календарно-тематичне планування з біології 7 клас профільний рівень 3 години, до підручника Соболь В.І.

Про матеріал
календарно-тематичне планування з біології, поглиблене вивчення. 3 год на тижд., 105 уроків. за підручником Соболь В.І.
Перегляд файлу

 Біологія

7 клас (поглиблене вивчення)

(3 год. на тиждень, 105 год., з них 6 год. - резервні)

№ п/п

 

Тема уроку

Примітки

Вступ (5 год.)

 1.  

 

Тварина – живий організм.

 

 1.  

 

Особливості  живлення тварин

 

 1.  

 

Будова тварин:клітини, тканини.

 

 1.  

 

Будова тварин: органи, системи.

 

 1.  

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

 

Тема № 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН (42 год.)

 1.  

 

Поняття про класифікацію тварин та значення.

 

 1.  

 

Різноманітність та поширення тварин.

 

 1.  

 

Кишковопорожнинні

 

 1.  

 

Жалкі, їх різноманіття та значення.

 

 1.  

 

Кільчасті черви, особливості їх будови

 

 1.  

 

Л.д.№1 Зовнішня будова та характер руху кільчастих червів

 

 1.  

 

Кільчасті черви, їх різноманіття та значення.

 

 1.  

 

Узагальнення знань про Кишковопорожнинних та Кільчастих червів

 

 1.  

 

Членистоногі їх особливості і різноманіття.

 

 1.  

 

Ракоподібні,їх особливості.

 

 1.  

 

Ракоподібні, їх різноманітність та значення

 

 1.  

 

Павукоподібні, їхні особливості.

 

 1.  

 

Павукоподібні, їх різноманіття та значення

 

 1.  

 

Комахи, особливості їхньої будови

 

 1.  

 

П.р.№1 Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах.

 

 1.  

 

Комахи, особливості їх способу життя

 

 1.  

 

Комахи, їх різноманіття та значення

 

 1.  

 

Молюски, їх особливості та пристосування.

 

 1.  

 

Молюски, їх різноманіття та значення.

 

 1.  

 

Л.д.№2  Будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

 1.  

 

Паразитичні безхребетні тварини.

 

 1.  

 

Узагальнення знань про Членистоногі та про Молюсків.

 

 1.  

 

Узагальнення знань про безхребетних тварин.

 

 1.  

 

Хордові, їх особливості та різноманітність.

 

 1.  

 

Риби. Визначальні ознаки будови .  Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.

 

 1.  

 

Риби. Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.

 

 1.  

 

Риби, їх різноманітність. Роль у природі та значення в житті.

 

 1.  

 

Амфібії. Визначальні ознаки будови.

 

 1.  

 

Амфібії. Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування

 

 1.  

 

Амфібії, їх різноманітність. Роль у природі та значення в житті.

 

 1.  

 

Рептилії. Визначальні ознаки будови.

 

 1.  

 

Рептилії. Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.

 

 1.  

 

Рептилії. Їх різноманітність. Роль у природі та значення в житті.

 

 1.  

 

Узагальнення знань про риб, амфібій та рептилій.

 

 1.  

 

Птахи. Визначальні ознаки будови

 

 1.  

 

Птахи. Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.

 

 1.  

 

Птахи, їх , різноманітність. Роль у природі та значення в житті.

 

 1.  

 

П.р.№2  Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

 

 1.  

 

Ссавці. Визначальні ознаки будови.

 

 1.  

 

Ссавці. Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.

 

 1.  

 

Ссавці,їх різноманітність. Роль у природі та їх значення в житті.

 

 1.  

 

П.р.№3 Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

 

 1.  

 

Міні-проект (за вибором)

1.  Тварини рекордсмени.

2.Як утворюються коралові острови?

3.Як утворюються перлини?

4.Тварини - будівельники.

5.Зуби ссавців.

 

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань з теми.

 

тема № 2 Процеси життєдіяльності тварин ( 25 год)

 1.  

 

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.  Живлення тварин.

 

 1.  

 

Травлення. Різноманітність травних систем.

 

 1.  

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання , іх різноманітність та функція.

 

 1.  

 

Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

 

 1.  

 

Транспорт речовин у тварин.  Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

 

 1.  

 

П.р.№4 Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

 

 1.  

 

Виділення. Його значення для організму.

 

 1.  

 

Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин.

 

 1.  

 

Опора тварин. Види скелета.

 

 1.  

 

П.р.№ 5  Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 1.  

 

Рух тварин. Способи пересування тварин.

 

 1.  

 

Значення опорно – рухової системи. Два типи симетрії, як відображення способу життя.

 

 1.  

 

Покриви тіла тварин. Їх різноманітність та функції захист.

 

 1.  

 

Л.д.№3 Особливостей покривів тіла тварин;

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

 

 1.  

 

Пристосування до активного захисту та нападу.

 

 1.  

 

Подразливість, як загальна властивість тварин.

 

 1.  

 

Органи чуття, їх значення.

 

 1.  

 

Нервова система тварин. Регуляція функцій тварин.

 

 1.  

 

Головний мозок тварин.

 

 1.  

 

П.р.№ 6  Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).

 

 1.  

 

Еволюційні зміни мозку тварин

 

 1.  

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження.

 

 1.  

 

Статеві клітини та запліднення.

 

 1.  

 

Індивідуальний розвиток тварин

 

 1.  

 

Загальне поняття про регенерацію. Періоди та тривалість життя.

 

 1.  

 

Міні – проект ( за вибором )

1.Майстерність маскування

2.Як бачать тварини

3.Турбота про потомство

4.Як тварини визначають напрямок руху

 

 1.  

 

Узагальнення знань з теми

 

ТЕМА № 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН ( 15 год) 

 1.  

 

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

 

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення.

 

 1.  

 

Стратегії поведінки. Інстинкт. Біологічне значення інстинкту і научання.

 

 1.  

 

Поведінкові реакції тварин .

 

 1.  

 

Типи поведінкових реакцій.

 

 1.  

 

Л.д.№4  спостереження за поведінкою тварин (вид визначається вчителем).

 

 1.  

 

Структура поведінкового акту тварин.

 

 1.  

 

П.Р.№ 7   Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео-матеріалами або описом).

 

 1.  

 

Вроджена поведінка тварин

 

 1.  

 

Набута поведінка тварин

 

 1.  

 

Індивідуальна поведінка тварин

 

 1.  

 

Репродуктивна поведінка тварин

 

 1.  

 

Соціальна поведінка тварин

 

 1.  

 

Суспільні комахи

 

 1.  

 

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

 

 

 1.  

 

Комунікація тварин.

 

 1.  

 

Використання тваринами знарядь праці

 

 1.  

 

Використання тваринами знарядь праці.

 

 1.  

 

Елементарна розумова діяльність.

 

 1.  

 

Міні – проекти (за вибором учнів)

 1.Угрупування тварин;

2.Чому мігрують тварини;

3.Як спілкуються тварини;

4.Як вчаться пташенята;

5.Як тварини користуються знаряддям праці 

 

 1.  

 

Узагальнення знань з теми

 

ТЕМА № 4 ОРГАНІЗМ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ (9 год)

 1.  

 

Організм і середовище існування

 

 1.  

 

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

 

 1.  

 

Ланцюги живлення та потік енергії.

 

 1.  

 

Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупуваннях.

 

 1.  

 

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.

 

 1.  

 

Основи охорони природи, природоохоронні території.

 

 1.  

 

Червона книга України.

 

 1.  

 

Міні – проект ( за вибором )

 

 

 1.  

 

Узагальнення знань з теми

 

 

 

docx
Додано
10 вересня
Переглядів
51
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку