Календарно-тематичне планування з англійської мови для 6 класу на І семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 6 класу складено відповідно до чинної програми на І семестр за підручником О.Карп'юк з тижневим навантаженням 2 години

Перегляд файлу

ШОСТИЙ   КЛАС

 

Unit I

Family  and  friends

Очікувані   результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів   ( комунікативна  компетентність )

Рецептивні

Інтеракційні

Продуктивні

Сприймання на  слух

Зорове  сприймання

Писемна  взаємодія

Усна  взаємодія  (діалог)

Онлайн  взаємодія

Писемне  продукування

Усне  продукування  (монолог)

Обсяг  прослуханого у  запису  матеріалу  (у межах)

Обсяг  одного  тексту  в  словах  ( у  межах )

 

Висловлення  кожного  у  репліках,  правильно  оформлення  у  мовному  відношенні  ( у межах )

 

Обсяг  письмового  повідомлення  у  словах ( у  межах ) 

 

п/п

 

Дата

Тематика  спілкування

Мовленнєві функції

 

Засоби  вираження

Мовний  інвентар

Комунікативні   уміння

Інтегровані   змістові  лінії

Лексика

 

Граматика

 

Зорове

сприймання

(читання)

Сприймання  на  слух

(аудіювання)

 

Усна  взаємодія (діалог)  Усне  продукування 

(монолог)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писемне  продукування  (письмо)

 

Екологічна  безпека та сталий розвиток

Громадянська  відповідальність

Здоровя  і  безпека

Підприємливість  та   фінансова  грамотність

 

                                                                                                  THEY  ARE   FRIENDS

1.

 

Знову до школи.

Розвиток  навичок монологічного  мовлення.

a blackboard, a whiteboard, a CD player, a TV set, a computer, a printer, a sponge, a pinboard, a globe, school bags, a dictionary, a microscope, a register books, lamps, chalk, desks, chairs, a calendar, a map, a bookcase, a waste-paper basket

Зворот «there is/ there are»

 

Ex. 5, p. 5; Ex. 6, p. 6

Ex. 1, p. 9

 

Ex. 1, p. 7

 

 

 

 

 

2.

 

Режим дня школяра. Розвиток  навичок  читання  і  суного  мовлення.

 

 

 

Ex. 3-5, p. 8-9

Ex. 3, p. 10

Ex. 2, p. 7-8

 

 

 

 

 

 

3.

 

Наші  друзі.  Формування  навичок  вживання  нових лексичних  одиниць.

Activity, relative, cuddly, similar

 

Ex. 4, p. 14

Ex. 2, p. 13

 

Ex. 1, p. 13, Ex. 5, p. 14

 

 

 

 

 

 

4.

 

Зовнішність наших друзів.  Активізація   вивчених  лексичних  одиниць.

 

 

Питальні речення

Ex. 4, p. 16

 

Ex. 1а, p. 17

 

Ex. 3, p. 16

 

 

 

 

 

5.

 

  Розвиток  граматичних    

             навичок.

 

Present Simple, Present Continuos

Ex. 5, p. 19-20

Ex. 2, p. 18

Ex. 3-4, p. 19

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Характер мого друга.  Удосконалення   навичок  усного  мовлення.

 

Present Simple, Present Continuos

Ex. 4, p. 22

Ex. 1, 3, p. 21, Ex. 5-6, p. 22

Ex. 7, p. 21

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Риси характеру.  Розповідь  про  товариша.

 

 

 

 

Ex. 1-2, p. 23

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   AN  ORDINARY  FAMILY

8.

 

Моя сім’я. Формування  навичок  вживання  нових лексичних  одиниць. Розвиток  навичок  читання.

 

Ex. 1, p. 24;

beard, earring, ponytail, plump, selfish, serious, shy

 

 

Ex. 4, p. 26

Ex. 2, p. 24

Ex. 3, p. 24-25

 

 

 

 

 

 

9.

 

Звичайнісінька сім’я. Формування  навичок  вживання  нових лексичних  одиниць.

 

 

Braid, moustache,  brave, hard-working, naughty, rude, skinny, skim, weak

Присвійний відмінок

Ex. 1-2, p. 27

Ex. 3, p. 27, Ex. 4, p. 28, Ex. 1, p. 28-29

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

    Розвиток  граматичних

              навичок.

 

Прислівник

 

Ex. 2, 4, p. 30, Ex. 5-6, p. 31

Ex. 1, p. 32

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Розповідь про сім’ю.  розвиток  навичок  усного  мовлення.

 

Ступені порівняння прикметників і прислівників

Ex. 4-5, p. 33-34

Ex. 3, p. 33, Ex. 6 , p. 34

Ex. 1, p. 34

 

 

 

12.

 

Як виглядають члени твоєї родини? Активізація   вивчених  лексичних  одиниць.

 

 

Ex. 5, p. 37, Ex. 7, p. 38

Ex. 4, p. 36

Ex. 1, p. 36

Ex. 2, p. 36, Ex. 6, p. 37

 

 

 

 

 

 

13.

 

Друзі пізнаються в біді. Удосконалення  навичок  читання.

 

 

 

 

Ex. 9, 11, p. 38,

Ex. 10, p. 39

 

 

 

 

 

 

14.

 

Про мене. Удосконалення  навичок  письма.

Повторення актуальної лексики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

Цікавий випадок. Домашнє читання

 

 

Ex. 4, p. 43

Ex. 2, p. 42

Ex. 3, p. 43

Ex. 1, p. 41-42, Ex. 5, p. 43

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            SCHOOL   DAYS

16.

 

Школа. Формування  навичок  вживання  нових лексичних  одиниць.

Maths, German, Music, Geography, English, Religion,  French, IT, Art,

 

Ex. 3, p. 49

 

 

Ex. 1-2, p. 48-49, Ex. 6, p. 51

 

 

 

 

 

 

17.

 

Наша школа. Розвиток  навичок  усного  мовлення.

 

Модальні дієслова

Ex. 5, p. 53, Ex. 7, p. 54

 

Ex. 1-2, p. 52

Ex. 4, p. 53

 

 

 

 

 

 

18.

 

Шкільні предмети.  Активізація   вивчених  лексичних  одиниць.

 

 

Ex. , p. 57-58

Ex. 1-2, p. 55-57, Ex. 4-5, p. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

Розклад уроків.  Формування  навичок  вживання  нових лексичних  одиниць.

Connect, correct,  international , improve, language, prefer,  pronunciation,  skill, opinion

 

Ex. 6, p. 60

Ex. 2, p. 61, Ex. 3, p. 62,

Ex. 4, p. 62-63,

Ex. 1, p. 61

 

 

 

 

 

 

20.

 

Шкільні правила.  Формування  навичок  вживання  нових лексичних  одиниць

 

 

 

 

Ex. 2, p. 65,

Ex. 1, p. 65,

 

 

 

 

 

 

21.

 

Урок англій. мови. Удосконалення  навичок  усного  мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                MY   SPORTS

22.

 

Cпорт.  Формування  навичок  вживання  нових лексичних  одиниць.  Розвиток  навичок   читання.

sailing, hockey, skating, long jump, horse riding, gymnastics, tennis, skiing, football, swimming, fencing, skateboarding, karate, high jump, running, volleyball, climbing

 

Ex. 1-2, p. 81,

Ex. 3, p. 67, Ex. 2, p. 68

 

Ex. 1, p. 67-68, Ex. 3, p. 68

 

 

 

 

 

 

23.

 

   Види спорту.  Розвиток  навичок  усного  мовлення.

 

 

Ex. 1, p. 69, Ex. 3, p. 71

 

 

Ex. 2, p. 70, Ex. 4, p. 71

 

 

 

 

 

 

24.

 

       Розвиток  граматичних

 навичок.

 

Питальні речення. Сполучники

 

Ex. 1, 3, p. 74

Ex. 2, p. 74-75

Ex. 4, p. 75, Ex. 6, p. 76

 

 

 

 

 

 

25.

 

Спорт в Україні.  Удосконалення  навичок   читання  та  усного  мовлення.

 

 

 

Ex. 1-4, p. 76-78

Ex. 1, p. 78-79

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

Мій улюблений вид спорту. Удосконалення  навичок  письма.

 

 

 

Ex. 9, p. 84

Ex. 6, p. 83, Ex. 10, p. 85

 

Ex. 7, p. 83, Ex. 8, p. 84

 

 

 

 

 

 

27.

 

Спорт у моєму житті.  Активізація   вивченої   лексики  та  структур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

Контроль  аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

      Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

      Контроль  говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

      Контроль  читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

Узагальнююче   повторення  тематичного  матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

Сфера спілкування

Фонетика

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Письмо

Читання

Домашнє завдання

Тема 5. «Харчування»

33.

Після зимових канікул. Домашнє читання

 

 

 

Ex. 2, p. 87

Ex. 3, p. 87

 

Ex. 1, p. 86, Ex. 4, p. 87

Читати текст

34.

Продукти харчування

 

Ex. 1, p. 92

bottle, tube, packet, can, box, carton, loaf, bar

 

Ex. 3, p. 93, Ex. 1, p. 94,

Ex. 4, p. 94

Ex. 2, p. 93

 

Ex. 2, p. 94-95

35.

Овочі та фрукти

 

Diet, grains, mealtime,  snack, vegetarian, dairy,  important

 

Ex. 1ab, p. 98

Ex. 3, p. 96, Ex. 5, p. 97

 

Ex. 4, p. 96, Ex. 1c, p. 98

Ex. 6, p. 97

36.

Солодощі

 

 

«Much/many»

Ex. 4c, p. 100

Ex. 2-4ab, p. 99-100, Ex.1b, p. 101

 

Ex.5, p. 100, Ex., p. 101, 

Проект «Солодощі»

37.

Улюблені страви

 

 

Структури «Would/wouldn’t»

Ex.2, p. 102

 

Ex.3b, p. 102

Ex., p. 102, Ex.4, p. 103

Повторити вивчені слова

38.

Традиції харчування

 

 

Позначення дії в майбутньому

 

Ex.1, p. 105

 

Ex.5-6, p. 104, Ex.2-3, p. 105-106

Ex., p. 107

39.

Їжа і напої

 

 

 

 

Ex.4b, p. 107, Ex.5-6, p. 108

Ex.1-2, p. 109

 

Ex.3, p. 109

40.

Харчування. Самостійна робота.

 

 

 

 

 

 

 

Написати меню для шкільної їдальні

Тема 6. «Покупки»

41.

Покупки

 

Ex.3, p. 111

 

Ex.1, p. 110, Ex.4, p. 111

Ex.2, p. 110

 

 

Вивчити слова

42.

Покупки у Великобританії

 

Cash, cashier, cheap, goods,  price, sale, self-service, size, trolley, ready-made

 

Ex.5, p. 115

Ex.2-4, p. 114

 

Ex.1, p. 112-113

Переказувати текст

43.

В супермаркеті

 

Ex.3, p. 118

Bargain, department store, expensive, shop, assistant, silk, suit, wool

 

Ex.1ab, p. 116, Ex.4, p. 119

Ex.1c, p. 116, Ex., p. 119, Ex.1, p. 120

 

Ex.2, p. 117

Вивчити слова

 

 

44.

Ми скупляємося

Ex.3, p. 120-121

 

Три основні форми дієслова, ступені порівняння прикметників та прислівників

Ex. 2, p. 120, Ex.3, p. 120-121

Ex.4-6, p. 121-122

Ex., p. 122

 

Ex.7b, p. 122

45.

Покупки в Лондоні

 

Advertisement, customer, item, paradise, selection, stall,

 well-stocked

 

 

Ex.1а-2, p. 124, Ex.5-6, p. 126-127

 

Ex.1а, p. 123, Ex.3, p. 125

Ex.4, p. 124-125

46.

У гастрономі

 

 

 

 

Ex.1b, p. 130, Ex.3, p. 131

 

Ex.1, p. 128,

Ex.2, p. 128-129

47.

В універмазі

 

 

 

 

Ex.1a, 2 p. 130, Ex.4b, p. 131

 

Ex., p. 131, Ex.5-6, p. 132

Підготувати розповідь

48.

Ходимо по крамницях

 

 

 

Ex.7b, p. 133

 

 

Ex.7а, p. 133

Ex.1-2, p. 133-137

49.

Цікава історія. Домашнє читання

 

 

 

 

Ex.3-4, p. 137

 

Ex.1-2, p. 133-137

Повторити вивчені слова

Тема 7. «Подорож»

50.

Види транспорту

 

Види транспорту,

 Ex.1-2, p. 142-143

 

 

Ex.3-4, p. 143, Ex.2, p. 145, Ex.3b, p. 145

 

Ex.1, p. 144, Ex., p. 145

Ex.4, p. 146

51.

В аеропорту

 

Journey, sailor, dangerous, enjoyable, safe, seif, tiring, troublesome

 

Ex.6, p. 147, Ex.1, p. 148,

Ex.7, p. 147, Ex.2, p. 148, Ex.4, p. 149

 

Ex.5, p. 146, Ex.3, p. 149

Ex.5, p. 150

52.

На автостанції

Ex.6, p. 150

yet, already, never, ever, recently, lately

Прислівники

Ex.6, p. 150, Ex.3, p. 151

Ex.1-2, p. 151, Ex.5-6, p. 152

Ex.4, p. 152

 

Ex.7, p. 153

53.

На вокзалі

 

Carriage, flight, passenger, platform, return, single

 

Ex.2, p. 154

Ex.3, p. 154

 

Ex.1, p. 153-154, Ex.4-5, p. 154-155

Ex.6, p. 155

54.

На землі і в повітрі

 

 

 

 

 

Ex.1-2, p. 156

 

Підготувати проект

55.

Подорожуємо. Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені слова

56.

Країни світу

 

Ex.1, p. 160

Ступені порівняння прикметників і прислівників

Ex., p. 169

Ex.4, p. 164, Ex.4b, p. 169

Ex.3, p. 163

Ex.3, p. 163

Ex.5, p. 170

 

 

 

Тема 8. «Подорож.Україна. Великобританія»

57.

Лондон

 

Визначні пам’ятки Лондона

 

 

Ex.2a, p. 161-162, Ex.1-2, p. 167

 

Ex.2b, p. 161-162

Підготувати розповідь

58

Київ

 

Визначні пам’ятки Києва

 

 

Ex.6, p. 167,

 

Ex.5, p. 164-166

Підготувати розповідь

59.

Навколо світу

Ex.6, p. 170

Ex.4, p. 164, Ex.4b, p. 169; континенти, океани

Означений артикль «the»

Ex.6, p. 170, Ex.3, p. 173

Ex.2, p. 172

 

Ex.1, p. 168

Ex.1, p. 172

60.

Цікаві місця світу

 

 

 

 

Ex.1, p. 174, Ex.3-4, p. 175

 

Ex.2, p. 174-175, Ex.5-6, p. 176-177

Ex.1, p. 178

61.

Подорож Україною та Великобританією

 

 

Present Perfect Tense

 

Ex.1-2, p. 180-181

 

Ex.3, p. 181, Ex.4, p. 182 

Ex.2, p. 179

62.

Придбання квитків

 

 

 

 

 

Ex.9, p. 184

Ex.6-8, p. 184, Ex.10, p. 185

Ex.5, p. 183

 

Підготувати розповідь

63.

Подорож. Самостійна робота

 

 

 

 

Ex.1, p. 187

Ex.12, p. 186, Ex.2, p. 187

 

Ex.3, p. 187-189

64.

Цікавий випадок. Домашнє читання

 

 

 

Ex.4, p. 189

 

 

Ex.3, 5, p. 187-189

Переказувати текст

65.

Урок-конкурс порт фоліо.

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
463
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку