24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Календарно-тематичне планування з алгебри для 8 класу (програма ЗПР, інд форма навчання, 1 год)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри для 8 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Алгебра. Геометрія.8-9». Укладачі:Сак Т.В., Прохоренко Л.І, ВащенкоВ.М. 2016. Індивідуальна форма навчання. 1 година на тиждень.
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 8 класу (програма: ЗПР)

 

 

 

 

 

                                                                                    Складено вчителем:

 

Перевірено: заступником директора з НВР

 

Ознайомлено:  _______________________

 

 

 

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

 

н.р.

 

 

Алгебра

Усього – 33 години

1 година на тиждень

 (У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Алгебра. Геометрія.8-9». Укладачі:Сак Т.В., Прохоренко Л.І, ВащенкоВ.М.  2016.)

 

№ уро

ку

Тема

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата

прове-

дення

Примітки

І семестр

Повторення основних питань курсу математики 7 класу

1.

Повторення програмного матеріалу за 7 клас

 

 

1

 

 

Тема 1. Раціональні вирази

2.

Дроби. Дробові вирази. Раціональні числа. Раціональні вирази

Учень:має уявлення про дріб; знає основну властивість дробу; розпізнає дріб серед інших буквенних виразів; використовує основну властивість дробу під час обчислення; знаходить суму, різницю, добуток і частку двох дробів; формулює означення оберненої пропорційності, гіперболи; записує формулу функції; складає таблицю значень заданої функції для кількох значень аргументу; будує графік функції.

Сенсомоторний розвиток: будує за допомогою креслярських інструментів графік функції; будує декілька функцій в одній системі координат; виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.  Пізнавальна діяльність: обчислює чотири алгебраїчні дії з  дробами; використовує їх основну властивість під час розв’язування; виконує скорочення дробів; навчається будувати функцію та використовувати графік функції під час розв’язування задач; оволодіває вміннями розв’язувати вправи, що передбачають всі дії з дробами, розв’язувати рівняння із змінною в знаменнику дробу; виконує дії над степенями з цілим показником. Мовленнєвий розвиток: розпізнає, називає і записує дроби;  читає арифметичні дії з дробами використовуючи терміни: сума, різниця, добуток і частка; формулює: основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником; відтворює правила додавання, віднімання, множення, ділення дробів; описує алгоритм скорочення дробу; обгрунтовує властивості степеня з цілим показником; називає формулу функції у = k/x, формулює її означення; пояснює графік даної функції. Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

1

 

 

3.

Основна властивість дробу. Скорочення дробів

1

 

4-5.

Додавання і віднімання дробів

2

 

6.

Множення дробів

1

 

7.

Ділення дробів

1

 

8.

Контрольна робота № 1

1

 

9.

Раціональні рівняння

1

 

 

10-11.

Розв’язування раціональних рівнянь

2

 

12-13.

Степінь з цілим показником і його властивості

2

 

14.

Стандартний вигляд числа

1

 

15.

Функція у = k/x, її графік і властивості

1

 

II семестр

Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа

16.

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь і його властивості

Учень: має уявлення про квадратний корінь, арифметичний квадратний корінь, тотожності (√а)² = а, а > 0; √а² = |а|; знає властивостіарифметичного квадратного кореня; знаходить значення арифметичного квадратного кореня; застосовує властивості арифметичного квадратного кореня для спрощення виразів; розрізняє графіки функцій у=х² і у=√х; будує графіки функцій у=х² і у=√х за заданими значеннями; графічно розв’язує рівняння.

 

Сенсомоторний розвиток: будує за допомогою креслярських інструментів графіки функцій у=х² і у=√х;   виконує всі рухові дії, які необхідні для виконання завдань. Пізнавальна діяльність: оволодіває поняттями квадратний корень, арифметичний квадратний корень; засвоює властивості квадратного кореня; отримує уявлення про ірраціональні числа та дійсні числа; навчається виконувати тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені; навчається класифікувати дійсні числа; ознайомлюється з тотожностями (√а)² = а, а > 0; √а² = | а |; оволодіває вміннями розв’язувати вправи, що передбачають застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь; навчається аналізувати співвідношення між числовими множинами та їх елементами.

1

 

 

17.

Рівняння х² = а. Ірраціональні числа. Дійсні числа

1

 

 

18.

Числові множини. Етапи розвитку числа

1

 

 

19.

Тотожності (√а)² = а, а > 0; √а² = | а |

1

 

 

20.

Квадратний корінь з добутку, дробу і степеня

1

 

 

21.

Добуток і частка квадратних коренів.

1

 

 

22.

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

1

 

 

23.

Функція у=х² та її графік. Функція у=√х, її графік і властивості

1

 

 

24.

Контрольна робота № 2

1

 

 

Тема 3. Квадратні рівняння

25.

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування

Учень:

має уявлення про квадратне рівняння; знає означення квадратного рівняння; виводить формулу його коренів; розпізнає квадратне рівняння серед інших рівнянь; записує і пояснює формулу коренів квадратного рівняння, способи розв’язування неповних квадратних рівнянь, формулу розкладання квадратного тричлена на множники; розв’язує неповні квадратні рівняння і квадратні рівняння за формулою коренів квадратного рівняння; знаходить суму та добуток коренів зведеного квадратного рівняння за теоремою Вієта; розв’язує нескладні раціональні рівняння, що зводяться до квадратних рівнянь; розв’язує дробові рівняння; розв’язує нескладні текстові задачі на складання квадратних рівнянь, що зводяться до квадратних.

 

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які необхідні для виконання завдань.Пізнавальна діяльність: оволодіває поняттям квадратного рівняння; навчається виводити його формулу; формуються вміння розв’язувати квадратні рівняння і застосовувати їх до розв’язання  математичних задач; навчається розв’язувати вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь різних видів; застосування теореми Вієта і оберненої до неї теореми; оволодіває вміннями складати і розв’язувати квадратні рівняння і рівняння, що зводяться до них, як математичних моделей текстових задач.

 

1

 

 

26.

Формула квадратного рівняння

1

 

 

27.

Теорема Вієта

1

 

 

28.

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних

1

 

 

29.

Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

1

 

 

30.

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних.

1

 

 

31.

Контрольна робота № 3

1

 

 

32.

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

1

 

 

33.

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
Інкл
Додано
7 квітня 2019
Переглядів
1412
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку