Календарно-тематичне планування з алгебри для 9-х класів на 2018 / 2019 н.р

Про матеріал

Складено за підручниками: А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського,

М.С. Якіра. Алгебра .9 клас.( Підручникдля 9-го класу загальноосвітніх

навчальних закладів А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського, М.С. Якіра. –

Х.: Гімназія, 2017.)

Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 5-9 класів,

затвердженою Міністерством освіти і науки України

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804)

Перегляд файлу

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

МИКОЛАЇВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І-ІІІ  СТУПЕНІВ  № 3

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

заступник директора з НВР                                           директор                                   _________  Л.О.Сенюк                                                           _________ Д.Є.Зінченко                «31» серпня 2018 р.                                                                     «03» вересень 2018р.

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з алгебри

для 9-х класів

на 2018 / 2019 н.р.

учителя математики

Прохоренко Людмили Валентинівни

Розглянуто на засіданні м/о  вчителів математики та інформатики

           Протокол №6   від 28  серпеня  2018 р.

           Голова  м/о_________  Л.В.Прохоренко

 

   Складено за підручниками: А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського,

М.С. Якіра. Алгебра .9 клас.( Підручник  для 9-го класу загальноосвітніх

навчальних закладів А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського, М.С. Якіра. –

Х.: Гімназія, 2017.)

Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 5-9 класів,

затвердженою Міністерством освіти і науки України

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804)

 

 

 

 

 

9  клас алгебра

( І сем.2  години на тиждень – 32 год.,

ІІ сем. 2 години на тиждень. – 38 год.,

всього 70 год.)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

9-А

Дата

9-В

Примітки.

 

I.Нерівності (14 год)

 

 

 

 1.  

Числові нерівності.Повторення:Раціональні вирази.

04.09

04.09

 

 1.  

Основні властивості числових нерівностей.  Повторення: Квадратні корені.

06.09

06.09

 

 1.  

Основні властивості числових нерівностей.  Самостійна робота. Повторення : Квадратні рівняння.

11.09

11.09

 

 1.  

Діагностична контрольна робота.

13.09

13.09

 

 1.  

Додавання і множення числових  нерівностей. Застосування числових нерівностей для оцінювання значення нерівностей.

18.09

 

18.09

 

 

 1.  

  Самостійна робота. Нерівності зі  змінними.Рівносильні нерівності.

20.09

20.09

 

 1.  

Лінійна нерівність з однією змінною.  . Числові проміжки.

25.09

25.09

 

 1.  

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.

27.09

27.09

 

 1.  

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.Самостійна робота.

02.10

02.10

 

 1.  

Система та сукупність нерівностей з однією змінною. Переріз та об’єднання множин.

04.10

04.10

 

 1.  

Розв’язування систем  лінійних нерівностей з однією змінною.

09.10

09.10

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною.

Розв’язування задач. Самостійна робота

11.10

11.10

 

 1.  

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

18.10

18.10

 

 1.  

Контрольна робота №1  з теми «Нерівності»

23.10

23.10

 

                           II. Квадратична функція   (23 год = 20 год+3 год(резерв))

 

 

                    Тема №1. Квадратична функція (11 години)

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.Функції. Область визначення і область значень функції.

25.10

25.10

 

 1.  

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції,найбільше та найменше значення функції.

06.11

06.11

 

 1.  

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.  Самостійна робота

08.11

08.11

 

 1.  

Найпростіші перетворення графіків функцій:у= kf(x),

 y=f(x)+b, y=f(x+a).

13.11

13.11

 

 1.  

Найпростіші перетворення графіків функцій. Практична робота «Найпростіші перетворення графіків функцій»

15.11

15.11

 

 1.  

Квадратична функція та ії графік.

Властивості квадратичної функції.

20.11

20.11

 

 1.  

Квадратична функція, ії властивості і графік. Сам. робота

22.11

22.11

 

 1.  

Розвязування завдань.

27.11

27.11

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

29.11

29.11

 

 1.  

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

04.12

04.12

 

 1.  

Контрольна робота №2 з  теми «Функція.Квадратична функція,її графік і властивості.»

06.12

06.12

 

      Тема №2. Квадратичні нерівності. Системи рівнянь з двома змінними

                                                                        (12 год.)             

 

 

 1.  

 Аналіз контрольної роботи . Квадратна нерівність. Розв’язання квадратних нерівностей

11.12

11.12

 

 1.  

Розв’язання квадратних нерівностей

13.12

13.12

 

 1.  

Розв’язання квадратних нерівностей . Самостійна робота

18.12

18.12

 

 1.  

Графічний спосіб розв’язання систем рівняння з двома змінними .

20.12

20.12

 

 1.  

Розв’язання системи рівнянь з двома змінними

25.12

25.12

 

 1.  

Розв’язування  систем  рівнянь з двома змінними . Самостійна робота

27.12

27.12

 

 1.  

Система двох рівняння з двома змінними як математична модель текстової задачі.

15.01

15.01

 

 1.  

Система двох рівняння з двома змінними як математична модель текстової задачі.Розвязування задач.

17.01

17.01

 

 1.  

Розв’язання текстових задач складання системи рівнянь з двома змінними.

22.01

22.01

 

 1.  

Розв’язання сюжетних задач на розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини складанням системи рівнянь з двома змінними. Розв’язування задач. Самостійна робота

24.01

24.01

 

 1.  

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

29.01

29.01

 

 1.  

Контрольна робота №3 з теми «Розв’язування квадратичних нерівностей. Смстеми рівнянь з двома змінними.»

31.01

31.01

 

                    ІІІ.Числові послідовності (10 год)

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності. Властивості числових послідовностей .

05.02

05.02

 

 1.  

Арифметична прогресія її властивості.

07.02

07.02

 

 1.  

Формула  n-го  члена арифметичної  прогресії. 

12.02

12.02

 

 1.  

Формули суми перших n членів арифметичної прогресії

14.02

14.02

 

 1.  

Самостійна робота. Геометрична прогресія її властивості.

19.02

19.02

 

 1.  

 Формула  n-го  члена геометричної прогресії . Формули суми перших n- членів геометричної прогресії

21.02

21.02

 

 1.  

Нескінченна геометрична прогресія та її сума

26.02

26.02

 

 1.  

Розв’язування задач на розрахунок обсягу сплачених податків; Самостійна робота

28.02

28.02

 

 1.  

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

05.03

05.03

 

 1.  

Контрольна робота №5 з теми «Числові послідовності»

07.03

07.03

 

                         IV. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики( 8 год)

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.Основні правила комбінаторики.

12.03

12.03

 

 1.  

Основні правила комбінаторики.

14.03

14.03

 

 1.  

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події.

19.03

19.03

 

 1.  

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події.

Розв'язування задач.

21.03

21.03

 

 1.  

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки.

26.03

26.03

 

 1.  

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки. Самостійна робота.

28.03

28.03

 

 1.  

Розв'язування задач на прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо Підготовка до контрольної роботи.

11.04

11.04

 

 1.  

Контрольна робота №5 «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

16.04

16.04

 

                    V. Повторення і систематизація навчального матеріалу.( 9 год)

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Функції, властивості функцій та їх графіки. Нерівності. Розвязування лінійних нерівностей та їх систем. Розв’язування квадратних нерівностей.

18.04

18.04

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня з двома змінними. Розв’язування задач прикладного характеру

23.04

23.04

 

 1.  

Пропорції. Відсотки. Відсоткові розрахунки. Прогресії: арифметична та геометрична.

25.04

25.04

 

 1.  

Річна контрольна робота.

30.04

30.04

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування раціональних рівнянь, квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних.

07.05

07.05

 

 1.  

Розв’язування задач.

14.05

14.05

 

 1.  

Розв'язування завдань. Самостійна робота.

16.05

16.05

 

 1.  

Формули скороченого множення та їх застосування. Тотожні перетворення раціональних виразів.

21.05

21.05

 

 1.  

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

23.05

23.05

 

 

 

 

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість к/р

Нерівності

14

1+1д.к/р

Квадратична функція

23

2

Числові послідовності

10

1

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики.

8

1

Повторення

9

1

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кирея Ганна Павлівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
7486
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку