Календарно-тематичне планування з астрономії 11 клас

Про матеріал
Тематичне планування за новою програмою з астрономії (під керівництвом Яцківа Я.С.) рівня стандарт для 11 класу. Планування містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності згідно програми до уроків та можливі домашні завдання згідно підручника "Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я.С.): підруч. для 11 класу. М.П.Пришляк. 2019".
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З АСТРОНОМІЇ

11 КЛАС

Кількість годин за рік – 35 год

Кількість годин на тиждень – 1 год на тиждень

 

І семестр (16 год, 1 год на тиждень)

№ з/п

№ з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

 

11-А

11-Б

 

 

 

 

ВСТУП. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ

1.

1.

 

 

Астрономія — фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт в цілому. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками.

Історія розвитку астрономії. Псевдонауковість астрології та її завбачень. Значення астрономії для формування світогляду та культури людини. Об’єкти дослідження та просторово-часові масштаби в астрономії.

 

Демонстрації:

1. Портрети видатних астрономів.

2. Зображення об’єктів дослідження в астрономії.

Оперує поняттями і термінами: астрономія; видатні астрономи (Птолемей, Коперник, Ґалілей, Кеплер, Гершель, Габбл та ін.); сучасні галузі астрономії; пояснює причини, що зумовили зародження й розвиток астрономії; зв’язок астрономії з іншими науками, значення астрономії у формуванні світогляду людини, роль астрономії та космонавтики в розв’язанні глобальних проблем людства; наводить приклади з історії розвитку астрономії у світі й в Україні, зв’язку астрономії з іншими науками, внеску видатних вчених світу та України в астрономічну науку, об’єктів Всесвіту, використання астроном. знань в життєдіяльності людини; характеризує головні віхи розвитку астрономії; астрономію як спостер. науку, астрономічні знання як чинник культури; просторово-часові масштаби в астрономії; формулює визначення астрономії як науки; висловлює судження про астрономію як фундаментальну фізико-математичну науку, про хибність та ненауковість астрології; обґрунтовує практичне значення астрономії.

ст.4-8 – чит., знати ключові поняття та терміни.

 

ТЕМА І. НЕБЕСНА СФЕРА. РУХ СВІТИЛ НА НЕБЕСНІЙ СФЕРІ

2.

1.

 

 

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини.

 

Демонстрації:

1. Глобус зоряного неба.

Оперує поняттями і термінами: небесна сфера, сузір’я, характерні сузір’я зоряного неба, точки й лінії небесної сфери; екліптика; видима й абсолютна зоряна величина; називає кількість сузір’їв за сучасним поділом на небі; пояснює причини видимих рухів світил по небесній сфері; наводить приклади небесних світил, походження назв сузір’їв; показує на зоряному небі характерні сузір’я, найяскравіші зорі (Сіріус, Арктур, Вега, Капела, Рігель та ін.), планети Сонячної системи, видимі неозброєним оком; характеризує якісно шкалу зоряних величин; виявляє ставлення до зоряного неба і його світил.

§1.1 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.13 (завд. 4); написати про походження назв 3-х суз..

3.

2.

 

 

Визначення відстаней до небесних тіл. Небесні координати.

Оперує поняттями і термінами: небесні координати; горизонтальний паралакс, одиниці вимірювання відстаней в астрономії; пояснює методи визначення відстаней до небесних тіл, принцип визначення небесних координат; орієнтується на місцевості по Сонцю і Полярною зорею.

§1.2 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.16 (завд.зірочка);

ст.123 ПР №1.

4.

3.

 

 

Практична робота № 1.

Робота з рухомою картою зоряного неба.

Користується рухомою картою зоряного неба, зоряними атласами.

§1.1-1.2 – повт.

5.

4.

 

 

Типи календарів. Астрономія та визначення часу.

 

Демонстрації:

1. Телурій як вічний календар.

Оперує поняттями і термінами: місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів; пояснює принцип визначення місцевого часу, принцип побудови календаря; наводить приклади використання різних типів календарів у країнах світу; оцінює використання астрономічних знань для виміру часу та побудови календарів.

§1.3 – чит., знати ключові поняття та терміни.

6.

5.

 

 

Видимий рух Сонця. Видимі рухи Місяця та планет.

 

Демонстрації:

1. Телурій.

Оперує поняттями і термінами: екліптика; пояснює причини видимих рухів світил по небесній сфері, причини сонячних та місячних затемнень; описує добовий рух світил на різних географічних широтах; спостерігає зміну вигляду зоряного неба впродовж року, Місяць, планети Сонячної системи;

§1.4 – чит., знати ключові поняття та терміни.

7.

6.

 

 

Закони Кеплера.

Оперує поняттями і термінами: закони Кеплера; наводить приклади застосування законів Кеплера.

§1.5 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.27 (завд.5)

8.

7.

 

 

Визначення маси і розмірів небесних тіл.

Пояснює методи визначення розмірів і маси небесних тіл.

§1.6 – чит., знати ключові поняття та терміни, ст.29 (завд. «і»)

9.

8.

 

 

Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері. Розв’язування задач.

 

§1.1-1.6 – повт., задачі в зош.

10.

9.

 

 

Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері. Розв’язування задач.

 

§1.1-1.6 – повт., підг. до к/р.

11.

10.

 

 

Контрольна робота № 1 з тем

«Вступ» і «Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері».

 

§1.1-1.6 – повт.

Тематична №1

 

ТЕМА ІІ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

12.

1.

 

 

Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних досліджень (спостережень).

Оперує поняттями і термінами: діапазони електромагнітного спектра; приймач випромінювання; називає діапазони випромінювання небесних тіл; пояснює вплив атмосфери на астрономічні спостереження; наводить приклади «вікон прозорості» для електромагнітного спектра в атмосфері Землі, методів астрономічних досліджень.

§2.1 – чит., знати ключові поняття та терміни.

13.

2.

 

 

Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Приймачі випромінювання.

 

Демонстрації:

1. Оптичний телескоп (світлини сучасних наземних і космічних телескопів).

2. Світлини нейтринних телескопів.

3. Світлини детекторів гравітаційних хвиль (LIGO і LISA).

Оперує поняттями і термінами: телескоп; приймач випромінюв.; оптичний телескоп; радіотелескоп; нейтринна і гравітаційна астрономія; називає телескопи та приймачі випромінювання для різних діапазонів електромагнітного спектра, найвідоміші детектори нейтрино та гравітаційних хвиль; пояснює вплив атмосфери на астрономічні спостереж., принцип дії оптичного телескопа, відмінності між оптичними телескопами та радіотелескопами, особливості реєстрації випромінювання небесних тіл; наводить приклади приймачів випромінювання небесних тіл, наземних телескопів та їх застосування для різних діапазонів випром..

§2.2 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст. 39 (завд. зірочка)

14.

3.

 

 

Застосування в телескопобудуванні

досягнень техніки і технологій. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

 

Демонстрації:

1. Схеми будови сучасних оптичних та радіотелескопів, нейтринних телескопів, детекторів гравітаційних хвиль.

2. Світлини астрономічних обсерваторій (серед них —українських).

Оперує поняттями і термінами: космічний телескоп; астрономічна обсерваторія; називає провідні астрономічні обсерваторії України та світу; наводить приклади космічних телескопів та їх застосування для різних діапазонів випромінювання; характеризує застосування в телескопобудуванні досягнень техніки й технологій; оцінює важливість астрономіч. спостережень у всьому діапазоні е/м спектра.

§2.3 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.42 (завд. «і»)

15.

4.

 

 

Узагальнення знань з теми «Методи та засоби астрономічних досліджень».

 

§2.1-2.3 – повт.

16.

5.

 

 

Узагальнення за семестр.

 

§1.1-2.3 – повт.

Тематична №2

Семестр №1

 


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З АСТРОНОМІЇ

11 КЛАС

Кількість годин за рік – 35 год

Кількість годин на тиждень – 1 год на тиждень

 

ІІ семестр (19 год, 1 год на тиждень)

№ з/п

№ з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

 

11-А

11-Б

 

 

 

 

ТЕМА ІІІ. НАША ПЛАНЕТНА СИСТЕМА

17.

1.

 

 

Земля і Місяць.

 

Демонстрації:

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини планет, їхніх супутників.

Оперує поняттями і термінами: планети земної групи; називає планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця; пояснює причини парникового ефекту, виникнення припливів і відпливів; описує будову Сонячної системи, природу планет Сонячної системи; характеризує Землю як планету Сонячної системи; оцінює значення вивчення Місяця для практичної діяльності людини.

§3.1 (ст.43-46) – чит., знати ключові поняття та терміни.

18.

2.

 

 

Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники.

 

Демонстрації:

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини планет, їхніх супутників.

Оперує поняттями і термінами: планети земної групи; називає планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця.

§3.1 (ст.46-50) – чит., знати ключові поняття та терміни.

19.

3.

 

 

Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники.

 

Демонстрації:

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини планет, їхніх супутників.

Оперує поняттями і термінами: планети-гіганти; називає планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця.

§3.2 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.55 (завд.зірочка)

20.

4.

 

 

Карликові планети. Пояс Койпера, хмара Оорта. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеороїди.

 

Демонстрації:

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини малих тіл Сонячної системи.

Оперує поняттями і термінами: карликові планети, малі тіла Сонячної системи; астероїдна небезпека для Землі; називає типи малих тіл Сонячної системи; пояснює суть астероїдної небезпеки для Землі; наводить приклади відомих комет та метеорних потоків; описує будову Сонячної системи, природу малих тіл Сонячної системи.

§3.3 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.61 (завд.8)

21.

5.

 

 

Дослідження тіл Сонячної системи з допомогою космічних апаратів. Гіпотези і теорії формування Сонячної системи.

Називає етапи формування Сонячної системи; наводить приклади дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів; описує гіпотези і теорії формування Сонячної системи; оцінює вивчення тіл Сонячної системи для природничих наук.

§3.4 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.66 (завд. «і»)

 

ТЕМА IV. СОНЦЕ – НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ

22.

1.

 

 

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії.

 

Демонстрації:

1. Світлини Сонця в різних діапазонах хвиль. 

Називає головні фізичні характеристики Сонця; пояснює будову Сонця, фізичний механізм генерування енергії Сонця; описує фізичні умови на Сонці, джерела енергії Сонця,

§4.1 – чит., знати ключові поняття та терміни.

23.

2.

 

 

Реєстрація сонячних нейтрино. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

 

Демонстрації:

1. Світлини активних утворень на диску Сонця.

2. Графіки чисел Вольфа. 

Оперує поняттями і термінами: основні утворення в атмосфері Сонця (плями, факели, спікули, протуберанці, корональні діри та ін.); наводить приклади впливу сонячної активності на біосферу Землі; описує особливості реєстрації сонячних нейтрино, прояви сонячної активності та її циклічність; характеризує «спокійне» й «активне» Сонце; усвідомлює значення вивчення Сонця для практичних потреб людства.

§4.2-4.3 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.123-124 ПР №2.

24.

3.

 

 

Практична робота № 2.

Визначення висоти (кульмінації) Сонця за допомоги гномона.

Дотримується правил безпеки під час телескопічних спостережень Сонця.

§4.2-4.3 – повт.; ст.73 (завд. «і»)

25.

4.

 

 

Контрольна робота №2 з тем «Наша планетна система» і «Сонце-найближча зоря».

 

§3.1-4.3 – повт.

Тематична №3

 

ТЕМА V. ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР

26.

1.

 

 

Зорі та їх класифікація.

 

Демонстрації:

1. Порівняння розмірів різних типів зір.

2. Схема спектральних класів зір.

Оперує поняттями і термінами: зоря; спектральна класифікація зір; діаграма Герцшпрунга—Рассела; називає методи визначення відстані до зір, основні фізичні характеристики зір; пояснює різницю між типами зір, залежність кольору зорі від її температури; описує спектральну класифікацію зір; характеризує Сонце як зорю.

§5.1 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.79 (завд.зірочка)

27.

2.

 

 

Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фiзично-змінні зорі. Планетні системи інших зір.

 

Демонстрації:

1. Порівняння розмірів різних типів зір.

2. Схема спектральних класів зір.

3. Порівняння розмірів, густин та складу різних типів екзопланет.

Оперує поняттями і термінами: типи зір; екзопланета; називає методи відкриття та дослідження екзопланет; наводить приклади зір різних типів та спектральних класів, планетних систем інших зір; описує типи екзопланет.

§5.2 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.84 (завд.4)

28.

3.

 

 

Еволюція зір. Білі карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри.

 

Демонстрації:

1. Схеми еволюції зір. 

Оперує поняттями і термінами: білий карлик, нова зоря, наднова зоря; нейтронна зоря; чорна діра; називає основні стадії еволюції зір; описує еволюцію зір (зокрема Сонця); обґрунтовує значення вивчення зір для розвитку природознавст.

§5.3 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.89 (завд. «і»)

 

ТЕМА VI. НАША ГАЛАКТИКА

29.

1.

 

 

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності.

 

Демонстрації:

1. Світлини зоряних скупчень і туманностей.

2. Схема будови Галактики.

Оперує поняттями і термінами: галактика «Молочний Шлях»; зоряне скупчення; зоряна асоціація; туманність; міжзоряне середовище; називає складові частини будови Галактики; пояснює причину існування Молочного Шляху на зоряному небі Землі; наводить приклади зоряних скупчень, туманностей; характеризує місце Сонячної системи в Галактиці; висловлює судження про особливість місця Сонячної системи в Галактиці.

§6.1 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.95 (завд. 6)

30.

2.

 

 

Підсистеми Галактики та її спіральна структура. Надмасивна чорна діра в центрі Галактики.

 

Демонстрації:

1. Схема будови Галактики.

Називає складові частини будови Галактики; пояснює причину існування Молочного Шляху на зоряному небі Землі.

§6.2-6.3 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.98 (завд. «і»)

 

ТЕМА VII. БУДОВА І ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ

31.

1.

 

 

Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології.

 

Демонстрації:

1. Світлини різних типів галактик.

Оперує поняттями і термінами: типи галактик; класифікація галактик; активні ядра галактик; закон Габбла; червоне зміщення; космологія; називає найяскравші на небі Землі галактики, типи галактик; описує класифікацію галактик за Габблом, природу активності ядер галактик; характеризує природу галактик і квазарів; оцінює внесок космології у розвиток природознавства.

§7.1-7.2 – чит., знати ключові поняття та терміни.

32.

2.

 

 

Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту.

 

Демонстрації:

1.Зображення великомасштабної структури Всесвіту.

Оперує поняттями і термінами: великомас. структура Всесвіту; реліктове випромінюв.; темна матерія; темна енергія; наводить приклади спостережних даних, які підтверджують теорію Великого Вибуху; описує великомасштабну структуру Всесвіту та загальноприйняті моделі його походження й розвитку, спостережні прояви розширення Всесвіту, природу реліктового випромінювання; усвідомлює проблему «прихованої маси», факт прискореного розширення Всесвіту.

§7.3 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.111 (завд. 5-6, «і»)

 

ТЕМА VIII. ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ

33.

1.

 

 

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка. Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших всесвітів. Мультивсесвіт.

 

Демонстрації:

1. Зображення послань землян до представників позаземних цивілізацій (радіопослання, космічні зонди «Вояджери»).

2. Світлини телескопів та обладнання, призначених для пошуку позаземного життя.

Оперує поняттями і термінами: антропний принцип; квантове народження Всесвіту, мультивс.; пояснює суть антропного принципу; наводить приклади наукових гіпотез щодо виник. життя на Землі, пошуку життя на інших планетах Сон. с-ми, міжнародних наукових проектів з пошуку життя у Всесвіті; описує імовірність існування життя на інших планетах; характеризує зв’язок між основними фундамент. константами й життям, гіпотезу про існув. інших всесвітів; усвідомлює особливість Землі — «колиски життя» в Сонячній системі; висловлює судження про існування позаземного життя у Всесвіті; робить висновок про унікальність нашого Всесвіту.

§8.1-8.3 – чит., знати ключові поняття та терміни; ст.119 (завд. «і»)

34.

2.

 

 

Контрольна робота №3 з тем «Зорі. Еволюція зір» і «Всесвіт галактик».

 

§5.1-8.3 – повт.

35.

3.

 

 

Узагальнення за семестр.

 

§3.1-8.3 – повт.

Тематична №4

Семестр №2

Річна

 

docx
Пов’язані теми
Астрономія, 11 клас, Планування
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
2057
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку