх за будовою і художніми особливостями;
 • наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, приказок, загадок, пісень;
 • розкриває зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів;

установлює подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів (зокрема з використанням іноземної мови)

 

2. Казки народів світу (18 годин)

     4.

 

 

 

 

 

     5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

20.

 

21.

 

 

 

22.

Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їхні характерні ознаки.

 

Індійська народна казка «Фарбований шакал». «Панчатантра» – перша у світі фольклорна збірка, книга про основи житейської мудрості.

Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Повчальний зміст казки.

 

 

Японські народні казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик», «Момотаро, або Хлопчик-Персик» (1 за вибором учителя). Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образах Іссумбосі, Момотаро. Національний колорит японських казок.

 

Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів.

 

Арабська народна казка «Синдбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.

 

Утілення в образі Синдбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами.

 

Брати Я. і В. Ґрімм. Значення діяльності братів Я. і В. Ґрімм у збиранні й збереженні фольклору.

 

«Пані Метелиця». Моральні цінності в казках. Характеристика образів персонажів. Антитеза.

 

Позакласне читання. Казки народів світу. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Вступ по поеми «Руслан і Людмила».

Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. Система образів. Автор.

 

Виразне читання віршованих творів. Вступ до поеми О.Пушкіна «Руслан і Людмила». Національний колорит казок і засоби його створення

О.Пушкін. Система образів «Казки про мертву царівну і сімох богатирів». Автор.

Ганс Крістіан Андерсен (18051875). «Непохитний олов’яний солдатик»,

Утвердження сили кохання й відданості в казці «Непохитний олов’яний солдатик.

 

РМ № 2. Усний переказ епізодів казки.

 

Оскар Уайльд (18541900). «Хлопчик-Зірка». Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору.

 

Казкові персонажі, їхня характеристика.

 

Еволюція образу головного героя.

 

Позакласне читання. Літературні казки зарубіжних письменників. С.Маршак. «Дванадцять місяців».

 

Контрольна  робота № 1. Вступ. Казки народів світу. (Тести).

(ТЛ) Антитеза, алегорія, початкове поняття про автора, початкові поняття про оригінал і переклад.

(ЛК) Національний колорит казок і засоби його створення. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація та ін.).

(УС) Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Іссумбосі – Хлопчик-Мізинчик; Фарбований Шакал – Фарбований Лис та ін.).

(ЕК) Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови). Зіставлення оригіналів (фрагментів) зарубіжних казок з їхніми українськими перекладами (за умови володіння відповідною іноземною мовою).

(МЗ) Іноземна мова, історія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, природознавство

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • набуває  досвіду спілкування з природою (НЛ-1);
 • навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює  власні позиції; використовує  народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2);
 • навчається кмітливості й винахідливості (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виразно читає тексти казок;
 • визначає головну думку прочитаного;
 • переказує тексти казок (окремі фрагменти й цілісно);
 • висловлює власне ставлення до подій творів;
 • дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;
 • називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, наводить приклади з прочитаних творів;
 • виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);
 • розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, утілені в них;
 • знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії в казках;
 • розуміє поняття «автор літературного твору» (на початковому рівні);
 • розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.);
 • називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Ґрімм, О. Пушкін та ін.);
 • називає твори мистецтва, у яких утілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо);
 • порівнює українські та зарубіжні народні казки, установлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.);
 • називає імена 23-х українських письменників – авторів літературних казок, їхні твори, а також імена 23-х українських перекладачів зарубіжних казок

 

 

3. Природа і людина (8 годин)

23.

 

 

 

24.

 

 

25.

 

 

26.

 

27.

 

 

 

28.

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

31.

32.

Джон Кітс (17951821). «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.

 

Генріх Гейне (17971856). «Задзвени із глибини…».

 

Утілення краси весняної природи у вірші. Зв’язок із фольклором (пісня). Епітет, метафора

 

Ернест Сетон-Томпсон (18601946). «Снап». Авторські спостереження за світом природи. Українські переклади творів зарубіжних авторів  про природу.

 

Утвердження любові до всього живого у творі  Ернеста Сетона-Томпсона «Снап» .

 

Зображення художніх образів, їхнє розкриття в подіях твору  Ернеста СетонаТомпсона  «Снап» . Елементи фольклору в літературних творах про природу

(ТЛ) Початкове поняття про вірш. Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора.

(ЛК) Пейзаж у літературі та інших видах мистецтва.

(УС) Українські переклади творів зарубіжних авторів про природу.

(ЕК) Елементи фольклору в літературних творах про природу (Г. Гейне).

(МЗ) Іноземна мова, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, природознавство

Контрольна  робота № 2. Людина і природа. (Комбіновані завдання).

 

Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

Повторення вивченого матеріалу.

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • пізнає красу навколишнього середовища, усвідомлює взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);
 • усвідомлює відповідальність за свої вчинки (НЛ-2);
 • осмислює цінність життя (НЛ-3);
 • цінує ініціативність та особистісну позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності:

 • виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;
 • дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;
 • визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;
 • дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, визначає роль у розкритті авторського задуму;
 • виявляє специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);

установлює звязок прочитаних літературних творів із фольклором на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня)

 

ІІ семестр

4. Світ дитинства (10 годин)

33.

 

 

34.

 

 

35.

 

 

 

36.

 

 

37.

 

38.

 

 

 

39.

 

 

40.

 

 

41.

 

 

 

42.

 

 

43.

 

 

 

 

44.

 

 

 

45.

 

 

46.

Марк Твен (18351910). «Пригоди Тома Сойєра».

 

РМ № 3. Переказ епізодів твору за малюнками або кінокадрами.

 

Світ дорослих і світ дітей у повісті Марка Твена  (18351910). «Пригоди Тома Сойєра».

 

Том Сойєр і Гекльберрі Фінн.

Портрет

 

Ставлення автора до своїх героїв.

 

Утілення сюжетів творів Марка Твена і Е. Портер у кіно, живопису, графіці та інших видах мистецтва.

 

Провідні ідеї твору Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра».  (дружба, кохання, людяність та ін.).

Елеанор Портер (18681920). «Полліанна».

Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста. Початкові поняття про  роман. 

 

Полліанна та її друзі. Художні засоби розкриття образу Полліанни.

 

Ідея радості життя й відкриття світу у творі  Елеонор Портер «Полліанна». Українські переклади творів Е.Портер.

 

Порівняння героїв: Том Сойєр і

Полліанна.

 

Позакласне читання. Е.Р.Распе. «Пригоди барона Мюнхгаузена».

 

Контрольна робота № 3. Світ

дитинства (письмовий твір).

(ТЛ) Портрет. Початкові поняття про сюжет, повість, роман.

(УС) Українські переклади творів Марка Твена, Е.Портер.

(ЕК) Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Том Сойєр і Полліанна.

(МЗ) Іноземна мова, музичне мистецтво, образотворче мистецтво

 

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • розуміє необхідність розв’язання проблем довкілля (НЛ-1);
 • розуміє важливість вияву ініціативи в суспільному житті (НЛ-2);
 • усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров’я (НЛ-3);
 • характеризує героїв творів щодо їхньої винахідливості, підприємливості та кмітливості (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виразно читає фрагменти текстів (зокрема читання в особах, коментоване читання);
 • має початкові уявлення про «сюжет» (як художню послідовність подій);
 • називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах;
 • розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена й Е. Портер;
 • переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів;
 • знає й розуміє поняття «портрет», знаходить у тексті портрети персонажів;

 

 

 

5. Сила творчої уяви (8 годин)

  47.

 

 

 

48.

 

 

 

49.

 

 

 50.

 

51.

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

53.

 

54.

Льюїс Керролл (18321898). «Аліса в Країні Див». Творча історія книжки, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби.

 

 

Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.  Утілення сюжету повісті-казки Льюїса Керролла «Аліса в Країні Див» у різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація, музика та ін.).

 

Персонажі, які оточують героїню повісті - казки Л.Керролла «Аліса в Країні Див».

 

Переклади й видання книжок Л. Керролла. 

 

Особливості художньої мови твору. Організація казки як гри (гра з часом і простором, гра зі словами (назвами), гра з правилами).

 

Марина Іванівна Цвєтаєва (18921941). «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М. І. Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.). Поглиблення понять про  вірш.

 

Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

 

Контрольна робота № 4. Сила творчої уяви (розгорнуті відповіді на питання).

(ТЛ) Початкові поняття про фантастику. Поглиблення понять про казку (літературну), повість, вірш.

 (ЕК) Елементи казки у творі.

(МЗ) Музичне мистецтво, образотворче мистецтво, природознавство, математика, іноземна мова

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює важливість знаходити спільну мову з природою (НЛ-1);
 • розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2);
 • розуміє необхідність здорового способу життя (НЛ-3);
 • осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає основні відомості про письменника Льюїса Керролла, переклади його книжок;
 • розповідає про творчу історію книжки «Аліса в Країні Див»;
 • переказує зміст основних епізодів твору Льюїса Керролла;
 • описує і характеризує образ Аліси, а також персонажів, що її оточують;
 • визначає ознаки казки й повісті у творі Льюїса Керролла;
 • виявляє особливості художньої мови повісті-казки «Аліса в Країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу;
 • дає визначення поняття «фантастика», виявляє фантастичні елементи у творі Льюїса Керролла;
 • розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М. І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів);
 • характеризує образ ліричної героїні вірша «Книги в червоній палітурці», світ її захоплень;
 • розповідає про свої улюблені книжки, мистецькі вподобання

 

6. Сучасна література. У колі добрих героїв (8 годин)

(1-2 твори за вибором учнів і вчителя)

55.

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

57.

 

 

58.

 

 

 

59.

 

60.

 

 

 

 

61.

 

 

62.

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

64.

 

 

 

 

65.

 

 

66.

 

 

 

67.

 

 

68.

Твори сучасного мистецтва (література, кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей. Сучасні книжки українських та зарубіжних письменників для дітей.

 

Роальд Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика». Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

 

Персонаж і герой літературного твору.

 

Доброта і щирість головного героя казки  Роальда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика».

 

Туве Янсон. «Комета прилітає»

 

Чарівність художнього світу твору, його персонажі, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

 

Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі: динаміка змін.

 

Пауль Маар. «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу». Яскравість художнього світу твору. Оптимістичний образ Суботика, його віра в силу думки й фантазії.

 

Реальне і фантастичне у творі. Пауля Маара  «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу».

 

Елементи фольклору та їх значення для розкриття головної ідеї – реалізації мрій, бажань і прагнень особистості.

 

РМ № 4. Створення літературних проектів.

 

Контрольна тестова робота № 5. Сучасна література. У колі добрих героїв (тест).

 

Позакласне читання. Дж. Стронґ "Гармидер у школі".

 

Сучасні дитячі літературно-художні видання (журнали, газети тощо).

(ТЛ) Персонаж і герой літературного твору.

(ЛК) Твори сучасного мистецтва (кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей.

(УС) Сучасні книжки українських та зарубіжних письменників для дітей.

(ЕК) Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі: динаміка змін.

(МЗ) Природознавство, образотворче мистецтво

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює взаємозв’язок усього живого на землі (НЛ-1);
 • розуміє важливість сімейних зв’язків (НЛ-2);
 • осмислює необхідність дотримання здорового способу життя, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-3);
 • оцінює креативність як важливу рису людського характеру (НЛ-4) .

Предметні компетентності

 • називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей;
 • переказує близько до тексту зміст прочитаних творів;
 • розкриває особливості сюжету;
 • визначає актуальні ідеї творів;
 • характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших;
 • висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв;
 • розрізняє  поняття «персонаж» (як утілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету, центр твору);
 • розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу

 

 

7. Підсумки (2 години)

69. -70

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

(МЗ) Українська література

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • розуміє взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1);
 • орієнтується на ненасильницьке розв’язання конфліктів (НЛ-2);
 • осмислює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3);
 • усвідомлює роль інініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає імена авторів та українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;
 • розкриває ідейно-художній зміст прочитаних творів;
 • виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту (сюжету, персонажів, художніх особливостей тощо)

 

 

Завершення ІІ семестру (+ 6 год. резерв)

Для вивчення напам’ять

 • О. С. Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила».
 • Й. В. Ґете. «Нічна пісня подорожнього».
 • Г. Гейне. «Задзвени із глибини…».

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

уроків зарубіжної літератури для 7 класу

За програмою  для загальноосвітніх навчальних закладів (Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

 

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.

п/п

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

Дата

1. Вступ

1.

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів.

(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і переклад. Переспів.

(ЛК) Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами.

(УС) Основні відомості про розвиток української перекладацької традиції. Майстри художнього перекладу.

(ЕК) Основні принципи аналізу та інтерпретації оригіналу й художнього перекладу. Переклад і переспів: схожість і відмінність.

(МЗ) Українська література

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •   усвідомлює багатство української мови, яка слугує є???засобом міжкультурного спілкування (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів);
 • знає види перекладу – прямий (непрямий), точний (неточний), повний (неповний), вільний та ін., установлює різницю між ними (на конкретних прикладах текстів);
 • знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів, котрі зробили значний внесок у культуру України, прилучення українців до світових здобутків;

 

2. Билини і балади

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Билина як жанр. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський).

 

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билині. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Утілення людських чеснот в образах героїв билин. Елементи фольклору.

 

Позакласне  читання. Билина «Садко».

 

Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади.

Фольклорні балади.«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ.

 

«Як Робін Гуд став розбійником» Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда. Літературні балади.

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність.

 

РМ № 1. Утвердження самоцінності людського життя в баладі «Рукавичка». Складання характеристики Делоржа.

Адам Міцкевич (17981855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі.

 

Роберт Льюїс Стівенсон (18501894). «Балада про вересовий трунок». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода – рабство). Утвердження духовної сили пиктів, їхнього героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору.

 

Контрольна робота № 1.

Билини і балади (тест).

 

(ТЛ) Билина, балада (фольклорна і літературна), гіпербола, символ.

(ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

(УС) А. Міцкевич і Україна. Музеї А. Міцкевича і пам’ятники письменникові в Польщі (Познань), Україні (Львів), Білорусі (Новогрудок).

(ЕК) Порівняння особливостей фольклорних і літературних балад, оригіналів і перекладів (як цілісно, так і в окремих фрагментах).

(МЗ) Історія, іноземна мова

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •         поважає загальнолюдські чесноти, родинні цінності, героїзм і відданість вітчизні (НЛ-2);
 •         самокритично оцінює власні рішення та поведінку (НЛ-3).

Предметні компетентності

 • виразно читає билини й балади, висловлює власне враження про них, емоційне ставлення до змальованих подій, героїв;
 • дає визначення жанрів «билина», «балада», виявляє їхні характерні ознаки в текстах прочитаних творів;
 • називає цикли билин (Київський і Новгородський), ключові твори і героїв циклів;
 • визначає характерні риси фольклорних балад («Король Лір і його дочки» та балади про Робіна Гуда);
 • характеризує образи билин і фольклорних балад як традиційні й вічні, розкриває втілення в них народних уявлень (про мораль, патріотизм, героїзм та ін.);
 • переказує сюжети билин і балад (в окремих частинах і цілісно);
 • визначає ключові (зокрема кульмінаційні) моменти в билинах і баладах, установлює, як у ключових моментах виявляються риси героїв, увиразнюється ідея твору;
 • характеризує образи персонажів прочитаних творів;
 • виявляє засоби поетичної мови в билинах і баладах (гіперболи, епітети, метафори, повтори та ін.), зокрема фольклорного походження;
 • визначає  у прочитаних творах символи (наприклад, рукавичка, озеро, білі лілії, вересовий напій та ін.), розкриває їхній прихований зміст;
 • зіставляє оригінали літературних балад із художніми перекладами (за умови володіння іноземною мовою);
 • розкриває особливості відтворення сюжетів та образів билин і балад у мистецтві (творах живопису, музики, кіно, мультиплікації та ін. – за вибором);

називає перекладачів билин, балад, виявляє майстерність їхніх перекладів

 

3. Історічне минуле в літературі

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

Вальтер Скотт (1771–1832). «Айвенго» В. Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».

Вальтер Скотт «Айвенго». Історичний колорит твору та засоби його створення. Динаміка сюжету і гумор.

Вальтер Скотт «Айвенго». Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу.

Вальтер Скотт «Айвенго» Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю.

Вальтер Скотт «Айвенго». Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки.

РМ № 2. Порівняльна характеристика образів персонажів Бріана де Буагильбера і Айвенго, Ровени і Ребекки (письмово).

Друга світова війна у європейській поезії (К. І. Галчинський («Лист із полону», «Пісня про солдатів з Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»), Б. Ш. Окуджава («До побачення, хлопчики…»)

Зображення трагедії Другої світової війни з різних боків Європи.Василь Володимирович Биков (1924–2003). «Альпійська балада». Особливості сюжету і композиції повісті.

В. Биков. «Альпійська балада». Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби й кохання світу насильства.

В. Биков. «Альпійська балада». Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому.

Контрольна робота № 2.  Історичне минуле в літературі (розгорнуті відповіді на питання).

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (історичний роман).

Види й функції пейзажу у творі. Початкові поняття про художній час, художній простір.

(ЛК) Культура проти війни (твори живопису, музики, кіно, в яких викривається війна).

(УС) Висловлювання українських митців про В. Скотта, його вплив на розвиток історичного роману.

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка). Зіставлення літературних творів із їхніми втіленнями в інших видах мистецтва (кіно, театр, ілюстрації та ін.).

(МЗ) Історія, музичне мистецтво

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює загрозу зникнення людств)
 • усвідомлює важливість креативності та переваги спільної дільності задля досягненні мети

Предметні компетентності

 • знає основні відомості про життя і творчість письменників;
 • виразно читає твори (фрагменти або цілісно), виявляє емоційне враження від прочитаного, пояснює своє ставлення;
 • виявляє історичну основу прочитаних творів;
 • висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту;
 • переказує текст (у частинах або цілісно) з виявленням особливостей сюжету (епічного або ліричного);
 • характеризує образи персонажів, виявляє у них ключові риси, національний і загальнолюдський зміст;
 • порівнює образи героїв (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка), виявляє схожість і відмінності між ними;
 • вирізняє у прочитаних текстах художні засоби створення образів персонажів, установлює функції засобів образотворення;
 • характеризує образ автора і засоби вираження авторської позиції;
 • визначає види і функції пейзажу в прочитаних творах (розкриття образів, національного колориту, авторської позиції, ідеї);
 • дає визначення поняття «художній час», пояснює його відмінність від хронологічного часу;
 • виокремлює епізоди текстів, де відбувається зміщення лінійного часу, відхід автора від хронологічної послідовності у викладі подій, пояснює значення цього прийому;
 • дає визначення поняття «художній простір», установлює особливості художнього простору в прочитаних творах;

висловлює враження про ліричні твори про Другу світову війну

 

 

4. Духовне випробування людини

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

31.

 

 

32.

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм». Проблема взаємин між батьками й дітьми. Символічність назви оповідання.

 

Дж. Олдрідж. «Останній дюйм». Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього створення.

 

Дж. Олдрідж. «Останній дюйм». Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей.

Редьярд Кіплінг (18651936). «Балада про Схід і Захід». «Якщо…». Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі

 

Редьярд Кіплінг. «Балада про Схід і Захід». Ідеї миру і дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, Полковничий син).

 

Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша.

 

Редьярд Кіплінг. «Якщо…». Художні особливості твору, його провідна ідея. Виразне читання вірша «Якщо…» напам’ять.

 

Контрольна робота № 3.  Духовне випробування людини (твір).

 

Позакласне читання.  Б. Васильєв «А зорі тут тихі…».

 

Повторення вивченого матеріалу.

(ТЛ) Поглиблення понять про баладу (літературну), оповідання, вірш.

(ЛК) Утілення творів Дж. Олдріджа, Р. Кіплінга в мистецтві (кіно, ілюстрації тощо).

(УС) Дж. Олдрідж і Україна. Українські переклади творів митців.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (фрагментів) творів митців (за умови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, іноземна мова

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •   аналізує трагічні наслідки ризикованого втручання людини у світ природи (НЛ-1);
 •   набуває навичок ухвалювати життєво важливі рішення, усвідомлює цінність родинних стосунків (НЛ-2);
 •   цінує професіоналізм, навчається долати труднощі, критично оцінює ризики підприємницької діяльності в екстремальних умовах (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виразно читає художні тексти, емоційно сприймає, висловлює враження від прочитаних творів;
 • розкриває історичні, моральні, філософські проблеми у творах письменників, актуальність проблематики оповідань для сьогодення;
 • розповідає про основні факти життя і творчості митців;
 • вирізняє напружені (кульмінаційні) моменти сюжету, їхнє значення для розкриття образів персонажів;
 • аналізує образи персонажів: їхні характерні риси, вчинки, стосунки з іншими персонажами, динаміку, засоби створення (художня деталь, символи та ін.);
 • визначає у творах антитези, пояснює, як вони реалізовані у творах;
 • знаходить у прочитаних творах символи, виявляє їхній прихований зміст, множинність трактування;
 • порівнює оригінали й художні переклади (фрагменти) творів митців (за умови володіння іноземною мовою);

висловлює власне ставлення до порушених у творах філософських і моральних проблем

 

ІІ семестр

5. Дружба і кохання

 

33.

 

 

 

34.

 

 

 

35.

 

 

 

 

36.

 

 

37.

 

38.

 

 

 

39.

 

40.

 

 

41.

 

 

42.

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

44.

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). «19 жовтня 1825 року». Дитинство та юність О. С. Пушкіна.

Уславлення ліцейської дружби й вірності ідеалам у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року». Авторські спогади й роздуми у творі.

Олександр Грін (18801932). «Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті.

Олександр Грін «Пурпурові вітрила». Основний конфлікт твору (Каперна мрія).

Олександр Грін «Пурпурові вітрила». Ассоль і Грей.

Олександр Грін «Пурпурові вітрила». Символіка образу пурпурових вітрил.

РМ № 3. Написання листа Олександру Гріну.

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання Р. Бернс «Любов»
 

Г. Гейне «Коли настав чудовий май…»

 К. М. Симонов «Жди мене…». Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.

 

РМ № 4. Поетизація високого почуття любові, особливості його художнього розкриття у вірші «Жди мене…». Виразне читання напам’ять віршів сучасних зарубіжних поетів про дружбу й кохання.

 

Контрольна робота № 4. Дружба і кохання (тест).

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш, повість, образ автора.

(ЛК) Біблія («Пісня над піснями»). Екранізації, ілюстрації, театральні вистави за творами митців.

(УС) Шолом-Алейхем і Україна. Літературні музеї Шолом-Алейхема і Олександра Гріна.

(ЕК) Порівняння образів персонажів. Зіставлення літературних образів із кінообразами.

(МЗ) Іноземна мова, історія

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • висловлює судження щодо важливості духовного й емоційного збагачення людини (НЛ-1);
 • усвідомлює красу високих почуттів, висловлює критичну думку щодо вияву меркантилізму, прагматизму у людських стосунках (НЛ-2);
 • цінує віру у власні здібності, здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає і розповідає про основні факти життя і творчості митців, їхні зв’язки з Україною, увічнення їхньої пам’яті в літературних музеях, пам’ятниках;
 • виявляє факти біографії
  О. С. Пушкіна у вірші «19 жовтня 1825 року»;
 • визначає провідну ідею вірша О. С. Пушкіна «19 жовтня
  1825 року», знаходить відповідні цитати;
 • характеризує образ автора у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», його спогади, зміни образу автора в часі;
 • визначає роль описів природи у вірші «19 жовтня 1825 року», розкриває їхнє емоційне забарвлення і художні засоби втілення певних емоцій і почуттів;
 • переказує основні події повісті «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема (або «Пурпурові вітрила» Олександра Гріна);
 • визначає особливості сюжету і композиції прочитаної повісті;
 • характеризує духовно-емоційний світ головних героїв прочитаної повісті, зміни (або незмінність) їхніх внутрішніх якостей;
 • розкриває сутність трактування проблеми кохання у творі

 

6. Літературний детектив

45.

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

50.

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів. Едгар Аллан По (18091849). «Золотий жук». Е. А. По засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук».

Е. А. По. «Золотий жук». Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги, таємничої атмосфери та ін.).

Е. А. По. «Золотий жук». Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача.

Артур Конан Дойл (18591930). А. Конан Дойл відомий автор детективних циклів, популярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса. Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка».

А. Конан Дойл. «Пістрява стрічка». Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості.

Позакласне читання.  А. Конан Дойл. «Спілка рудих».

(ТЛ) Оповідач і розповідач. Початкове поняття про точку зору.

(ЛК) Екранізації творів Е. А. По і
А. Конана Дойла. Музеї Е. По в США (Балтимор, Річмонд), Шерлока Холмса у Великобританії (Лондон). Пам’ятники письменникам та їхнім героям.

(УС) Українські письменники – майстри детективного жанру.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів. Порівняння літературних детективів з екранізаціями.

(МЗ) Украї

нська література, біологія

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •   розуміє невідворотність покарання злочину (НЛ-2);
 •   висловлює судження щодо переваг фізичної витривалості, здорового способу життя (НЛ-3);
 •   усвідомлює необхідність набуття знань для успішної професійної діяльності (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • дає визначення жанру «детектив», виявляє його характерні ознаки на прикладі прочитаних творів;
 • знає про історію виникнення і формування жанру у світовій літературі, видатних представників детективної літератури;
 • розповідає про ключові віхи життя і творчості Е. А. По і  А. Конана Дойла, називає їхні найвідоміші твори, причини популярності серед різних поколінь;
 • висловлює враження від прочитаних творів письменників, розповідає про своїх улюблених героїв;
 • виявляє особливості сюжету і композиції творів Е. А. По та  А. Конана Дойла;
 • характеризує образи персонажів
 • змальовує образи оповідачів, називає їхні провідні риси, роль у розгортанні сюжету (спостерігач, безпосередній учасник сюжету (персонаж) тощо);
 • розуміє поняття «точка зору», виявляє у творах різні точки зору (персонажів, оповідача) на події, зіставляє їх;
 • розповідає про відомі екранізації за творами Е. А. По та  А. Конана Дойла

порівнює оригінал(и й художні переклади творів письменників (за умови володіння іноземною мовою

 

 

7. Світова новела

 

 51.

 

 

 

 

 

52.

 

 

53.

 

 

 

54.

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

56.

 

 

 

57.

 

58.

 

 

 

59.

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди.             О. Генрі (18621910). «Дари волхвів». О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів».

О. Генрі. «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі.

Новела «Останній листок» – гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана.

Герберт Джордж Уеллс (18661946). «Чарівна крамниця». Видатний англійський фантаст Г. Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця».

 «Дива» та їхнє сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько). Особливості дитячого світу. Роль елементів фантастики.

Рюноске Акутаґава (18921927). «Павутинка». Майстер японської новели Р. Акутагава.

Утілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка».

Рюноске Акутаґава «Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст. Художні образи новели (Будда, Кандата).

Контрольна робота № 5. Літературний детектив.  Світова новела (розгорнуті відповіді на питання).

 

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача і розповідача, про точку зору. Новела та її різновиди.

(ЛК) Біблія («Поклоніння волхвів»). Особливості вірувань японців.

(УС) Українські письменники – майстри новели.

(ЕК) Порівняння образів героїв новел О. Генрі. Порівняння оригіналів і художніх перекладів новел О. Генрі, Г. Дж. Уеллса (окремих фрагментів творів).

(МЗ) Іноземна мова, географія, образотворче мистецтво

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •   висловлює судження щодо моральної відповідальність за свої вчинки та утвердження справедливості; цінує щирість людських стосунків (НЛ-2);
 •   усвідомлює цінність життя (НЛ-3);
 •   шанобливо ставиться до мистецького хисту (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • дає визначення жанру новели, виявляє її характерні ознаки у прочитаних творах;
 • розрізняє за змістом різновиди новел (психологічну, філософську, фантастичну та ін.);
 • виразно читає і переказує  (близько до тексту) новели письменників;
 • виявляє у новелах зарубіжних митців основні проблеми (моральні, філософські та ін.), їхнє художнє втілення в подіях, образах, символах, назвах та інших компонентах твору;
 • визначає особливості розвитку сюжету новел, напружені (кульмінаційні) моменти творів;
 • характеризує образи персонажів новел у їхніх стосунках, динаміці, виявляє ключові риси персонажів, їхні моральні якості;
 • розмірковує над фіналами творів, дає їм (фіналам) власне тлумачення;
 • характеризує образи оповідача («Чарівна крамниця» Г. Дж. Уеллса) і розповідача (новели О. Генрі), розрізняє їх за формами оповіді (оповідач – від 1-ої особи, розповідач – від 3-ої особи);
 • виявляє культурні паралелі в текстах новел (біблійні мотиви в новелі «Дари волхвів» О. Генрі, зв’язок із японськими традиціями в новелі «Павутинка» Р. Акутаґави);
 • розкриває підтекст окремих епізодів творів;
 • порівнює оригінали і художні переклади новел (за умови володіння іноземною мовою);
 • порівнює образи героїв новел О. Генрі;

знає про втілення сюжетів новел у різних видах мистецтва, висловлює ставлення до них (1-2 твори за вибором

 

8. Сучасна література. Я і світ

 60.

 

 

61.

62.

 

 

63.

 

64.

 

 

65.

 

66.

 

67.

68.

Діана Вінн Джонс (19342011). «Мандрівний Замок Хаула». Поєднання елементів казки та детективу у творі.

Діана Вінн Джонс «Мандрівний Замок Хаула». Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів.

 

Діана Вінн Джонс «Мандрівний Замок Хаула». Значення художнього прийому чаклунства у творі.

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книжки у творі.

Корнелія Функе «Чорнильне серце». Образ Меґі – дівчинки, котра любить читати. Її пригоди й духовне випробування.

Корнелія Функе «Чорнильне серце». Поєднання уявного і реального світів.

Контрольна робота № 6.  Сучасна література. Я і світ (твір).

Позакласне читання № 4. Улоф Старк. «Петер і червоний птах».

Коло читання сучасних підлітків. Бібліотеки України.

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача, розповідача роман, повість, фентезі. Поглиблення уявлень про категорію «художність» в оцінці творів масового мистецтва.

(ЛК) Коло читання сучасних підлітків.

(УС) Бібліотеки України.

(ЕК) Порівняння образів підлітків у творах.

(МЗ) Іноземна мова

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •   прогнозує загрози для розвитку інтелекту людини, пов’язані з науково-технічним прогресом (НЛ-1);
 •   розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2);
 •   аналізує ступінь ризику під час прийняття життєво важливого рішення, усвідомлює цінність життя (НЛ-3);
 •   виявляє здатність оперативно та адекватно реагувати на технологічні зміни у житті суспільства (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає основні відомості про життя та творчість сучасних письменників;
 • розповідає про ключові події сюжету творів;
 • розкриває актуальні теми і проблеми у прочитаних текстах;
 • характеризує образи головних героїв, їхнє сприйняття світу, стосунки з батьками, друзями та ін.;
 • визначає особливості художньої оповіді у творах (від 1-ої чи 3-ої особи), роль оповідної форми у розкритті образів героїв;
 • порівнює оригінал і переклад в окремих фрагментах (за умови володіння іноземною мовою);
 • порівнює образи підлітків у прочитаних творах;

 

 

9. Підсумки

69.

70.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

(МЗ) Українська література

 

Учень/учениця

 Ключові компетентності

 •   розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1); цінує здатність до ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2);

усвідомлює переваги здорового способу життя

 

 

1

 

docx
Додано
5 серпня 2019
Переглядів
2080
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку