Календарно-тематичне планування з англійської мови для учнів 11 класу за підручником Mitchell H.O., Marileni Malkogianni. New Destinations Intermediate B (зі змістовими лініями)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування на ІІ семестр за підручниками Mitchell H.O., Marileni Malkogianni. New Destinations Intermediate B 1: student's book. – MM Publications. 2014) та Карп'юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. — Тернопіль, 2011 зі змістовими лініями

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування   для 11-го класу       ІI семестр    2018-2019 н.р.             

(За Mitchell H.O., Marileni Malkogianni.  New Destinations Intermediate B 1: student’s book. – MM Publications. 2014) та

Карп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. — Тернопіль, 2011

 

Les

Date

Topic

Theme (speaking)

Vocabulary

Grammar

Writing

Reading

Listening

Lines

H / t

48

15.01

Культура харчування (за підр.О.Карп`юк)

 

Культура харчування . Введення та опрацювання лексики за темою.

Підр. О.Карп`юк a fixed, price, quality, abundant, distinctive, garnished, minced

Ex.2,p.102

Ex.3,p.105

Ex.1,p.102

Здоров’я і безпека:

Обговорює різні типи закладів харчування  та способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки

Вивчити слова, переклад речень у зошиті

47

 

16.01

Страви та їх інгредієнти. Опрацювання лексики. Розвиток навичок усного мовлення.

Food, dish or meal, goulash is made with beef and vegetables

Ex.5a,6,p.106

Vocabulary point,p.107Ex.1-3,p.107

 

Підприємливість та фінансова грамотність. Показує вміння розподіляти кошти

Ex.3,p.107SB

48

 

18.01

Непряма мова. Опрацювання граматики. Виконання вправ.

 

Ex.1,p.108, grammar point,p.108

Ex.4-5,p.109-110

Ex.4,p.109SB

49

 

22.01

Розвиток навичок діалогічного мовлення. Складання діалогів про улюблені страви.

Ex.1,p.111, bistro, a dressing, a reservation, staff, veggie, undercooked

Ex.4a,p.113

Ex.3,p.112

Здоровя і безпека:

Обговорює вибір продуктів корисних для здоровя

Ex.4(b,c),p.113

50

 

23.01

Відвідування закладів харчування. Меню. Замовлення страв. Ситуативне мовлення по темі.

A customer, nutrition, a passion, canned, beforehand, enthusiastic

Ex.3,p.115

Ex.1-2,p.114

Ex.4,p.116

Підприємливість та фінансова грамотність Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету

Ex.5,p.116

51

 

25.01

Замовлення страв. Активізація мовного  матеріалу.

 

Ex1-.3,p.117-118

Ex5-6,p.119-120

Ex.4,p.119

52

 

29.01

Вегетаріанство.  Опрацювання тексту по темі.

 

Ex.7a,p.120

Ex.8,p.122

Підприємливість та фінансова грамотність Вміє аргументувати

власну точку зору

Повтор. лексику

53

 

30.01

Написання доповіді. Розвиток навичок письма.

 

Ex.3,p.125, Ex.4,p.127,writing point p.123

Ex.2 (a,b),p.124

Ex.5,p.128

54

 

01.02

Контрольна робота з теми. Контроль навичок читання. Текст…

 

 

 

 

Повтор.лексику та граматику

55

 

05.02

Наука і технічний прогрес. Введення лексики та опрацювання тексту за темою.

Can`t help, go wrong, solution, superstitious, wish

Вирази зі словами most, least

Ex.B, p.118

Громадянська відповідальність:

Пропонує шляхи вирішення екологічних проблем.

 

Ex.А, p.76

56

06.02

Опрацювання лексики за темою.

Ex.D,p.119, vocab. P.119

Ex.B, p.76

 

 

Ex.С, p.76(РЗ)

57

08.02

Наука і технічний прогрес

Опрацювання умовних речень. Conditional Type 3.

 

Grammar p.119, Practice p.119

 

Підприємливість та фінансова грамотність:

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів.

 

 

Ex.D, p.77(РЗ)

58

12.02

Розвиток навичок аудіювання за темою.

Advice,check-up, gain, miserable, speed up, starve

 

Ex.B, p.120

 

Ex.E, p.77(РЗ)

59

13.02

Опрацювання лексичного матеріалу. Вживання ідіом.

Vocab.Ex. A,B, p.121

 

Ex.А, p.78(РЗ)

 

Ex.B, p.78(РЗ)

60

15.02

Вживання I wish, If only для визначення минулих подій.

 

Ex.A,B, p.121

 

Екологічна безпека та сталий розвиток:

Розглядає природу як цілісну систему.

Оцінює вплив науково-технічного прогресу на різні сфери сучасного життя і довкілля.

Ex. Practice p.121

61

19.02

Опрацювання граматичного матеріалу.

 

Ex.C, p.78(РЗ)

 

Ex.D, p.79(РЗ)

62

20.02

Розвиток навичок аудіювання. Робота над текстом.

Adapt, assure, concentrate, confidence, rarely, reject, take turns

 

Ex.С, p.122

Здоровя і безпека:

Аналізує причини та наслідки екологічних проблем.

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров’я людей

Ex.А, p.80(РЗ)

64

22.02

Розвиток навичок письма. Написання листа з наданням порад.

Ex.B, p.123

 

Ex.С, p.123

Ex.D, p.123

65

26.02

Мистецтво

Мистецтво. Введення та опрацювання лексики за темою.

China, fabric, glass, leather, marble, wood

 

Ex.6-7,p.54

Підприємли-вість та фінансова грамотність:

Обговорює можливість замовлення квитків онлайн.

Аналізує вартість відвідування закладів культури.

Ex.3,p.54

66

27.02

Іменники. Вживання складних іменників у реченні.

Ex.1,p.48WB

Ex.4,p.48WB

 

Ex.2,p.54

67

01.03

Непряма мова. Опрацювання граматичного матеріалу.

 

Ex.3,p.55

Ex.1,p.54

Екологічна безпека та сталий розвиток: дискутує довкола питань екології через перегляд фільмів та вистав екологічного спрямування

Ex.6,p.54

68

05.03

Вживання непрямої мови з дієсловом say,tell. Виконання вправ.

Ex.1,p.49WB

Ex.3,p.49WB

Ex.3,p.56

Ex.2,p.56

Ex.4,p.49WB

70

06.03

Непряма мова. Складання запитань.

Aliens, contact, encounter, spacecraft

Ex.4,p.57

Ex.5,p.57

Ex.6,p.57

71

12.03

Ситуативне мовлення за темою «Мистецтво в Україні».

Ex.1,p.51

Ex.2,p.51

Ex.3,p.51WB

Громадянська відповідальність: Обговорює розмаїття культурної спадщини людства.

Пояснює правила поведінки у закладах культури.

Ex.5,p.51WB

72

13.03

Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виконання вправ.

 

Ex.1,p.58

Ex.2,p.58

Ex.4,p.59

Ex.3,p.59

73

15.03

Розвиток навичок аудіювання. Оцінка подій та їх осмислення.

Noway! Idoubtit. That`s unlikely. I suppose so.

Ex.3,p.60

Ex.2,p.60

Здоров’я і безпека:

аналізує вплив різних видів мистецтва на ментальне здоровя особистості.

Ex.8-9,p.60, підготув. діалоги

74

19.03

Розвиток навичок письма. Написання офіційного листа про розвиток мистецтва в Україні. Запит інформації.

Ex.2,p.61

Ex.1-2,p.54WB

Ex.1,p.61

Ex.6,p.61

75

20.03

Контрольна робота з граматики.

 

 

 

 

Повтор.лексику

76

22.03

Природа і довкілля

Природа і довкілля. Введення та опрацювання лексики за темою.

Attached, cardboard, choke, clutch, monitor, phenomenon, get over

 

Ex.В, p.124

Екологічна безпека та сталий розвиток:

Розглядає природу як цілісну систему.

Оцінює вплив науково-технічного прогресу на різні сфери сучасного життя і довкілля

Ex.C, p.124, Ex.A, p.81 (РЗ)

77

02.04

Опрацювання лексики за темою (Easily confused words). Виконання вправ.

 

Ex.2,p.125

Ex.В, p.125

Ex.В,С, p.81 (РЗ)

78

03.04

Опрацювання виразів both…and, neither…nor, either…or.

 

Practice p.126

English in Use,p.126

Ex.D,E, p.82(РЗ)

79

05.04

Удосконалення навичок аудіювання тексту.

Be stranded, break out, eager, ranch, uncontrolled, uninhabited

 

ExA,.В, p.127

Підприємли-вість та фінансова грамотність:

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів.

Ex.F, p.82(РЗ)

80

09.04

Ситуативне мовлення за темою. Опрацювання тексту «Our Precious Planet»

 

Ex.A, p.83 (РЗ)

Ex.B, p.83 (РЗ)

Громадянська відповідаль-ність:

Пропонує шляхи вирішення екологічних проблем.

Ex.C, p.83(РЗ)

81

10.04

Розвиток навичок письма. Написання відгуку про книгу.

 

Ex.С, p.128

Ex.B, p.128

Здоровя і безпека:

Аналізує причини та наслідки екологічних проблем.

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров’я людей.

Ex.D, p.128

82

12.04

Узагальнення граматичного матеріалу. Виконання вправ.

 

Ex.В, p.131

Ex.C, p.131

Ex.E, p.131

83

16.04

Узагальнення лексичного матеріалу за темою.

 

Ex.A, p.84(РЗ)

Ex.A, p.130

Ex.B, p.85(РЗ)

84

17.04

 

Виконання граматичних вправ.

 

 

 

Переклад речень

85

19.04

Україна у світі (за підр.О.Карп`юк)

Україна у світі. Введення лексики,  опрацювання тексту за темою.

Anthem, awareness, court, law, vote, elect

Ex.2-3,p.237

 

Громадянська відповідальність:

Аналізує політичну систему власної країни.

Порівнює політичні системи європейських країн.

Аналізує стан розвитку суспільства.

Ex.4,p.240

86

23.04

Рада Європи. Опрацювання тексту. Удосконалення навичок аудіювання.

Policy, politics, join, unite

Ex.2,p.244

Ex.1-2,p.248

Ex.5,p.250

87

24.04

Контроль навичок аудіювання. Текст…

 

 

 

 

Повторити лексику

88

26.04

Вибори в Україні. Розвиток навичок усного мовлення.

The House of Lords, The House of Commons, The Prime Minister

Ex.8,p.242

Ex.2,p.251

 

Ex.1,p.251

89

03.05

Контроль навичок читання. Текст…

 

 

 

 

Повторити лексику

90

07.05

Міжнародні організації: ООН, Рада Європи. Опрацювання текстів.

Peace-keeping, permanent, assembly

 

Ex.4,p.254

Здоровя та безпека:

Аналізує негативний минулий досвід.

Аналізує загрози міжнародних конфліктів для життєдіяльності суспільства.

Ex.3,p.253

91

08.05

Україна у світі. Ситуативне мовлення.

 

Ex.4,p.256

 

Ex.2,p.256

92

10.05

Розвиток навичок письма. Написання листа закордонному другу з повідомленням про Україну.

 

 

 

Написати листа

93

11.05

Контроль навичок письма. Контрольна робота з граматики.

 

 

 

 

Повтор. лексику

94

14.05

Державний устрій України. Опрацювання лексики та тексту.

Legislative, laws, juridical, bills, declare

 

Ex.1,p.267

Екологічна безпека:

Робить висновки про можливі наслідки застосування ядерної зброї при міжнародному конфлікті.

Ex.2,p.268

95

15.05

Контроль навичок говоріння за темами «Мистецтво», «Наука і технічний прогрес» та «Природа і довкілля»

 

 

 

 

Повтор. лексику

96

17.05

Розвиток навичок усного мовлення. Дебати Our World Becomes Pragmatic.

 

 

 

Підприємливість та фінансова грамотність:

Аналізує рівень життя різних європейських країн.

Підготува-ти повідо-млення

 

 

 

Вид контролю

Заплановано

Проведено

Контрольна робота  з теми „Культура харчування  ”.

1

 

Контрольна робота з теми 

Мистецтво”.

1

 

Ведення зошита

5

 

Контроль письма.

1

 

Контроль  читання.

1

 

Контроль  говоріння.

1

 

Контроль  аудіювання.

1

 

Назва теми

Заплановано

уроків

Проведено

уроків

Культура харчування 

9

 

Наука і технічний прогрес

9

 

Мистецтво

10

 

Природа і довкілля

9

 

Україна у світі

12

 

 

docx
Додано
12 січня 2019
Переглядів
779
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку