Календарно-тематичне планування з біології і екології в 11 класі (рівень стандарту) на 2019-20 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування біології і екології в 11 класі на 2019-20 н.р.відповідно до Програми з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженої наказом Міністерства освіти і наукивід 23.10.2017 №1407
Перегляд файлу

 

Біологія і екологія, 11 клас

                           Рівень стандарту

 

п/п

Дата

план

Дата

факт

Тема уроку

Тема 5. Адаптації (19 годин)

 

1

 

 

Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип єдності організмів та середовища мешкання

2

 

 

Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій.

3

 

 

Стратегії адаптацій організмів

4

 

 

Поняття про адаптивну радіацію

5

 

 

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації

6

 

 

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види

7

 

 

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі

8

 

 

Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

9

 

 

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання

10

 

 

Адаптації організмів до існування в наземно-повітряному середовищі існування

11

 

 

Адаптації організмів до існування у водному та грунтовому середовищах

12

 

 

Способи терморегуляції організмів

13

 

 

Симбіоз та його форми

14

 

 

Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп організмів

15

 

 

Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів

16

 

 

Практичні роботи №1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

17

 

 

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів

18

 

 

Фотоперіодизм та його адаптивне значення

19

 

 

Контрольна робота №1 «Адаптації»

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя ( 12 годин)

20

 

 

Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя

21

 

 

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини

22

 

 

Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність

23

 

 

Складові здорового способу життя:  особиста і побутова гігієна, відпочинок.

24

 

 

Вплив стресових факторів на організм людини

25

 

 

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків

26

 

 

Безпека і статева культура

27

 

 

Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія

28

 

 

Профілактика неінфекційних  захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом

29

 

 

Профілактика  інфекційних, інвазійних  захворювань людини

30

 

 

Практична робота № Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань»

31

 

 

Захист навчального проекту « Особиста програма зміцнення здоров’я»

Тема 7. Екологія (15 годин)

32

 

 

Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками

33

 

 

Екологічні чинники та їхня класифікація

34

 

 

Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види

35

 

 

Екологічні закони

36

 

 

Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій

37

 

 

Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах

38

 

 

Властивості та характеристики екосистем

39

 

 

Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах

40

 

 

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій

41

 

 

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів

42

 

 

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі

43

 

 

Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

44

 

 

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи

45

 

 

Захист проекту «Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)»

46

 

 

Контрольна робота №2 «Екологія»

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування ( 12 годин)

47

 

 

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.

48

 

 

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля

49

 

 

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона

50

 

 

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм

51

 

 

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів

52

 

 

Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери

53

 

 

Практична робота №3

Оцінка екологічного стану свого регіону

54

 

 

Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку

55

 

 

Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля

56

 

 

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди

57

 

 

Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України

58

 

 

Урок повторення та узагальнення знань з теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології ( 15 годин)

59

 

 

Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів

60

 

 

Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості

61

 

 

Сучасні методи селекції тварин і рослин

62

 

 

Сучасні методи селекції  мікроорганізмів

63

 

 

Явище гетерозису та його генетичні основи

64

 

 

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції

65

 

 

Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини

66

 

 

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки

67

 

 

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології

68

 

 

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації

69

 

 

Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства

70

 

 

Захист проектів (один на вибір: створення бук-трейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо)

- Клонування організмів;

-  Нанотехнології в біології;

- Трансгенні організми: за і проти

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мороз Алёна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Шевчук Тетяна
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
30 серпня
Переглядів
779
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку