Календарно-тематичне планування з біології для 11 класу на 2018-2019 навчальний рік (академічний рівень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології для 11 класу на 2018-2019 навчальний рік (академічний рівень) (ІІ семестр) розроблене відповідно до програми, надрукованій у збірнику: Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с., а також розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік

Біологія. 11 клас

 (академічний рівень)

 (52 години - 2 години на тиждень)

№ за/п

Дата проведення

Теми розділів та уроків

Примітка

ІІ семестр

Розділ ІV. Надорганізмові рівні організації життя

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера (10 год.)(продовження)

33

 

Загальна характеристика біосфери. Вчення В. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса.

 

34

 

Вплив діяльності людини на стан біосфери.

 

35

 

Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.

 

36

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Популяція. Екосистема. Біосфера».

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

 називає:

- надорганізмові системи;

 - основні характеристики популяції;

 - екологічні фактори;

наводить приклади:

 - угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

 - подібності у пристосуванні різних видів до однакових умов середовища;

- ланцюгів живлення;

- екологічних пірамід;

характеризує:

 - середовища існування організмів;

 - екологічні фактори, їх взаємодію;

- добові, сезонні, річні адаптивні біологічні ритми організмів;

- структуру і функціонування надорганізмових систем;

 - взаємодію організмів в екосистемах;

 - ланцюги живлення;

 - правило екологічної піраміди;

- біосферу, функціональні компоненти та її межі;

 - поняття про ноосферу;

пояснює:

 - основні закономірності дії екологічних факторів на живі організми;

- шляхи пристосування організмів до умов існування;

- зв’язки між організмами в екосистемі;

- роль організмів (продуцентів, консументів, редуцентів) і людини в штучних і природних екосистемах;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

 - різні середовища життя;

 - організми, що пристосувались до життя в різних середовищах;

 - природні та штучні екосистеми;

застосовує знання:

 - про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх охорони;

- для проектування дій у справі охорони природи;

- для прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми;

 - для визначення стратегії й тактики своєї поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища; робить висновок:

- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про роль біологічного різноманіття, регулювання чисельності видів, охорони природних угруповань для збереження рівноваги у біосфері.

Розділ V. Історичний розвиток органічного світу

Тема 1. Основи еволюційного вчення (11 год.)

36

 

Становлення еволюційних поглядів.

 

37

 

Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна.

 

38

 

Докази еволюції.

 

39

 

Синтетична теорія еволюції.

 

40

 

Природний добір. Штучний добір.

 

41

 

 Практична робота №4. Порівняння природного та штучного добору.

 

42

 

Вид, видоутворення. Екскурсія №4. Різноманітність видів у природі (природничий музей).

 

43

 

Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу.

 

44

 

Макроеволюційний процес.

 

45

 

Сучасні уявлення про фактори еволюції.

 

46

 

Контрольна робота з теми «Основи еволюційного вчення».

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає:

 - докази еволюції;

- результати еволюції;

 наводить приклади:

 - внутрішньовидової, міжвидової боротьби за існування;

 - форм природного добору;

 - адаптацій організмів до умов середовища;

формулює означення понять:

- конвергенція, дивергенція, паралелізм;

 характеризує:

- різні погляди на еволюцію;

- передумови розвитку еволюційного вчення;

 - основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна;

 - рушійні сили еволюції;

 - природний добір, його види;

 - основні положення синтетичної гіпотези еволюції;

 - популяцію як елементарну одиницю еволюції;

 - критерії виду;

 - способи видоутворення;

 - елементарні фактори еволюції;

- правило необерненості еволюції;

пояснює:

 - синтез екології та еволюційних поглядів;

 - різноманіття адаптацій організмів як результат еволюції;

 порівнює:

 - штучний і природний добір,

 - географічне і екологічне видоутворення;

 застосовує знання:

 - для пояснення результатів еволюції, процесів виникнення пристосувань, утворення нових видів.

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу (5 год.)

47

 

Гіпотези виникнення життя на Землі.

 

48

 

Еволюція одноклітинних організмів. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем. Екскурсія №5. Історія розвитку життя на Землі (природничий музей, віртуально).

 

49

 

Періодизація еволюційних явищ. Еволюція багатоклітинних організмів.

 

50

 

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

 

51

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Історичний розвиток і різноманітність органічного світу».

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає:

 - таксономічні одиниці;

 - ери, періоди розвитку Землі;

 характеризує:

 - різні погляди на виникнення життя на Землі;

 - гіпотези походження еукаріотів;

 - еволюційні події в протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську ери;

 пояснює:

- принципи класифікації організмів;

 робить висновок:

- про ускладнення тваринного і рослинного світу в процесі еволюції;

 - про єдність органічного світу.

Узагальнення курсу (1 год.)

52

 

Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 Учень (учениця):

називає:

 - властивості живих систем;

 наводить приклади:

 - властивостей живого, що характерні для різних рівнів його організації;

- використання біологічних знань у власному житті і в забезпеченні існування людства;

характеризує:

 - властивості живих систем;

застосовує знання:

 - для оцінки моральних і соцiальних аспектів біологічних досліджень

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мельник Дарина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
16 серпня 2018
Переглядів
1940
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку